Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – maj/czerwiec 2019 r.

Aktualna oferta szkoleniowa – SPRAWDŹ

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na styczeń – luty 2019 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

MAJ 2019 r.

Temat: Rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez innowacje i eksperymenty pedagogiczne – warsztaty
Data: 8.05.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 05.05.2019 r.

Temat: Oczekiwania pracodawców a zadania szkół – wideokonferencja
Data: 23.05.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 23.05.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Zadania dyrektora przedszkola, szkoły, placówki jako przewodniczącego rady pedagogicznej – seminarium
Data: 29.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 26.05.2019 r.

Temat: Rola dyrektora w kompleksowym wspomaganiu przedszkola, szkoły, placówki w świetle obserwacji i doświadczeń koordynatorów – wideokonferencja
Data: 30.05.2019 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/ placówek
Karty zgłoszenia: do 30.05.2019 r. do godz. 11.00

Temat: Rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez innowacje i eksperymenty pedagogiczne – wideokonferencja
Data: 30.05.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 30.05.2019 r. do godz. 14.30

CZERWIEC 2019 r.

Temat: Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł „Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego” pod Honorowym Patronatem Pani Alicji Janowskiej, dyrektora Delegatury w Częstochowie KO w Katowicach – konferencja
Data: 5.06.2019 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I 
Odpowiada: Katarzyna Wilk, Grażyna Bochenkiewicz, Sylwia Kurcab, Paweł Klekot, Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli/szkół/ placówek, uczestnicy konkursu
Karty zgłoszenia: do 02.06.2019 r.

Temat: Opracowanie programów nauczania dla zawodów unikatowych – warsztaty
Data: 13.06.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 13.06.2019 r.

Temat: Oczekiwania pracodawców a zadania szkół – konferencja
Data: 19.06.2019 r.
Godzina: 9.00-11.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I 
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół
Konferencja przeniesiona na I semestr roku szkolnego 2019/2020


SEMINARIA - nieodpłatne


MAJ 2019 r.

Temat: Jak rozmawiać z dziećmi o ich prawach? Propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 8.05.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Bożena Harasimowicz, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.05.2019 r.

Temat: „Przyjaciele Zippiego” – ewaluacja programu promocji zdrowia psychicznego
Data: 20.05.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący program
Karty zgłoszenia: do 17.05.2019 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data: 20.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 29 ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.05.2019 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Data: 21.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30 ZSP nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 31
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.05.2019 r.

Temat: Jak zainteresować uczniów dziedzictwem narodowym Polski?
Data: 21.05.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.05.2019 r.

Temat: Zadania dyrektora przedszkola, szkoły, placówki jako przewodniczącego rady pedagogicznej
Data: 29.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 26.05.2019 r.

Temat: Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży
Data: 5.06.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Anna Dąbrowska, Anna Hiller
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.06.2019 r.

CZERWIEC 2019 r.

Temat: Poznaj swój mózg. Jak usprawnić uczenie się?
Data: 10.06.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Uczeń zdolny na lekcjach matematyki
Data: 11.06.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.06.2019 r.


WARSZTATY - nieodpłatne


MAJ 2019 r.

Temat: Kodowanie i programowanie na lekcjach techniki
Data: 7.05.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele techniki
Karty zgłoszenia: do 4.05.2019 r.

Temat: Rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez innowacje i eksperymenty pedagogiczne
Data: 8.05.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 5.05.2019 r.

Temat: Multimedialny polonista (cz. 4) – piszemy opowiadanie w programie Story Jumper
Data: 9.05.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego i przedmiotów humanistycznych, nauczyciele bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 9.05.2019 r.

Temat: Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna. Kształtowanie prozdrowotnych nawyków u dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 10.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 8.05.2019 r.

Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w pracy bieżącej z uczniem
Data: 13.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy szkolni wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.05.2019 r.

Temat: Las w słoiku – budowanie zamkniętego ekosystemu leśnego
Data: 17.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa:
Brak wolnych miejsc!

Temat: Aplikacja Quizizz jako narzędzie utrwalające wiedzę uczniów
Data: 20.05.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.05.2019 r.

Temat: Kody QR w edukacji
Data: 21.05.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.05.2019 r.

Temat: Zabawy integrujące ruch, muzykę i plastykę w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 21.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Kreatywne czytanie, czyli o zabawie z wykorzystaniem tekstu literackiego w przedszkolu
Data: 23.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 20.05.2019 r.

Temat: Bezpłatne generatory do tworzenia materiałów edukacyjnych
Data: 27.05.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.05.2019 r.

Temat: Wykorzystanie platformy Google Classroom w pracy nauczyciela
Data: 28.05.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.05.2019 r.

Temat: Lekcje języka angielskiego z kodami QR
Data: 28.05.2019 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.05.2019 r.

Temat: Wybrane metody inspirujące ucznia do pracy na lekcji religii
Data: 29.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski, Iwona Karlak V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.05.2019 r.

CZERWIEC 2019 r.

Temat: „W poszukiwaniu lata”. Propozycje działań ekologicznych do realizacji w terenie
Data: 4.06.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 1.06.2019 r.

Temat: Zabawa i nauka. Wykorzystanie klocków Toobeez w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 6.06.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Agnieszka Borowiecka UJD w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 3.06.2019 r.

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji w szkolnictwie zawodowym
Data: 6.06.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 3.06.2019 r.

Temat: Wykorzystanie kodowania na różnych przedmiotach
Data: 10.06.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.06.2019 r.

Temat: Opracowanie programów nauczania dla zawodów unikatowych
Data: 13.06.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2019 r.

Temat: Kompetencje kluczowe a wyniki egzaminów zewnętrznych
Data: 17.06.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.06.2019 r.

Temat: Rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań kluczem do trafnego wyboru zawodu przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 17.06.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele, doradcy zawodowi
Karty zgłoszenia: do 14.06.2019 r.


WARSZTATY ONLINE - nieodpłatne


MAJ 2019 r.

Temat: Lekcje języka obcego z kodami QR
Data: 31.05.2019 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: Online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 31.05.2019 r. do godz. 13.30


KONFERENCJE - nieodpłatne


MAJ 2019 r.

Temat: Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom
Data: 15.05.2019 r.
Godzina: 12.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Bożena Harasimowicz, Katarzyna Michalak, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.05.2019 r.

Temat: Wychowawca przewodnikiem aktywności uczniów
Data: 16.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.05.2019 r.

Temat: Mapy dziecięcych emocji. Edukacja emocjonalna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Data: 28.05.2019 r.
Godzina: 12.00-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Tomasz Wojtasik ROME Metis w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 25.05.2019 r.

Temat: Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez poznawanie dziedzictwa kulturalnego regionu (konferencja połączona z warsztatami)
Data: 30.05.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.05.2019 r.

CZERWIEC 2019 r.

Temat: Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł „Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego” pod Honorowym Patronatem Pani Alicji Janowskiej, dyrektora Delegatury w Częstochowie KO w Katowicach
Data: 5.06.2019 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Katarzyna Wilk, Grażyna Bochenkiewicz, Sylwia Kurcab, Paweł Klekot, Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli/szkół/ placówek, uczestnicy konkursu
Karty zgłoszenia: do 2.06.2019 r.

Temat: Katecheza miejscem formacji wolontariusza
Data: 5.06.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski, ks. Sławomir Bednarski, prezes fundacji „Servire Homini”
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.06.2019 r.

Temat: Oczekiwania pracodawców a zadania szkół
Data: 19.06.2019 r.
Godzina: 9.00-11.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół
Konferencja przeniesiona na I semestr roku szkolnego 2019/2020


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


MAJ 2019 r.

Temat: 2019 – Rok S. Moniuszki i S. Hadyny. Jak zainteresować uczniów dorobkiem kompozytorów?
Data: 8.05.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Katarzyna Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.05.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Demokracja w szkole. Rozwijanie postaw obywatelskich uczniów
Data: 9.05.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.05.2019 r. do godz. 14.30

Temat: „DaF-Unterricht kurz vor den Ferien” – techniki rozwijające sprawność słuchania i mówienia na lekcji języka niemieckiego
Data: 14.05.2019 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.05.2019 r. do godz. 14.15

Temat: Spacer po mieście, jako forma edukacji patriotycznej
Data: 20.05.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.05.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Przygotowanie uczniów do pracy w zespole – role zespołowe i informacja zwrotna
Data: 21.05.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.05.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Metody diagnozowania dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 22.05.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 22.05.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Oczekiwania pracodawców a zadania szkół
Data: 23.05.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 23.05.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Intégrer les documents vidéo en classe de FLE
Data: 24.05.2019 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.05.2019 r. do godz. 15.00

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu matematyki
Data: 28.05.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.05.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Rola dyrektora w kompleksowym wspomaganiu przedszkola, szkoły, placówki w świetle obserwacji i doświadczeń koordynatorów
Data: 30.05.2019 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół/ placówek
Karty zgłoszenia: do 30.05.2019 r. do godz. 11.00

Temat: Rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez innowacje i eksperymenty pedagogiczne
Data: 30.05.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach i nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 30.05.2019 r. do godz. 14.30

CZERWIEC 2019 r.

Temat: Świętość drogą realizacji powołania katechety – wytyczne adhortacji apostolskich Franciszka: „Gaudete et Exultate” i „Christus Vivit”
Data: 5.06.2019 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.06.2019 r. do godz. 13.30

Temat: Jak ciekawie mówić o tożsamości narodowej i regionalnej?
Data: 5.06.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.06.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Czy warto współpracować międzyszkolnie? Uczniowskie sieci współpracy
Data: 6.06.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: zainteresowani nauczyciele, opiekunowie Samorządów szkolnych
Karty zgłoszenia: do 6.06.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Przykłady zastosowania programu GeoGebra w zadaniach na dowodzenie
Data: 10.06.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.06.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji
Data: 11.06.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.06.2019 r. do godz. 14.00

Temat: 2019 – Rok Powstań Śląskich. Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży
Data: 12.06.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.06.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Nowe tendencje w wychowaniu fizycznym – rola i zadania nauczyciela
Data: 13.06.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.06.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Diagnoza funkcjonalna bazą do zaplanowania pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Data: 24.06.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: specjaliści zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Karty zgłoszenia: do 24.06.2019 r. do godz. 13.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


MAJ 2019 r.

Temat: Wykorzystanie elementów kodowania i grywalizacji w edukacji ekologicznej
Data: 27.05.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.05.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Podstawy programu GeoGebra
Data: 29.05.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 29.05.2019 r. do godz. 14.00

CZERWIEC 2019 r.

Temat: Praktyczne wykorzystanie TIK w realizacji nowej podstawy programowej historii i wiedzy o społeczeństwie. Wykorzystanie OZE
Data: 4.06.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.06.2019 r. do godz. 14.00


SZKOLENIE B-LEARNINGOWE - nieodpłatne


MAJ 2019 r.

Temat: Pierwsza pomoc przedmedyczna. Opracowanie otwartych zasobów edukacyjnych
Data: 23.05.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: s. 238, piętro II
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.05.2019 r.


FORUM - nieodpłatne


MAJ 2019 r.

Temat: XI Forum Edukacji Twórczej „Edu Art. Ogród sztuki” połączone z warsztatami kreatywności artystycznej
Data: 14.05.2019 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: Aula „Forum”, piętro I, s. 231, 236, 237, 244 piętro II
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 11.05.2019 r.


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne

Kompleksowe wspomaganie przedszkola/szkoły/placówki realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Kompleksowe wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w przedszkolu/szkole/placówce działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, dzieci/uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb przedszkola/szkoły/placówki:

  • PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych przedszkoli/szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1250 zł (brutto),
  • PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1750 zł (brutto),
  • PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek. Cena 2750 zł (brutto).

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 150 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa przedszkola/szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIAnieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


KURSY DOSKONALĄCE odpłatne

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

Kursy rozpoczną się po utworzeniu 15-osobowej grupy.

240 godzin dydaktycznych
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Kurs doskonalący
języka angielskiego dla początkujących
(poziom A1)
nauczyciele wszystkich typów szkół
kurs adresowany do osób nieznających języka;
zajęcia prowadzone będą w soboty;
koszt kursu 1600 zł
Ewelina Makowska
Kurs doskonalący
języka angielskiego dla średnio zaawansowanych
(poziom B1)
nauczyciele wszystkich typów szkół
kurs skierowany do osób, które opanowały język na poziomie A2 i chcą kontynuować naukę;
warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie;
z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2; zajęcia prowadzone będą w soboty;
koszt kursu 2000 zł
Ewelina Makowska

15-50 godzin dydaktycznych
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Efektywne ocenianie postępów ucznia na zajęciach matematyki nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Agnieszka Perczak
Elementy coachingu w pracy nauczyciela nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
20 godz. dydaktycznych
koszt kursu 130 zł
Elżbieta Doroszuk
Gry i zabawy dydaktyczne z dzieckiem
w wieku przedszkolnym
nauczyciele przedszkoli
15 godz. dydaktycznych /b-learning/
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Jadwiga Mielczarek
Interpretacja ruchowa piosenek
i utworów muzycznych z elementami tańca współczesnego
nauczyciele przedszkoli/szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 160 zł
Sylwia Kurcab
Jak opracować program własny edukacji regionalnej? nauczyciele przedszkoli/szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 130 zł
Sylwia Kurcab
Jak uczyć o dziedzictwie
narodowym?
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia w terenie)
koszt kursu 100 zł
Elżbieta Straszak
Kształtowanie kompetencji społeczno-
-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
16 godz. dydaktycznych
koszt kursu 120 zł
dr Agnieszka
Leszcz-Krysiak,

Jadwiga Mielczarek
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów na poziomie B2 nauczyciele wszystkich typów szkół
50 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE), warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu wstępnego (na poziomie B1/B2) przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie
koszt kursu 500 zł
Marta Lipska
Kurs kierowników
wycieczek szkolnych
nauczyciele wszystkich typów szkół
12 godz. dydaktycznych.
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Urszula Mielczarek
Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy nauczyciele wszystkich typów szkół
30 godz. dydaktycznych
koszt kursu 400 zł
Aleksandra Krawczyk
Metoda projektu edukacyjnego nauczyciele szkół podstawowych
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Bożena Harasimowicz
Nowoczesne i kreatywne nauczanie języka obcego z wykorzystaniem darmowych aplikacji nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia online na Platformie MOODLE)
koszt kursu 100 zł
Ewelina Makowska, Marta Lipska
„Przyjaciele Zippiego”
– program promocji zdrowia psychicznego dziecka
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni
12 godz. dydaktycznych
koszt kursu 500 zł szkoła/placówka
(koszt uczestnictwa jednego lub dwóch nauczycieli
oraz materiałów edukacyjnych)
Jadwiga Mielczarek
Pierwsza pomoc
przedmedyczna
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Aleksandra Krawczyk
Praca z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Aneta Żurek
Praca z dzieckiem/uczniem
ze spektrum autyzmu
nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Aneta Żurek
Praktyczne zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół,
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Agnieszka Perczak
Program profilaktyczny
„Unplugged”
nauczyciele klas VI-VIII szkół podstawowych
18 godz. dydaktycznych
koszt kursu 120 zł
Elżbieta Doroszuk
Programuj od najmłodszych lat nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 300 zł
Katarzyna Michalak, Anna Dąbrowska, Anna Hiller

KURS KWALIFIKACYJNYodpłatny
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Kierownik
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą nauczyciele wszystkich typów szkół
218 godzin dydaktycznych
koszt kursu 1950 zł
Aleksandra Krawczyk

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.


PUBLIKACJE nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.