Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – wrzesień/październik 2019 r.

Oferta wrzesień/październik 2019 r. – pobierz pdf

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne
Kompleksowe wspomaganie przedszkola/szkoły/placówki realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.
Kompleksowe wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:
• diagnozę, dzięki której podejmowane w przedszkolu/szkole/placówce działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, dzieci/uczniów, środowiska,
• wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki),
• realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
• podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.
Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb przedszkola/szkoły/placówki:
PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych przedszkoli/szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1250 zł (brutto),
PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1750 zł (brutto),
PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek. Cena 2750 zł (brutto).
Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 180 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie
–  old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa przedszkola/szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIAnieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-
-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK – nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2019 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

WRZESIEŃ 2019 r.

Temat: Zmiany w statutach szkół ponadpodstawowych i nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (konferencja)
Data: 12.09.2019 r.
Godzina: 11.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.09.2019 r.

Temat: Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (wideokonferencja)
Data: 19.09.2019 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 19.09.2019 r. do godz. 13.30

Temat: Rola dyrektora w kompleksowym wspomaganiu przedszkola, szkoły, placówki (wideokonferencja)
Data: 23.09.2019 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 23.09.2019 r. do godz. 11.00

Temat: Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zawodowej (wideokonferencja)
Data: 26.09.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 26.09.2019 r. do godz. 14.30

PAŹDZIERNIK 2019 r.

Temat: Zadania dyrektora w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego – organizowanie, prowadzenie, dokumentowanie (warsztaty)
Data: 9.10.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 6.10.2019 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


WRZESIEŃ 2019 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 10.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Aleksandra Krawczyk, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele stażyści przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 7.09.2019 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 13.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Aleksandra Krawczyk, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek, opiekunowie stażu i placówek
Karty zgłoszenia: do 10.09.2019 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 17.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Aleksandra Krawczyk, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele mianowani przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 14.09.2018 r.

Temat: Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynającego pracę
Data: 24.09.2019 r.
Godzina: 15.00-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 21.09.2019 r.

Temat: Zapomniana bitwa. „Zasłużyli na pomnik. Działania bojowe 7 Dywizji Piechoty. 1-4 września 1939 roku”
Data: 26.09.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Adam Kurus – OBEN IPN Katowice
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 23.09.2019 r.

Temat: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Data: 30.09.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.09.2019 r.

PAŹDZIERNIK 2019 r.

Temat: „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-8 lat. Zasady wdrażania programu w placówce
Data: 1.10.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni

Karty zgłoszenia: do 28.09.2019 r.

Temat: Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki
Data: 7.10.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.10.2019 r.

Temat: Realizacja podstawy programowej wychowania fizycznego na III etapie edukacyjnym
Data: 8.10.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.10.2019 r.

Temat: Rachunek prawdopodobieństwa w nowej podstawie programowej
Data: 21.10.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.10.2019 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


WRZESIEŃ 2019 r.

Temat: Faire ses premiers pas vers la classe inversée
Data: 6.09.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Barbara Kosta, Ewelina Makowska, Ewa Majchrzak SOD w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.09.2019 r.

Temat: Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu
Data: 11.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Brak wolnych miejsc!

Temat: Zasoby multimedialne w katechezie
Data: 11.09.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.09.2019 r.

Temat: Warsztat przeżyć kulturowych: „Pedagogika kulturowa w praktyce”
Data: 14.09.2019 r.
Godzina: 10.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, humanistycznych, nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 11.09.2019 r.

Temat: Jak prawidłowo przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia?
Data: 17.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 19.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Quizizz i Kahoot – aplikacje do tworzenia wirtualnych testów
Data: 20.09.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Jak prawidłowo skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka, ucznia?
Data: 23.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Metoda dobrego startu, ćwiczenia grafomotoryczne wspomagające rozwój dziecka, ucznia
Data: 23.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, specjaliści, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Ewaluacja własnej pracy i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Data: 24.09.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: „Ekologiczny patrol na tropach jesieni”. Propozycje zabaw ekologiczno-przyrodniczych do realizacji w terenie
Data: 24.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkola
Brak wolnych miejsc!

Temat: Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Teatr dla dzieci i nie tylko…
Data: 26.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół, placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wykorzystanie kodów QR i generatorów krzyżówek na lekcjach języka angielskiego
Data: 26.09.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Od rozpoznania potrzeb psychofizycznych ucznia do działań postdiagnostycznych nauczyciela
Data: 30.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, specjaliści, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

PAŹDZIERNIK 2019 r.

Temat: Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka
Data: 1.10.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Jak dobrze przygotować „Holy Wins”?
Data: 2.10.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 29.09.2019 r.

Temat: „Wie gut kennst du Deutschland?” Aplikacje do tworzenia quizów językowych na lekcji języka niemieckiego
Data: 4.10.2019 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.10.2019 r.

Temat: Tablica interaktywna i aplikacja LearningApps na lekcji języka obcego
Data: 4.10.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Zadania dyrektora w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego – organizowanie, prowadzenie, dokumentowanie
Data: 9.10.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 6.10.2019 r.

Temat: Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela
Data: 9.10.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Użyteczne narzędzia w ewaluacji własnej pracy
Data: 10.10.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Muzyczne energizery, czyli jak podnieść energię w grupie
Data: 10.10.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.10.2019 r.

Temat: Lapbook w nauczaniu języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 15.10.2010 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy
Brak wolnych miejsc!

Temat: Organizacja i dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Data: 17.10.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc

Temat: Techniki ułatwiające opanowanie czytania i pisania na lekcji języka obcego
Data: 17.10.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Barbara Kosta, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!.

Temat: Multimedialny polonista – jak sprawdzić wiedzę o lekturze z wykorzystaniem aplikacji Kahoot i kodów QR?
Data: 17.10.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Włączanie ucznia ze spektrum autyzmu w środowisko szkolne
Data: 22.10.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Proces dydaktyczny dostosowany do stylu uczenia się słuchowca, wzrokowca, kinestetyka
Data: 24.10.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, specjaliści, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Nauka języka obcego z aplikacją Quizlet
Data: 25.10.2019 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!


WARSZTATY - forma odpłatna


WRZESIEŃ 2019 r.

Temat: Las w słoiku – budowanie ekosystemu leśnego
Data: 20.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Cena: 80 zł/za 1 osobę
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.09.2019 r.


KONFERENCJE - nieodpłatne


WRZESIEŃ 2019 r.

Temat: Zmiany w statutach szkół ponadpodstawowych i nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Data: 12.09.2019 r.
Godzina: 11.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.09.2019 r.

Temat: Matura 2019 a matura 2023 – nauczanie języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w czasie przemian programowych
Data: 24.09.2019 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doskonaleniaw Częstochowie
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska „SOD” w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karta zgłoszenia – SOD

Temat: Konferencja informacyjno-szkoleniowa. Wdrażanie nowej podstawy programowej w bibliotece szkolnej
Data: 25.09.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.09.2019 r.

Temat: Matura 2019 a matura 2023 – nauczanie języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w czasie przemian programowych
Data: 25.09.2019 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska „SOD” w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2019 r.

PAŹDZIERNIK 2019 r.

Temat: Wykorzystanie coachingu i mentoringu w pracy nauczyciela
Data: 16.10.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.10.2019 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


WRZESIEŃ 2019 r.

Temat: Zapomniana bitwa o Częstochowę i „krwawy poniedziałek” w mieście. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej
Data: 4.09.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 4.09.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Realizacja celów i treści wychowania fizycznego – zadania nauczyciela rozpoczynającego pracę zawodową
Data: 5.09.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego rozpoczynający pracę w szkole
Karty zgłoszenia: do 5.09.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Cyberbezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych
Data: 9.09.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Edukacja włączająca w przedszkolu, szkole, placówce
Data: 10.09.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 10.09.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – matematyka
Data: 10.09.2019 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak , Aneta Kazibudzka wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. J. Pawła II w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.09.2019 r. do godz. 14.15

Temat: Doradztwo zawodowe w szkole i placówce – warunki i sposób realizacji w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego
Data: 11.09.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.09.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Co kryją mury częstochowskich kamienic? Edukacyjne konteksty tożsamości kulturowej regionu
Data: 11.09.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 11.09.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
Data: 12.09.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 12.09.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – chemia
Data: 12.09.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.09.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język angielski
Data: 13.09.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Aleksandra Raźniak, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.09.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język francuski
Data: 13.09.2019 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Ewa Majchrzak, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.09.2019 r. do godz. 15.00

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język polski
Data: 16.09.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.09.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – historia
Data: 16.09.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.09.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Sztuka jako sposób wyrażania różnych treści, uczuć i emocji
Data: 17.09.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 17.09.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Pomysły na świętowanie Europejskiego Dnia Języków
Data: 17.09.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.09.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Data: 19.09.2019 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 19.09.2019 r. do godz. 13.30

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – geografia
Data: 19.09.2019 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Dorota Stelmach, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.09.2019 r. do godz. 15.00

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – język niemiecki
Data: 20.09.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda, Ewa Kozłowska, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.09.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – wychowanie do życia w rodzinie
Data: 20.09.2019 r.
Godzina: 16.15-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.09.2019 r. do godz. 15.15

Temat: Rola dyrektora w kompleksowym wspomaganiu przedszkola, szkoły, placówki
Data: 23.09.2019 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 23.09.2019 r. do godz. 11.00

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – edukacja dla bezpieczeństwa
Data: 23.09.2019 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.09.2019 r. do godz. 13.30

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – wiedza o społeczeństwie
Data: 23.09.2019 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.09.2019 r. do godz. 15.00

Temat: „Berlin ist eine Reise wert” – metoda projektu jako sposób na rozwijanie kompetencji kulturowej na lekcji języka niemieckiego
Data: 26.09.2019 r.
Godzina: 14.15-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 26.09.2019 r. do godz. 14.15

Temat: Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zawodowej
Data: 26.09.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 26.09.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – biologia
Data: 27.09.2019 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.09.2019 r. do godz. 13.30

Temat: La classe inversée à l’ère du numérique
Data: 27.09.2019 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.09.2019 r. do godz. 15.00

PAŹDZIERNIK 2019 r.

Temat: Zmiany programowe w szkole ponadpodstawowej – wychowanie fizyczne
Data: 1.10.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.10.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – plastyka
Data: 2.10.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.10.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Częstochowa w cieniu okupacji niemieckiej – 1939 r.
Data: 2.10.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 2.10.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – muzyka
Data: 3.10.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.10.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Kobiety w powstaniach śląskich. Otwarte zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w historii regionu
Data: 7.10.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 7.10.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Young learners in English classes
Data: 8.10.2019 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.10.2019 r. do godz. 14.15

Temat: Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 9.10.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.10.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej
Data: 10.10.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczk, Aneta Kazibudzka wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. J. Pawła II w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.10.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu, szkole, placówce
Data: 21.10.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek
Brak wolnych miejsc

Temat: Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych do realizacji podstawy programowej języka polskiego
Data: 25.10.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.10.2019 r. do godz. 14.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


WRZESIEŃ 2019 r.

Temat: Kodowanie i programowanie w pracy z uczniami
Data: 18.09.2019 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.09.2019 r. do godz. 13.30

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 25.09.2019 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 25.09.2019 r. do godz. 13.30

PAŹDZIERNIK 2019 r.

Temat: Escape room w przestrzeni szkolnej
Data: 23.10.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 23.10.2019 r. do godz. 14.00


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


PAŹDZIERNIK 2019 r.

Temat: Wirtualne laboratoria – nauczanie przez odkrywanie
Data: 22.10.2019 r. (warsztaty stacjonarne)
22.10.-5.11.2019 r. (szkolenie online)

Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc
22.10.-5.11.2019 r. (szkolenie online) do godz. 15.00-16.30


KONKURS - nieodpłatne


PAŹDZIERNIK 2019 r.

Temat: Konkurs języka niemieckiego z okazji 30-lecia upadku Muru Berlińskiego
Data: zgłoszenia do 31.10.2019 r., termin konkursu 13.11.2019 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele języka niemieckiego
Karty zgłoszenia: do zgłoszenia do 31.10.2019 r. termin konkursu 13.11.2019 r.


KURS KWALIFIKACYJNYodpłatny

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).

Kurs rozpocznie się po utworzeniu 25-osobowej grupy.

Termin

Temat

Grupa docelowa

Miejsce/Prowadzący

PAŹDZIERNIK 2019 r.

Planowane rozpoczęcie kursu
– październik 2019 r.

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą
218 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 1950 zł

nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek

RODN „WOM”,
Aleksandra Krawczyk

10.10.2019 r. 15.30-18.30
– pierwsze zajęcia

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
150 godz. dydaktycznych

nauczyciele praktycznej nauki zawodu

RODN „WOM”,
s. 238
Marek Żyłka,
Urszula Mielczarek

KURSY DOSKONALĄCE odpłatne

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej
old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

Kursy rozpoczną się po utworzeniu grupy.

Temat

Grupa docelowa/Uwagi

Prowadzący

Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych dziecka w wieku przedszkolnym

(kurs blended learning)

nauczyciele wychowania przedszkolnego

15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)

koszt kursu – 80 zł

Jadwiga Mielczarek,

dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak

Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym

(kurs blended learning)

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)

koszt kursu – 80 zł

dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak ,

Jadwiga Mielczarek

Edukacja zdrowotna
w szkole – korelacja przedmiotowa w realizacji zadań z podstawy programowej

nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek

15 godz. dydaktycznych

koszt kursu – 80 zł

Katarzyna Wąsowicz,

dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak

Interpretacja ruchowa piosenek i utworów muzycznych z elementami tańca współczesnego

nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek

15 godz. dydaktycznych

koszt kursu – 160 zł

Sylwia Kurcab

Jak uczyć o dziedzictwie narodowym?

nauczyciele wszystkich typów szkół

15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,

5 godzin – zajęcia w terenie)

koszt kursu – 80 zł

Elżbieta Straszak

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów na poziomie B2

(kurs blended learning)

nauczyciele wszystkich typów szkół

50 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE), warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu wstępnego (na poziomie B1/B2) przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie

koszt kursu – 500 zł

Marta Lipska

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek

12 godz. dydaktycznych.

koszt kursu – 80 zł

koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł

Urszula Mielczarek

Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

nauczyciele wszystkich typów szkół

30 godz. dydaktycznych

koszt kursu – 420 zł

Aleksandra Krawczyk

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

instruktorzy praktycznej nauki zawodu

48 godz. dydaktycznych.

Marek Żyłka,

Urszula Mielczarek

Papierowa wiklina. Warsztaty rękodzielnicze

nauczyciele wszystkich

typów szkół, placówek

10 godz. dydaktycznych

koszt kursu – 160 zł

Sylwia Kurcab

Pierwsza pomoc przedmedyczna

nauczyciele wszystkich typów szkół

15 godz. dydaktycznych

koszt kursu – 80 zł

koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł

Aleksandra Krawczyk

Podstawy komunikacji w języku angielskim

(kurs blended learning)

nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek

60 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE)

koszt kursu – 350 zł

Marta Lipska

Podstawy komunikacji w języku francuskim

(kurs blended learning)

nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek

60 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE)

koszt kursu – 350 zł

Barbara Kosta,

Ewelina Makowska

Praca z dzieckiem, uczniem ze spektrum autyzmu

nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek

15 godz. dydaktycznych

koszt kursu – 80 zł

Aneta Żurek

Promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania w środowisku przedszkolnym

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

15 godz. dydaktycznych

koszt kursu – 80 zł

Katarzyna Wąsowicz,

Jadwiga Mielczarek

„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dziecka

nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i pedagodzy szkolni

12 godz. dydaktycznych

koszt kursu – 250 zł

Jadwiga Mielczarek

Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego

(kurs blended learning)

nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół, placówek

15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)

koszt kursu – 80 zł

Ewelina Makowska,

Marta Lipska

Zasady oceniania prac uczniów na egzaminach zewnętrznych z matematyki

nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)

koszt kursu – 80 zł

Agnieszka Perczak

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)

  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
    – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.