Oferta wspomagania szkół/placówek – marzec/kwiecień 2018 r.

Aktualna oferta szkoleniowa wersja do druku [kliknij]

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK – odpłatne

Kompleksowe wspomaganie szkoły/przedszkola realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek obejmuje:

 • diagnozę, dzięki której podejmowane w szkole/przedszkolu działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, uczniów, środowiska,
 • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej),
 • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
 • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb szkoły/placówki:

 • PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1000 zł (brutto),
 • PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1500 zł (brutto),
 • PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich szkół/placówek. Cena 2500 zł (brutto).

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów szkół/placówek oświatowych zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 100 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie –  old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas kilku spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane  przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


SEMINARIA - formy nieodpłatne


MARZEC 2018 r.

Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu/szkole – najważniejsze zmiany
Data: 1.03.2018 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.03.2018 r.

Temat: Międzyszkolna Liga Historyczna – debata uczniowska w praktyce szkolnej
Data: 6.03.2018 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, s. 37
Odpowiada: dr A. Durka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych gminy Myszków
Karty zgłoszenia: do 3.03.2018 r.

Temat: Jak uczy się mózg? (seminarium dla nauczycieli połączone z warsztatami dla uczniów)
Data: 12.03.2018 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, 236
Odpowiada: J. Mielczarek, S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciel wraz z 4 uczniami szkoły podstawowej (klasy IV-VII)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2018 r.

KWIECIEŃ 2018 r.

Temat: Planowanie rozwoju szkoły
Data: 11.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.04.2018 r.

Temat: Poznaj „narzędzia” cyberprzestępcy. Jak zachować bezpieczeństwo w sieci?
Data: 13.04.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: A. Krawczyk, M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.04.2018 r.

Temat: IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Data: 15.04.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie
Karty zgłoszenia: do 12.04.2018 r.

Temat: Edukacyjne walory komiksu w szkolnym promowaniu czytelnictwa
Data: 16.04.2018 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.04.2018 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu
Data: 23.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 20.04.2018 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Data: 24.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.04.2018 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Data: 25.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 22.04.2018 r.

Temat: Tutoring i mentoring jako formy pracy z uczniem o zdolnościach przyrodniczych
Data: 26.04.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.04.2018 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Data: 26.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 31
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 23.04.2018 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Data: 27.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.04.2018 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


MARZEC 2018 r.

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA Zmiany w Karcie Nauczyciela – awans zawodowy, ocena pracy
Data: 7.03.2018 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: P. Klekot, G. Bochenkiewicz
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora

Temat: Haft matematyczny sposobem na rozwijanie wyobraźni przestrzennej
Data: 7.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: A. Perczak, I. Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.03.2018 r.

Temat: CLIL als Schlüssel zur Förderung der Motivation im DaF-Unterricht
Data: 9.03.2018 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: D. Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.03.2018 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych do nauki kodowania dla najmłodszych
Data: 12.03.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: K. Michalak, J. Mielczarek, A. Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA Zmiany w Karcie Nauczyciela – awans zawodowy, ocena pracy
Data: 13.03.2018 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: P. Klekot, G. Bochenkiewicz, J. Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora

Temat: Jak przygotować dobrą prezentację z historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 13.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: E. Straszak, T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.03.2018 r.

Temat: Dziecko, uczeń z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole
Data: 13.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Sprzyjające środowisko edukacyjne w ujęciu neurodydaktyki
Data: 13.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 10.03.2018 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 13.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.03.2018 r.

Temat: Porozumienie Bez Przemocy. Empatyczna komunikacja – nauczyciel, uczeń, rodzic
Data: 14.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: I. Karlak, M. Brzostowska Wydział Katechetyczny Archidiecezji Poznańskiej, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela polonisty
Data: 14.03.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: K. Michalak, A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.03.2018 r.

Temat: Łatwe i proste metody ewaluacji w codziennej pracy nauczyciela
Data: 15.03.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.03.2018 r.

Temat: Metoda dobrego startu, rysowane szlaczki i wierszyki wspomagające rozwój dziecka/ ucznia
Data: 15.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Brak wolnych miejsc!

Temat: Józef Piłsudski w edukacji szkolnej
Data: 16.03.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, s. 37
Odpowiada: J. Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.03.2018 r.

Temat: Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Data: 20.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych prowadzący zajęcia rewalidacyjne, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Brak wolnych miejsc!

Temat: Ewaluacja wewnętrzna – opracowanie raportu
Data: 20.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele – liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Comment développer les compétences réceptives et productives en classe de FLE
Data: 21.03.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: E. Makowska, B. Kosta, J. Rwidan-Brzezińska (SOD w Częstochowie)
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.03.2018 r.

Temat: Opracowywanie programów nauczania dla zawodu – nowa podstawa programowa
Data: 22.03.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 19.03.2018 r.

Temat: „In der Märchenwelt der Brüder Grimm“ – rozwijanie sprawności receptywnych i produktywnych na zajęciach języka niemieckiego
Data: 23.03.2018 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.03.2018 r.

Temat: Diagnozowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 26.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Brak wolnych miejsc!

KWIECIEŃ 2018 r.

Temat: Znaczenie współpracy z rodziną we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
Data: 5.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele specjaliści wchodzący w skład zespołów WWRD, nauczyciele edukacji przedszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej
Data: 5.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Brak wolnych miejsc!

Temat: Ewaluacja wewnętrzna – opracowanie raportu
Data: 5.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele – liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Karty zgłoszenia: do 2.04.2018 r.

Temat: Zaawansowane programowanie w Scratch
Data: 5.04.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki  szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.04.2018 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w nauczaniu języka obcego – część 2
Data: 6.04.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: M. Lipska, D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.04.2018 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych do tworzeniu quizów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Data: 9.04.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: K. Michalak, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Rola opiekuna samorządu uczniowskiego w realizacji projektów
Data: 10.04.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.04.2018 r.

Temat: Edycja zdjęć – zasady publikacji w mediach społecznościowych
Data: 10.04.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.04.2018 r.

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego
Data: 11.04.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: A. Grudzińska, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.04.2018 r.

Temat: Deutsch für den Beruf – Tipps für den kreativen DaF-Unterricht
Data: 12.04.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: D. Liberda, M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.04.2018 r.

Temat: Techniki graficzne – linoryt, kolagrafia, oddruk naturalny
Data: 16.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele plastyki, techniki, realizujący zajęcia artystyczne wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Jak wprowadzać dziecko w świat literatury?
Data: 17.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s.236
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Nauka programowania z wykorzystaniem witryny code.org
Data: 19.04.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki  szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.04.2018 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
Data: 24.04.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 21.04.2018 r.

Temat: Porozumienie bez przemocy. Sposób komunikacji z dzieckiem/uczniem oparty na zrozumieniu i szacunku
Data: 25.04.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: I. Karlak, M. Brzostowska Wydział Katechetyczny Archidiecezji Poznańskiej, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.04.2018 r.

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji w pracy szkoły zawodowej
Data: 25.04.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: B. Harasimowicz, M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 22.04.2018 r.

Temat: Jak wykorzystać serwis Wikimedia w edukacji?
Data: 26.04.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, s. 37
Odpowiada: J. Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.04.2018 r.

Temat: Nonverbale Kommunikation im DaF-Unterricht
Data: 26.04.2018 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: D. Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.04.2018 r.


KONFERENCJE - odpłatne


KWIECIEŃ 2018 r.

Temat: IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Odpłatność: 50 zł
Data: 16.04.2018 r.
Godzina: 10.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół, nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni
Karty zgłoszenia: do 13.04.2018 r.


KONFERENCJE - nieodpłatne


MARZEC 2018 r.

Temat: Idea programu Bardzo Młoda Kultura oraz projektu operatorkultury.pl
Data: 7.03.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiada: S. Kurcab, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia

Temat: Wolontariat w szkole. Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej
Data: 13.03.2018 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.03.2018 r.

Temat: Wojewódzka konferencja Dobry zawód to podstawa – doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
Data: 14.03.2018 r.
Godzina: 11.30-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Ochotniczy Hufiec Pracy w Częstochowie, Wydawnictwo PROGRA, S. Kurcab, A. Żurek, M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i szkołach branżowych I stopnia
Karty zgłoszenia: do 11.03.2018 r.

Temat: „Są w życiu rzeczy ważniejsze niż samo życie” – o patriotyzmie Józefa Piłsudskiego
Data: 19.03.2018 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.03.2018 r.

Temat: II Konferencja Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych. Twój realny wpływ na miasto i szkołę
Data: 26.03.2018 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: S. Kurcab, G. Bochenkiewicz, Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy
Grupa docelowa: opiekunowie samorządów szkolnych, uczniowie – liderzy szkolnej samorządności
Karty zgłoszenia: do 23.03.2018 r.

KWIECIEŃ 2018 r.

Temat: Troska o dziedzictwo narodowe i kulturowe w regionie
Data: 9.04.2018 r.
Godzina: 13.30-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.04.2018 r.

Temat: Edukacja włączająca w przedszkolu, szkole, placówce
Data: 10.04.2018 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek pracujący z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Karty zgłoszenia: do 7.04.2018 r.

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA (konferencja 4)
Data: 11.04.2018 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, K. Wilk
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora

Temat: Krajobraz Polski – tradycje, współczesność. Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej
Data: 25.04.2018 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiada: S. Kurcab, A. Krawczyk, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.04.2018 r.

Temat: Przemoc niejedno ma imię
Data: 26.04.2018 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy klas, nauczyciele specjaliści wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.04.2018 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


MARZEC 2018 r.

Temat: Wpływ kobiet na rozwój ekonomiczny i kulturalny Częstochowy
Data: 7.03.2018 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.03.2018 r. do godz. 14.15

Temat: Wielojęzyczne Święta Wielkanocne – pomysły na zajęcia językowe
Data: 13.03.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.03.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Warsztaty wielkanocne tradycja – folklor – sztuka
Data: 19.03.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele plastyki, techniki, realizujący zajęcia artystyczne wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 19.03.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Łatwa edycja i bezpieczna publikacja zdjęć w mediach społecznościowych
Data: 20.03.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: T. Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.03.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu w kontekście wymagań podstawy programowej
Data: 20.03.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.03.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Indywidualizacja pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Data: 26.03.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele pracujący z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Brak wolnych miejsc!

Temat: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci
Data: 27.03.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

KWIECIEŃ 2018 r.

Temat: Mechanizmy kształtowania postaw patriotycznych, społecznych i obywatelskich wśród uczniów
Data: 12.04.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.04.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Częstochowianie pomordowani w Katyniu
Data: 13.04.2018 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.04.2018 r. do godz. 14.15

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej i przyrodniczej
Data: 17.04.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki i przyrody wszystkich typów szkół
Wideokonferencja odwołana!

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia pracy przedszkola, szkoły, placówki
Data: 24.04.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele liderzy i członkowie szkolnych zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
Karty zgłoszenia: do 24.04.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Technologie informacyjno – komunikacyjne na lekcjach języka polskiego
Data: 26.04.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.04.2018 r. do godz. 14.00

Temat: CLIL/EMILE en classe de FLE
Data: 27.04.2018 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.04.2018 r. do godz. 15.00


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


MARZEC 2018 r.

Temat: Wychowawcza i terapeutyczna rola bajki w życiu dziecka
Data: 12.03.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Czytelnia naukowa
Odpowiada: K. Kucharzewska, M. Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.03.2018 r.

Temat: Dziecko, uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, szkole, placówce
Data: 19.03.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: A. Żurek, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek pracujący z dzieckiem, uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Karty zgłoszenia: do 16.03.2018 r.

KWIECIEŃ 2018 r.

Temat: „Pomysły na zajęcia z wychowawcą”. Wspomaganie rozwoju ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
Data: 4.04.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: wychowawcy klas szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.04.2018 r.

Temat: Bajka terapeutyczna w pracy nauczyciela bibliotekarza szkolnego
Data: 6.04.2018 r.
Godzina: 12.00-14.00
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Odpowiada: Anna Bidzińska-Kristof, Małgorzata Goinda, Olimpia Zielińska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół powiatu lublinieckiego
Karty zgłoszenia: do 3.04.2018 r.

Temat: Indywidualizacja nauczania języka niemieckiego
Data: 17.04.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: D. Liberda, M. Lipska, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.04.2018 r.


WEBINARIUM - nieodpłatne


MARZEC 2018 r.

Temat: Bezpieczeństwo cyfrowe w szkołach
Data: 5.03.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.03.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Rok Odry – Rzeki Pozytywnej Energii. Wykorzystanie lapbooka w edukacji przyrodniczej
Data: 15.03.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.03.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Rola zajęć technicznych w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów
Data: 22.03.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele techniki i zajęć technicznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.03.2018 r. do godz. 14.00

KWIECIEŃ 2018 r.

Temat: Nowoczesne technologie w edukacji matematycznej w klasach I-III
Data: 16.04.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Webinarium odwołane!


KURS DOSKONALĄCY - odpłatne


Temat: Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (A1)
Data: kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy
Godzina: 9.00-14.00 (soboty)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia

Temat: Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (B1)
Data: kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy
Godzina: 9.00-14.00 (soboty)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


KWIECIEŃ 2018 r.

Temat: Eksperymentowanie w edukacji przyrodniczej
Data: od 5.04.2018 r. do 17.04.2018 r. pierwsze spotkanie: 5.04.2018 r. 15.00-16.30
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 02.04.2018 r.


KURSY KWALIFIKACYJNE - odpłatne


RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do udziału w:

 • kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą,
 • kursie kwalifikacyjnym z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego,
 • kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE  – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

 • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo.womczest.edu.pl)
 • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
  – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.