Szkolenia online – oferta 1.04.2020-15.04.2020 (archiwum)

Oferta edukacyjna online nauczycieli-konsultantów dla przedszkoli, szkół, placówek

1.04.2020 r.-15.04.2020 r. – oferta w PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


Temat: Wykorzystanie aplikacji multimedialnych w pracy nauczyciela
Data: 7.04.2020 r. 9.30-11.00 (webinarium) 7-16.04.2020 r. (praca zdalna)
Godzina: 9.30-11.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek
Karty zgłoszenia: do 7.04.2020 r. do godz. 8.30


WIDEOKONFERENCJE - forma nieodpłatna


Temat: Kreatywne nauczanie języka obcego – praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego
Data: 1.04.2020 r.
Godzina: 15.45-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 1.04.2020 r. do godz. 14.45

Temat: Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych do zdalnego nauczania języka niemieckiego
Data: 2.04.2020 r.
Godzina: 10.00-10.45
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.04.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela
Data: 2.04.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Karty zgłoszenia: do 2.04.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Tradycja, folklor, sztuka. Wykorzystanie internetowych zasobów edukacyjnych w pracy zdalnej z uczniami
Data: 3.04.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.04.2020 r. do godz. 13.00

Temat: G Suite dla Szkół – platforma do nauki zdalnej
Data: 3.04.2020 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.04.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej w edukacji szkolnej. Rozważania w 80. rocznicę wydarzeń
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole. Wskazówki do pracy zdalnej
Data: 7.04.2020 r.
Godzina: 11.45-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową w przedszkolu, szkole
Karty zgłoszenia: do 7.04.2020 r. do godz. 10.45

Temat: Od sztuk plastycznych do nowych zjawisk w kulturze. Wykorzystanie internetowych zasobów edukacyjnych w pracy zdalnej z uczniami
Data: 7.04.2020 r.
Godzina: 13.00-13.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.04.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
Data: 7.04.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Indywidualizacja pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo na lekcjach języka polskiego w aspekcie nauczania zdalnego
Data: 8.04.2020 r.
Godzina: 10.15-11.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Grudzińska, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego
Karty zgłoszenia: do 8.04.2020 r. do godz. 9.15

Temat: Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
Data: 9.04.2020 r.
Godzina: 9.30-10.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.04.2020 r. do godz. 8.30

Temat: Kreatywne czytanie, czyli o zabawie z wykorzystaniem tekstu literackiego w przedszkolu – otwarte zasoby edukacyjne
Data: 9.04.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 9.04.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Jak w sposób twórczy pracować z lekturą z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
Data: 9.04.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy
Karty zgłoszenia: do 9.04.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego z uwzględnieniem pracy zdalnej
Data: 9.04.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 9.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Platforma Moodle w procesie nauczania‑uczenia się
Data: 14.04.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 14.04.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Neurodydaktyka w praktyce szkolnej
Data: 14.04.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 14.04.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego
Data: 14.04.2020 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.04.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Współczesne zagrożenia terrorystyczne. Otwarte zasoby edukacyjne
Data: 15.04.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek
Karty zgłoszenia: do 15.04.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Twoja decyzja – Twoja kariera. Praktyczne metody pracy służące kształtowaniu postaw uczniowskich. Otwarte zasoby edukacyjne
Data: 15.04.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab, M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.04.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej uczniów – mieszkańców małych miejscowości. Otwarte zasoby edukacyjne
Data: 15.04.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.04.2020 r. do godz. 14.00


WEBINARIUM - forma nieodpłatna


Temat: Co zamknąć w sejfie? Escape room na zajęciach edukacyjnych. Wykorzystanie aplikacji internetowych
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.04.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Trudności dzieci w uczeniu się matematyki.Zabawy w klasie i online z rytmem, rymem i uśmiechem do pracy
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, I. Kiełczykowska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 6.04.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Ressources pour enseigner le FLE en ligne
Data: 8.04.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.04.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Tworzenie i publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem LearningApps
Data: 8.04.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Dąbrowski, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii
i przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół

Karty zgłoszenia: do 8.04.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Praca zdalna na platformie LearningApps
Data: 10.04.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.04.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Na szlaku edukacji regionalnej. Kościoły drewniane i ich tajemnice
Data: 15.04.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.04.2020 r. do godz. 7.30


SZKOLENIE ONLINE MOODLE - forma odpłatna


Temat: Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych dziecka w wieku przedszkolnym
(15 godz. dyd., opłata 60 zł/osoba)
Data: 20.04.2020 r. – 15.05.2020 r.
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 14.04.2020 r.

Temat: Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym
(15 godz. dyd., opłata 60 zł/osoba)
Data: 20.04.2020 r. – 15.05.2020 r.
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 14.04.2020 r.

Temat: Sztuka Ciebie szuka – projekt Multi Art. Wykorzystanie zasobów internetowych w pracy nauczyciela
(10 godz. dyd., opłata 40 zł/osoba )
Data: 22.04.2020 r. – 7.05.2020 r.
Miejsce: online
Odpowiada: S.Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 15.04.2020 r.


PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
• na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
• w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
– na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.