Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – listopad/grudzień 2019 r.

Oferta listopad/grudzień 2019 r. – pobierz pdf

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

WSPOMAGANIE W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE
Wspomaganie przedszkola/szkoły/placówki realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 8 do 10 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Wspomaganie szkół/placówek).

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 180 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie
– old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa przedszkola/szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIAnieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-
-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK – nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2019 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

GRUDZIEŃ 2019 r.

Temat: Planowanie rozwoju przedszkola, szkoły, placówki w odniesieniu do wymagań państwa (seminarium)
Data: 11.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.12.2019 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


LISTOPAD 2019 r.

Temat: Rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela
Data: 12.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek pełniący funkcję opiekuna stażu
Karty zgłoszenia: do 9.11.2019 r.

Temat: Depresja i próby samobójcze u dzieci i młodzieży – literatura wykorzystywana w pracy z uczniem
Data: 15.11.2019 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Odpowiada: O. Zielińska, L. Białas, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze powiatu lublinieckiego
Karty zgłoszenia: do 12.11.2019 r.

Temat: Jesienne spotkania autorskie – seminarium poetycko-muzyczne
Data: 20.11.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro II
Odpowiada: A. Przybyłowicz, E. Pidzik, S. Domański, dr I. Skrzypczyk-Gałkowska, VIII Liceum Ogólnokszałcące Samorządowe w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.11.2019 r.

Temat: Alfabet edukacji – każde dziecko jest zdolne. Pokaz filmu pt. „Alfabet” połączony z debatą
Data: 26.11.2019 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, J. Mielczarek, T. Wojtasik, ROM-E „Metis” w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy szkolni wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.11.2019 r.

GRUDZIEŃ 2019 r.

Temat: Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola
Data: 2.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczycieleprzedszkola rozpoczynający pracę zawodową
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Opracowywanie projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu
Data: 3.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
pełniący funkcję opiekuna stażu

Karty zgłoszenia: do 30.11.2019 r.

Temat: Podstawowe zasady wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych
Data: 10.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.12.2019 r.

Temat: Zastosowanie minikomputerów SBC w edukacji
Data: 10.12.2019 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.12.2019 r.

Temat: Planowanie rozwoju przedszkola, szkoły, placówki w odniesieniu do wymagań państwa
Data: 11.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.12.2019 r.

Temat: Planowanie i dokumentowanie pracy nauczycieli szkół kształcących w zawodach
Data: 12.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2019 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


LISTOPAD 2019 r.

Temat: Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 5.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 2.11.2019 r.

Temat: Organizacja i dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Data: 5.11.2019 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego
wszystkich typów szkół

Karty zgłoszenia: do 2.11.2019 r.

Temat: Tablica interaktywna i aplikacja LearningApps na lekcji języka obcego
Data: 5.11.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.11.2019 r.

Temat: Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Data: 8.11.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 5.11.2019 r.

Temat: Rozwijanie sprawności językowych z wykorzystaniem aplikacji Quizlet
Data: 8.11.2019 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: D. Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 5.11.2019 r.

Temat: Stereometria z GeoGebrą
Data: 12.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.11.2019 r.

Temat: Jak rozpoznawać i zaspokajać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, uczniów?
Data: 14.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: Brak wolnych miejsc

Temat: Wdrażanie nowej podstawy programowej z historii. Praca ze źródłem ikonograficznym – karykatury i nie tylko…
Data: 14.11.2019 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.11.2019 r.

Temat: Quizizz i Kahoot – aplikacje do tworzenia wirtualnych testów
Data: 15.11.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Źródła skutecznej edukacji globalnej
Data: 18.11.2019 r.
Godzina: 14.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, ODE „Źródła” w Łodzi
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.11.2019 r.

Temat: Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu
Data: 19.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkola
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Użyteczne narzędzia w ewaluacji własnej pracy
Data: 19.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.11.2019 r.

Temat: Włączanie ucznia ze spektrum autyzmu w środowisko szkolne
Data: 19.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Wykorzystanie QR-kodów na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 20.11.2019 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.11.2019 r.

Temat: Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania i pisania na zajęciach specjalistycznych
Data: 21.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele specjaliściszkolni, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Haft matematyczny, czyli matematyka nitką malowana
Data: 21.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2019 r.

Temat: Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Data: 21.11.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2019 r.

Temat: Górnicze skarby – dziecięce spotkanie ze Śląskiem
Data: 22.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 19.11.2019 r.

Temat: W świecie baśni braci Grimm. Pomysły na kreatywne lekcje języka niemieckiego
Data: 22.11.2019 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 19.11.2019 r.

Temat: Nauka języka obcego z aplikacją Quizlet
Data: 22.11.2019 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.11.2019 r.

Temat: Bezpieczeństwo cyfrowe w przedszkolu
Data: 25.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkola
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Multimedialny polonista – wirtualny dzienniczek lektur w aplikacji Story Jumper
Data: 25.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.11.2019 r.

Temat: Uczeń z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole ogólnodostępnej
Data: 25.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Sprawne ręce mogą więcej… Prezenty bożonarodzeniowe i ozdoby świąteczne – inspiracje dla nauczycieli
Data: 26.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Tożsamość kulturowa społeczności najbliższej okolicy. Jak uczyć nowocześnie – grywalizacja i escape room
Data: 27.11.2019 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, A. Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.11.2019 r.

Temat: Górnicze skarby – dziecięce spotkania ze Śląskiem
Data: 28.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, dr. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkola
Karty zgłoszenia: do 25.11.2019 r.

Temat: Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem aplikacji StoryJumper. Bożonarodzeniowe inspiracje językowe
Data: 29.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.11.2019 r.

GRUDZIEŃ 2019 r.

Temat: Boże Narodzenie – twórcze inspiracje dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Data: 3.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: Brak wolnych miejsc

Temat: Egzamin ósmoklasisty – streszczanie tekstów kultury
Data: 4.12.2019 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze,
nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół

Karty zgłoszenia: do 1.12.2019 r.

Temat: Wybrane metody inspirujące ucznia do pracy na lekcji religii
Data: 4.12.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Dąbrowski, I.  Karlak
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 1.12.2019 r.

Temat: Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem aplikacji StoryJumper. Bożonarodzeniowe inspiracje językowe
Data: 6.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2019 r.

Temat: Retoryka w szkole – formułowanie i uzasadnianie sądów na temat dzieł literackich i innych tekstów kultury
Data: 11.12.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, dr I. Skrzypczyk-Gałkowska, SOD w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Ewaluacja zajęć i jej wykorzystanie do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela
Data: 12.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Wykorzystanie Learning Apps w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 13.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Dynamiser l’oral en classe de FLE
Data: 13.12.2019 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.12.2019 r.

Temat: Jak skonstruować program rewalidacji indywidualnej dla dziecka, ucznia z zespołem Aspergera?
Data: 16.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela
Data: 17.12.2019 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Przykładowy program zajęć specjalistycznych dla ucznia nadpobudliwego psychoruchowo
Data: 19.12.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele specjaliściszkolni, wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc


WARSZTATY - forma odpłatna


LISTOPAD 2019 r.

Temat: Świąteczny las w słoiku- budowanie ekosystemu leśnego
Data: 29.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Cena: 80 zł/za 1 osobę
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.11.2019 r.


KONFERENCJE - nieodpłatne


LISTOPAD 2019 r.

Temat: Kardynałowie Hlond i Wyszyński – duchowi ojcowie polskiej niepodległości
Data: 6.11.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: dr A. Dąbrowski, B. Kapuściak, IPN Oddział w Katowicach
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.11.2019 r.

Temat: Wykorzystanie rekonstrukcji historycznych w dydaktyce przedmiotów humanistycznych
Data: 21.11.2019 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: S. Kurcab, E. Straszak, Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historii Helle Berg w Opatowie, Muzeum 303 w Napoleonie
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.11.2019 r.

Temat: W poszukiwaniu matematycznych inspiracji
Data: 28.11.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Perczak, prof. nzw. dr hab. M. Kurkowski UKSW w Warszawie
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.11.2019 r.

Temat: Eucharystia – tajemnica wyznawana na katechezie
Data: 30.11.2019 r.
Godzina: 10.00-15.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: dr A. Dąbrowski, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.11.2019 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


LISTOPAD 2019 r.

Temat: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – wdrażanie i monitorowanie
Data: 7.11.2019 r.
Godzina: 14.15-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: J. Mielczarek, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczycieleprzedszkola rozpoczynający pracę zawodową
Karty zgłoszenia: do 7.11.2019 r. do godz. 13.15

Temat: Zapomniane kobiety powstań śląskich. Otwarte zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych
Data: 7.11.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek
Karty zgłoszenia: do 7.11.2019 r. do godz. 14.30

Temat: Organizacja pracy zgodnie z nową podstawa programową edukacji wczesnoszkolnej
Data: 8.11.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele rozpoczynający pracę w edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 8.11.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Zastosowanie minikomputerów SBC w edukacji
Data: 12.11.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.11.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Intégrer la carte heuristique en classe de FLE
Data: 15.11.2019 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: B. Kosta, E. Majchrzak SOD w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.11.2019 r. do godz. 15.00

Temat: Stereometria z GeoGebrą
Data: 18.11.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 18.11.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej
Data: 19.11.2019 r.
Godzina: 13.30-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Jak zainteresować uczniów twórczością „pisarza wyklętego”
Data: 19.11.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.11.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela
Data: 20.11.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.11.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Ewaluacja własnej pracy w kontekście awansu zawodowego
Data: 26.11.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczycieleszkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego
Karty zgłoszenia: do 26.11.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Dziedzictwo kulturowe Europy i jego korzenie. Propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 28.11.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Karty zgłoszenia: do 28.11.2019 r. do godz. 14.30

GRUDZIEŃ 2019 r.

Temat: Weihnachten im DaF-Unterricht: Kształtowanie kompetencji kluczowych na „świątecznych lekcjach” języka niemieckiego
Data: 3.12.2019 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 3.12.2019 r. do godz. 14.15

Temat: Jak katechizować ochrzczonych? – Wytyczne adhortacji apostolskiej „Christus Vivit”
Data: 4.12.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.12.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Doradztwo zawodowe w szkole- materiały dla szkolnego doradcy zawodowego
Data: 5.12.2019 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 5.12.2019 r. do godz. 13.00

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
Data: 5.12.2019 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Organizacja pracy świetlicy szkolnej
Data: 10.12.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy świetlic szkolnych
Karty zgłoszenia: do 10.12.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Częstochowskie kamienice II Alei NMP. Odniesienia do tożsamości kulturowej regionu w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Data: 10.12.2019 r.
Godzina: 16.15-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 10.12.2019 r. do godz. 15.15

Temat: Nowa podstwa programowa z informatyki. Założenia i spodziewane efekty zmian.
Data: 11.12.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.12.2019 r. do godz. 14.00

Temat: 2019 – Rok Matematyki. Jak urozmaicić lekcje i zaciekawić ucznia przedmiotem?
Data: 12.12.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.12.2019 r. do godz. 14.00

Temat: Ewaluacja własnej pracy w kontekście awansu zawodowego
Data: 13.12.2019 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczycieleprzedszkolaodbywający staż
na stopień nauczyciela kontraktowego

Karty zgłoszenia: do 13.12.2019 r. do godz. 13.30

Temat: Lexique et grammaire en action
Data: 13.12.2019 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.12.2019 r. do godz. 15.00

Temat: Rola edukacji ekologicznej i globalnej w szkole
Data: 19.12.2019 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.12.2019 r. do godz. 14.00


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


Temat: Profilaktyka uzależnień – rozwijanie kompetencji wychowawcy w obszarze zapobiegania ryzykownymzachowaniom uczniów
Data: 28.11.2019 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz, M. Sawicka, E. Makowska
Grupa docelowa: wychowawcy klas wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.11.2019 r.

Temat: Matematyka jako intelektualna przygoda
Data: 3.12.2019 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.11.2019 r.


KONKURS - nieodpłatne


LISTOPAD 2019 r.

Temat: „Deutschland früher und heute: 30 Jahre Mauerfall (1989-2019)”
Data: 13.11.2019 r.
Godzina: 11.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych i nauczyciele języka niemieckiego
Karty zgłoszenia: do 10.11.2019 r.


KONKURS POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI - nieodpłatne


LISTOPAD 2019 r.

Temat: V Powiatowy Konkurs Plastyczny „Przyroda na liściu malowana”
Data: 22.11.2019 r.
Godzina: 10.00-12.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, 236, 237, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, A.  Krawczyk
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.11.2019 r.


KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - forma odpłatna


LISTOPAD 2019 r.

Temat: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Data: 14.11.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15
Cena: 600 zł/za 1 osobę

Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: pracodawcy, wyznaczeni przez nich pracownicy, osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne zamierzający prowadzić praktyczną naukę zawodu dla uczniów
Karty zgłoszenia: do 11.11.2019 r.


KURSY KWALIFIKACYJNE - forma odpłatna


Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).

Kursy rozpoczną się po utworzeniu 25-osobowej grupy.

PAŹDZIERNIK 2019 r. – MAJ 2020 r.

Temat: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą
218 godz. dydaktycznych
więcej informacji pod adresem: https://old.womczest.edu.pl/new/oferta-edukacyjna/kursy-kwalifikacyjne/
Data: październik 2019 r.
Cena: 1950 zł/za 1 osobę
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia

Temat: Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
150 godzin dydaktycznych
więcej informacji pod adresem: https://old.womczest.edu.pl/new/oferta-edukacyjna/kursy-kwalifikacyjne/
Data: 26.10.2019 r.
Godzina: 16.00-18.15 (rozpoczęcie zajęć)
Cena: 900 zł/za 1 osobę
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele zamierzający uzyskać kwalifikacje w zakresie praktycznej nauki zawodu
Karty zgłoszenia: do 23.10.2019 r.


KURSY DOSKONALĄCE – forma odpłatna

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej
old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

Kursy rozpoczną się po utworzeniu grupy.

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w wieku przedszkolnym
(kurs blended learning)
nauczyciele wychowania przedszkolnego
15 godz. dydaktycznych  (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
Jadwiga Mielczarek,
dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak
Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym
(kurs blended learning)
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
15 godz. dydaktycznych  (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak,
Jadwiga Mielczarek
Edukacja zdrowotna
w szkole – korelacja przedmiotowa w realizacji zadań z podstawy programowej
nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
Katarzyna Wąsowicz,
dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak
Interpretacja ruchowa piosenek
i utworów muzycznych
z elementami tańca
współczesnego
nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 160 zł
Sylwia Kurcab
Jak uczyć o dziedzictwie
narodowym?
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia w terenie)
koszt kursu – 80 zł
Elżbieta Straszak
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów na poziomie B2
(kurs blended learning)
nauczyciele wszystkich typów szkół
50 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE), warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu wstępnego (na poziomie B1/B2) przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie
koszt kursu – 500 zł
Marta Lipska
Kurs kierowników
wycieczek szkolnych
nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek
12 godz. dydaktycznych.
koszt kursu – 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Urszula Mielczarek
Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy nauczyciele wszystkich typów szkół
30 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 420 zł
Aleksandra Krawczyk
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu instruktorzy praktycznej nauki zawodu
48 godz. dydaktycznych.
koszt kursu – 600 zł
 
Marek Żyłka,
Urszula Mielczarek
 
Papierowa wiklina. Warsztaty rękodzielnicze nauczyciele wszystkich
typów szkół, placówek
10 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 160 zł
Sylwia Kurcab
Pierwsza pomoc
przedmedyczna
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Aleksandra Krawczyk
Podstawy komunikacji w języku angielskim
(kurs blended learning)
nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek
60 godz. dydaktycznych  (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 350 zł
Marta Lipska
Podstawy komunikacji w języku francuskim
(kurs blended learning)
nauczyciele wychowania przedszkolnego,  wszystkich typów szkół, placówek
60 godz. dydaktycznych  (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 350 zł
Barbara Kosta,
Ewelina Makowska
Praca z dzieckiem, uczniem
ze spektrum autyzmu
nauczyciele wychowania przedszkolnego,  wszystkich typów szkół, placówek
12 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
Aneta Żurek
Promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania w środowisku przedszkolnym nauczyciele wychowania przedszkolnego  i edukacji wczesnoszkolnej
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
Katarzyna Wąsowicz,
Jadwiga Mielczarek
„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dziecka nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i pedagodzy szkolni
12 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 250 zł
Jadwiga Mielczarek
Technologie informacyjno-
-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego
(kurs blended learning)
nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół, placówek
15 godz. dydaktycznych  (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
Ewelina Makowska,
Marta Lipska
Zasady oceniania prac uczniów na egzaminach zewnętrznych z matematyki nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych  (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
Agnieszka Perczak

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)

  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
    – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.