Projekt grantowy ORE

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie przystąpił do realizacji projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU: podniesienie jakości pracy nauczycieli realizujących zajęcia w formie zdalnej w przedszkolach i szkołach.

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się w czerwcu 2021 r. i będą obejmować następujące moduły szkoleniowe:
1) Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4 godz.),
2) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 godz.),
3) Metodyka edukacji zdalnej (5 godz.),
4) Multimedialne zasoby edukacyjne (3 godz.),
5) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godz.).
Razem: 22 godziny szkolenia.

Szkolenia z modułów: 1 i 5 zostaną przeprowadzone w trybie stacjonarnym z wykorzystaniem tabletów, pozostałe zostaną przeprowadzone zdalnie.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Biuro projektu grantowego, pok 235.
Lider projektu: Aleksandra Krawczyk – tel. 34 360 60 14 wew. 240, e-mail: projektore@womczest.edu.pl
Koordynator projektu: Monika Bilnik – tel. 34 360 60 14 wew. 235, e-mail: projektore@womczest.edu.pl

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym ORE

Karta zgłoszenia

I konferencja wprowadzająca do projektu grantowego ORE

II konferencja wprowadzająca do projektu grantowego ORE


Dokumentacja uczestnika

Dokumentacja uczestnika – plik do pobrania


Doradztwo dla uczestników projektu

Działania doradcze i konsultacyjne w zakresie kształcenia na odległość skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli

Dyżury będą realizowane w sali wykładowej nr 244

Kontakt telefoniczny do dyżurującego nauczyciela-konsultanta: 34 3606014 wew. 242

Harmonogram dyżurów nauczycieli-konsultantów – wrzesień-listopad 2021 r.

data godziny nauczyciel-konsultant email
7.09.2021 r. 13.15-14.45 Aneta Żurek zurek@womczest.edu.pl
8.09.2021 r. 13.15-14.45 Agnieszka Perczak perczak@womczest.edu.pl
9.09.2021 r. 13.15-14.45 Jadwiga Mielczarek j.mielczarek@womczest.edu.pl
13.09.2021 r. 13.15-14.45 Monika Sikora sikora@womczest.edu.pl
14.09.2021 r. 13.15-14.45 Aneta Żurek zurek@womczest.edu.pl
15.09.2021 r. 13.15-14.45 Katarzyna Wąsowicz wasowicz@womczest.edu.pl
16.09.2021 r. 13.15-14.45 Sylwia Kurcab kurcab@womczest.edu.pl
17.09.2021 r. 13.15-14.45 Elżbieta Straszak straszak@womczest.edu.pl
20.09.2021 r. 13.15-14.45 Katarzyna Wąsowicz wasowicz@womczest.edu.pl
21.09.2021 r. 13.15-14.45 Aneta Żurek zurek@womczest.edu.pl
22.09.2021 r. 13.15-14.45 Aneta Żurek zurek@womczest.edu.pl
23.09.2021 r. 13.15-14.45 Bożena Harasimowicz harasimowicz@womczest.edu.pl
24.09.2021 r. 13.15-14.45 Katarzyna Wąsowicz wasowicz@womczest.edu.pl
27.09.2021 r. 13.15-14.45 Magdalena Sawicka sawicka@womczest.edu.pl
29.09.2021 r. 13.15-14.45 Eugeniusz Romański romanski@womczest.edu.pl
1.10.2021 r. 13.15-14.45 Monika Sikora sikora@womczest.edu.pl
4.10.2021 r. 13.15-14.45 Bożena Harasimowicz harasimowicz@womczest.edu.pl
5.10.2021 r. 13.15-14.45 Katarzyna Wąsowicz wasowicz@womczest.edu.pl
6.10.2021 r. 13.15-14.45 Eugeniusz Romański romanski@womczest.edu.pl
7.10.2021 r. 13.15-14.45 Monika Sikora sikora@womczest.edu.pl
12.10.2021 r. 13.15-14.45 Bożena Harasimowicz harasimowicz@womczest.edu.pl
13.10.2021 r. 13.15-14.45 Agnieszka Perczak perczak@womczest.edu.pl
18.10.2021 r. 13.15-14.45 Magdalena Sawicka sawicka@womczest.edu.pl
19.10.2021 r. 13.15-14.45 Jadwiga Mielczarek j.mielczarek@womczest.edu.pl
20.10.2021 r. 13.15-14.45 Agnieszka Perczak perczak@womczest.edu.pl
21.10.2021 r. 13.15-14.45 Elżbieta Straszak straszak@womczest.edu.pl
25.10.2021 r. 13.15-14.45 Magdalena Sawicka sawicka@womczest.edu.pl
26.10.2021 r. 13.15-14.45 Sylwia Kurcab kurcab@womczest.edu.pl
27.10.2021 r. 13.15-14.45 Eugeniusz Romański romanski@womczest.edu.pl
28.10.2021 r. 13.15-14.45 Elżbieta Straszak straszak@womczest.edu.pl
2.11.2021 r. 13.15-14.45 Marta Lipska lipska@womczest.edu.pl
3.11.2021 r. 13.15-14.45 Marta Lipska lipska@womczest.edu.pl
4.11.2021 r. 13.15-14.45 Marta Lipska lipska@womczest.edu.pl
5.11.2021 r. 13.15-14.45 Jadwiga Mielczarek j.mielczarek@womczest.edu.pl
8.11.2021 r. 13.15-14.45 Sylwia Kurcab kurcab@womczest.edu.pl
9.11.2021 r. 13.15-14.45 Sylwia Kurcab kurcab@womczest.edu.pl
10.11.2021 r. 13.15-14.45 Agnieszka Perczak perczak@womczest.edu.pl
15.11.2021 r. 13.15-14.45 Magdalena Sawicka sawicka@womczest.edu.pl
16.11.2021 r. 13.15-14.45 Eugeniusz Romański romanski@womczest.edu.pl
17.11.2021 r. 13.15-14.45 Marta Lipska lipska@womczest.edu.pl

Harmonogram dyżurów nauczycieli-konsultantów - czerwiec-sierpień 2021 r.

Termin doradztwa Godziny Osoba odpowiedzialna
22.06.2021 18.15-19.00 A. Krawczyk Sala 244

e-mail: krawczyk@womczest.edu.pl

tel. 34 3606014 w.242

23.06.2021 15.00-17.15 A. Perczak Sala 244

e-mail: perczak@womczest.edu.pl

tel. 34 3606014 w.242

28.06.2021 12.30-14.45 M. Sikora Sala 244

e-mail: sikora@womczest.edu.pl

tel. 34 3606014 w.242

29.06.2021 12.30-14.45 S. Kurcab Sala 244

e-mail: kurcab@womczest.edu.pl

tel. 34 3606014 w.242

1.07.2021 12.30-13.15 B. Harasimowicz Sala 244

e-mail: harasimowicz@womczest.edu.pl

tel. 34 3606014 w.242

06.07.2021 12.00-13.30 J. Mielczarek Sala 244

e-mail: mielczarek@womczest.edu.pl

tel. 34 3606014 w.242

8.07.2021 12.00-13.30 K. Wąsowicz Sala 244

e-mail: wasowicz@womczest.edu.pl

tel. 34 3606014 w.242

25.08.2021 12.30-14.00 A. Żurek Sala 244

e-mail: zurek@womczest.edu.pl

tel. 34 3606014 w.242

27.08.2021 12.30-13.15 E. Romański Sala 244

e-mail: romanski@womczest.edu.pl

tel. 34 3606014 w.242

31.08.2021 13.30-14.00 E. Straszak Sala 244

e-mail: straszak@womczest.edu.pl

tel. 34 3606014 w.242