Oferta wspomagania nauczycieli-konsultantów – styczeń/luty 2020 r. (archiwum)

Oferta styczeń/luty 2020 r. – pobierz pdf

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

WSPOMAGANIE W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE
Wspomaganie przedszkola/szkoły/placówki realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 8 do 10 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Wspomaganie szkół/placówek).

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 200 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie
– old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa przedszkola/szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-
-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK – nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na STYCZEŃ – LUTY 2020 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.


STYCZEŃ 2020 r.

Temat: Szkolnictwo branżowe – uczymy po nowemu (sieć współpracy i samokształcenia)
Data: 15.01.2020 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2020 r.

LUTY 2020 r.

Temat: Opracowanie programu nauczania dla zawodu(warsztaty)
Data: 6.02.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 3.02.2020 r.

Temat: Zarządzanie ryzykiem – kontrola zarządcza(warsztaty)
Data: 19.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół, nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 16.02.2020 r.

Temat: Rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez innowacje i eksperymenty pedagogiczne (warsztaty)
Data: 27.02.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 24.02.2020 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


STYCZEŃ 2020 r.

Temat: Dzień Bezpiecznego Internetu. Źródła inspiracji pedagogicznej do realizacji inicjatyw szkolnych
Data: 9.01.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela
Data: 20.01.2020 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek pełniący funkcję opiekuna stażu
Karty zgłoszenia: do 17.01.2020 r.

Temat: Opracowywanie projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu
Data: 21.01.2020 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek pełniący funkcję opiekuna stażu
Karty zgłoszenia: do 18.01.2020 r.

Temat: Edukacja regionalna. Metody i formy pracy
Data: 29.01.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Seminarium odwołane!

Temat: Depresja u nastolatka – jak pomagać?
Data: 30.01.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

LUTY 2020 r.

Temat: Fotografia reportażowa. Wykorzystanie mediów w praktyce szkolnej
Data: 14.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Trudności dzieci w wieku wczesnoszkolnym w uczeniu się matematyki
Data: 18.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Wpływ europejskiego dziedzictwa kulturowego na tożsamość współczesnych Polaków
Data: 19.02.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.02.2020 r.

Temat: Jak zainteresować uczniów twórczością Gustawa Herlinga – Grudzińskiego?
Data: 21.02.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.02.2020 r.

Temat: Rola umiejętności komunikowania się uczniów w pracy zespołowej
Data: 24.02.2020 r.
Godzina : 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkoły podstawowej
Karty zgłoszenia: do 21.02.2020 r.

Temat: Egzamin ósmoklasisty – opowiadanie twórcze
Data: 26.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.02.2020 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


STYCZEŃ 2020 r.

Temat: Wykorzystanie filmu na lekcjach historii
Data: 8.01.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.01.2020 r.

Temat: Redagowanie dokumentów tekstowych
Data: 13.01.2020 r.
Godzina: 9.30-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 10.01.2020 r.

Temat: Tablica interaktywna i aplikacja LearningApps na lekcji języka obcego
Data: 13.01.2020 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.01.2020 r.

Temat: Wykorzystanie LearningApps w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 13.01.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 10.01.2020 r.

Temat: Organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu
Data: 14.01.2020 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 11.01.2020 r.

Temat: Tworzenie zestawów utrwalających angielskie słownictwo i gramatykę z wykorzystaniem aplikacji Quizlet i generatorów krzyżówek
Data: 14.01.2020 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.01.2020 r.

Temat: Quizizz i Kahoot – aplikacje do tworzenia wirtualnych testów
Data: 14.01.2020 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.01.2020 r.

Temat: Projektowanie ewaluacji własnych zajęć w kontekście awansu zawodowego nauczyciela
Data: 14.01.2020 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu
Data: 15.01.2020 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 12.01.2020 r.

Temat: Power Point w pracy nauczyciela
Data: 15.01.2020 r.
Godzina: 9.30-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Stosowanie użytecznych narzędzi ewaluacji własnej pracy w kontekście awansu zawodowego nauczyciela
Data: 15.01.2020 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Przygotowanie uczniów do egzaminów z języka angielskiego – tworzenie zestawów do utrwalania słownictwa i struktur gramatycznych w aplikacji Quizlet
Data: 16.01.2020 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.01.2020 r.

Temat: Jak wykorzystać wyniki ewaluacji własnych zajęć w kontekście awansu zawodowego nauczyciela?
Data: 16.01.2020 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 13.01.2020 r.

Temat: Prawo autorskie w praktyce polonistycznej
Data: 16.01.2020 r.
Godzina: 10.30-12.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.01.2020 r.

Temat: Kodowanie na lekcji języka obcego
Data: 17.01.2020 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.01.2020 r.

Temat: Pomysły na rozwijanie umiejętności językowych ucznia zdolnego
Data: 17.01.2020 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.01.2020 r.

Temat: Kody QR na lekcji języka obcego
Data: 20.01.2020 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.01.2020 r.

Temat: Walentynki na lekcjach języka niemieckiego. Jak kreatywnie rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
Data: 21.01.2020 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 18.01.2020 r.

Temat: En drone au-dessus de la France ! découvrons sa géographie, son histoire, ses monuments…
Data: 23.01.2020 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.01.2020 r.

Temat: „Golgota Jasnogórska” J. Dudy-Gracza inspiracją do pracy dydaktycznej nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Data: 23.01.2020 r.
Godzina: 11.00-14.45
Miejsce: Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze (spotkanie uczestników w Sali Rycerskiej) Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze (spotkanie uczestników w Sali Rycerskiej)
Odpowiada: A. Grudzińska, E. Straszak, K. Zioła-Zemczak RODN „WOM” w Bielsku-Białej, A. Gorzelik, RODN „WOM” w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.01.2020 r.

Temat: Gry i zabawy rozwijające sprawność mówienia na lekcjach języka obcego
Data: 24.01.2020 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej
Data: 27.01.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Elementy arteterapii w motywowaniu uczniów do aktywności
Data: 28.01.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2020 r.

Temat: Jak przygotować się do ewaluacji własnych zajęć w kontekście awansu zawodowego nauczyciela?
Data: 28.01.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 25.01.2020 r.

Temat: Jak i kiedy stosować alternatywne metody ewaluacji własnych zajęć?
Data: 29.01.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 26.01.2020 r.

Temat: Samoocena sprawności fizycznej – rola diagnozy w motywowaniu ucznia do podejmowania aktywności fizycznej
Data: 30.01.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.01.2020 r.

Temat: Odniesienia do tożsamości kulturowej miasta w procesie dydaktyczno- wychowawczym w kontekście historii Kościoła św. Barbary w Częstochowie
Data: 30.01.2020 r.
Godzina: 15.15-17.45
Miejsce: Kościół św. Barbary w Częstochowie (spotkanie uczestników na placu kościelnym) Kościół św. Barbary w Częstochowie (spotkanie uczestników na placu kościelnym)
Odpowiada: dr A. Dąbrowski, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele religii i przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.01.2020 r.

Temat: Wykorzystanie LearningApps w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 31.01.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Walentynki na lekcjach języka niemieckiego. Jak kreatywnie rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
Data: 31.01.2020 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 28.01.2020 r.

LUTY 2020 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Story Jumper na lekcji języka obcego
Data: 3.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 31.02.2020 r.

Temat: Jak w sposób twórczy pracować z lekturą. Czytanie wrażeniowe w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 4.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Scenariusze zajęć z doradztwa zawodowego. Praktyczne sposoby wykorzystania
Data: 4.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.02.2020 r.

Temat: Metody aktywne w pracy z dzieckiem, uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 5.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: QR-kody na lekcjach religii
Data: 5.02.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.02.2020 r.

Temat: Metody pracy aktywizujące ucznia na zajęciach wychowania do życia w rodzinie
Data: 6.02.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: M. Sawicka, A.  Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.02.2020 r.

Temat: Opracowanie programu nauczania dla zawodu
Data: 6.02.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 3.02.2020 r.

Temat: Metody pedagogiczne i wspierające rozwój ucznia w procesie edukacyjnym
Data: 10.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.02.2020 r.

Temat: Wczesne nauczanie języka angielskiego – jak przestawić się z pracy w gimnazjum na pracę z uczniami klas I-III szkoły podstawowej
Data: 11.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Lipska, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.02.2020 r.

Temat: Źródła skutecznej edukacji globalnej. Część II
Data: 11.02.2020 r.
Godzina: 14.00-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, ODE „Źródła” w Łodzi
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.02.2020 r.

Temat: Otwarte dane w pracy nauczyciela
Data: 11.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.02.2020 r.

Temat: Programowanie w bibliotece
Data: 13.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Dąbrowska, A. Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.02.2020 r.

Temat: Warsztat pracy kreatywnego nauczyciela religii
Data: 13.02.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.02.2020 r.

Temat: Co kryje się za nieodpowiednim zachowaniem dziecka? Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu
Data: 17.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotece szkolnej
Data: 19.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.02.2020 r.

Temat: Zarządzanie ryzykiem – kontrola zarządcza
Data: 19.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół, nauczyciele
Karty zgłoszenia: do 16.02.2020 r.

Temat: Promocja treści prozdrowotnych w szkole podstawowej
Data: 20.02.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Skuteczny nauczyciel-wychowawca. Część I: Sukces ucznia a sukces nauczyciela – źródła, możliwości, oczekiwania
Data: 20.02.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Dzień Nauki Polskiej. Wykorzystanie metody escape room do zainteresowania uczniów osiągnięciami polskiej
nauki
Data: 21.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 18.02.2020 r.

Temat: Deutschland im DaF-Unterricht – metoda odwróconej klasy na lekcji języka niemieckiego
Data: 21.02.2020 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 18.02.2020 r.

Temat: Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola
Data: 24.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkola rozpoczynający pracę zawodową
Karty zgłoszenia: do 21.02.2020 r.

Temat: Obszary i warunki dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów
Data: 25.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Organizacja kształcenia specjalnego w świetle aktualnych zapisów prawa oświatowego
Data: 25.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Jak usprawnić proces uczenia się uczniów?
Data: 25.02.2020 r.
Godzina : 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 237, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkoły podstawowej
Karty zgłoszenia: do 21.02.2020 r.

Temat: Zastosowanie aplikacji edukacyjnych i arkusza kalkulacyjnego Exel na lekcjach matematyki
Data: 25.02.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.02.2020 r.

Temat: „Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921″
Data: 26.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, B. Harasimowicz, Adam Kurus IPN
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.02.2020 r.

Temat: Plickers – nowoczesna aplikacja do przeprowadzania quizów i testów
Data: 26.02.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Pidzik, A. Przybyłowicz
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Najmłodsi pogromcy algorytmów
Data: 27.02.2020 r.
Godzina: 15.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Sikora, J. Mielczarek, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: Brak miejsc!!!

Temat: Escape Room i grywalizacja na lekcjach religii
Data: 27.02.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Dąbrowski, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.02.2020 r.

Temat: Rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez innowacje i eksperymenty pedagogiczne
Data: 27.02.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 24.02.2020 r.


KONKURSY - nieodpłatne


LUTY 2020 r.

Temat: XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego. Hasło przewodnie konkursu:„Czasy walki o wolność ojczyzny – pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa?”
Data: 28.02.2020 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: S. Kurcab, dr A. Dąbrowski, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Więcej informacji na stronie: XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego w 2020 roku


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


STYCZEŃ 2020 r.

Temat: Young learners in English Classes. Using the Story Jumper application in teaching English
Data: 3.01.2020 r.
Godzina: 10.00-10.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 3.01.2020 r. do godz. 9.00

Temat: „Berlin ist eine Reise wert” – metody rozwijania kompetencji kulturowych na lekcji języka niemieckiego
Data: 7.01.2020 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 7.01.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Jak katechizować ochrzczonych? Wytyczne adhortacji apostolskiej „Christus vivit”
Data: 8.01.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.01.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych
Data: 9.01.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 9.01.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Jak wprowadzić najmłodszych uczniów w świat programowania?
Data: 14.01.2020 r.
Godzina: 11.00-11.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Diagnozowanie czy ocenianie? Wykorzystanie testów sprawności motorycznej w procesie wychowania fizycznego
Data: 14.01.2020 r.
Godzina: 12.30-13.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.01.2020 r. do godz. 11.30

Temat: Wielojęzyczność – jak świętować Dzień św. Walentego?
Data: 21.01.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 21.01.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Data: 27.01.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele specjaliści zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Karty zgłoszenia: do 27.01.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Otwarte dane w pracy nauczyciela
Data: 28.01.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.01.2020 r. do godz. 14.00

Temat: In der Märchenwelt der Brüder Grimm“ – konkurs jako pomysł na rozwijanie kreatywności lekcji języka niemieckiego
Data: 29.01.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 29.01.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Od sztuk plastycznych do nowych zjawisk w kulturze. Happening, performance, sztuka nowych mediów
Data: 30.01.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Wideokonferencja odwołana!!!

LUTY 2020 r.

Temat: Tworzenie i publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 4.02.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.02.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Prawo autorskie i licencje Creative Commons w pracy nauczyciela religii
Data: 5.02.2020 r.
Godzina: 14.15-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: dr A. Dąbrowski, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.02.2020 r. do godz. 13.15

Temat: Na szlaku edukacji regionalnej. Kościoły drewniane i ich tajemnice
Data: 6.02.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 6.02.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Podstawowe zasady wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych
Data: 6.02.2020 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.02.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Edukacja zdrowotna – realizacja treści programowych w szkole podstawowej
Data: 7.02.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.02.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 10.02.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.02.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Najmłodsi pogromcy algorytmów
Data: 11.02.2020 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 11.02.2020 r. do godz. 13.30

Temat: Jak kształtować wśród uczniów kompetencje kluczowe w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej?
Data: 12.02.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.02.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Od Mikołaja Kopernika do Enigmy. Polscy naukowcy, którzy zmienili świat.
Data: 18.02.2020 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: 18.02.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Podstawa programowa informatyki w szkołach ponadpodstawowych. Założenia i spodziewane efekty zmian.
Data: 18.02.2020 r.
Godzina: 13.45-14.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: rady pedagogiczne
Karty zgłoszenia: 18.02.2020 r. do godz. 12.45

Temat: Pedagogika Marii Montessori w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 20.02.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Wykorzystanie rekonstrukcji historycznych w malarstwie polskim. Panorama Racławicka
Data: 24.02.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: S. Kurcab, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 24.02.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Zastosowanie aplikacji edukacyjnych na lekcjach matematyki
Data: 27.02.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.02.2020 r. do godz. 14.00


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


STYCZEŃ 2020 r.

Temat: Matematyka jako intelektualna przygoda – rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela
Data: 9.01.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.01.2020 r.

Temat: Szkolnictwo branżowe – uczymy po nowemu
Data: 15.01.2020 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2020 r.

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się i nauczania
Data: 28.01.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 25.01.2020 r.

Temat: Zastosowanie grywalizacji w procesie wzmacniania postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów
Data: 29.01.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.01.2020 r.

LUTY 2020 r.

Temat: Aktywna tablica – rozwiązania i technologie
Data: 4.02.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Biblioteka szkolna jako przestrzeń edukacyjna, terapeutyczna i relaksacyjna dzieci i młodzieży
Data: 21.02.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Odpowiada: O. Zielińska, A. Bidzińska-Kristof, M. Goinda
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół powiatu lublinieckiego
Karty zgłoszenia: do 18.02.2020 r.

Temat: Profilaktyka uzależnień – rozwijanie kompetencji wychowawcy w obszarze zapobiegania ryzykownym zachowaniom uczniów
Data: 28.02.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz, M. Sawicka, M. Sikora
Grupa docelowa: wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.02.2020 r.


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


LUTY 2020 r.

Temat: „Sherlocku do dzieła!” – wykorzystanie elementów kodowania i szyfrowania w pracy z uczniami
Data: 25.02.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc


KURSY DOSKONALĄCE forma odpłatna

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej
old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

Kursy rozpoczną się po utworzeniu grupy.

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w wieku przedszkolnym
(kurs blended learning)
nauczyciele wychowania przedszkolnego
15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
Jadwiga Mielczarek,
dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak
Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym
(kurs blended learning)
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak,
Jadwiga Mielczarek
Edukacja zdrowotna
w szkole – korelacja przedmiotowa w realizacji zadań z podstawy programowej
nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
Katarzyna Wąsowicz,
dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak
Interpretacja ruchowa piosenek
i utworów muzycznych
z elementami tańca
współczesnego
nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 160 zł
Sylwia Kurcab
Jak uczyć o dziedzictwie
narodowym?
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia w terenie)
koszt kursu – 80 zł
Elżbieta Straszak
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów na poziomie B2
(kurs blended learning)
nauczyciele wszystkich typów szkół
50 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE), warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu wstępnego (na poziomie B1/B2) przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie
koszt kursu – 500 zł
Marta Lipska
Kurs kierowników
wycieczek szkolnych
nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek
12 godz. dydaktycznych.
koszt kursu – 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Urszula Mielczarek
Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy nauczyciele wszystkich typów szkół
30 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 420 zł
Aleksandra Krawczyk
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu instruktorzy praktycznej nauki zawodu
48 godz. dydaktycznych.
koszt kursu – 600 zł
Marek Żyłka,
Urszula Mielczarek
Papierowa wiklina. Warsztaty rękodzielnicze nauczyciele wszystkich
typów szkół, placówek
10 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 160 zł
Sylwia Kurcab
Pierwsza pomoc
przedmedyczna
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Aleksandra Krawczyk
Podstawy komunikacji w języku angielskim
(kurs blended learning)
nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek
60 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 350 zł
Marta Lipska
Podstawy komunikacji w języku francuskim
(kurs blended learning)
nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek
60 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 350 zł
Barbara Kosta,
Ewelina Makowska
Praca z dzieckiem, uczniem
ze spektrum autyzmu
nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek
12 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
Brak wolnych miejsc!
Aneta Żurek
Promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania w środowisku przedszkolnym nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
Katarzyna Wąsowicz,
Jadwiga Mielczarek
„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dziecka nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i pedagodzy szkolni
12 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 250 zł
Jadwiga Mielczarek
Technologie informacyjno-
-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego
(kurs blended learning)
nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół, placówek
15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
Ewelina Makowska,
Marta Lipska
Zasady oceniania prac uczniów na egzaminach zewnętrznych z matematyki nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
Agnieszka Perczak

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)

  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
    – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.