Oferta wspomagania szkół/placówek – styczeń/luty 2018 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku [kliknij]

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek obejmuje:

 • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
 • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
 • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
 • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb szkoły/placówki:

 • PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1000 zł (brutto),
 • PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1500 zł (brutto),
 • PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek. Cena 2500 zł (brutto).

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 100 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie –  old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas kilku spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane  przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).

 


SEMINARIA - formy nieodpłatne


STYCZEŃ 2018 r.

Temat: Promocja zdrowia prokreacyjnego
Data: 15.01.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2018 r.

Temat: Promocja zdrowia prokreacyjnego
Data: 16.01.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie, 11 Listopada 19, s. 17
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 13.01.2018 r.

Temat: Cyberbezpieczeństwo w szkole/placówce
Data: 17.01.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, I. Karlak, M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.01.2018 r.

Temat: Porady i wskazówki przed egzaminem maturalnym z matematyki
Data: 18.01.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 15.01.2018 r.

Temat: Jak formułować wnioski i rekomendacje do analiz wewnątrzszkolnych
Data: 23.01.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.01.2018 r.

LUTY 2018 r.

Temat: Międzyszkolna Liga Historyczna – debata uczniowska w praktyce szkolnej
Data: 14.02.2018 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, s. 37
Odpowiada: dr J. Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów gminy Myszków
Karty zgłoszenia: do 11.02.2018 r.

Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/przedszkolu – najważniejsze zmiany
Data: 19.02.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/przedszkolu – najważniejsze zmiany
Data: 20.02.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.02.2018 r.

Temat: Zarządzanie ryzykiem – kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej
Data: 21.02.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 18.02.2018 r.

Temat: Interaktywny quiz w aplikacji Kahoot! w edukacji szkolnej
Data: 22.02.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, s. 37
Odpowiada: dr J. Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.02.2018 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


STYCZEŃ 2018 r.

Temat: Praktyczne aspekty organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Data: 9.01.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele pracujący z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Karty zgłoszenia: do 6.01.2018 r.

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA
Zadania dyrektora w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i pełnienia funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej
grupa 1

Data: 10.01.2018 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s.236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot, G. Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora

Temat: „Prezentowy zawrót głowy” – upominki dla babci i dziadka
Data: 11.01.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele techniki
Karty zgłoszenia: do 8.01.2018 r.

Temat: Ewaluacja wewnętrzna – planowanie i projektowanie badania. Część 3
Data: 11.01.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele liderzy i członkowie szkolnych zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Karty zgłoszenia: do 8.01.2018 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 15.01.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 12.01.2018 r.

Temat: Pola aktywności samorządnych uczniów
Data: 16.01.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego
Karty zgłoszenia: do 13.01.2018 r.

Temat: Wykorzystanie symulacyjnej gry edukacyjnej na zajęciach z doradztwa zawodowego
Data: 16.01.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i szkołach branżowych I stopnia
Karty zgłoszenia: do 13.01.2018 r.

Temat: Montaż i edycja filmów – zasady publikacji w mediach społecznościowych
Data: 16.01.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.01.2018 r.

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA
Zadania dyrektora w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i pełnienia funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej
grupa 2

Data: 17.01.2018 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s.236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot, G. Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora

Temat: „O zdrowiu zaklętym w oddechu” – wpływ jakości powietrza na zdrowie człowieka
Data: 18.01.2018 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, K. Bartocha Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 15.01.2018 r.

Temat: Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej dla zawodów
Data: 18.01.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 15.01.2018 r.

Temat: Metoda dobrego startu, rysowane szlaczki i wierszyki wspomagające rozwój dziecka/ ucznia
Data: 18.01.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Brak wolnych miejsc!

Temat: Teatrzyk Kamishibai – ciekawy sposób rozwijania kompetencji czytelniczych u najmłodszych
Data: 23.01.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 20.01.2018 r.

Temat: Dostosowanie warunków organizacji kształcenia do potrzeb dziecka/ucznia z niepełnosprawnością
Data: 24.01.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 21.01.2018 r.

Temat: Symulacja zajęć rewalidacji indywidualnej na podstawie przykładowego scenariusza
Data: 25.01.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, rewalidacji indywidualnej, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wykorzystanie tablicy interaktywnej i aplikacji Quizlet na zajęciach języka obcego
Data: 29.01.2018 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Makowska, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Ćwiczenia wspierające rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego
Data: 30.01.2018 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Apprendre le français, c’est apprendre sa culture
Data: 31.01.2018 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.01.2018 r.

LUTY 2018 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela przedszkola
Data: 5.02.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczycieli języków obcych
Data: 9.02.2018 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak, B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.02.2018 r.

Temat: Metody kształtowania postaw patriotycznych, społecznych i obywatelskich w szkole
Data: 12.02.1018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 9.02.1018 r.

Temat: Pokonaj nudę uczniów na lekcjach matematyki – sposoby na atrakcyjne zajęcia
Data: 15.02.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.02.2018 r.

Temat: Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
Data: 15.02.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Brak wolnych miejsc!

Temat: Bezpieczeństwo ucznia w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z serwisów społecznościowych
Data: 15.02.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.02.2018 r.

Temat: Organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Data: 15.02.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Szkolenie odwołane!

Temat: Mnemotechniki i nauczanie wielozmysłowe na zajęciach języka angielskiego
Data: 16.02.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: M. Lipska, E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Hörverstehen im DaF-Unterricht: Tipps und Tricks
Data: 16.02.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.02.2018 r.

Temat: Wychowanie patriotyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Data: 20.02.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 20.02.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.02.2018 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych przy tworzeniu autorskich materiałów dydaktycznych
Data: 21.02.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak, B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.02.2018 r.

Temat: Ewaluacja w małej skali, czyli informacja zwrotna dla nauczyciela i ucznia
Data: 27.02.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.02.2018 r.

Temat: Diagnozowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 27.02.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Podstawy programowania w języku Python
Data: 28.02.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.02.2018 r.


KONFERENCJE - nieodpłatne


STYCZEŃ 2018 r.

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA
Data: 24.01.2018 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: KO w Katowicach Delegatura w Częstochowie, SOD w Częstochowie, K. Wilk
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora

LUTY 2018 r.

Temat: Rok 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
Data: 21.02.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: I. Karlak, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele religii i historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.02.2018 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


STYCZEŃ 2018 r.

Temat: 100 rocznica uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce. Jak zorganizować debatę w szkole?
Data: 10.01.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.01.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Planowanie pracy wychowawczej
Data: 11.01.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 11.01.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych, korelacje międzyprzedmiotowe
Data: 11.01.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 11.01.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Jak czytać krajobraz kulturowy naszej miejscowości i regionu – edukacja regionalna w praktyce szkolnej
Data: 15.01.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.01.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Praktyczne aspekty organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Data: 16.01.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.01.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Retoryka na lekcjach języka polskiego
Data: 18.01.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.01.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Programujemy w języku Python
Data: 25.01.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2018 r. do godz. 14.30

LUTY 2018 r.

Temat: Wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka
Data: 6.02.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Metody twórcze w pracy z tekstami literackimi
Data: 8.02.2018 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.02.2018 r. do godz. 11.00

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w doradztwie zawodowym dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 12.02.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.02.2018 r. do godz. 13.00

Temat: „Czyniłam ludzką powinność”– Irena Sendlerowa. Temat holokaustu w pracy z uczniami
Data: 15.02.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.02.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Aspekty edukacji włączającej w praktyce szkolnej
Data: 22.02.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.02.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela szkoły zawodowej
Data: 22.02.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka, A. Krawczyk
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 22.02.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Czy konfederacja barska była potrzebna? Metody realizacji tematu w praktyce szkolnej
Data: 27.02.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.02.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Nieznani bohaterowie. „Żołnierze Niezłomni” ziemi częstochowskiej
Data: 28.02.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 28.02.2018 r. do godz. 14.30


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


LUTY 2018 r.

Temat: Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych?
Data: 19.02.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.02.2018 r.

Temat: Indywidualizacja nauczania języka niemieckiego
Data: 20.02.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: D. Liberda, M. Lipska, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.02.2018 r.

Temat: Indywidualizacja nauczania języka angielskiego
Data: 27.02.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Lipska, D. Liberda, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów i szkół
Karty zgłoszenia: do 24.02.2018 r.


WEBINARIUM - nieodpłatne


STYCZEŃ 2018 r.

Temat: Wykorzystanie urządzeń mobilnych na lekcjach przedmiotów humanistycznych
Data: 16.01.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.01.2018 r. do godz. 14.30

LUTY 2018 r.

Temat: Opracowanie własnego programu nauczania do przedmiotów przyrodniczych
Data: 15.02.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Karty zgłoszenia: do 15.02.2018 r. do godz. 13.00


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


LUTY 2018 r.

Temat: Sztuka Ciebie szuka – projekt Multi Art
Data: od 26.02.2018 r. do 12.03.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów i szkół
Karty zgłoszenia: do 23.02.2018 r.


KONSULTACJE ZESPOŁOWE - nieodpłatne


STYCZEŃ 2018 r.

Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
Data: 22.01.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek, A. Płusa
Grupa docelowa: rodzice dzieci/uczniów
Karty zgłoszenia: do 19.01.2018 r.


KONKURS - nieodpłatne


LUTY 2018 r.

Temat: Eliminacje Regionalne
XX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego 2018

Data: 21.02.2018 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wraz z uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 18.02.2018 r.


KURSY KWALIFIKACYJNE - odpłatne


RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do udziału w:

 • kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą,
 • kursie kwalifikacyjnym z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego,
 • kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE  – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

 • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo.womczest.edu.pl)
 • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
  – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.