Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – styczeń/luty 2019 r.

Aktualna oferta szkoleniowa – SPRAWDŹ

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na styczeń – luty 2019 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

STYCZEŃ 2019 r.

Temat: Dokumentowanie pracy przedszkola, szkoły (seminarium)
Data: 30.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 27.01.2019 r.

Temat: BHP w szkole/placówce edycja VIII (szkolenie e-learningowe)
Data: 14.01.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkól/placówek, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 14.01.2019 r. do godz. 14.30

LUTY 2019 r.

Temat: Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zawodowej (wideokonferencja)
Data: 7.02.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 7.02.2019 r. do godz. 14.30


SEMINARIA - formy nieodpłatne


STYCZEŃ 2019 r.

Temat: Dziecko w wieku wczesnoszkolnym i jego potrzeby
Data: 8.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 5.01.2019 r.

Temat: Dokumentowanie pracy przedszkola, szkoły
Data: 30.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 27.01.2019 r.

Temat: Śląsk i jego historia na przestrzeni wieków. Wykorzystanie map multimedialnych w pracy nauczyciela
Data: 31.01.2019 r.
Godzina: 15.00-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.01.2019 r.

LUTY 2019 r.

Temat: Jak wspomagać uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu? Prezentacja przykładu dobrej praktyki
Data: 4.02.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, ul. Pułaskiego 15
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, w oddziałach gimnazjalnych,
nauczyciele przedmiotów artystycznych

Karty zgłoszenia: do 1.02.2019 r.

Temat: Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia na lekcjach wychowania fizycznego
Data: 7.02.2019 r.
Godzina: 15.00-17.10
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich
typów szkół

Brak wolnych miejsc!

Temat: Rola biblioteki szkolnej w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów
Data: 20.02.2019 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.02.2019 r.

Temat: Budowanie świadomości historii lokalnej w oparciu o miejscowe zabytki i ikonografię
Data: 25.02.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.02.2019 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


STYCZEŃ 2019 r.

Temat: Tablica interaktywna i aplikacja Quizizz w nauczaniu matematyki
Data: 8.01.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.01.2019 r.

Temat: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Data: 8.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Dzień Babci i Dzień Dziadka, walentynki, karnawał – warsztat artystyczny z wiórków drewna osikowego
Data: 8.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, R. Noszczyk, Osikowa Dolina w Koziegłowach
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, techniki, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dostosowana do możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia
Data: 10.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele i nauczyciele specjaliści wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Lapbook w nauczaniu matematyki w klasach I-III szkoły podstawowej
Data: 11.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 8.01.2019 r.

Temat: Quizizz jako narzędzie wspierające pracę z dzieckiem
Data: 14.01.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 11.01.2019 r.

Temat: Zalety konfliktu w pracy zespołowej uczniów
Data: 15.01.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2019 r.

Temat: Dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 15.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wolontariat w praktyce. Świadomy koordynator wolontariatu
Data: 17.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek, B. Rajs-Paterocyn
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek specjalnych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2019 r.

Temat: Interpretacja zapisów orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej bazą do planowania wsparcia
Data: 22.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Kreatywne czytanie dzieciom, czyli o zabawie z tekstem literackim
Data: 22.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Spaß mit Deutsch – gry i zabawy na lekcji języka niemieckiego
Data: 25.01.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.01.2019 r.

Temat: Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez wzmacnianie więzi z regionem
Data: 29.01.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.01.2019 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Data: 29.01.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 26.01.2019 r.

Temat: Tablica interaktywna na lekcjach matematyki – podstawy programu GeoGebra
Data: 29.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wykorzystanie zajęć twórczego myślenia w pracy z uczniem z deficytami rozwojowymi
Data: 29.01.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek, B. Wilk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek specjalnych, specjaliści szkolni, wychowawcy świetlic szkolnych
Brak wolnych miejsc!

LUTY 2019 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Quizlet i tablicy interaktywnej na lekcji języka obcego
Data: 1.02.2019 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 29.01.2019 r.

Temat: Pomysł na ciekawą lekcję matematyki z wykorzystaniem kodów QR
Data: 4.02.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Jak uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów?
Data: 5.02.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wykorzystanie szyfrowania i kodowania na lekcjach historii
Data: 6.02.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.02.2019 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Dvolver, Voki i Wordart w nauczaniu języka angielskiego
Data: 11.02.2019 r.
Godzina: 09.30-11.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Lipska, E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Power Point dla początkujących. Część 1
Data: 11.02.2019 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak, B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.02.2019 r.

Temat: Graficzne prezentowanie wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
Data: 11.02.2019 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.02.2019 r.

Temat: Jak wprowadzić Pozytywną Dyscyplinę w grupie przedszkolnej?
Data: 11.02.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Brak wolnych miejsc!

Temat: Power Point dla początkujących. Część 2
Data: 12.02.2019 r.
Godzina: 09.30-11.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak, B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.02.2019 r.

Temat: Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
Data: 12.02.2019 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Développer les compétences culturelles à travers les documents authentiques
Data: 13.02.2019 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, E. Makowska, E. Majchrzak SOD w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.02.2019 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu-uczeniu się
Data: 13.02.2019 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Ostern im DaF-Unterricht – Tipps und Tools für den Landeskundeunterricht
Data: 14.02.2019 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.02.2019 r.

Temat: Multimedialny polonista (cz.3) – wirtualna tablica jako narzędzie do tworzenia pomocy interaktywnych dla uczniów
Data: 14.02.2019 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego i przedmiotów humanistycznych, nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 11.02.2019 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Dvolver, Voki i Wordart w nauczaniu języka obcego
Data: 15.02.2019 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Lekcje języka obcego z kodami QR
Data: 19.02.2019 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.02.2019 r.

Temat: Lekcje języka angielskiego kodami QR
Data: 21.02.2019 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Lipska, E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.02.2019 r.

Temat: Kodowanie na lekcji języka obcego
Data: 22.02.2019 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.02.2019 r.

Temat: Organizacja lekcji języka obcego dostosowana do możliwości ucznia nadpobudliwego ruchowo
Data: 26.02.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.02.2019 r.

Temat: Rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań kluczem do trafnego wyboru zawodu przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 26.02.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak miejsc!


KONFERENCJE - nieodpłatne


LUTY 2019 r.

Temat: Realizacja podejścia coachingowego w pracy nauczyciela
Data: 6.02.2019 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.02.2019 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


STYCZEŃ 2019 r.

Temat: Organizacja doradztwa zawodowego w świetle aktualnie obowiązujących zapisów prawa oświatowego
Data: 3.01.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele pracujący z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Karty zgłoszenia: do 3.01.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole
Data: 7.01.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.01.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej na przykładzie języka kaszubskiego
Data: 22.01.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.01.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Kobiety województwa śląskiego. Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w pracy nauczyciela
Data: 23.01.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.01.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Nauczanie przez działanie – metoda IBSE na lekcjach przyrody
Data: 24.01.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.01.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Kompetencje kluczowe w procesie wychowania fizycznego
Data: 25.01.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.01.2019 r. do godz. 14.00

LUTY 2019 r.

Temat: Jak dokumentować realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?
Data: 4.02.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: specjaliści zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Karty zgłoszenia: do 4.02.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych
Data: 5.02.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Perczak, A.  Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.02.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zawodowej
Data: 7.02.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 7.02.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Organizacja i realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Data: 11.02.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: specjaliści zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Karty zgłoszenia: do 11.02.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu
Data: 12.02.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 12.02.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Diagnoza funkcjonalna bazą do zaplanowania odpowiedniego wsparcia dziecka, ucznia
Data: 25.02.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wortschatzarbeit – praktische Tipps für die Binnendifferenzierung im DaF-Unterricht
Data: 26.02.2019 r.
Godzina: 15.45-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.02.2019 r. do godz. 14.45


WEBINARIUM - nieodpłatne


STYCZEŃ 2019 r.

Temat: Multimedialne zasoby przyrodnicze
Data: 15.01.2019 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.01.2019 r. do godz. 13.30

LUTY 2019 r.

Temat: Uwięzieni w sieci. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych
Data: 12.02.2019 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.02.2019 r. do godz. 12.00


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


LUTY 2019 r.

Temat: Nauczanie przez badanie, doświadczanie oraz eksperymentowanie
Data: 27.02.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.02.2019 r. do godz. 14.00


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


STYCZEŃ 2019 r.

Temat: Programujemy w bibliotece
Data: 10.01.2019 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Dąbrowska, A. Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.01.2019 r.

Temat: Samodzielność, innowacyjność i kreatywność ucznia w bibliotece szkolnej
Data: 14.01.2019 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.01.2019 r.


KONKURS - nieodpłatne


STYCZEŃ 2019 r.

Temat: XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego 2019 – eliminacje lokalne w Lublińcu
Data: 30.01.2019 r.
Godzina: 10.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, ul. Sobieskiego 22, 42-700 Lubliniec
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wraz z uczniami klas VIII szkół podstawowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Link do konkursu oraz karty zgłoszeń

Temat: XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego 2019 – eliminacje lokalne w Częstochowie
Data: 31.01.2019 r.
Godzina: 10.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie, ul. Bolesława Prusa 20, 42-200 Częstochowa
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wraz z uczniami klas VIII szkół podstawowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Link do konkursu oraz karty zgłoszeń

LUTY 2019 r.

Temat: XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego 2019 – eliminacje regionalne RODN „WOM” w Częstochowie
Data: 5.02.2019 r.
Godzina: 10.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wraz z uczniami klas VIII szkół podstawowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


SZKOLENIE E-LEARNINGOWE - nieodpłatne


STYCZEŃ 2019 r.

Temat: BHP w szkole/placówce edycja VIII
Data: 14.01.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkól/placówek, przedstawiciele JST
Karty zgłoszenia: do 14.01.2019 r. do godz. 14.30


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne

Kompleksowe wspomaganie przedszkola/szkoły/placówki realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Kompleksowe wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w przedszkolu/szkole/placówce działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, dzieci/uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb przedszkola/szkoły/placówki:

  • PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych przedszkoli/szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1250 zł (brutto),
  • PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1750 zł (brutto),
  • PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek. Cena 2750 zł (brutto).

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 150 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa przedszkola/szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIAnieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


KURSY DOSKONALĄCE odpłatne

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

Kursy rozpoczną się po utworzeniu 15-osobowej grupy.

240 godzin dydaktycznych
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Kurs doskonalący
języka angielskiego dla początkujących
(poziom A1)
nauczyciele wszystkich typów szkół
kurs adresowany do osób nieznających języka;
zajęcia prowadzone będą w soboty;
koszt kursu 1600 zł
Ewelina Makowska
Kurs doskonalący
języka angielskiego dla średnio zaawansowanych
(poziom B1)
nauczyciele wszystkich typów szkół
kurs skierowany do osób, które opanowały język na poziomie A2 i chcą kontynuować naukę;
warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie;
z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2; zajęcia prowadzone będą w soboty;
koszt kursu 2000 zł
Ewelina Makowska

15-50 godzin dydaktycznych
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Efektywne ocenianie postępów ucznia na zajęciach matematyki nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Agnieszka Perczak
Elementy coachingu w pracy nauczyciela nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
20 godz. dydaktycznych
koszt kursu 130 zł
Elżbieta Doroszuk
Gry i zabawy dydaktyczne z dzieckiem
w wieku przedszkolnym
nauczyciele przedszkoli
15 godz. dydaktycznych /b-learning/
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Jadwiga Mielczarek
Interpretacja ruchowa piosenek
i utworów muzycznych z elementami tańca współczesnego
nauczyciele przedszkoli/szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 160 zł
Sylwia Kurcab
Jak opracować program własny edukacji regionalnej? nauczyciele przedszkoli/szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 130 zł
Sylwia Kurcab
Jak uczyć o dziedzictwie
narodowym?
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia w terenie)
koszt kursu 100 zł
Elżbieta Straszak
Kształtowanie kompetencji społeczno-
-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
16 godz. dydaktycznych
koszt kursu 120 zł
dr Agnieszka
Leszcz-Krysiak,

Jadwiga Mielczarek
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów na poziomie B2 nauczyciele wszystkich typów szkół
50 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE), warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu wstępnego (na poziomie B1/B2) przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie
koszt kursu 500 zł
Marta Lipska
Kurs kierowników
wycieczek szkolnych
nauczyciele wszystkich typów szkół
12 godz. dydaktycznych.
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Urszula Mielczarek
Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy nauczyciele wszystkich typów szkół
30 godz. dydaktycznych
koszt kursu 400 zł
Aleksandra Krawczyk
Metoda projektu edukacyjnego nauczyciele szkół podstawowych
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Bożena Harasimowicz
Nowoczesne i kreatywne nauczanie języka obcego z wykorzystaniem darmowych aplikacji nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia online na Platformie MOODLE)
koszt kursu 100 zł
Ewelina Makowska, Marta Lipska
„Przyjaciele Zippiego”
– program promocji zdrowia psychicznego dziecka
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni
12 godz. dydaktycznych
koszt kursu 500 zł szkoła/placówka
(koszt uczestnictwa jednego lub dwóch nauczycieli
oraz materiałów edukacyjnych)
Jadwiga Mielczarek
Pierwsza pomoc
przedmedyczna
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Aleksandra Krawczyk
Praca z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Aneta Żurek
Praca z dzieckiem/uczniem
ze spektrum autyzmu
nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Aneta Żurek
Praktyczne zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół,
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Agnieszka Perczak
Program profilaktyczny
„Unplugged”
nauczyciele klas VI-VIII szkół podstawowych
18 godz. dydaktycznych
koszt kursu 120 zł
Elżbieta Doroszuk
Programuj od najmłodszych lat nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 300 zł
Katarzyna Michalak, Anna Dąbrowska, Anna Hiller

KURS KWALIFIKACYJNYodpłatny
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Kierownik
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą nauczyciele wszystkich typów szkół
218 godzin dydaktycznych
koszt kursu 1950 zł
Aleksandra Krawczyk

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.


PUBLIKACJE nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.