Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – listopad/grudzień 2018 r.

Aktualna oferta szkoleniowa Sprawdź

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na listopad – grudzień 2018 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.

LISTOPAD 2018 r.

Temat: Rola dyrektora w kompleksowym wspomaganiu szkoły, przedszkola, placówki (WIDEOKONFERENCJA)
Data: 7.11.2018 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab, J. Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.11.2018 r. do godz. 11.00

Temat: Kontrola zarządcza w przedszkolu, szkole, placówce (WARSZTATY)
Data: 21.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 18.11.2018 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


LISTOPAD 2018 r.

Temat: Rola biblioteki szkolnej w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 5.11.2018 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.11.2018 r.

Temat: Częstochowskie drogi do niepodległości. Opracowanie scenariusza gry miejskiej
Data: 14.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, A. Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.11.2018 r.

Temat: Jak „czytać” zabytki i źródła ikonograficzne. Przygotowania kart pracy ucznia
Data: 28.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, A. Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.11.2018 r.

GRUDZIEŃ 2018 r.

Temat: Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni
Data: 3.12.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak miejsc!

Temat: Jak przeciwdziałać osamotnieniu dziecka w wieku wczesnoszkolnym?
Data: 4.12.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 1.12.2018 r.

Temat: Metody dowodzenia twierdzeń w szkole podstawowej
Data: 4.12.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.12.2018 r.

Temat: W stulecie utworzenia. Historia 7 Dywizji Piechoty. 1919 – 1939
Data: 11.12.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Kurus, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.12.2018 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


LISTOPAD 2018 r.

Temat: Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint
Data: 5.11.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak, B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.11.2018 r.

Temat: Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
Data: 5.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia bazą do skonstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
Data: 6.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.11.2018 r.

Temat: Symbole narodowe – warsztat artystyczny z wiórków drewna osikowego
Data: 6.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, R. Noszczyk, Osikowa Dolina w Koziegłowach
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, techniki zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.11.2018 r.

Temat: Warsztat pracy wychowawcy świetlicy szkolnej. Ozdoby i kartki świąteczne
Data: 6.11.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9
Odpowiada: U. Mielczarek, M. Królikowska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowawcy świetlic szkolnych szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 3.11.2018 r.

Temat: Prawo autorskie i licencje Creative Commons w szkole
Data: 7.11.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.11.2018 r.

Temat: Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?
Data: 8.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Brak wolnych miejsc!

Temat: Tworzenie gier interaktywnych z wykorzystaniem Google Slides
Data: 9.11.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.11.2018 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Learning Apps w dydaktyce
Data: 13.11.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.11.2018 r.

Temat: Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 13.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 10.11.2018 r.

Temat: Kreatywne nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej – pomysły na zajęcia otwarte
Data: 13.11.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: M. Lipska, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.11.2018 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Quizizz i tablicy interaktywnej na lekcji języka obcego
Data: 13.11.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Quizizz jako narzędzie wspierające pracę z dzieckiem
Data: 14.11.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 11.11.2018 r.

Temat: Łatwe i proste metody ewaluacji pracy zespołowej uczniów
Data: 15.11.2018r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.11.2018r.

Temat: Przykładowy program terapeutyczny dla ucznia objętego zajęciami specjalistycznymi
Data: 19.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele i nauczyciele specjaliści wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 16.11.2018 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne wspierające pracę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Data: 19.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 16.11.2018 r.

Temat: Ewaluacja wewnętrzna – konstruowanie narzędzi badawczych. Część 2
Data: 20.11.2018r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu/szkole podstawowej
Karty zgłoszenia: do 17.11.2018r.

Temat: Kontrola zarządcza w przedszkolu, szkole, placówce
Data: 21.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 18.11.2018 r.

Temat: Deficyty funkcji percepcyjno-motorycznych przyczyną trudności uczniów na wszystkich przedmiotach
Data: 26.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Rozwijanie postaw patriotycznych uczniów. Szkolny escape room
Data: 26.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.11.2018 r.

Temat: Dziewczęta z zespołem Aspergera – na co należy zwrócić uwagę w procesie edukacji i terapii?
Data: 27.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Jak wprowadzić Pozytywną Dyscyplinę w grupie przedszkolnej?
Data: 27.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 237, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Ewaluacja wewnętrzna – opracowanie wyników. Część 3
Data: 27.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu/szkole podstawowej
Karty zgłoszenia: do 24.11.2018 r.

Temat: Tajemnice przyrody. Escape room w edukacji
Data: 27.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, s. 244 , piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk , E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.11.2018 r.

Temat: Rozpoznawanie predyspozycji zawodowo-osobowościowych uczniów przy pomocy różnych narzędzi diagnostycznych
Data: 29.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.11.2018 r.

Temat: „Leselust – Freude am Lesen entdecken”
Data: 30.11.2018 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: D. Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.11.2018 r.

GRUDZIEŃ 2018 r.

Temat: Cyfrowe zasoby promocji czytelnictwa
Data: 3.12.2018 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.11.2018 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Data: 3.12.2018 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: Rola umiejętności komunikowania się w pracy zespołowej uczniów
Data: 3.12.2018r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.11.2018r.

Temat: Boże Narodzenie – warsztat artystyczny z wiórków drewna osikowego
Data: 4.12.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, R. Noszczyk, Osikowa Dolina w Koziegłowach
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, techniki wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Rozwijanie sprawności produktywnych w języku angielskim w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej
Data: 7.12.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Lipska, M.Wewiór-Mendrela Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.12.2018 r.

Temat: Comment préparer ses élèves à passer les examens de français à la fin de l’école primaire ?
Data: 7.12.2018 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.12.2018 r.

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych przy tworzeniu autorskich materiałów dydaktycznych
Data: 10.12.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 201, piętro II
Odpowiada: K. Michalak, B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.12.2018 r.

Temat: Metoda dobrego startu w pracy z uczniem na zajęciach specjalistycznych
Data: 10.12.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele i nauczyciele specjaliści wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania
Data: 11.12.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Brak wolnych miejsc!

Temat: W świątecznym nastroju. Kaligrafia – pismo z charakterem
Data: 11.12.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 8.12.2018 r.

Temat: Tablica interaktywna i aplikacja Quizizz w nauczaniu matematyki
Data: 11.12.2018 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!

Temat: Multimedialny polonista (cz. 2) – wykorzystanie aplikacji LearningApps w tworzeniu pomocy interaktywnych
Data: 12.12.2018 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, K. Michalak
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.12.2018 r.

Temat: Spotkania wychowawcy z rodzicami. Wywiadówka inaczej
Data: 13.12.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Organizacja procesu nauczania z wykorzystaniem stylów uczenia się i inteligencji wielorakich uczniów
Data: 17.12.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Data: 17.12.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Brak wolnych miejsc!


KONFERENCJE - nieodpłatne


LISTOPAD 2018 r.

Temat: Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy
Data: 15.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Grudzińska, dr W. Kozak, Centralna Komisja Egzaminacyjna
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.11.2018 r.

Temat: Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – dziecko w cyfrowym świecie
Data: 21.11.2018 r.
Godzina: 13.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”, p. I
Odpowiada: Anna Hiller, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, nauczyciele bibliotekarze, studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela oraz rodzice.
Karty zgłoszenia: do 19.11.2018 r.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


LISTOPAD 2018 r.

Temat: Symbole narodowe w przestrzeni szkolnej. Ceremoniał szkolny
Data: 5.11.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab, E.  Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 5.11.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu
Data: 6.11.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 6.11.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Rola dyrektora w kompleksowym wspomaganiu szkoły, przedszkola, placówki
Data: 7.11.2018 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab, J. Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 7.11.2018 r. do godz. 11.00

Temat: Wpływ smogu na zdrowie człowieka
Data: 8.11.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.11.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Walory przyrodnicze Odry. Propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 13.11.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.11.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Travailler les compétences langagières à travers la grammaire
Data: 15.11.2018 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.11.2018 r. do godz. 15.00

Temat: Preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym – warunki i sposób realizacji w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego
Data: 19.11.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Karty zgłoszenia: do 19.11.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Twórcy II Rzeczypospolitej. Propozycje rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
Data: 19.11.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 19.11.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Strategie postępowania wobec dziecka, ucznia z zespołem Aspergera
Data: 20.11.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
Brak wolnych miejsc!

Temat: Wykorzystanie gier i zabaw w edukacji patriotycznej, historycznej i obywatelskiej
Data: 20.11.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.11.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Kształtowanie tożsamości kulturowej, narodowej i regionalnej uczniów. Propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 22.11.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 22.11.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Szlak zabytków techniki. Propozycje rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
Data: 26.11.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: S. Kurcab, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, techniki wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 26.11.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Czytanie sposobem na rozwiązywanie trudnych sytuacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Data: 27.11.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 27.11.2018 r. do godz. 14.00

Temat: Wnioski z analizy próbnych egzaminów zewnętrznych a skuteczność nauczania
Data: 28.11.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.11.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Rok Zbigniewa Herberta. Spotkania z „Panem od poezji” na lekcjach języka polskiego
Data: 29.11.2018 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół, bibliotekarze
Karty zgłoszenia: do 29.11.2018 r. do godz. 14.00

GRUDZIEŃ 2018 r.

Temat: Wykorzystanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej
Data: 4.12.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 4.12.2018 r. do godz. 13.00

Temat: Najnowsze programy i aplikacje do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów humanistycznych
Data: 4.12.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.12.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Praca w modelu STEAM na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 11.12.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 11.12.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Działalność opozycji w stanie wojennym w Częstochowie. Propozycje rozwiązań metodycznych – gra miejska
Data: 13.12.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.12.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Travailler les compétences langagières à partir d’activités culturelles
Data: 14.12.2018 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.12.2018 r. do godz. 15.00

Temat: Historia, tradycja i współczesność województwa śląskiego w dwudziestolecie jego powstania
Data: 17.12.2018 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 17.12.2018 r. do godz. 14.30

Temat: Dokumentacja działań realizowanych w ramach pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Data: 20.12.2018 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: specjaliści zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Karty zgłoszenia: do 20.12.2018 r. do godz. 13.00


KONSULTACJE ZESPOŁOWE - nieodpłatne


LISTOPAD 2018 r.

Temat: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, uczniów ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
Data: 19.11.2018 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Żurek, A. Płusa
Grupa docelowa: rodzice uczniów
Karty zgłoszenia: do 16.11.2018 r.


KONKURS - nieodpłatne


LISTOPAD 2018 r.

Temat: Konkurs języka niemieckiego „Österreich – Land, Leute, Sprache”
Data: 13.11.2018 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele języka niemieckiego

Temat: Konkurs Plastyczno-Językowy „W świecie baśni braci Grimm” – IV edycja
Data: 15.11.2018 r. – 28.02.2019 r.
Godzina:
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele języka niemieckiego


KONKURS POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI - nieodpłatne


LISTOPAD 2018 r.

Temat: IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Przyroda na liściu malowana”
Data: 20.11.2017 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, s. 231, 236, 237, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.11.2017 r.


KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne

Kompleksowe wspomaganie przedszkola/szkoły/placówki realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 6 do 12 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Kompleksowe wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:

  • diagnozę, dzięki której podejmowane w przedszkolu/szkole/placówce działania odpowiedzą potrzebom konkretnej placówki, nauczycieli, dzieci/uczniów, środowiska,
  • wspólne planowanie działań (opracowanie harmonogramu wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych oraz sposobów wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki),
  • realizację zadań w placówce i monitorowanie zmian,
  • podsumowanie efektów zrealizowanego planu kompleksowego wspomagania.

Nasza propozycja zależy od indywidualnych potrzeb przedszkola/szkoły/placówki:

  • PAKIET MINIMUM – jest przeznaczony dla małych przedszkoli/szkół/placówek (do 10 nauczycieli). Cena: 1000 zł (brutto),
  • PAKIET STANDARD – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek (powyżej 10 nauczycieli). Cena 1500 zł (brutto),
  • PAKIET PREMIUM – jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli/szkół/placówek. Cena 2500 zł (brutto).

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek).


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCEodpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 100 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie –  old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa przedszkola/szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIAnieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


KURSY DOSKONALĄCE odpłatne

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

Kursy rozpoczną się po utworzeniu 15-osobowej grupy.

240 godzin dydaktycznych
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Kurs doskonalący
języka angielskiego dla początkujących
(poziom A1)
nauczyciele wszystkich typów szkół
kurs adresowany do osób nieznających języka;
zajęcia prowadzone będą w soboty;
koszt kursu 1600 zł
Ewelina Makowska
Kurs doskonalący
języka angielskiego dla średnio zaawansowanych
(poziom B1)
nauczyciele wszystkich typów szkół
kurs skierowany do osób, które opanowały język na poziomie A2 i chcą kontynuować naukę;
warunkiem przyjęcia jest zdanie testu wstępnego przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie;
z testu zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie A2; zajęcia prowadzone będą w soboty;
koszt kursu 2000 zł
Ewelina Makowska

 15-50 godzin dydaktycznych
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Efektywne ocenianie postępów ucznia na zajęciach matematyki nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Agnieszka Perczak
Elementy coachingu w pracy nauczyciela nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
20 godz. dydaktycznych
koszt kursu 130 zł
Elżbieta Doroszuk
Gry i zabawy dydaktyczne z dzieckiem
w wieku przedszkolnym
nauczyciele przedszkoli
15 godz. dydaktycznych /b-learning/
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Jadwiga Mielczarek
Interpretacja ruchowa piosenek
i utworów muzycznych z elementami tańca współczesnego
nauczyciele przedszkoli/szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 160 zł
Sylwia Kurcab
Jak opracować program własny edukacji regionalnej? nauczyciele przedszkoli/szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu  130 zł
Sylwia Kurcab
Jak uczyć o dziedzictwie
narodowym?
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia w terenie)
koszt kursu 100 zł
Elżbieta Straszak
Kształtowanie kompetencji społeczno-
-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
16 godz. dydaktycznych
koszt kursu 120 zł
dr Agnieszka
Leszcz-Krysiak,

Jadwiga Mielczarek
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów na poziomie B2 nauczyciele wszystkich typów szkół
50 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE), warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu wstępnego (na poziomie B1/B2) przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie
koszt kursu 500 zł
Marta Lipska
Kurs kierowników
wycieczek szkolnych
nauczyciele wszystkich typów szkół
12 godz. dydaktycznych.
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Urszula Mielczarek
Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy nauczyciele wszystkich typów szkół
30 godz. dydaktycznych
koszt kursu 400 zł
Aleksandra Krawczyk
Metoda projektu edukacyjnego nauczyciele szkół podstawowych
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Bożena Harasimowicz
Nowoczesne i kreatywne nauczanie języka obcego z wykorzystaniem darmowych aplikacji nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia online na Platformie MOODLE)
koszt kursu 100 zł
Ewelina Makowska, Marta Lipska
„Przyjaciele Zippiego”
– program promocji zdrowia psychicznego dziecka
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni
12 godz. dydaktycznych
koszt kursu 500 zł szkoła/placówka
(koszt uczestnictwa jednego lub dwóch nauczycieli
oraz materiałów edukacyjnych)
Jadwiga Mielczarek
Pierwsza pomoc
przedmedyczna
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Aleksandra Krawczyk
Praca z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Aneta Żurek
Praca z dzieckiem/uczniem
ze spektrum autyzmu
nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 100 zł
Aneta Żurek
Praktyczne zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół,
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Agnieszka Perczak
Program profilaktyczny
„Unplugged”
nauczyciele klas VI-VIII szkół podstawowych
18 godz. dydaktycznych
koszt kursu 120 zł
Elżbieta Doroszuk
Programuj od najmłodszych lat nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu 300 zł
Katarzyna Michalak, Anna Dąbrowska, Anna Hiller

KURS KWALIFIKACYJNYodpłatny
Karty zgłoszenia

Temat Grupa docelowa/Uwagi Kierownik
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą nauczyciele wszystkich typów szkół
218 godzin dydaktycznych
koszt kursu 1950 zł
Aleksandra Krawczyk

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs kwalifikacyjny).


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.


PUBLIKACJE nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia.