Szkolenia online – oferta 16.04.2020-30.04.2020 (archiwum)

Oferta edukacyjna online nauczycieli-konsultantów dla przedszkoli, szkół, placówek 16.04.2020 r.-30.04.2020 r. – oferta w PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Temat: Prezentacja zmodyfikowanej wyszukiwarki „Wybieram szkołę” dedykowanej uczniom klas VIII i ich rodzicom
Data: 29.04.2020 r.
Godzina: 9.00-9.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, rodzice uczniów
Karty zgłoszenia: do 29.04.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Wnioski z nadzoru pedagogicznego a podnoszenie jakości pracy przedszkola, szkoły, placówki
Data: 29.04.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 29.04.2020 r. do godz. 14.00


WARSZTATY ONLINE - nieodpłatne


Temat: Włączanie ucznia ze spektrum autyzmu w środowisko szkolne
Data: 27.04.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 27.04.2020 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: Indywidualizacja pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi w nauczaniu zdalnym
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 9.30-11.00
Miejsce: online
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.04.2020 r. do godz. 8.30

Temat: Jasnogórskie przesłanie Biskupa Teodora Kubiny. 140 rocznica urodzin pierwszego biskupa częstochowskiego
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 11.30-13.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Dąbrowski, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii, religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.04.2020 r. do godz. 10.30

Temat: Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? Teoria (co mówić?), technika (jak mówić?) oraz ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sawicka, A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.04.2020 r. do godz. 12.30-15.00

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu zdalnym przedmiotów zawodowych
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.04.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Gdyby kamienice potrafiły mówić… Wirtualny spacer ulicami Częstochowy
Data: 17.04.2020 r.
Godzina: 11.15-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.04.2020 r. do godz. 10.15

Temat: Edukacja włączająca w czasie wyzwań związanych z nauczaniem zdalnym
Data: 20.04.2020 r.
Godzina: 10.30-11.15
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 20.04.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Ćwiczenia stymulujące rozwój poprawnej wymowy ucznia do realizacji w świetlicy szkolnej
Data: 20.04.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy świetlic szkolnych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Jak pomóc uczniowi w radzeniu sobie ze stresem podczas występów, koncertów, konkursów
Data: 20.04.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab, M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Nowoczesne techniki indywidualizacji pracy z uczniem na lekcji języka niemieckiego
Data: 20.04.2020 r.
Godzina: 15.45 -16.30
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2020 r. do godz. 14.45

Temat: Nauczanie zdalne w kontekście zaspokajania potrzeb dziecka
Data: 21.04.2020 r.
Godzina: 9.00-9.45
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 21.04.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Rok Leopolda Tyrmanda – „Nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę…”. Biografia i twórczość pisarza niezłomnego na lekcjach języka polskiego w kontekście wymagań podstawy programowej
Data: 21.04.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych i podstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Zasady redagowania dokumentów tekstowych i tworzenia prezentacji multimedialnych
Data: 23.04.2020 r.
Godzina: 11.30-13.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 23.04.2020 r. do godz. 10.30

Temat: Activités en ligne pour la classe de FLE
Data: 23.04.2020 r.
Godzina: 13.30-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.04.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Opracowanie programu nauczania dla zawodu
Data: 23.04.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 23.04.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Rola i zadania opiekuna stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 24.04.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek pełniący funkcję opiekuna stażu
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Edukacyjne walory komiksu w szkolnym promowaniu czytelnictwa
Data: 24.04.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Rok Leopolda Tyrmanda – „Nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę…”. Biografia i twórczość pisarza niezłomnego na lekcjach języka polskiego w kontekście wymagań podstawy programowej
Data: 24.04.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych i podstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie webquestów w pracy nauczyciela bibliotekarza
Data: 27.04.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 27.04.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Skuteczny nauczyciel-wychowawca. Sukces ucznia a sukces nauczyciela – źródła, możliwości, oczekiwania
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 9.30-11.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.04.2020 r. do godz. 8.30

Temat: Ewaluacja własnej pracy w kontekście awansu zawodowego nauczyciela
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 11.30-12.15
Miejsce: online
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.04.2020 r. do godz. 10.30

Temat: Indywidualizacja pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo na lekcjach języka polskiego w aspekcie zdalnego nauczania
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Grudzińska, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych i podstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.04.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego – przegląd i podsumowanie
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Sztuka jako przestrzeń eksploracji. Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w pracy zdalnej nauczyciela
Data: 29.04.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.04.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Wnioski z nadzoru pedagogicznego a podnoszenie jakości pracy przedszkola, szkoły, placówki
Data: 29.04.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 29.04.2020 r. do godz. 14.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


Temat: Escape room w bibliotece szkolnej
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 16.04.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Prawo autorskie i licencje Creative Commons w pracy nauczyciela realizującego nauczanie zdalne
Data: 17.04.2020 r.
Godzina: 8.45-9.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.04.2020 r. do godz. 7.45

Temat: Tworzenie zestawów do nauki języka obcego za pomocą aplikacji Quizlet
Data: 17.04.2020 r.
Godzina: 10.00-10.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.04.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 17.04.2020 r.
Godzina: 13.15-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele mianowani przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 17.04.2020 r. do godz. 12.15

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 21.04.2020 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele stażyści przedszkoli, szkół, placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 21.04.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Zdalne nauczanie języka angielskiego – testy i prace domowe
Data: 22.04.2020 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.04.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 22.04.2020 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi przedszkoli, szkół, placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 22.04.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Zdalne nauczanie. Bezpieczeństwo psychiczne ucznia
Data: 22.04.2020 r.
Godzina: 13.45-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.04.2020 r. do godz. 12.45

Temat: Matematyka z GeoGebrą
Data: 24.04.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasobów internetowych
Data: 27.04.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.04.2020 r. do godz. 9.00

Temat: O nauczaniu matematyki – ciągi
Data: 27.04.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.04.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Prezentacja zmodyfikowanej wyszukiwarki „Wybieram szkołę” dedykowanej uczniom klas VIII i ich rodzicom
Data: 29.04.2020 r.
Godzina: 9.00-9.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, rodzice uczniów
Karty zgłoszenia: do 29.04.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Funkcje w GeoGebrze
Data: 29.04.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.04.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz
Data: 30.04.2020 r.
Godzina: 9.00-9.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.04.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Tworzenie i przeprowadzanie testów online za pomocą Google Forms
Data: 30.04.2020 r.
Godzina: 10.30-11.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.04.2020 r. do godz. 9.30


SZKOLENIE ONLINE MOODLE - odpłatne


Temat: Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych dziecka w wieku przedszkolnym
(15 godz. dyd., opłata 60 zł/osoba)

Data: 20.04.2020 r.
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 20.04.2020 r.

Temat: Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym
(15 godz. dyd., opłata 60 zł/osoba)

Data: 20.04.2020 r.
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 20.04.2020 r.

Temat: Sztuka Ciebie szuka – projekt Multi Art. Wykorzystanie zasobów internetowych w pracy nauczyciela
(10 godz. dyd., opłata 40 zł/osoba )

Data: 22.04.2020 r.
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 22.04.2020 r.

Temat: Projekt edukacyjny oparty o dziedzictwo kulturowe w regionie
(10 godz. dyd., opłata 40 zł/osoba )

Data: 11.05.2020 r.
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 11.05.2020 r.


PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
• na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
• w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
– na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.