Oferta wspomagania szkół/placówek – maj/czerwiec 2018 r.

Aktualna oferta szkoleniowa Sprawdź

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


SEMINARIA - nieodpłatne


MAJ 2018 r.

Temat: Jak promować różnorodność kulturową w edukacji?
Data: 21.05.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, RODN „WOM”, s. 231
Odpowiada: Dorota Liberda, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.05.2018 r.

Temat: Polona i Academica – zasoby cyfrowe w edukacji
Data: 23.05.2018 r.
Godzina: 13.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, RODN „WOM”, Aula „Forum”
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa, Ivo Hryniewicz
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.05.2018 r.

CZERWIEC 2018 r.

Temat: Przywództwo edukacyjne w przedszkolu, szkole, placówce
Data: 06.06.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 03.06.2018 r.


WARSZTATY - nieodpłatna


MAJ 2018 r.

Temat: Lekcje o historii samorządu śląskiego. Praca ze scenariuszami
Data: 08.05.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 05.05.2018 r.

Temat: Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym
Data: 09.05.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 06.05.2018 r.

Temat: Elementy arteterapii, relaksacja, mandala w motywowaniu ucznia do nauki
Data: 10.05.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, świetlic szkolnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne
Karty zgłoszenia: do 07.05.2018 r.

Temat: Aider les apprenants à réussir les examens écrits
Data: 11.05.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 08.05.2018 r.

Temat: Wiosenne inspiracje w świetlicy szkolnej. Przykłady dobrej praktyki
Data: 14.05.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Dorota Wiśniewska
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.05.2018 r.

Temat: Bezpieczeństwo ucznia w mediach społecznościowych
Data: 15.05.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.05.2018 r.

Temat: Rozwijanie umiejętności polonistycznych uczniów w pracy z obrazami
Data: 17.05.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.05.2018 r.

Temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocenianie ucznia z dysleksją na lekcjach języka obcego
Data: 18.05.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Ewelina Makowska, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.05.2018 r.

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA grupa 1 (warsztaty 4 i 5)
Data: 22.05.2018 r.
Godzina: 12.00-14.15 12.45-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Wilk, Urszula Mielczarek, Aneta Żurek, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora
Karty zgłoszenia: do 19.05.2018 r.

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA grupa 2 (warsztaty 4 i 5)
Data: 23.05.2018 r.
Godzina: 12.00-14.15 12.45-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Wilk, Urszula Mielczarek, Bożena Harasimowicz, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora
Karty zgłoszenia: do 20.05.2018 r.

Temat: Gry i zabawy w nauce programowania od najmłodszych lat
Data: 24.05.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Szkolenie odwołane!

Temat:  Multimédias, manuels numériques et plateforme « parcours digital » – de vrais outils de travail en classe de FLE pour renforcer l’intégration des disciplines non lingustiques
Data: 25.05.2018 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: Barbara Kosta, Ewelina Makowska, Barbara Klimek Hachette FLE
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.05.2018 r.

Temat: Metoda gry miejskiej w edukacji historycznej
Data: 28.05.2018 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: SP nr 1 w Myszkowie ul. Leśna 1
Odpowiada: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.05.2018 r.

Temat: Podstawy pracy z komputerem
Data: 28.05.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.05.2018 r.

Temat: Nauka programowania z grą Scottie Go!
Data: 29.05.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Szkolenie odwołane!

CZERWIEC 2018 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych do nauki kodowania w przedszkolu
Data: 05.06.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak, Jadwiga Mielczarek, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wykorzystanie elementów metody Marii Montessori w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 05.06.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w tworzeniu pomocy interaktywnych na lekcji religii
Data: 06.06.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 03.06.2018 r.

Temat: „Ekologiczny patrol” – gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 07.06.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkola
Brak wolnych miejsc!

Temat: Programujemy w Scratch
Data: 13.06.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Szkolenie odwołane!

Temat: Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej dla zawodów
Data: 14.06.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 11.06.2018 r.


KONFERENCJE - nieodpłatne


MAJ 2018 r.

Temat: Patriotyzm żołnierzy polskich w walce o niepodległość
Data: 09.05.2018 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: SP nr 1 w Myszkowie ul. Leśna 1
Odpowiada: Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 06.05.2018 r.

Temat: AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA (konferencja 5)
Data: 09.05.2018 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: KO w Katowicach Delegatura w Częstochowie, SOD w Częstochowie, K. Wilk
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek – uczestnicy Akademii Skutecznego Dyrektora
Karty zgłoszenia: do 06.05.2018 r.

Temat: Samorząd uczniowski drogą do wychowania dzieci ku wartościom
Data: 14.05.2018 r.
Godzina: 12.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Bożena Harasimowicz, Katarzyna Michalak, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.05.2018 r.

Temat: Wspieranie całościowego rozwoju dziecka
Data: 21.05.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 18.05.2018 r.

Temat: Akademia Wychowawcy. System wspomagania wychowania metodą „CUDER”
Data: 24.05.2018 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 21.05.2018 r.

CZERWIEC 2018 r.

Temat: Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł „Regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych”. Prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej
Data: 05.06.2018 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, RODN „WOM”, Aula „Forum”
Odpowiada: Katarzyna Wilk, Grażyna Bochenkiewicz, Aleksandra Krawczyk, Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek, uczestnicy konkursu
Karty zgłoszenia: do 02.06.2018 r.

Temat: Rok 2018 – rokiem Praw Kobiet i Profilaktyki Raka Piersi
Data: 07.06.2018 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, RODN „WOM”, Aula „Forum”
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa, Elżbieta Markowska
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 04.06.2018 r.

Temat: Józef Piłsudski w tradycji i kulturze
Data: 11.06.2018 r.
Godzina: 12.45-14.15
Miejsce: SP nr 1 w Myszkowie ul. Leśna 1
Odpowiada: Jarosław Durka, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 08.06.2018 r.

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematyczno-przyrodniczej
Data: 12.06.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, RODN „WOM”, sale: 201, 236, 244
Odpowiada: Katarzyna Michalak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 09.06.2018 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


MAJ 2018 r.

Temat: Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 08.05.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 08.05.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Historie i sztuczki wielkich artystów czyli wprawki z historii sztuki dla dzieci
Data: 09.05.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 09.05.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Programowanie bez użycia komputera
Data: 09.05.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 09.05.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Rola umiejętności komunikowania się w pracy zespołowej uczniów
Data: 10.05.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.05.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej dla zawodów
Data: 10.05.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 10.05.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Nauka programowania z wykorzystaniem aplikacji i gier planszowych
Data: 17.05.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.05.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Programuj wizualnie w języku Scratch
Data: 22.05.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Tomasz Karoń
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.05.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Diagnoza dziecka, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w modelu biopsychospołecznym
Data: 24.05.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 24.05.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Opracowanie programu nauczania dla zawodu – nowa podstawa programowa
Data: 24.05.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 24.05.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Kobiety w ikonografii i tekstach źródłowych
Data: 29.05.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 29.05.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Jak organizować sprzyjające środowisko uczenia się małego dziecka?
Data: 29.05.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 29.05.2018 r. do godz. 14.30

CZERWIEC 2018 r.

Temat: Organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Data: 06.06.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 06.06.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Jak wykorzystać obraz do rozwijania umiejętności językowych uczniów
Data: 07.06.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 07.06.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka
Data: 12.06.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 12.06.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematyczno-przyrodniczej
Data: 14.06.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki, przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.06.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela matematyki
Data: 20.06.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.06.2018 r. do godz. 14.30


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


MAJ 2018 r.

Temat: Nowoczesne technologie w indywidualizacji procesu nauczania języka francuskiego
Data: 08.06.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 05.06.2018 r.


WEBINARIUM - nieodpłatne


CZERWIEC 2018 r.

Temat: Wspieranie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w wykorzystaniu TiK w realizacji nowej podstawy programowej
Data: 13.06.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.06.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji
Data: 19.06.2018 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.06.2018 r. do godz. 13.30


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


MAJ 2018 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 28.05.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.05.2018 r.


FORUM - nieodpłatne


MAJ 2018 r.

Temat: X Forum Edukacji Twórczej „ARTedukacja” Forum połączone z warsztatami kreatywności artystycznej
Data: 16.05.2018 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, sale: 231, 236, 237, 244
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowani nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 13.05.2018 r.


KONSULTACJE ZESPOŁOWE - nieodpłatne


MAJ 2018 r.

Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
Data: 21.05.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Aneta Żurek, Anna Płusa
Grupa docelowa: rodzice
Karty zgłoszenia: do 18.05.2018 r.


KONKURS - nieodpłatne


MAJ 2018 r.

Temat: Regionalny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów gimnazjum
Data: 29.05.2018 r.
Godzina: 8.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, sale: 237, 244, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie oddziałów gimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 26.05.2018 r.


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEKodpłatne

Kompleksowe wspomaganie przedszkola/szkoły/placówki realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Kompleksowe wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:
• diagnozę, dzięki której podejmowane w przedszkolu/szkole/placówce działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, dzieci/uczniów, środowiska,
• wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki),
• realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
• podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb przedszkola/szkoły/placówki:
PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych przedszkoli/szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1000 zł (brutto),
PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1500 zł (brutto),
PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek. Cena 2500 zł (brutto).
Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 100 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie
–  old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa przedszkola/szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-
-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


KURSY DOSKONALĄCE odpłatne

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej
old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

  1. Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (poziom A1) – adresowany do osób nieznających języka. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością płatności w 4 ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Panią Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

  2. Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1) – skierowany do osób, które już opanowały język na poziomie A2 i pragną kontynuować naukę. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 2000 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie. Z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu
e-mailowego lub telefonicznego z Panią Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.


KURSY KWALIFIKACYJNEodpłatne

RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do udziału w:

  • kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą,
  • kursie kwalifikacyjnym z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego,
  • kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.


PUBLIKACJE – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.