Szkolenia online – oferta – czerwiec 2020

Oferta edukacyjna online
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
CZERWIEC 2020 r. – oferta PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK – nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek, poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na CZERWIEC 2020 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

Temat: Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola, szkoły, placówki w czasie kształcenia na odległość
Data: 8.06.2020 r.
Godzina: 16.45-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 08.06.2020 r. do godz. 15.45

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji w szkolnictwie zawodowym
Data: 25.06.2020 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 25.06.2020 r. do godz. 15.00


WARSZTATY ONLINE - nieodpłatne


Temat: Tworzenie zestawów do nauki słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Aplikacja Quizlet w nauczaniu dzieci i młodzieży
Data: 4.06.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.06.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Zdalne nauczanie języka angielskiego – testy i prace domowe
Data: 22.06.2020 r.
Godzina: 12.30-14.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.06.2020 r. do godz. 11.30

Temat: Young learners in English Classes. Using the Story Jumper application in teaching English
Data: 24.06.2020 r.
Godzina: 9.30-11.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 24.06.2020 r. do godz. 8.30

Temat: Odwrócona klasa online
Data: 24.06.2020 r.
Godzina: 11.45-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.06.2020 r. do godz. 10.45

Temat: Opracowanie interaktywnych materiałów dydaktycznych na platformie genial.ly
29.06.2020 r. (webinarium)
29.06.2020 r. – 2.07.2020 r. (praca zdalna)

Data: 29.06.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.06.2020 r. do godz. 12.00


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: Ewaluacja własnej pracy w kontekście awansu zawodowego
Data: 1.06.2020 r.
Godzina: 9.15-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.06.2020 r. do godz. 8.15

Temat: Praca nauczyciela bibliotekarza z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wideokonferencja realizowana z wykorzystaniem Skype)
Data: 2.06.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.06.2020 r. do godz. 9.00

Temat: W stulecie urodzin Jana Pawła II. „Słowa, które rozrastają się we mnie” – podróż literackimi ścieżkami Karola Wojtyły
Data: 3.06.2020 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Grudzińska, dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.06.2020 r. do godz. 16.00

Temat: Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego
Data: 4.06.2020 r.
Godzina: 17.00-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.06.2020 r. do godz. 16.00

Temat: Pedagogika Marii Montessori w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 5.06.2020 r.
Godzina: 8.30-9.15
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 5.06.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Zadania wychowawców klas, specjalistów i nauczycieli w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego
Data: 5.06.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: U. Mielczarek, M. Pabin, Szkoła Podstawowa nr 13 w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy klas, nauczyciele specjaliści szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.06.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Zasady tworzenia scenariusza lekcji zdalnej
Data: 8.06.2020 r.
Godzina: 10.45-12.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.06.2020 r. do godz. 9.45

Temat: Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola, szkoły, placówki w czasie kształcenia na odległość
Data: 8.06.2020 r.
Godzina: 16.45-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 8.06.2020 r. do godz. 15.45

Temat: Praca nauczyciela bibliotekarza z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wideokonferencja realizowana z wykorzystaniem Skype)
Data: 9.06.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.06.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Samoświadomość w dbałości o zdrowie – realizacja zapisów podstawy programowej na II i III etapie edukacyjnym
Data: 9.06.2020 r.
Godzina: 10.45-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.06.2020 r. do godz. 9.45

Temat: Książka ma moc – o biblioterapii w bibliotece (wideokonferencja realizowana z wykorzystaniem Cisco Webex Meetings)
Data: 10.06.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: K. Kucharzewska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Akademia Wychowawcy. Wychowawca – jeden człowiek, wiele zadań. Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej
Data: 10.06.2020 r.
Godzina: 10.45-12.15
Miejsce: online
Odpowiada: U. Mielczarek, J. Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy klas, nauczyciele specjaliści szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2020 r. do godz. 9.45

Temat: Metodyka tworzenia testów dydaktycznych
Data: 16.06.2020 r.
Godzina: 14.45-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.06.2020 r. do godz. 13.45

Temat: Samoświadomość w dbałości o zdrowie – realizacja zapisów podstawy programowej na II i III etapie edukacyjnym
Data: 17.06.2020 r.
Godzina: 8.45-9.30
Miejsce: online
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.06.2020 r. do godz. 7.45

Temat: Metody, formy i techniki pracy wspierające rozwój ucznia realizującego zdalne nauczanie
Data: 17.06.2020 r.
Godzina: 11.15-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.06.2020 r. do godz. 10.15

Temat: Dziecięca akademia twórczości. Inspirowanie twórczych działań w zakresie edukacji artystycznej
Data: 18.06.2020 r.
Godzina: 8.15-9.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.06.2020 r. do godz. 7.15

Temat: U progu beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Data: 18.06.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Dąbrowski, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.06.2020 r. do godz. 14.00

Temat: „To przemijanie ma sens…”. Twórczość Jana Pawła II jako propozycja lektury uzupełniającej na lekcjach języka polskiego
Data: 19.06.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.06.2020 r. do godz. 7.30

Temat: W poszukiwaniu tożsamości kulturowej miasta. Escape room w edukacji szkolnej
Data: 19.06.2020 r.
Godzina: 10.45-12.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.06.2020 r. do godz. 9.45

Temat: Ruch jako stymulator rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym
Data: 19.06.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A.Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 19.06.2020 r. do godz. 12.00

Temat: „To przemijanie ma sens…”. Twórczość Jana Pawła II jako propozycja lektury uzupełniającej na lekcjach języka polskiego
Data: 22.06.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.06.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Neurodydaktyka w praktyce szkolnej
Data: 23.06.2020 r.
Godzina: 9.45-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 23.06.2020 r. do godz. 8.45

Temat: Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo uczniów podczas wakacji
Data: 23.06.2020 r.
Godzina: 11.15-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.06.2020 r. do godz. 10.15

Temat: Rozwijanie kreatywnego myślenia ucznia objętego zajęciami specjalistycznymi
Data: 23.06.2020 r.
Godzina: 12.30-14.00
Miejsce: online
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele specjaliści szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.06.2020 r. do godz. 11.30

Temat: Katecheza w konfrontacji z relatywizmem i postmodernizmem
Data: 24.06.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.06.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji w szkolnictwie zawodowym
Data: 25.06.2020 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 25.06.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Program nauczania w kontekście realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego
Data: 30.06.2020 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.06.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Kulturowe aspekty „Kazania na Areopagu” Karola Wojtyły
Data: 29.06.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Dąbrowski, A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele religii, języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.06.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Aspekty ekologii w katechezie w ujęciu św. Franciszka, encykliki „Laudato si” i Rogera Scrutona
Data: 29.06.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.06.2020 r. do godz. 15.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


Temat: Interaktywna lekcja z wykorzystaniem narzędzia genial.ly
Data: 2.06.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.06.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Zasady redagowania dokumentów tekstowych i tworzenia prezentacji multimedialnych
Data: 2.06.2020 r.
Godzina: 15.10-16.40
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.06.2020 r. do godz. 14.10

Temat: Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz
Data: 3.06.2020 r.
Godzina: 8.15-9.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.06.2020 r. do godz. 7.15

Temat: Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot
Data: 3.06.2020 r.
Godzina: 9.30-10.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.06.2020 r. do godz. 8.30

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 5.06.2020 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele stażyści przedszkoli, szkół, placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 5.06.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Wirtualnego escape room z wykorzystaniem platformy genial.ly
Data: 8.06.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.06.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Zdalne świętowanie na lekcji języka niemieckiego. Vatertag im DaF Unterricht
Data: 9.06.2020 r.
Godzina: 8.15-9.00
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.06.2020 r. do godz. 7.15

Temat: Aplikacja Canva w pracy nauczyciela języka niemieckiego
Data: 9.06.2020 r.
Godzina: 9.30-10.15
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.06.2020 r. do godz. 8.30

Temat: Zasady tworzenia scenariusza lekcji zdalnej
Data: 10.06.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2020 r. do godz. 7.30

Temat: En classe de FLE, sensibiliser les apprenants à la culture de la langue française
Data: 12.06.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.06.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela
Data: 15.06.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Praca zdalna na platformie LearningApps
Data: 15.06.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Narzędzia promocji czytelnictwa w nauczaniu zdalnym (webinarium realizowane z wykorzystaniem Skype)
Data: 15.06.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 15.06.2020 r.
Godzina: 12.45-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi przedszkoli, szkół, placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 15.06.2020 r. do godz. 11.45

Temat: Praca z plakatem edukacyjnym na lekcji języka niemieckiego
Data: 15.06.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Tworzenie animacji online na lekcji języka niemieckiego
Data: 15.06.2020 r.
Godzina: 16.45-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2020 r. do godz. 15.45

Temat: Wprowadzanie dziecka w świat literatury od narodzin do …
Data: 16.06.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.06.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 16.06.2020 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele mianowani przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 16.06.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Tworzenie zestawów do nauki języka obcego za pomocą aplikacji Quizlet
Data: 17.06.2020 r.
Godzina: 10.00-10.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.06.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Programowanie od najmłodszych lat. Przegląd otwartych zasobów edukacyjnych, aplikacji i platform do nauki programowania (webinarium realizowane z wykorzystaniem Cisco Webex Meetings)
Data: 17.06.2020 r.
Godzina: 12.15-13.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.06.2020 r. do godz. 11.15

Temat: Metodyka tworzenia testów dydaktycznych
Data: 18.06.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.06.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Trudności ucznia a trudności nauczyciela – wymagania, granice, perturbacje rozwojowe
Data: 18.06.2020 r.
Godzina: 12.45-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.06.2020 r. do godz. 11.45

Temat: Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych
Data: 22.06.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.06.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Prawo autorskie w pracy zdalnej nauczyciela (webinarium realizowane z wykorzystaniem Skype)
Data: 22.06.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.06.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Trudności dzieci w wieku wczesnoszkolnym w uczeniu się matematyki. Zabawy w klasie i online z rytmem, rymem i uśmiechem
Data: 23.06.2020 r.
Godzina: 14.45-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, I. Kiełczykowska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 23.06.2020 r. do godz. 13.45

Temat: Spacer po Paryżu śladami polskiej kultury
Data: 24.06.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: B. Kosta, A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.06.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Python przyjazny uczniowi
Data: 25.06.2020 r.
Godzina: 10.45-12.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.06.2020 r. do godz. 9.45

Temat: Interaktywne obrazy, mapy, prezentacje w dydaktyce języka francuskiego
Data: 25.06.2020 r.
Godzina: 12.45-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: B. Kosta, M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.06.2020 r. do godz. 11.45

Temat: DaF-Unterricht kurz vor den Ferien – Wybrane aplikacje interaktywne jako wsparcie nauczania zdalnego
Data: 25.06.2020 r.
Godzina: 14.45-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.06.2020 r. do godz. 13.45

Temat: Oczekiwane kompetencje diagnostyczne nauczycieli
Data: 29.06.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.06.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Tworzenie i przeprowadzanie testów online za pomocą Google Forms
Data: 29.06.2020 r.
Godzina: 10.45-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.06.2020 r. do godz. 9.45

Temat: I pielgrzymka do Polski św. Jana Pawła II w świetle dokumentów IPN
Data: 29.06.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak, dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele historii, religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.06.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Postawy uczniów na matematyce i ich osiągnięcia egzaminacyjne
Data: 29.06.2020 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.06.2020 r. do godz. 16.00

Temat: Spacer po Paryżu śladami polskiej kultury
Data: 30.06.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: B. Kosta, A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.06.2020 r. do godz. 9.00


SZKOLENIE ONLINE (platforma MOODLE) - nieodpłatne


Temat: Rejestrator ekranu Loom – program dla nauczycieli pracujących zdalnie
8.06.2020 r. (szkolenie online)
8-12.06.2020 r. (praca zdalna)

Data: 8.06.2020 r.
Godzina: 12.00-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.06.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Plickers – nowoczesna aplikacja do przeprowadzania quizów i testów
29.06.2020 r. (szkolenie online)
29.06.2020 r.-3.07.2020 r. (praca zdalna)

Data: 29.06.2020 r.
Godzina: 12.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Przybyłowicz, E. Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.06.2020 r. do godz. 11.00


PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
• na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
• w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
– na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.