Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – marzec/kwiecień 2019 r.

Aktualna oferta szkoleniowa – SPRAWDŹ

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na styczeń – luty 2019 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

MARZEC 2019 r.

Temat: Opracowanie programów nauczania dla zawodów unikatowych – warsztaty
Data: 21.03.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Warsztaty odwołane z powodu choroby prowadzącego!

Temat: Procedura obserwacji zajęć lekcyjnych i innych zajęć edukacyjnych – warsztaty
Data: 27.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.03.2019 r.

Temat: Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela szkolnictwa zawodowego – wideokonferencja
Data: 28.03.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk, M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 28.03.2019 r. do godz. 14.30

KWIECIEŃ 2019 r.

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji w szkolnictwie zawodowym – wideokonferencja
Data: 4.04.2019 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: B. Harasimowicz M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 4.04.2019 r. do godz. 13.30

Temat: Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zawodowej – warsztaty
Data: 25.04.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 22.04.2019 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


MARZEC 2019 r.

Temat: „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”. Wskazówki merytoryczne i metodyczne do pracy z uczniami
Data: 5.03.2019r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.03.2019r.

Temat: Żołnierze wyklęci z ziemi śląskiej
Data: 13.03.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, A. Kurus IPN Katowice
Grupa docelowa: nauczyciele historii, przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 10.03.2019 r.

Temat: Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej
Data: 13.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek, M. Pabin SP nr 13 w Częstochowie, B. Zielonka SP nr 9 w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 10.03.2019 r.

Temat: Jak uczy się mózg? (seminarium dla nauczycieli połączone z warsztatami dla uczniów)
Data: 15.03.2019 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, 237, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciel wraz z 4 uczniami szkoły podstawowej (klasy IV-VII)
Karty zgłoszenia: do 12.03.2019 r.

Temat: Jak rozmawiać z dziećmi o ich prawach? Propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 19.03.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2019 r.

Temat: Emocje w życiu dziecka
Data: 19.03.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska i jego interpretacja. Wskazówki merytoryczne i metodyczne do pracy z uczniami
Data: 21.03.2019 r.
Godzina: 15.30- 17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, A. Krawczyk, A. Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele historii, przedmiotów humanistycznych, nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.03.2019 r.

Temat: Wielokulturowość wokół nas. Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w pracy z uczniami
Data: 22.03.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: D. Liberda, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 19.03.2019 r.

Temat: Metody, techniki i formy pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo na lekcjach języka polskiego
Data: 28.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.03.2019 r.

KWIECIEŃ 2019 r.

Temat: Rola nauczyciela bibliotekarza w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty
Data: 1.04.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 29.03.2019 r.

Temat: Analiza wyników nauczania a kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
Data: 2.04.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.03.2019 r.

Temat: Przykłady działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole. Doświadczenia praktyka
Data: 4.04.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek, A. Sitek SP nr 7 w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 1.04.2019 r.

Temat: Śląsk – tradycje i współczesność, atrakcje i walory poznawcze. Wykorzystanie zasobów wirtualnych w pracy z uczniami
Data: 4.04.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii, przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.04.2019 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu
Data: 25.04.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Krawczyk, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 22.04.2019 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Data: 26.04.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Krawczyk, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 23.04.2019 r.

Temat: X Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Data: 28.04.2019 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie
Karty zgłoszenia: do 23.04.2019 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu
Data: 29.04.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: J. Mielczarek, A. Krawczyk, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 26.04.2019 r.

Temat: Uczeń z dysleksją na lekcjach języka polskiego
Data: 29.04.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.04.2019 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


MARZEC 2019 r.

Temat: Metody aktywizujące w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 4.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Pomysł na ciekawą lekcję matematyki z wykorzystaniem kodów QR
Data: 5.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.03.2019 r.

Temat: Ozdoby wielkanocne – warsztat artystyczny z wiórków drewna osikowego
Data: 5.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, R. Noszczyk Osikowa Dolina w Koziegłowach
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, techniki, wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Warsztaty w pracowniach: malarstwa i rysunku, ceramiki, serigrafii. Projekt „Bliżej sztuki”
Data: 11.03.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, ul. Pułaskiego 15
Odpowiada: S. Kurcab, Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, techniki, wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 08.03.2019 r.

Temat: Wprowadzanie zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej
Data: 12.03.2019 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: R. Lipniewska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 9.03.2019 r.

Temat: Proste i skuteczne metody ewaluacji pracy zespołowej uczniów
Data: 12.03.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.03.2019 r.

Temat: Quizowanie z Osterhase. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach języka niemieckiego
Data: 15.03.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.03.2019 r.

Temat: Wykorzystanie kodowania w szkole na różnych przedmiotach
Data: 19.03.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.03.2019 r.

Temat: Kształtowanie prozdrowotnych postaw uczniów w procesie wychowania fizycznego
Data: 21.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych dla dziecka, ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera
Data: 21.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Opracowanie programów nauczania dla zawodów unikatowych
Data: 21.03.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Warsztaty odwołane z powodu choroby prowadzącego!

Temat: Wspieranie uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na lekcjach języka angielskiego
Data: 22.03.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Brak wolnych miejsc!

Temat: Les compétences clés – les piliers de la performance dans l’enseignement moderne du français
Data: 22.03.2019 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, B. Klimek Hachette FLE
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.03.2019 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Quizizz w pracy zespołowej uczniów
Data: 26.03.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Brak wolnych miejsc!

Temat: Tablica interaktywna na lekcjach matematyki. Podstawy programu GeoGebra
Data: 26.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Jak rozpoznać indywidualny profil uczenia się ucznia i wykorzystać go do modelowania procesu edukacyjnego?
Data: 26.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 23.03.2019 r.

Temat: Procedura obserwacji zajęć lekcyjnych i innych zajęć edukacyjnych
Data: 27.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 24.03.2019 r.

Temat: Organizacja i dokumentowanie pracy nauczyciela współorganizującego edukację uczniów niepełnosprawnych
Data: 27.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wykorzystanie aplikacji Quizlet i tablicy interaktywnej na lekcji języka obcego
Data: 29.03.2019 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

KWIECIEŃ 2019 r.

Temat: Bezpłatne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Platforma Edukator.pl
Data: 2.04.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Jak wspierać naturalne procesy uczenia się dziecka?
Data: 2.04.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Zastosowanie dramy w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 2.04.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Spiele im Deutschunterricht
Data: 5.04.2019 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: D. Liberda, Instytut Goethego w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.04.2019 r.

Temat: Bezpłatne generatory do tworzenia materiałów edukacyjnych
Data: 9.04.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Rola i znaczenie mediów w formacji pedagogicznej
Data: 10.04.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.04.2019 r.

Temat: Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania – część II
Data: 16.04.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zawodowej
Data: 25.04.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 22.04.2019 r.

Temat: Zwierzęta duże i małe – warsztat artystyczny z wiórków drewna osikowego
Data: 29.04.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, R. Noszczyk Osikowa Dolina w Koziegłowach
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, techniki, wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!


KONFERENCJE - nieodpłatne


MARZEC 2019 r.

Temat: Edukacja w dobie postmodernistycznej negacji norm moralnych i technopłynnej rzeczywistości
Data: 20.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.03.2019 r.

Temat: Wolontariat szkolny w praktyce
Data: 25.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: U. Mielczarek, S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek specjalnych, koordynatorzy wolontariatu wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 22.03.2019 r.

Temat: Niepodległość Polski w historii, literaturze i sztuce
Data: 26.03.2019 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.03.2019 r.

Temat: Na jurajskich szlakach. Konferencja przyrodniczo-ekologiczna
Data: 27.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody, przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.03.2019 r.

KWIECIEŃ 2019 r.

Temat: Tutoring szkolny – jak wychować człowieka mądrego?
Data: 9.04.2019 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: U. Mielczarek, M. Budzyński, P. Nita Instytut Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu, D. Wojciechowska Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich „ALA” w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy i psycholodzy szkolni, tutorzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 6.04.2019 r.

Temat: Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne
Data: 25.04.2019 r.
Godzina: 13.30-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 22.04.2019 r.


KONFERENCJE - odpłatne


Temat: X Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Data: 29.04.2019 r.
Godzina: 10.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: E. Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół, nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni
Karty zgłoszenia: do 23.04.2019 r.
Odpłatność: 50 zł


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


MARZEC 2019 r.

Temat: Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 4.03.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Szkolny escape room o tematyce historycznej. Przygotowanie zadań z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
Data: 6.03.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii, przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.03.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Jak chronić się przed smogiem? Propozycje rozwiązań metodycznych do wykorzystania w pracy z uczniami
Data: 11.03.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.03.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Promocja zdrowego odżywiania w szkole
Data: 12.03.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas, pedagodzy i psycholodzy szkolni wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Twoja decyzja – Twoja kariera. Uczniowska grupa doradcza
Data: 19.03.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.03.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Wiosna w przyrodzie. Edukacja ekologiczna w terenie
Data: 19.03.2019 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.03.2019 r. do godz. 14.15

Temat: Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do właściwego wyboru zawodu przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 25.03.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: doradcy zawodowi oraz nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole
Karty zgłoszenia: do 25.03.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Odkrywanie świata z dzieckiem – ujęcie neurodydaktyczne
Data: 26.03.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 26.03.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela szkolnictwa zawodowego
Data: 28.03.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk, M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 28.03.2019 r. do godz. 14.30

KWIECIEŃ 2019 r.

Temat: Wielojęzyczność w różnych krajach europejskich
Data: 2.04.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.04.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Kreatywny katecheta. Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych na lekcji religii
Data: 3.04.2019 r.
Godzina: 14.15-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: dr A. Dąbrowski, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.04.2019 r. do godz. 13.15

Temat: Szkolna izba regionalna jako projekt wzmacniający tożsamość ucznia
Data: 3.04.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.04.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji w szkolnictwie zawodowym
Data: 4.04.2019 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: B. Harasimowicz M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 4.04.2019 r. do godz. 13.30

Temat: Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 8.04.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.04.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Demokracja w szkole. Rozwijanie postaw obywatelskich uczniów
Data: 8.04.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.04.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach artystycznych
Data: 25.04.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 25.04.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Favoriser la créativité des apprenants en classe de FLE
Data: 26.04.2019 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.04.2019 r. do godz. 15.00


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


MARZEC 2019 r.

Temat: Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie
Data: 4.03.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 109, piętro I
Odpowiada: K. Kucharzewska, M. Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.03.2019 r.

Temat: Wsparcie uczniów z trudnościami w procesie nauczania-uczenia się
Data: 12.03.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 9.03.2019 r.

KWIECIEŃ 2019 r.

Temat: Dziecko z niepełnosprawnościami w szkole i bibliotece
Data: 12.04.2019 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Odpowiada: Alicja Kamińska, Aleksandra Graca, Dorota Leśniak
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.04.2019 r.


WEBINARIUM - nieodpłatne


MARZEC 2019 r.

Temat: „Wirtualne laboratoria” w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 13.03.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody, przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.03.2019 r. do godz. 14.00

KWIECIEŃ 2019 r.

Temat: Kodowanie i szyfrowanie na lekcjach matematyki
Data: 25.04.2019 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Brak wolnych miejsc!


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


KWIECIEŃ 2019 r.

Temat: Kodowanie i programowanie w edukacji ekologicznej i globalnej
Data: 24.04.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody, przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 21.04.2019 r.


KONKURS - nieodpłatne


KWIECIEŃ 2019 r.

Temat: Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenne inspiracje z Osikową Doliną “
Data: 26.04.2019 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, s. 231, 236, 237, 244, piętro I i II
Odpowiada: S. Kurcab, R. Noszczyk Osikowa Dolina w Koziegłowach
Grupa docelowa: uczniowie klas I–VIII szkoły podstawowej wraz z nauczycielami

Regulamin i karta zgłoszeń dostępna od 1.03.2019 r. na stronie RODN „WOM” w Częstochowie w zakładce aktualności

Brak wolnych miejsc!


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne

Kompleksowe wspomaganie przedszkola/szkoły/placówki realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Kompleksowe wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w przedszkolu/szkole/placówce działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, dzieci/uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb przedszkola/szkoły/placówki:

  • PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych przedszkoli/szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1250 zł (brutto),
  • PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1750 zł (brutto),
  • PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek. Cena 2750 zł (brutto).

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 150 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa przedszkola/szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIAnieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


KURSY DOSKONALĄCE odpłatne

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

Kursy rozpoczną się po utworzeniu 15-osobowej grupy.

240 godzin dydaktycznych
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Kurs doskonalący
języka angielskiego dla początkujących
(poziom A1)
nauczyciele wszystkich typów szkół
kurs adresowany do osób nieznających języka;
zajęcia prowadzone będą w soboty;
koszt kursu 1600 zł
Ewelina Makowska
Kurs doskonalący
języka angielskiego dla średnio zaawansowanych
(poziom B1)
nauczyciele wszystkich typów szkół
kurs skierowany do osób, które opanowały język na poziomie A2 i chcą kontynuować naukę;
warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie;
z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2; zajęcia prowadzone będą w soboty;
koszt kursu 2000 zł
Ewelina Makowska

15-50 godzin dydaktycznych
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Efektywne ocenianie postępów ucznia na zajęciach matematyki nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Agnieszka Perczak
Elementy coachingu w pracy nauczyciela nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
20 godz. dydaktycznych
koszt kursu 130 zł
Elżbieta Doroszuk
Gry i zabawy dydaktyczne z dzieckiem
w wieku przedszkolnym
nauczyciele przedszkoli
15 godz. dydaktycznych /b-learning/
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Jadwiga Mielczarek
Interpretacja ruchowa piosenek
i utworów muzycznych z elementami tańca współczesnego
nauczyciele przedszkoli/szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 160 zł
Sylwia Kurcab
Jak opracować program własny edukacji regionalnej? nauczyciele przedszkoli/szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 130 zł
Sylwia Kurcab
Jak uczyć o dziedzictwie
narodowym?
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia w terenie)
koszt kursu 100 zł
Elżbieta Straszak
Kształtowanie kompetencji społeczno-
-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
16 godz. dydaktycznych
koszt kursu 120 zł
dr Agnieszka
Leszcz-Krysiak,

Jadwiga Mielczarek
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów na poziomie B2 nauczyciele wszystkich typów szkół
50 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE), warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu wstępnego (na poziomie B1/B2) przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie
koszt kursu 500 zł
Marta Lipska
Kurs kierowników
wycieczek szkolnych
nauczyciele wszystkich typów szkół
12 godz. dydaktycznych.
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Urszula Mielczarek
Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy nauczyciele wszystkich typów szkół
30 godz. dydaktycznych
koszt kursu 400 zł
Aleksandra Krawczyk
Metoda projektu edukacyjnego nauczyciele szkół podstawowych
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Bożena Harasimowicz
Nowoczesne i kreatywne nauczanie języka obcego z wykorzystaniem darmowych aplikacji nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia online na Platformie MOODLE)
koszt kursu 100 zł
Ewelina Makowska, Marta Lipska
„Przyjaciele Zippiego”
– program promocji zdrowia psychicznego dziecka
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni
12 godz. dydaktycznych
koszt kursu 500 zł szkoła/placówka
(koszt uczestnictwa jednego lub dwóch nauczycieli
oraz materiałów edukacyjnych)
Jadwiga Mielczarek
Pierwsza pomoc
przedmedyczna
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Aleksandra Krawczyk
Praca z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Aneta Żurek
Praca z dzieckiem/uczniem
ze spektrum autyzmu
nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Aneta Żurek
Praktyczne zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół,
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Agnieszka Perczak
Program profilaktyczny
„Unplugged”
nauczyciele klas VI-VIII szkół podstawowych
18 godz. dydaktycznych
koszt kursu 120 zł
Elżbieta Doroszuk
Programuj od najmłodszych lat nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 300 zł
Katarzyna Michalak, Anna Dąbrowska, Anna Hiller

KURS KWALIFIKACYJNYodpłatny
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Kierownik
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą nauczyciele wszystkich typów szkół
218 godzin dydaktycznych
koszt kursu 1950 zł
Aleksandra Krawczyk

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.


PUBLIKACJE nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.