Szkolenia – oferta nauczycieli-konsultantów – październik 2020 r. (archiwum)

Oferta edukacyjna
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
PAŹDZIERNIK 2020 r. – oferta PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna).

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK – nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek,
poniższe szkolenie stanowi wyciąg z całości naszej oferty edukacyjnej na październik 2020 r., skierowany bezpośrednio do Państwa.

Temat: Rola dyrektora we wspomaganiu przedszkola, szkoły, placówki (wideokonferencja)
Data: 19.10.2020 r.
Godzina: 13.00-13.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: Szkolenie odwołane!


SEMINARIA - nieodpłatne


Temat: Nauczyciel informatyki rozpoczynający pracę w szkole
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r.

Temat: Promowanie czytelnictwa w okresie pandemii
Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.10.2020 r.


WARSZTATY - nieodpłatne


Temat: Diagnozowanie dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 5.10.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkola rozpoczynający pracę zawodową
Karty zgłoszenia: do 2.10.2020 r.

Temat: „Ekologiczny patrol w barwach jesieni” – propozycje zajęć w terenie
Data: 6.10.2020 r
Godzina: 14.30-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 3.10.2020 r

Temat: Rozwój ucznia a rozwój nauczyciela – wymagania, granice, otwartość na zmiany
Data: 8.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.10.2020 r.

Temat: Generatory ćwiczeń – praca z materiałem video na lekcji języka angielskiego
Data: 13.10.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.10.2020 r.

Temat: Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r.

Temat: Rozwijanie samodzielności w dbałości o zdrowie – wymagania edukacyjne na lekcji wychowania fizycznego
Data: 16.10.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.10.2020 r.

Temat: Rola literatury w kształtowaniu postaw i zachowań uczniów w szkole oraz w świecie wirtualnym
Data: 28.10.2020 r.
Godzina: 14.30-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Szkolenie odwołane!

Temat: Praca z dzieckiem, uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Data: 20.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.10.2020 r.

Temat: Mentimeter – interaktywna prezentacja z informacją zwrotną
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Anna Płusa, dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.10.2020 r.

Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy ZOOM
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.10.2020 r.

Temat: Metoda dobrego startu, rysowane wierszyki i szlaczki jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość szkolną ucznia
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r.

Temat: Power Point w pracy nauczyciela
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r.

Temat: Rozwój ucznia a rozwój nauczyciela – wymagania, granice, otwartość na zmiany
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r.

Temat: Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu poprawkowego z matematyki
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r.

Temat: Zdalna lekcja języka francuskiego z wykorzystaniem platform edukacyjnych
Data: 23.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Barbara Kosta, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r.

Temat: Jesienne inspiracje z muzyką i ruchem na zajęciach w przedszkolu i w klasach I-III
Data: 26.10.2020r.
Godzina: 14.00-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 23.10.2020r.

Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem narzędzia genial.ly
Data: 26.10.2020r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.10.2020r.

Temat: Metody nauczania a wybrane metody aktywizujące na każdej lekcji
Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 24.10.2020 r.


WARSZTATY W TERENIE - nieodpłatne


Temat: Wzmacnianie u uczniów poczucia tożsamości narodowej i lokalnego patriotyzmu
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 14.30-17.30
Miejsce: Archikatedra Św. Rodziny w Częstochowie. Zbiórka na placu katedralnym Archikatedra Św. Rodziny w Częstochowie. Zbiórka na placu katedralnym
Odpowiada: Elżbieta Straszak, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.10.2020 r.


WARSZTATY ONLINE - nieodpłatne


Temat: Jak zaprojektować proces edukacyjny, aby przypominał grę?
Data: 5.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Kreatywny nauczyciel. Jak zaciekawić uczniów historią?
7.10.2020 r. (webinarium)
7.10-13.10 2020 r. (praca zdalna)

Data: 7.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: „To przemijanie ma sens…”. Twórczość Jana Pawła II jako propozycja lektury uzupełniającej na lekcjach języka polskiego
Data: 8.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wirtualny escape room w oparciu o dostępne platformy i narzędzia
12.10.2020 r. (webinarium)
12.10-19.10.2020 r. (praca zdalna)

Data: 12.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Tworzenie wirtualnych ćwiczeń w aplikacji WordWall
Data: 13.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Genial.ly ̶ tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym
13.10.2020 r (webinarium)
15.10-25.10.2020 r. (praca zdalna)

Data: 13.10.2020 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.10.2020 r. do godz. 14.15

Temat: „To przemijanie ma sens…”. Twórczość Jana Pawła II jako propozycja lektury uzupełniającej na lekcjach języka polskiego
Data: 16.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Projektowanie lekcji multimedialnych zgodnie z założeniami podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego
Data: 19.10.2020 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Tworzenie filmów edukacyjnych, obsługa programów graficznych i muzycznych
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.10.2020 r. do godz. 13.30

Temat: Generatory ćwiczeń – praca z materiałem video na lekcji języka angielskiego
27.10.2020 r. (warsztaty online)
27.10-30.10.2020 r. (praca zdalna)

Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 27.10.2020 r. do godz. 14.00


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne szkoły
Data: 5.10.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – zasoby i metodyka pracy
Data: 6.10.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.10.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Edukacja włączająca a pedagogika Marii Montessori
Data: 6.10.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.10.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Wielojęzyczność – tłumaczenia na lekcji języka obcego
Data: 6.10.2020 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Spacer śladami kultury polskiej po prawobrzeżnym Paryżu
Data: 6.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.10.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Zagadnienie rytmu w muzyce i plastyce
Data: 7.10.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.10.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Formułowanie wymagań i ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego
Data: 7.10.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w pracy z uczniem o zdolnościach i zainteresowaniach w zakresie nauk przyrodniczych
Data: 8.10.2020 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.10.2020 r. do godz. 13.30

Temat: Planowanie podstawą dobrej organizacji pracy nauczyciela matematyki z krótkim stażem
Data: 8.10.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Interaktywne warsztaty artystyczne z wiórków drewna osikowego organizowane przy współpracy „Osikowej Doliny” w Koziegłowach
Data: 9.10.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Osikowa Dolina
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.10.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Dziewczęta z zespołem Aspergera – specyfika funkcjonowania w kontekście dostosowania procesu edukacyjnego
Data: 12.10.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Poprawne redagowanie dokumentów tekstowych
Data: 13.10.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.10.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Edukacja regionalna w szkole i placówce. Szlakiem architektury drewnianej, zamków i pałaców – fakty i ciekawostki
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.10.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Otwarte dane w pracy nauczyciela
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.10.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Rola dyrektora we wspomaganiu przedszkola, szkoły, placówki
Data: 19.10.2020 r.
Godzina: 13.00-13.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: Szkolenie odwołane!

Temat: Wierszyki, wyliczanki – rymowanki i zabawy paluszkowe doskonalące technikę liczenia uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej
Data: 19.10.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Twórczy wychowawca. Jak uniknąć rutyny i wypalenia zawodowego
Data: 19.10.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: „Solidarność” w nauczaniu ks. prof. Józefa Tischnera i papieża Jana Pawła II
Data: 19.10.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele religii i historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Kształtowanie kompetencji kluczowych w pracy z małym dzieckiem
Data: 20.10.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Nauczyciel informatyki rozpoczynający pracę w szkole
Data: 20.10.2020 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Programowanie od najmłodszych lat. Przegląd otwartych zasobów edukacyjnych, aplikacji i platform do nauki programowania
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.10.2020 r. do godz. 12.30

Temat: „Musicie od siebie wymagać…” – o budowaniu świata wartości w oparciu o dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Rola umiejętności komunikowania się w pracy zespołowej
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele stażyści przedszkoli, szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.10.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Spacer śladami kultury polskiej po prawobrzeżnym Paryżu
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.10.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, uczniów wynikające ze spektrum autyzmu
Data: 26.10.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.10.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Nowe trendy w doradztwie zawodowym. Kompetencje przyszłości
Data: 26.10.2020 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek
Szkolenie odwołane!

Temat: Kreatywne rozwijanie sprawności językowych z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych
Data: 26.10.2020 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.10.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Musicie od siebie wymagać…” – o budowaniu świata wartości w oparciu o dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II
Data: 26.10.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Przygotowanie uczniów do pracy w zespole – role grupowe
Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele stażyści przedszkoli, szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa
Data: 29.10.2020 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.10.2020 r. do godz. 13.30

Temat: Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 29.10.2020 r.
Godzina: 15.45-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.10.2020 r. do godz. 14.45


WEBINARIUM - nieodpłatne


Temat: Ewaluacja wewnętrzna jako projekt rozwoju szkoły – formułowanie przedmiotu badań i pytań kluczowych
6.10.2020 r. (webinarium)
12.10-23.10.2020 r. (praca zdalna)

Data: 6.10.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele liderzy oraz członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
Karty zgłoszenia: do 6.10.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Pomysły na indywidualizację nauczania na lekcji języka niemieckiego
Data: 7.10.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie narzędzi genial.ly i formularza Google w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 8.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – zasoby i metodyka pracy
Data: 13.10.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.10.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu poprawkowego z matematyki
Data: 13.10.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Projektowanie ewaluacji własnych zajęć w drodze awansu zawodowego
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 15.10.2020 r. do godz. 13.00

Temat: W rodzinie siła – inspiracje metodyczne dla wychowawców i nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Edukacja hybrydowa – kreatywne pomysły na rozwijanie sprawności językowych
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.10.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Sherlocku do dzieła! Szyfry i kody na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. (Europejski Tydzień Kodowania)
Data: 16.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Travailler le lexique en cours de FLE
Data: 16.10.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – przygotowanie testów
Data: 20.10.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: Szkolenie odwołane!

Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy ZOOM
Data: 20.10.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Sherlocku do dzieła! Szyfry i kody na lekcji języka obcego. (Europejski Tydzień Kodowania)
Data: 20.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Data: 20.10.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Otwarte dane w pracy nauczyciela
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: Szkolenie odwołane!

Temat: Sherlocku do dzieła! Szyfry i kody na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych. (Europejski Tydzień Kodowania)
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.10.2020 r. do godz. 13.30

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – przygotowanie testów
Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.10.2020 r. do godz. 12.30

Temat: W rodzinie siła – inspiracje metodyczne dla wychowawców i nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
Data: 29.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Szkolenie odwołane!

Temat: Wspieranie ucznia z nadwagą lub otyłością – zadania nauczyciela wychowania fizycznego
Data: 29.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.10.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Nauczanie matematyki – funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna
Data: 29.10.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.10.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Wspieranie ucznia z nadwagą lub otyłością – zadania nauczyciela wychowania fizycznego
Data: 30.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.10.2020 r. do godz. 14.00


SZKOLENIE NA PLATFORMIE MOODLE – nieodpłatne


Temat: Plickers – nowoczesna aplikacja do przeprowadzania quizów i testów
19.10.2020 r. godz. 12.00-16.30 (szkolenie online)
19.10.2020 r.-23.10.2020 r. (praca zdalna)

Data: 19.10.2020 r.
Godzina: 12.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.10.2020 r.


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne
Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
– na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
– w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.