Oferta wspomagania nauczycieli-konsultantów – marzec/kwiecień 2020 r. (archiwum)

Realizacja oferty szkoleń stacjonarnych została czasowo zawieszona. Aktualnie realizujemy szkolenia zdalne.

Oferta marzec/kwiecień 2020 r. – pobierz pdf

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 200 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie
– old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Przypominamy, że w związku z procesem centralizacji podatku VAT od 1.01.2017 r. zostały zmienione zasady wystawiania faktur. Prosimy o sprawdzenie sposobu wystawienia faktury dla Państwa przedszkola/szkoły/placówki i podanie aktualnych danych do faktury.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-
-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK – nieodpłatne


Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek, poniższy zestaw szkoleń jest wyciągiem z całości naszej oferty edukacyjnej na MARZEC – KWIECIEŃ 2020 r., skierowanym bezpośrednio do Państwa.


MARZEC 2020 r.

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu (konferencja)
Data: 3.03.2020 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek, Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 29.02.2020 r.

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu (konferencja)
Data: 4.03.2020 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek, Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 1.03.2020 r.

Temat: BHP w szkole, placówce (szkolenie e-learningowe)
Data: 5.03.2020 r.
Godzina: od godziny 15.30
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka, E. Straszak, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 2.03.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej (konferencja)
Data: 17.03.2020 r.
Godzina: 12.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek, Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.03.2020 r.

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły kształcącej w zawodach (warsztaty)
Data: 19.03.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2020 r.

Temat: Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim (konferencja)
Data: 25.03.2020 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 22.03.2020 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej (konferencja)
Data: 31.03.2020 r.
Godzina: 12.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek, Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.03.2020 r.

KWIECIEŃ 2020 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej (konferencja)
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek, Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.04.2020 r.

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych (warsztaty)
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2020 r.

Temat: Opracowanie programu nauczania dla zawodu (wideokonferencja)
Data: 23.04.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 23.04.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Wnioski z nadzoru pedagogicznego a podnoszenie jakości pracy przedszkola, szkoły, placówki (warsztaty)
Data: 29.04.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 26.04.2020 r.


SEMINARIA - formy nieodpłatne


MARZEC 2020 r.

Temat: Fotografia reportażowa. Praca w programach: GIMP, Windows Movie Maker
Data: 10.03.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.03.2020 r.

Temat: Jak stworzyć program kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, by dokonywali trafnych wyborów edukacyjnych
Data: 18.03.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab, M. Sawicka
Grupa docelowa: doradcy zawodowi, nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.03.2020 r.

KWIECIEŃ 2020 r.

Temat: Edukacja regionalna. Metody i formy pracy w oparciu o scenariusze zajęć i przykłady dobrej praktyki
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.04.2020 r.

Temat: Rola i zadania opiekuna stażu
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek pełniący funkcję opiekuna stażu
Karty zgłoszenia: do 3.04.2020 r.

Temat: „In der Märchenwelt der Brüder Grimm“ – zastosowanie komiksów na lekcji języka niemieckiego (podsumowanie wyników V edycji Konkursu Plastyczno-Językowego)
Data: 7.04.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół biorących udział w konkursie
Karty zgłoszenia: do 4.04.2020 r.

Temat: Indywidualizacja pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo na lekcjach języka polskiego
Data: 7.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.04.2020 r.

Temat: Edukacja regionalna. Metody i formy pracy w oparciu o scenariusze zajęć i przykłady dobrej praktyki
Data: 15.04.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych, humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.04.2020 r.

Temat: Opracowywanie projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu
Data: 24.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek pełniący funkcję opiekuna stażu
Karty zgłoszenia: do 21.04.2020 r.

Temat: XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Data: 26.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: E. Doroszuk, dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie
Karty zgłoszenia: do 23.04.2020 r.

Temat: Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju
Data: 27.04.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r.

Temat: Proces rozwoju umiejętności samoregulacji dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 27.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r.

Temat: Indywidualizacja pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo na lekcjach języka polskiego
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.04.2020 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


MARZEC 2020 r.

Temat: Jak przygotować uczniów do pracy zespołowej
Data: 3.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.02.2020 r.

Temat: Power Point w pracy nauczyciela
Data: 3.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 29.02.2020 r.

Temat: Kiedy emocje wygrywają? Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka w wieku wczesnoszkolnym
Data: 5.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: dr  A. Leszcz-Krysiak, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 2.03.2020 r.

Temat: Promocja zdrowia w środowisku szkolnym
Data: 5.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.03.2020 r.

Temat: Wykorzystanie LearningApps w edukacji wczesnoszkolnej. Doskonalenie umiejętności tworzenia ćwiczeń interaktywnych
Data: 6.03.2020 r.
Godzina: 14.00-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 3.03.2020 r.

Temat: Debata w edukacji historycznej Jak poruszać z uczniami trudne tematy?
Data: 6.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.03.2020 r.

Temat: Drilling im DaF-Unterricht: techniki skutecznego powtarzania z wykorzystaniem narzędzi online
Data: 6.03.2020 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 3.03.2020 r.

Temat: Kiedy emocje wygrywają? Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 9.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, dr A.  Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Spotkania z rodzicami. Wywiadówka inaczej
Data: 9.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.03.2020 r.

Temat: Pola aktywności samorządnych uczniów
Data: 10.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.03.2020 r.

Temat: Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole. Planowanie diagnozy potrzeb uczniów, sposobów realizacji i ewaluacji podjętych działań.
Data: 10.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 237, piętro II
Odpowiada: M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i specjaliści szkolni wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.03.2020 r.

Temat: Promocja zdrowia w środowisku szkolnym
Data: 10.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.03.2020 r.

Temat: Warsztaty w pracowniach: malarstwa i rysunku, ceramiki, serigrafii w ramach Projektu „Bliżej sztuki” (grupa I)
Data: 11.03.2020 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych z uczniami klas VII, VIII (max. pięciu uczniów z jednym nauczycielem)
Karty zgłoszenia: do 8.03.2020 r.

Temat: Warsztaty w pracowniach: malarstwa i rysunku, ceramiki, serigrafii w ramach Projektu „Bliżej sztuki” (grupa II)
Data: 11.03.2020 r.
Godzina: 10.30-12.45
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych z uczniami klas VII, VIII (max. pięciu uczniów z jednym nauczycielem)
Karty zgłoszenia: do 8.03.2020 r.

Temat: Retoryka w szkole – jak skutecznie ćwiczyć wypowiedź ustną w szkole ponadpodstawowej
Data: 11.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: A. Grudzińska, dr I. Skrzypczyk-Gałkowska „SOD” w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.03.2020 r.

Temat: Stosowanie użytecznych narzędzi ewaluacji własnej pracy w kontekście awansu zawodowego nauczyciela
Data: 12.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 9.03.2020 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 12.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.03.2020 r.

Temat: Praca na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela języków obcych
Data: 12.03.2020 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.03.2020 r.

Temat: Warsztaty w pracowniach: malarstwa i rysunku, ceramiki, serigrafii w ramach Projektu „Bliżej sztuki” (grupa I)
Data: 13.03.2020 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych z uczniami klas VII, VIII (max. pięciu uczniów z jednym nauczycielem)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2020 r.

Temat: Warsztaty w pracowniach: malarstwa i rysunku, ceramiki, serigrafii w ramach Projektu „Bliżej sztuki” (grupa II)
Data: 13.03.2020 r.
Godzina: 10.30-12.45
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych z uczniami klas VII, VIII (max. pięciu uczniów z jednym nauczycielem)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2020 r.

Temat: Realizacja podstawy programowej informatyki w szkole podstawowej – myślenie algorytmiczne
Data: 13.03.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.03.2020 r.

Temat: Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? Teoria (co mówić?), technika (jak mówić?) oraz ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
Data: 13.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: M. Sawicka, A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.03.2020 r.

Temat: Projekte im DaF-Unterricht – praca na lekcji języka niemieckiego z generatorami online do tworzenia grafiki i darmowymi aplikacjami mobilnymi
Data: 13.03.2020 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 10.03.2020 r.

Temat: Arkusz kalkulacyjny, czyli jak w sprawnie wykonywać obliczenia
Data: 16.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 13.03.2020 r.

Temat: Kreatywne czytanie, czyli o zabawie z wykorzystaniem tekstu literackiego w przedszkolu
Data: 16.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: J. Mielczarek, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 13.03.2020 r.

Temat: Nauczyciel i uczeń jako odkrywcy – gry i zabawy w edukacji artystycznej
Data: 16.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.03.2020 r.

Temat: Quizizz i Kahoot – aplikacje do tworzenia wirtualnych testów
Data: 16.03.2020 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.03.2020 r.

Temat: Kreatywny nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 17.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.03.2020 r.

Temat: Rola i zadania wychowawcy klasy
Data: 17.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 14.03.2020 r.

Temat: Nauka języka obcego z aplikacją Quizlet
Data: 17.03.2020 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.03.2020 r.

Temat: Prezentacja multimedialna sposobem wzbogacenia procesu dydaktycznego na lekcji języka obcego
Data: 19.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.03.2020 r.

Temat: Samoocena sprawności fizycznej – rola diagnozy w motywowaniu ucznia do podejmowania aktywności fizycznej
Data: 19.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 16.03.2020 r.

Temat: Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej w pracy szkoły kształcącej w zawodach
Data: 19.03.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2020 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps na zajęciach językowych
Data: 20.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Lipska, dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 17.03.2020 r.

Temat: Landeskunde interaktiv
Data: 20.03.2020 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: D. Liberda, Goethe-Institut w Krakowie
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 17.03.2020 r.

Temat: O nauczaniu matematyki – trójmian kwadratowy najważniejszą funkcją w szkolnej matematyce
Data: 23.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.03.2020 r.

Temat: Redagowanie dokumentów tekstowych
Data: 23.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 20.03.2020 r.

Temat: Rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się
Data: 23.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 20.03.2020 r.

Temat: Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w edukacji
Data: 24.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 21.03.2020 r.

Temat: Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? Teoria (co mówić?), technika (jak mówić?) oraz ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych
Data: 24.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: M. Sawicka, A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.03.2020 r.

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych w języku HTML
Data: 24.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 21.03.2020 r.

Temat: Samoocena sprawności fizycznej – rola diagnozy w motywowaniu ucznia do podejmowania aktywności fizycznej
Data: 24.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 21.03.2020 r.

Temat: Rękodzieło ludowe na zajęciach z dziećmi. Palmy wielkanocne
Data: 26.03.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.03.2020 r.

Temat: Analiza wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych sposobem na podnoszenie jakości pracy szkoły
Data: 26.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.03.2020 r.

Temat: Gdyby kamienice potrafiły mówić… Historia budynków przy ul. 7 Kamienic i św. Barbary w Częstochowie
Data: 27.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: zajęcia w terenie, zbiórka – godz. 15.00 przy ul. 7 Kamienic 27
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.03.2020 r.

Temat: Tablica interaktywna i aplikacja LearningApps na lekcji języka obcego
Data: 27.03.2020 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.03.2020 r.

Temat: Quizy, gry i testy online na lekcji języka niemieckiego
Data: 27.03.2020 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 24.03.2020 r.

Temat: Egzamin ósmoklasisty – rozprawka. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pisaniu rozprawki
Data: 30.03.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Arkabus, A. Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.03.2020 r.

Temat: Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo na zajęciach specjalistycznych
Data: 31.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele specjaliści
Karty zgłoszenia: do 28.03.2020 r.

Temat: Rola umiejętności komunikowania się w pracy zespołowej uczniów
Data: 31.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.03.2020 r.

Temat: Kody QR na lekcji języka obcego
Data: 31.03.2020 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.03.2020 r.

KWIECIEŃ 2020 r.

Temat: Plickers – nowoczesna aplikacja do przeprowadzania quizów i testów
Data: 2.04.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Pidzik, A. Przybyłowicz
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.03.2020 r.

Temat: Nauczyciel i uczeń jako odkrywcy – gry i zabawy w edukacji artystycznej
Data: 2.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 237, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.03.2020 r.

Temat: Rola opiekuna samorządu uczniowskiego w realizacji projektów
Data: 2.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: B. Harasimowicz, E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.03.2020 r.

Temat: Kodowanie na lekcji języka obcego
Data: 2.04.2020 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.03.2020 r.

Temat: Grafika wektorowa – podstawy
Data: 3.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 30.03.2020 r.

Temat: Aplikacja Flippity na lekcjach języka obcego
Data: 3.04.2020 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 30.03.2020 r.

Temat: Jak w sposób twórczy pracować z lekturą. Czytanie wrażeniowe w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy
Karty zgłoszenia: do 3.04.2020 r.

Temat: Gry i zabawy rozwijające sprawność mówienia na lekcjach języka obcego
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.04.2020 r.

Temat: Aplikacja Mentimeter na lekcjach języka obcego
Data: 7.04.2020 r.
Godzina: 15.30-18.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.04.2020 r.

Temat: Tworzenie i publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem LearningApps
Data: 8.04.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Dąbrowski, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.04.2020 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – podstawy prawne, wymagania
Data: 9.04.2020 r.
Godzina: 11.00-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – podstawy prawne, wymagania
Data: 14.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – etap wczesnoszkolny
Data: 14.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.04.2020 r.

Temat: O nauczaniu matematyki – ciągi
Data: 15.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.04.2020 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – podstawy prawne, wymagania
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Ćwiczenia stymulujące rozwój mowy ucznia w świetlicy szkolnej
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: U. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy świetlic szkolnych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2020 r.

Temat: Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? Metody pracy na lekcji aktywizujące ucznia i zespół klasowy
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 237, piętro II
Odpowiada: M. Sawicka, A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2020 r.

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – szkoła podstawowa
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2020 r.

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2020 r.

Temat: Rozwijanie umiejętności językowych na lekcji języka obcego za pomocą narzędzi do tworzenia gier planszowych w edytorze grafiki
Data: 17.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: B. Kosta, M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.04.2020 r.

Temat: Nowoczesne technologie na lekcji języka niemieckiego – wykorzystanie i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych
Data: 17.04.2020 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 14.04.2020 r.

Temat: Teatr dla dzieci – zabawy z masą papier mâché
Data: 23.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.04.2020 r.

Temat: Wykorzystanie QR-kodów w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 24.04.2020 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 21.04.2020 r.

Temat: Favoriser la communication en classe de FLE
Data: 24.04.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 21.04.2020 r.

Temat: Włączanie ucznia z autyzmem w środowisko szkolne
Data: 27.04.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r.

Temat: Python – programowanie przyjazne uczniowi
Data: 27.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r.

Temat: Teatr dla dzieci – zabawy z masą papier mâché
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 14.00-17.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 236, piętro II
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.04.2020 r.

Temat: Pomóż dziecku zbudować swoją strategie samoregulacji
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 25.04.2020 r.

Temat: Skuteczny nauczyciel-wychowawca. Sukces ucznia a sukces nauczyciela – źródła, możliwości, oczekiwania
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 237, piętro II
Odpowiada: M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 25.04.2020 r.

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – szkoła ponadpodstawowa
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.04.2020 r.

Temat: Zastosowanie aplikacji edukacyjnych na lekcjach matematyki
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.04.2020 r.

Temat: Wnioski z nadzoru pedagogicznego a podnoszenie jakości pracy przedszkola, szkoły, placówki
Data: 29.04.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231, piętro II
Odpowiada: P. Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 26.04.2020 r.


KONFERENCJE - nieodpłatne


MARZEC 2020 r.

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu
Data: 3.03.2020 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek, Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 29.02.2020 r.

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu
Data: 4.03.2020 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek, Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 1.03.2020 r.

Temat: Bezpieczne przedszkole, szkoła, placówka. Bezpieczeństwo cyfrowe
Data: 10.03.2020 r.
Godzina: 13.00-16.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak, D. Zych, Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 7.03.2020 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej
Data: 17.03.2020 r.
Godzina: 12.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek, Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.03.2020 r.

Temat: Bezpieczne przedszkole, szkoła, placówka. Zagrożenia terrorystyczne – zasady postępowania
Data: 19.03.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak, D. Zych, Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 16.03.2020 r.

Temat: Dialog motywujący – skuteczne narzędzie motywowania do pracy w szkole w zakresie nauki, profilaktyki i terapii
Data: 24.03.2020 r.
Godzina: 9.00-13.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: M. Sawicka, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „Macierz”
Grupa docelowa: nauczyciele, nauczyciele specjaliści szkolni wszystkich typów szkół, rodzice uczniów
Karty zgłoszenia: do 21.03.2020 r.

Temat: Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim
Data: 25.03.2020 r.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 22.03.2020 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej
Data: 31.03.2020 r.
Godzina: 12.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek, Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.03.2020 r.

KWIECIEŃ 2020 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: A. Żurek, Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.04.2020 r.

Temat: Bezpieczna szkoła, placówka. Narkotyki i dopalacze – procedury postępowania i zalecane działania profilaktyczne
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 237, piętro II
Odpowiada: A. Krawczyk, E. Straszak, D. Zych, Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: brak wolnych miejsc

Temat: Jasnogórskie przesłanie ks. Teodora Kubiny – pierwszego biskupa częstochowskiego. Wspomnienie w 140 rocznicę urodzin
Data: 16.04.2020 r.
Godzina: 10.15-14.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: dr A.Dąbrowski, E. Straszak, ks. R. Rychlik, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
Grupa docelowa: nauczyciele religii, historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.04.2020 r.

Temat: Escape room w szkole, czyli jak stworzyć edukacyjny pokój zagadek
Data: 29.04.2020 r.
Godzina: 14.00-17.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: E. Straszak, A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.04.2020 r.


KONFERENCJA - odpłatna


Temat: XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
Data: 27.04.2020 r.
Godzina: 10.00-15.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, piętro I
Odpowiada: E. Doroszuk, dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół, nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r.
Opłata: 50 zł/osoba


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


MARZEC 2020 r.

Temat: Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego
Data: 2.03.2020 r.
Godzina: 15.45-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 2.03.2020 r. do godz. 14.45

Temat: Edukacja wczesnoszkolna w kontekście potrzeb ucznia
Data: 3.03.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 3.03.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Wielojęzyczność – świętowanie pierwszego dnia wiosny w różnych krajach
Data: 3.03.2020 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska, M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.03.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Żołnierze wyklęci czy przeklęci? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
Data: 4.03.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: El. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 4.03.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Planowanie i dokumentowanie zajęć w terenie
Data: 5.03.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.03.2020 r. do godz. 13.00

Temat: La classe inversée à l’ère du numérique
Data: 5.03.2020 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 5.03.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Odkrywanie świata z dzieckiem – ujęcie neurodydaktyczne
Data: 6.03.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 6.03.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Od sztuk plastycznych do nowych zjawisk w kulturze. Happening, performance, sztuka nowych mediów
Data: 9.03.2020 r.
Godzina: 13.45-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych i humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.03.2020 r. do godz. 12.45

Temat: Kobiety, które zmieniły historię. Prezentacja tematu w odniesieniu do otwartych zasobów edukacyjnych
Data: 9.03.2020 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 9.03.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w edukacji
Data: 10.03.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 10.03.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Filozoficzna koncepcja kobiety w ujęciu Alice von Hildebrand
Data: 12.03.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: dr A. Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 12.03.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola
Data: 13.03.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 13.03.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Najmłodsi pogromcy algorytmów
Data: 17.03.2020 r.
Godzina: 14.30-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 17.03.2020 r. do godz. 13.30

Temat: Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w pracy nauczyciela języka francuskiego
Data: 19.03.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.03.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wielojęzyczność – prima aprilis w różnych krajach
Data: 24.03.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.03.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Budowanie postaw patriotycznych wśród uczniów
Data: 25.03.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 25.03.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Grammaire et lexique en action
Data: 26.03.2020 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: B. Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 26.03.2020 r. do godz. 15.00

KWIECIEŃ 2020 r.

Temat: Kreatywne nauczanie języka obcego – praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego
Data: 1.04.2020 r.
Godzina: 15.45-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 1.04.2020 r. do godz. 14.45

Temat: Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela
Data: 2.04.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: K. Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Karty zgłoszenia: do 2.04.2020 r. do godz. 13.00
brak wolnych miejsc

Temat: Tradycja, folklor, sztuka. Jak przeprowadzić warsztaty wielkanocne z dziećmi
Data: 3.04.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.04.2020 r. do godz. 13.00
brak wolnych miejsc

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – zasoby i metodyka pracy
Data: 3.04.2020 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: E. Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 3.04.2020 r. do godz. 14.15
brak wolnych miejsc

Temat: Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej w edukacji szkolnej. Rozważania w 80. rocznicę wydarzeń
Data: 6.04.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 6.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole
Data: 7.04.2020 r.
Godzina: 11.45-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową w przedszkolu, szkole
Karty zgłoszenia: do 7.04.2020 r. do godz. 10.45
brak wolnych miejsc

Temat: Od sztuk plastycznych do nowych zjawisk w kulturze. Happening, performance, sztuka nowych mediów
Data: 7.04.2020 r.
Godzina: 13.00-13.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.04.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
Data: 7.04.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wspieranie autonomii ucznia – utrwalanie materiału przed egzaminem z języka angielskiego
Data: 9.04.2020 r.
Godzina: 9.30-10.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.04.2020 r. do godz. 8.30

Temat: Neurodydaktyka w praktyce szkolnej
Data: 14.04.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 14.04.2020 r. do godz. 13.00
brak wolnych miejsc

Temat: Kreatywne techniki rozwijania sprawności językowych – piosenki na lekcjach języka niemieckiego
Data: 14.04.2020 r.
Godzina: 15.15-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 14.04.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej uczniów – mieszkańców małych miejscowości
Data: 15.04.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Jak pomóc uczniowi w radzeniu sobie ze stresem podczas występów, koncertów, konkursów
Data: 20.04.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: S. Kurcab, M. Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych i humanistycznych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 20.04.2020 r. do godz. 13.00
brak wolnych miejsc

Temat: Nowoczesne techniki indywidualizacji pracy z uczniem na lekcji języka niemieckiego
Data: 20.04.2020 r.
Godzina: 15.45-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: D. Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 20.04.2020 r. do godz. 14.45

Temat: Rok Leopolda Tyrmanda „Nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę…”. Biografia i twórczość pisarza niezłomnego na lekcjach języka polskiego w kontekście wymagań podstawy programowej
Data: 21.04.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych i podstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Opracowanie programu nauczania dla zawodu
Data: 23.04.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 23.04.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Rok Leopolda Tyrmanda „Nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę…”. Biografia i twórczość pisarza niezłomnego na lekcjach języka polskiego w kontekście wymagań podstawy programowej
Data: 24.04.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: A. Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych i podstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Aplikacje na urządzenia mobilne do wykorzystania na lekcji języka obcego – przegląd i podsumowanie
Data: 28.04.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: E. Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.04.2020 r. do godz. 14.00


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


MARZEC 2020 r.

Temat: Matematyka jako intelektualna przygoda ucznia. Rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela
Data: 5.03.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 201, piętro II
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.03.2020 r.

Temat: Algorytmika i sposoby jej przedstawiania w ramach korelacji przedmiotowej
Data: 5.03.2020 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: M. Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 2.03.2020 r.

Temat: Zastosowanie grywalizacji w procesie wzmacniania postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów
Data: 26.03.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 238, piętro II
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 23.03.2020 r.

Temat: Biblioterapia i inne techniki relaksacyjne w pracy nauczyciela
Data: 30.03.2020 r.
Godzina: 14.30-17.30
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 109, piętro I
Odpowiada: K. Kucharzewska, M. Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 27.03.2020 r.


WEBINARIUM - nieodpłatne


MARZEC 2020 r.

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Przegląd najnowszych aplikacji
Data: 11.03.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 8.03.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Jak uczyć o bioróżnorodności?
Data: 16.03.2020 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 13.03.2020 r. do godz. 13.30

Temat: Gry planszowe w kształceniu matematycznym
Data: 17.03.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 14.03.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Co zamknąć w sejfie? Escape room na zajęciach edukacyjnych
Data: 18.03.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: E. Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 15.03.2020 r. do godz. 14.00

Temat: O nauczaniu matematyki – trójmian kwadratowy najważniejszą funkcją w szkolnej matematyce
Data: 31.03.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 28.03.2020 r. do godz. 14.30

KWIECIEŃ 2020 r.

Temat: O nauczaniu matematyki – ciągi
Data: 27.04.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: A. Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 24.04.2020 r. do godz. 14.30


KONKURS - nieodpłatne


KWIECIEŃ 2020 r.

Temat: II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenne inspiracje z Osikową Doliną “
Data: konkurs odbędzie się w późniejszym terminie.
Godzina: 10.00-13.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie Aula „Forum”, s. 231, 236, 237, 244, piętro I i II
Odpowiada: S. Kurcab, R. Noszczyk Osikowa Dolina w Koziegłowach
Grupa docelowa: uczniowie klas I–VIII szkoły podstawowej wraz z nauczycielami


SZKOLENIE E-LEARNINGOWE - nieodpłatne


MARZEC 2020 r.

Temat: BHP w szkole, placówce
Data: 5.03.2020 r.
Godzina: od godziny 15.30
Miejsce: online
Odpowiada: M. Żyłka, E. Straszak, K. Wąsowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 2.03.2020 r. do godz. 14.30


KURS DOSKONALĄCY - odpłatny


KWIECIEŃ 2020 r.

Temat: Podstawy nauki gry na flażolecie cz. I i II (opłata: 70 zł/osoba, w tym koszt instrumentu)
Data: 2.04.2020 r. i 17.04.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 244, piętro II
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, I. Witek
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki
Karty zgłoszenia: do 30.03.2020 r.

MAJ 2020 r.

Temat: Odnaleźć w sobie dziecko – inspiratorium edukacyjne (opłata: 220 zł/osoba)
Data: 22-23.05.2020 r.
Godzina: od godz. 13.00 piątek do godz. 14.00 sobota
Miejsce: Ośrodek „Leśna Radość” Jastrząb k/Poraja Ośrodek „Leśna Radość” Jastrząb k/Poraja
Odpowiada: dr A. Leszcz-Krysiak, J. Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 19.05.2020 r.


KURSY DOSKONALĄCE forma odpłatna

Pełny wykaz tematów kursów doskonalących wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej
old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia -> Kurs doskonalący).

Kursy rozpoczną się po utworzeniu grupy.

Temat Grupa docelowa/Uwagi Prowadzący
Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych dziecka w wieku przedszkolnym
(kurs blended learning)
nauczyciele wychowania przedszkolnego
15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
Jadwiga Mielczarek,
dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak
Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym
(kurs blended learning)
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak,
Jadwiga Mielczarek
Edukacja zdrowotna
w szkole – korelacja przedmiotowa w realizacji zadań z podstawy programowej
nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
Katarzyna Wąsowicz,
dr Agnieszka Leszcz-
-Krysiak
Interpretacja ruchowa piosenek
i utworów muzycznych
z elementami tańca
współczesnego
nauczyciele wszystkich typów szkół, placówek
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 160 zł
Sylwia Kurcab
Jak uczyć o dziedzictwie
narodowym?
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne,
5 godzin – zajęcia w terenie)
koszt kursu – 80 zł
Elżbieta Straszak
Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów na poziomie B2
(kurs blended learning)
nauczyciele wszystkich typów szkół
50 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE), warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu wstępnego (na poziomie B1/B2) przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie
koszt kursu – 500 zł
Marta Lipska
Kurs kierowników
wycieczek szkolnych
nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek
12 godz. dydaktycznych.
koszt kursu – 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Urszula Mielczarek
Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy nauczyciele wszystkich typów szkół
30 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 420 złNa 30 czerwca 2020 r. brak wolnych miejsc!
Aleksandra Krawczyk
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu instruktorzy praktycznej nauki zawodu
48 godz. dydaktycznych.
koszt kursu – 600 zł
Marek Żyłka,
Urszula Mielczarek
Papierowa wiklina. Warsztaty rękodzielnicze nauczyciele wszystkich
typów szkół, placówek
10 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 160 zł
Sylwia Kurcab
Pierwsza pomoc
przedmedyczna
nauczyciele wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
koszt kursu poza RODN „WOM” w Częstochowie 100 zł
Aleksandra Krawczyk
Podstawy komunikacji w języku angielskim
(kurs blended learning)
nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek
60 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 350 zł
Marta Lipska
Podstawy komunikacji w języku francuskim
(kurs blended learning)
nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek
60 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 350 zł
Barbara Kosta,
Ewelina Makowska
Praca z dzieckiem, uczniem
ze spektrum autyzmu
nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, placówek
12 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
Brak wolnych miejsc!
Aneta Żurek
Promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania w środowisku przedszkolnym nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
15 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 80 zł
Katarzyna Wąsowicz,
Jadwiga Mielczarek
„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dziecka nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i pedagodzy szkolni
12 godz. dydaktycznych
koszt kursu – 250 zł
Jadwiga Mielczarek
Technologie informacyjno-
-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego
(kurs blended learning)
nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół, placówek
15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
Ewelina Makowska,
Marta Lipska
Zasady oceniania prac uczniów na egzaminach zewnętrznych z matematyki nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
koszt kursu – 80 zł
Agnieszka Perczak

WSPOMAGANIE W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE
Wspomaganie przedszkola/szkoły/placówki realizowane przez nasz Ośrodek jest procesem trwającym od 8 do 10 miesięcy – w zależności od zdiagnozowanej potrzeby placówki. Pomaga w rozwiązywaniu jej problemów, służy efektywnemu i spójnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy. Koordynowane jest przez nauczycieli-konsultantów RODN „WOM” w Częstochowie, posiadających kompetencje do realizacji zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.

Wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek obejmuje:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Więcej informacji na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Wspomaganie szkół/placówek).

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
    – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.