Oferta wspomagania szkół/placówek – listopad/grudzień 2017 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku [kliknij]

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek obejmuje:

 • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
 • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
 • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
 • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb szkoły/placówki:

 • PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1000 zł (brutto),
 • PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1500 zł (brutto),
 • PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek. Cena 2500 zł (brutto).

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 100 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie –  old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas kilku spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane  przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - nieodpłatne


GRUDZIEŃ 2017 r.

Temat: Rola opiekuna w animowaniu i wspieraniu działań samorządu uczniowskiego
Data: 8.12.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz, K. Michalak, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego w szkole podstawowej
Karty zgłoszenia: do 5.12.2017 r.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek,
poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na listopad – grudzień 2017 r. skierowanym bezpośrednio do Państwa.

LISTOPAD 2017 r.

Temat: Rola dyrektora szkoły/placówki w rocznym kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki (wideokonferencja)
Data: 3.11.2017 r.
Godzina: 12.30-13.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab, J. Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/ placówek
Karty zgłoszenia: do 3.11.2017 r. do godz. 11.30

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA. Podstawowe dokumenty sekretariatu szkoły oraz normatywy kancelaryjno-archiwalne (warsztaty)
Data: 8.11.2017 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: S. Czarnota, G. Rozin, Archiwum Państwowe w Częstochowie, G. Bochenkiewicz, P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora
Karty zgłoszenia: do 8.11.2017 r.

Temat: Opracowywanie programów nauczania dla zawodu – nowa podstawa programowa (wideokonferencja)
Data: 16.11.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2017 r. do godz. 14.30

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA (konferencja 2)
Data: 22.11.2017 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, K. Wilk, G. Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora
Karty zgłoszenia: do 8.11.2017 r.

Temat: BHP w szkole/placówce edycja VII (szkolenie e-learningowe)
Data: od 23.11.2017 r. do 22.12.2017 r.
Godzina: online
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka, E. Straszak, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 22.11.2017 r.

GRUDZIEŃ 2017 r.

Temat: Dokumentowanie pracy szkoły/placówki oświatowej (seminarium)
Data: 6.12.2017 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.12.2017 r.

Temat: Opracowanie programów nauczania dla zawodów unikatowych (warsztaty)
Data: 7.12.2017 r.
Godzina: 15.30-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 4.12.2017 r.

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji w pracy szkoły kształcącej w zawodzie (wideokonferencja)
Data: 14.12.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka, B. Harasimowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodzie i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 14.12.2017 r. do godz. 13.00


KONFERENCJE - nieodpłatne


LISTOPAD 2017 r.

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA (konferencja 2)
Data: 22.11.2017 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, K. Wilk, G. Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora
Karty zgłoszenia: do 8.11.2017 r.

Temat: Konferencja Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych „Czy warto współpracować międzyszkolnie?”
Data: 29.11.2017 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: G. Bochenkiewicz, S. Kurcab, Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy
Grupa docelowa: opiekunowie samorządów szkolnych, uczniowie – liderzy szkolnej samorządności
Karty zgłoszenia: do 26.11.2017 r.

Temat: Regionalna konferencja przyrodniczo-ekologiczna „Ochrona przyrody w Polsce”
Data: 29.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Krawczyk, Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.11.2017 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


LISTOPAD 2017 r.

Temat: Rola dyrektora szkoły/placówki w rocznym kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki
Data: 3.11.2017 r.
Godzina: 12.30-13.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab, J. Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/ placówek
Karty zgłoszenia: do 3.11.2017 r. do godz. 11.30

Temat: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym
Data: 3.11.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.11.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Teaching English with authentic online resources
Data: 6.11.2017 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 6.11.2017 r. do godz. 14.15

Temat: Nowe tendencje w wychowaniu fizycznym – rola i zadania nauczyciela
Data: 7.11.2017 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.11.2017 r. do godz. 14.00

Temat: Co kościołowi dała reformacja? Rozważania w roku jubileuszu 500-lecia reformacji
Data: 8.11.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak, I. Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych i religii wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 8.11.2017 r. do godz. 14.30

Temat: „Śląskie bez smogu” – jak dbać o jakość powietrza?
Data: 9.11.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.11.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Jak nowocześnie edukować o dziedzictwie narodowym?
Data: 10.11.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 10.11.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Wykorzystanie platformy code.org w nauce programowania
Data: 13.11.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.11.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Nowa podstawa programowa plastyki i muzyki – wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania w szkole podstawowej
Data: 14.11.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.11.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej – wdrażanie i monitorowanie
Data: 14.11.2017 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 14.11.2017 r. do godz. 14.15

Temat: Opracowywanie programów nauczania dla zawodu – nowa podstawa programowa
Data: 16.11.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodzie i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej dla dziecka/ucznia
Data: 20.11.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 20.11.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kontekście zmian w prawie oświatowym
Data: 23.11.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, specjaliści z zespołów WWRD
Karty zgłoszenia: do 23.11.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Programujemy bez wykorzystania komputera
Data: 23.11.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.11.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Jak wykorzystać wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych do rozwoju szkoły?
Data: 28.11.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.11.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Webquest zu Weihnachten im DaF-Unterricht
Data: 30.11.2017 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.11.2017 r. do godz. 14.15

GRUDZIEŃ 2017 r.

Temat: Wielojęzyczność wokół nas – język śląski
Data: 4.12.2017 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.12.2017 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej i przyrodniczej
Data: 5.12.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki, przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.12.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty
Data: 7.12.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.12.2017 r. do godz. 13.00

Temat: Wykorzystanie filmów w edukacji – edycja filmów
Data: 7.12.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.12.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Exploiter des supports vidéo en classe de FLE
Data: 8.12.2017 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: B. Kosta, E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.12.2017 r. do godz. 15.00

Temat: Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Stan wojenny w Częstochowie
Data: 13.12.2017 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 13.12.2017 r. do godz. 14.30

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji w pracy szkoły kształcącej w zawodzie
Data: 14.12.2017 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka, B. Harasimowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodzie i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 14.12.2017 r. do godz. 13.00


SEMINARIA - formy nieodpłatne


LISTOPAD 2017 r.

Temat: Jak nowocześnie edukować o dziedzictwie narodowym? Metody, narzędzia i przykłady dobrej praktyki
Data: 14.11.2017 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 11.11.2017 r.

Temat: Debata uczniowska w procesie kształcenia
Data: 17.11.2017 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: ZSP nr 1 w Myszkowie, ul. Leśna 1, s. 37
Odpowiada: J. Durka
Grupa docelowa: nauczyciele z terenu gminy Myszków
Karty zgłoszenia: do 14.11.2017 r.

Temat: Rola nauczyciela w rozwijaniu postaw obywatelskich i społecznych uczniów
Data: 27.11.2017 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 24.11.2017 r.

Temat: Wybrane metody pracy z uczniem z dysleksją na lekcji języka obcego
Data: 28.11.2017 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: E. Makowska, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i gimnazjów
Karty zgłoszenia: do 25.11.2017 r.

GRUDZIEŃ 2017 r.

Temat: Dokumentowanie pracy szkoły/placówki oświatowej
Data: 6.12.2017 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.12.2017 r.

Temat: Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych
Data: 7.12.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 4.12.2017 r.

Temat: Debaty uczniowskie jako przykład metod aktywizujących
Data: 8.12.2017 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: ZSP nr 1 w Myszkowie, ul. Leśna 1, s. 37
Odpowiada: J. Durka
Grupa docelowa: nauczyciele z terenu gminy Myszków
Karty zgłoszenia: do 5.12.2017 r.

Temat: Biblioteka w przepisach prawnych statutu szkolnego
Data: 11.12.2017 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.12.2017 r.

Temat: Rola katechety w szkole jako nauczyciela, wychowawcy i świadka wiary
Data: 13.12.2017 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: I. Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.12.2017 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


LISTOPAD 2017 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym
Data: 6.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 3.11.2017 r.

Temat: Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem zdjęć
Data: 6.11.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: T. Karoń, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.11.2017 r.

Temat: Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego – wdrażanie i monitorowanie
Data: 7.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 4.11.2017 r.

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA. Podstawowe dokumenty sekretariatu szkoły oraz normatywy kancelaryjno-archiwalne
Data: 8.11.2017 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: S. Czarnota, G. Rozin, Archiwum Państwowe w Częstochowie, G. Bochenkiewicz, P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora
Karty zgłoszenia: do 8.11.2017 r.

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne jako nowa jakość edukacji włączającej
Data: 8.11.2017 r.
Godzina: 14.30-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.11.2017 r.

Temat: Ewaluacja wewnętrzna – planowanie i projektowanie badania. Część 1
Data: 9.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 6.11.2017 r.

Temat: Emaze i Tes Teach – bezpłatne aplikacje do tworzenia prezentacji w środowisku wirtualnym
Data: 13.11.2017 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.11.2017 r.

Temat: Jak przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka/ucznia
Data: 13.11.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Opracowanie „Kodeksu Równego Traktowania Społeczności Szkolnej”
Data: 15.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz, E. Straszak
Grupa docelowa: opiekunowie samorządów uczniowskich wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.11.2017 r.

Temat: Prawo autorskie i licencje Creative Commons w środowisku szkolnym
Data: 15.11.2017 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.11.2017 r.

Temat: Littérature, histoire et géographie aux yeux des Français
Data: 15.11.2017 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie ul. Kosmowskiej 5
Odpowiada: B. Kosta, E. Makowska, J. Brzezińska-Rwidan
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.11.2017 r.

Temat: Edytory i zasady edycji tekstu w pracy nauczyciela
Data: 16.11.2017 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.11.2017 r.

Temat: Metody pracy zwiększające aktywność uczniów w procesie edukacyjnym
Data: 16.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych II etapu edukacyjnego
Karty zgłoszenia: do 13.11.2017 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela przedszkola
Data: 20.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 17.11.2017 r.

Temat: Wolontariat szkolny w kształtowaniu postaw prospołecznych uczniów
Data: 21.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.11.2017 r.

Temat: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu
Data: 21.11.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 18.11.2017 r.

Temat: Wykorzystanie filmów na lekcji religii
Data: 22.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: I. Karlak, T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.11.2017 r.

Temat: Tworzenie prezentacji multimedialnej w PREZI
Data: 22.11.2017 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.11.2017 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) przy tworzeniu autorskich materiałów dydaktycznych
Data: 23.11.2017 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak, B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej
Karty zgłoszenia: do 20.11.2017 r.

Temat: Retoryka i możliwości jej wykorzystania na lekcjach języka polskiego
Data: 23.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, S.  Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.11.2017 r.

Temat: „Śląskie bez smogu” – jak ciekawie uczyć o odnawialnych źródłach energii?
Data: 23.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, R. Włodarczyk Politechnika Częstochowska, A. Adamiec ZST w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.11.2017 r.

Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w reformowanej szkole
Data: 23.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy szkolni, specjaliści szkolni wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 20.11.2017 r.

Temat: Kształtowanie postaw prozdrowotnych w pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym
Data: 24.11.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 21.11.2017 r.

Temat: Nauka programowania z platformą code.org
Data: 30.11.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: T. Karoń, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.11.2017 r.

Temat: Rozpoznawanie predyspozycji zawodowo-osobowościowych uczniów przy pomocy różnych narzędzi diagnostycznych
Data: 30.11.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i szkołach branżowych I stopnia
Karty zgłoszenia: do 27.11.2017 r.

GRUDZIEŃ 2017 r.

Temat: Wykorzystanie nowoczesnych technologii do oceny aktywności fizycznej
Data: 4.12.2017 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.12.2017 r.

Temat: Ewaluacja wewnętrzna – budowanie narzędzi badawczych. Część 2
Data: 5.12.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 2.12.2017 r.

Temat: Rozpoznawanie predyspozycji zawodowo-osobowościowych uczniów przy pomocy różnych narzędzi diagnostycznych
Data: 5.12.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i szkołach branżowych I stopnia
Karty zgłoszenia: do 2.12.2017 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w nauczaniu języka obcego
Data: 5.12.2017 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Lipska, D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela matematyki
Data: 7.12.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.12.2017 r.

Temat: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki
Data: 7.12.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy szkolni, specjaliści szkolni wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 4.12.2017 r.

Temat: Opracowanie programów nauczania dla zawodów unikatowych
Data: 7.12.2017 r.
Godzina: 15.30-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 4.12.2017 r.

Temat: Warsztatowe świąteczne forum spotkań ze sztuką. Dekoracje, ozdoby bożonarodzeniowe
Data: 7.12.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Bezpłatne oprogramowanie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Data: 11.12.2017 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.12.2017 r.

Temat: Planowanie pracy świetlicy szkolnej
Data: 11.12.2017 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy świetlic szkolnych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.12.2017 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela matematyki
Data: 12.12.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2017 r.

Temat: Indywidualizacja pracy z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole, placówce
Data: 12.12.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających życiu człowieka
Data: 12.12.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 9.12.2017 r.

Temat: Jak nowocześnie edukować o dziedzictwie narodowym? Metody, narzędzia i przykłady dobrej praktyki
Data: 12.12.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, A. Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 9.12.2017 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Quizizz do tworzenia testów interaktywnych
Data: 14.12.2017 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.12.2017 r.

Temat: Zajęcia z wychowawcą. Rozwijanie koncentracji uwagi i wyobraźni uczniów
Data: 14.12.2017 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.12.2017 r.

Temat: Dziecko/uczeń ze spektrum autyzmu w przedszkolu, szkole, placówce
Data: 14.12.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Programujemy w Scratch
Data: 14.12.2017 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.12.2017 r.

Temat: Gry i zabawy na lekcji języka obcego
Data: 15.12.2017 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: E. Makowska, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.12.2017 r.

Temat: CanvasSocrates – wirtualne platformy e-learningowe
Data: 18.12.2017 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.12.2017 r.


KONSULTACJE ZESPOŁOWE - nieodpłatne


LISTOPAD 2017 r.

Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
Data: 22.11.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek, A. Płusa
Grupa docelowa: rodzice
Kontakt e-mail: zurek@womczest.edu.pl

GRUDZIEŃ 2017 r.

Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
Data: 18.12.2017 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek, A. Płusa
Grupa docelowa: rodzice
Kontakt e-mail: zurek@womczest.edu.pl


KONKURS POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI - nieodpłatne


LISTOPAD 2017 r.

Temat: III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Przyroda na liściu malowana” (połączony z warsztatami)
Data: 8.11.2017 r.
Godzina: 10.00-12.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, 236, 237, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkoły podstawowej
Karty zgłoszenia: do 5.11.2017 r.


SZKOLENIE E-LEARNINGOWE - nieodpłatne


LISTOPAD 2017 r.

Temat: BHP w szkole/placówce edycja VII
Czas trwania: od 23.11.2017 r. do 22.12.2017 r.
Godzina: online
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka, E. Straszak, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 22.11.2017 r.


KURSY DOSKONALĄCE - odpłatne


Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej
old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

Kurs doskonalący z języka angielskiego – poziom podstawowy (A1) realizowany jest w wymiarze 240 godzin dydaktycznych (210 godz. stacjonarnie i 30 online). Kierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie 15-osobowej grupy. Zajęcia planowane są w soboty w godzinach 9.00-14.00.

Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością opłaty w ratach).

Bliższych informacji udziela kierownik kursu – Ewelina Makowska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04, wew. 224; e-mail: makowska@womczest.edu.pl.

W celu zapisania się na kurs języka angielskiego prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

KURS DOSKONALĄCY B-LEARNINGOWY – odpłatny

GRUDZIEŃ 2017 r.

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego
Czas trwania: od 1.12.2017 r do 31.01.2018 r.
Pierwsze spotkanie: 1.12.2017 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Cena: 100 zł/osoba
Karty zgłoszenia: do 24.11.2017 r.


KURSY KWALIFIKACYJNE - odpłatne


RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do udziału w:

 • kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą,
 • kursie kwalifikacyjnym z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego,
 • kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE  – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

 • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
 • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
  – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.