Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – wrzesień/październik 2018 r.

Aktualna oferta szkoleniowa Sprawdź

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na wrzesień – październik 2018 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

WRZESIEŃ 2018 r.

Temat: Rola dyrektora w kompleksowym wspomaganiu przedszkola, szkoły, placówki (wideokonferencja)
Data: 19.09.2018 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 16.09.2018 r. do godz. 11.00

Temat: Zadania dyrektora przedszkola, szkoły, placówki wynikające ze zmian w prawie oświatowym (seminarium)
Data: 19.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 16.09.2018 r.

PAŹDZIERNIK 2018 r.

Temat: Planowanie rozwoju przedszkola/szkoły/placówki (warsztaty)
Data: 24.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.10.2018 r.


SEMINARIA - nieodpłatne


WRZESIEŃ 2018 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z rozpoczęciem stażu
Data: 6.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi przedszkoli/szkół/placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 3.09.2018 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 7.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi przedszkoli/szkół/placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 4.09.2018 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 10.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele mianowani przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.09.2018 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 11.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele stażyści przedszkoli/szkół/placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 8.09.2018 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z rozpoczęciem stażu
Data: 11.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele mianowani przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.09.2018 r.

Temat: Zadania dyrektora przedszkola, szkoły, placówki wynikające ze zmian w prawie oświatowym
Data: 19.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 16.09.2018 r.

Temat: Zdolności, uzdolnienia, talent – model pracy z uczniem zdolnym
Data: 20.09.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.09.2018 r.

PAŹDZIERNIK 2018 r.

Temat: „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-8 lat. Zasady wdrażania programu w placówce
Data: 1.10.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 28.09.2018 r.

Temat: Analiza wyników egzaminu zewnętrznego z matematyki – egzamin gimnazjalny 2018
Data: 2.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych
Karty zgłoszenia: do 29.09.2018 r.

Temat: Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z matematyki – egzamin maturalny 2018
Data: 9.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.10.2018 r.


WARSZTATY - nieodpłatne


WRZESIEŃ 2018 r.

Temat: Jak prawidłowo przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia?
Data: 6.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.09.2018 r.

Temat: Enseigner la grammaire de manière ludique et créative en classe de FLE
Data: 7.09.2018 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: Barbara Kosta, Ewelina Makowska, Ewa Majchrzak SOD w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.09.2018 r.

Temat: Jak prawidłowo skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka/ucznia?
Data: 10.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.09.2018 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
Data: 17.09.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 14.09.2018 r.

Temat: Włączanie ucznia ze spektrum autyzmu w środowisko szkolne
Data: 17.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 14.09.2018 r.

Temat: Word – edytor tekstu bez tajemnic
Data: 18.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 15.09.2018 r.

Temat: „Ekologiczny patrol w barwach jesieni” – gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 18.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 15.09.2018 r.

Temat: Rozwijanie postaw patriotycznych wśród najmłodszych
Data: 24.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Elżbieta Starszak, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 21.09.2018 r.

Temat: Edukacja globalna – w co się bawią dzieci w różnych stronach świata?
Data: 25.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.09.2018 r.

Temat: Na dywanie z matą i kartką papieru – kodowanie dla najmłodszych
Data: 26.09.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 23.09.2018 r.

Temat: „Das ist Musik in meinen Ohren!“ – Musik im DaF-Unterricht
Data: 28.09.2018 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Dorota Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Szkolenie odwołane!

Temat: „Österreich im DaF-Unterricht” – Tipps und Tools für den Landeskundeunterricht
Data: 28.09.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.09.2018 r.

PAŹDZIERNIK 2018 r.

Temat: Na dywanie z matą i kartką papieru – kodowanie dla najmłodszych
Data: 1.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 28.09.2018 r.

Temat: Metody, techniki i formy pracy z uczniem nadpobudliwym ruchowo na lekcji języka obcego
Data: 1.10.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Barbara Kosta, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.09.2018 r.

Temat: Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających życiu człowieka
Data: 2.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 29.09.2018 r.

Temat: Kodowanie na lekcji języka obcego
Data: 5.10.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.10.2018 r.

Temat: Kształtowanie postaw patriotycznych – gry i zabawy dla najmłodszych
Data: 8.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Elżbieta Starszak, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 5.10.2018 r.

Temat: Kodowanie w komputerze (Code.org) i na tablecie
Data: 9.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.10.2018 r.

Temat: Organizacja kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami
Data: 10.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.10.2018 r.

Temat: Ewaluacja wewnętrzna – planowanie i projektowanie badania. Część 1
Data: 16.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu i szkole podstawowej
Karty zgłoszenia: do 13.10.2018 r.

Temat: Excel w pracy dla nauczyciela – dla średniozaawansowanych
Data: 16.10.2018 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 13.10.2018 r.

Temat: Apprendre à écrire à travers les activités ludiques
Data: 19.10.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Ewelina Makowska, Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.10.2018 r.

Temat: Warsztaty w pracowniach: malarstwa i rysunku, rzeźby, grafiki komputerowej, ceramiki, jubilerstwa i fotografii w ramach Projektu „Bliżej sztuki”
Data: 23.10.2018 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, ul. Pułaskiego 15
Odpowiada: Sylwia Kurcab Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele z uczniami kl. VII, VIII szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum (w każdych warsztatach może uczestniczyć max. 10 uczniów z 1 opiekunem)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2018 r.

Temat: Warsztaty w pracowniach: malarstwa i rysunku, rzeźby, grafiki komputerowej, ceramiki, jubilerstwa i fotografii w ramach Projektu „Bliżej sztuki”
Data: 23.10.2018 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, ul. Pułaskiego 15
Odpowiada: Sylwia Kurcab Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele z uczniami kl. VII, VIII szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum (w każdych warsztatach może uczestniczyć max. 10 uczniów z 1 opiekunem)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2018 r.

Temat: Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Data: 23.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.10.2018 r.

Temat: Warsztaty w pracowniach: malarstwa i rysunku, rzeźby, grafiki komputerowej, ceramiki, jubilerstwa i fotografii w ramach Projektu „Bliżej sztuki”
Data: 24.10.2018 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, ul. Pułaskiego 15
Odpowiada: Sylwia Kurcab Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele z uczniami kl. VII, VIII szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum (w każdych warsztatach może uczestniczyć max. 10 uczniów z 1 opiekunem)
Karty zgłoszenia: do 21.10.2018 r.

Temat: Warsztaty w pracowniach: malarstwa i rysunku, rzeźby, grafiki komputerowej, ceramiki, jubilerstwa i fotografii w ramach Projektu „Bliżej sztuki”
Data: 24.10.2018 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, ul. Pułaskiego 15
Odpowiada: Sylwia Kurcab Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele z uczniami kl. VII, VIII szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum (w każdych warsztatach może uczestniczyć max. 10 uczniów z 1 opiekunem)
Karty zgłoszenia: do 21.10.2018 r.

Temat: Planowanie rozwoju przedszkola/szkoły/placówki
Data: 24.10.2018r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.10.2018r.

Temat: Elementy arteterapii, relaksacja, mandala w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych
Data: 29.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, nauczyciele specjaliści wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.10.2018 r.

Temat: Multimedialny polonista (cz.1) – tworzenie quizów internetowych z wykorzystaniem aplikacji Quizizz
Data: 30.10.2018 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.10.2018 r.


KONFERENCJE - nieodpłatne


WRZESIEŃ 2018 r.

Temat: Ogólnopolski kongres nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych
Data: 25.09.2018 r.
Godzina: 10.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół i bibliotek pedagogicznych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2018 r.

Temat: Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego do podniesienia jakości pracy szkoły
Data: 26.09.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Iwona Skrzypczyk-Gałkowska SOD w Częstochowie, Agata Ślęzak LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.09.2018 r.

PAŹDZIERNIK 2018 r.

Temat: Akademia Wychowawcy. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki
Data: 3.10.2018 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, przedstawiciele JST, rodzice uczniów
Karty zgłoszenia: do 30.09.2018 r.

Temat: Konferencja poświęcona Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie
Data: 5.10.2018 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele, uczniowie szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.10.2018 r.

Temat: XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie
Data: 16.10.2018 r.
Godzina: 14.00-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: dr Renata Sowada, Renata Lipniewska, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół i bibliotek pedagogicznych
Karty zgłoszenia: do 13.10.2018 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


WRZESIEŃ 2018 r.

Temat: Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole, placówce
Data: 5.09.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 5.09.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Diagnoza funkcjonalna szansą na akceptację ucznia wśród rówieśników
Data: 11.09.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 11.09.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Rola dyrektora w kompleksowym wspomaganiu przedszkola, szkoły, placówki
Data: 19.09.2018 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 19.09.2018 r. do godz. 11.00

Temat: Planowanie i organizacja zajęć specjalistycznych
Data: 20.09.2018 r.
Godzina: 14.15-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele i nauczyciele specjaliści wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 20.09.2018 r. do godz. 13.15

Temat: Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście „Golgoty Jasnogórskiej” Jerzego Dudy-Gracza. Lekcja historii najnowszej
Data: 21.09.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Starszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 21.09.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Edukacja przez dramę na zajęciach artystycznych
Data: 24.09.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.09.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
Data: 27.09.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 27.09.2018 r. do godz. 13.00

PAŹDZIERNIK 2018 r.

Temat: DACH im DAF-Unterricht: Österreich – ein Land mit vielen Gesichtern
Data: 2.10.2018 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.10.2018 r. do godz. 14.15

Temat: Jak oswoić przeszłość? Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Propozycje metodyczne
Data: 9.10.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Starszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 9.10.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Edukacja globalna – globalizacja i współzależności pomiędzy państwami
Data: 18.10.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.10.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Addressing different needs and abilities of students in English classes
Data: 23.10.2018 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.10.2018 r. do godz. 14.15

Temat: Addressing different needs and abilities of students in English classes
Data: 25.10.2018 r.
Godzina: 8.30-9.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.10.2018 r. do godz. 7.30

Temat: Metody aktywizujące w nauczaniu przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 25.10.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.10.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Fostering moral development of students in English classes
Data: 30.10.2018 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.10.2018 r. do godz. 14.15


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


PAŹDZIERNIK 2018 r.

Temat: Rola opiekuna w animowaniu i wspieraniu samorządu uczniowskiego
Data: 2.10.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Bożena Harasimowicz, Katarzyna Michalak, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: opiekunowie samorządu uczniowskiego w szkole podstawowej
Karty zgłoszenia: 30.09.2018 r.


WEBINARIUM - nieodpłatne


PAŹDZIERNIK 2018 r.

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach techniki
Data: 10.10.2018 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele techniki i zajęć technicznych
Karty zgłoszenia: do 10.10.2018 r. do godz. 13.30

Temat: Aplikacje i gry mobilne promujące dziedzictwo narodowe wśród uczniów
Data: 24.10.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Starszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 24.10.2018 r. do godz. 14.00


KURS DOSKONALĄCY B-LEARNINGOWY - odpłatny


Temat: Praktyczne wykorzystanie TIK w nauczaniu języka obcego
Data: kurs rozpocznie się po utworzeniu 12-osobowej grupy
Godzina: 9.00-12.15 (soboty)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,
Odpowiada: Ewelina Makowska, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia

KURS DOSKONALĄCY - odpłatny


Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

Temat: Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (A1)
Data: kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy
Godzina: 9.00-14.00 (soboty)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia

Temat: Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (B1)
Data: kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy
Godzina: 9.00-14.00 (soboty)
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia

Temat: Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Data: kurs rozpocznie się po utworzeniu 20-osobowej grupy
Godzina: piątek-sobota
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie,
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia


„GRANTY EDUKACYJNE” ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY – nieodpłatne

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie informuje, że w ramach zadań edukacyjnych programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2018 r. uzyskał dotację Kuratorium Oświaty w Katowicach na realizację 5 projektów. Na nieodpłatne szkolenia zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych na terenie województwa śląskiego.

Zgłoszenie nauczyciela na szkolenie wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa w zajęciach; warunkiem otrzymania zaświadczenia jest co najmniej 90% obecności na szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje data wpływu kompletu dokumentów.

Dokładne informacje dotyczące tematów i terminów szkoleń, treści ujętych w programach oraz warunków i sposobu zgłoszenia, dostępne są na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: https://old.womczest.edu.pl/new/granty-edukacyjne-slaskiego-kuratora-oswiaty-2018-r/


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne

Kompleksowe wspomaganie przedszkola/szkoły/placówki realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Kompleksowe wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:

 • diagnozę, dzięki której podejmowane w przedszkolu/szkole/placówce działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, dzieci/uczniów, środowiska,
 • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki),
 • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
 • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb przedszkola/szkoły/placówki:

 • PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych przedszkoli/szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1000 zł (brutto),
 • PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1500 zł (brutto),
 • PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek. Cena 2500 zł (brutto).

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 100 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie –  old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa przedszkola/szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


KURSY DOSKONALĄCE odpłatne

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

 1. Kurs doskonalący języka angielskiego dla początkujących (poziom A1) – adresowany do osób nieznających języka. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 1600 zł (z możliwością płatności w 4 ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Panią Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.

 2. Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1) – skierowany do osób, które już opanowały język na poziomie A2 i pragną kontynuować naukę. Kurs rozpocznie się po utworzeniu 15-osobowej grupy. Zajęcia prowadzone będą w soboty. Całkowity koszt kursu wynosi 2000 zł (z możliwością płatności w ratach). Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych.

Warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie. Z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Panią Eweliną Makowską, nauczycielem-konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie, kierownikiem kursu; e-mail: makowska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 224.


KURSY KWALIFIKACYJNEodpłatne

RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do udziału w:

 • kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą,
 • kursie kwalifikacyjnym z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego,
 • kursie pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.


PUBLIKACJE – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

 • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
 • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.