Szkolenia online – oferta – maj 2020

Oferta edukacyjna online nauczycieli-konsultantów dla przedszkoli, szkół, placówek MAJ 2020 r. – PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/PLACÓWEK - nieodpłatne


Temat: Wnioski z nadzoru pedagogicznego a podnoszenie jakości pracy przedszkola, szkoły, placówki (wideokonferencja)
Data: 6.05.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 6.05.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne (webinarium)
Data: 14.05.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 14.05.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia prawne (webinarium)
Data: 21.05.2020 r.
Godzina: 11.15-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 21.05.2020 r. do godz. 10.15

Temat: Rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez innowacje i eksperymenty pedagogiczne (wideokonferencja)
Data: 21.05.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 21.05.2020 r. do godz. 14.30


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: Wybrane gry edukacyjne w edukacji elementarnej
Data: 5.05.2020 r.
Godzina: 11.15-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 5.05.2020 r. do godz. 10.15

Temat: Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej
Data: 5.05.2020 r.
Godzina: 13.30-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 5.05.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Wolontariat szkolny w praktyce. Doświadczenia w pracy wolontariackiej
Data: 6.05.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 6.05.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Wnioski z nadzoru pedagogicznego a podnoszenie jakości pracy przedszkola, szkoły, placówki
Data: 6.05.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Paweł Klekot
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 6.05.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Dziecięca akademia twórczości. Plastyka eksperymentalna
Data: 7.05.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.05.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Zastosowanie grywalizacji w procesie wzmacniania postaw patriotycznych i obywatelskich. Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia
Data: 7.05.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.05.2020 r. do godz. 14.00

Temat: 75 rocznica zakończenia II wojny światowej. Edukacyjna baza internetu w pracy nauczyciela historii
Data: 8.05.2020 r.
Godzina: 8.30-9.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.05.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Nauczanie zdalne w kontekście zaspokajania potrzeb dziecka w wieku wczesnoszkolnym
Data: 11.05.2020 r.
Godzina: 8.30-9.15
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 11.05.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Teatr dla dzieci i nie tylko…
Data: 11.05.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.05.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Rola umiejętności komunikowania się w pracy zespołowej uczniów
Data: 12.05.2020 r.
Godzina: 8.30-9.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.05.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Alternatywne miejsca edukacji ekologicznej
Data: 13.05.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół
Data: 14.05.2020 r.
Godzina: 9.00-9.45
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.05.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Bezpieczeństwo ucznia w wirtualnej rzeczywistości
Data: 14.05.2020 r.
Godzina: 12.45-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 14.05.2020 r. do godz. 11.45

Temat: Wirtualny spacer śladami częstochowskich pałacyków i dworków. Wykorzystanie e-zasobów w pracy nauczyciela
Data: 15.05.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.05.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Kreatywne czytanie, czyli o zabawie z wykorzystaniem tekstu literackiego w przedszkolu i w klasach I-III. Otwarte zasoby edukacyjne
Data: 18.05.2020 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 18.05.2020 r. do godz. 8.00

Temat: W stulecie urodzin Jana Pawła II. „Słowa, które rozrastają się we mnie” – podróż literackimi ścieżkami Karola Wojtyły
Data: 18.05.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego i przedmiotów humanistycznych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Faire progresser ses élèves en grammaire
Data: 19.05.2020 r.
Godzina: 9.00-9.45
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.05.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Nauczanie zdalne a realizacja podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole ogólnodostępnej
Data: 19.05.2020 r.
Godzina: 12.45-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele i nauczyciele specjaliści szkół ogólnodostępnych
Karty zgłoszenia: do 19.05.2020 r. do godz. 11.45

Temat: Artyści i ich wielkie dzieła. Emocje – psychologia pomaga zrozumieć sztukę
Data: 20.05.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.05.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Narkotyki i dopalacze – procedury postępowania i zalecane działania profilaktyczne
Data: 20.05.2020 r.
Godzina: 13.15-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 20.05.2020 r. do godz. 12.15

Temat: Wyobraź sobie, że… – inspirowanie twórczych działań dzieci i młodzieży w zakresie edukacji artystycznej
Data: 20.05.2020 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.05.2020 r. do godz. 14.15

Temat: Ruch jako stymulator rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym
Data: 21.05.2020 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 21.05.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Wykorzystanie piosenek o tematyce historycznej i społecznej w zdalnym nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 21.05.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.05.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez innowacje i eksperymenty pedagogiczne
Data: 21.05.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Karty zgłoszenia: do 21.05.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Zadania opiekuna stażu w zakresie opracowywania projektu oceny dorobku zawodowego. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 22.05.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek pełniący funkcję opiekuna stażu
Karty zgłoszenia: do 22.05.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Najsłynniejsze matki w historii i ich wpływ na dzieje świata. Prezentacja sposobów realizacji tematu z uwzględnieniem edukacyjnej bazy internetu
Data: 26.05.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Karty zgłoszenia: do 26.05.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Światowe dziedzictwo UNESCO. Analiza i interpretacja wybranych dzieł sztuki w kontekście epoki z wykorzystaniem zasobów internetowych
Data: 26.05.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.05.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Sztuka pisania rozprawki – umiejętność ważna nie tylko na egzaminie
Data: 27.05.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.05.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Rola opiekuna samorządu uczniowskiego w realizacji projektu
Data: 28.05.2020 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.05.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Ćwiczenia stymulujące rozwój poprawnej wymowy ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej
Data: 29.05.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.05.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Zabawy stymulujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem zdalnego nauczania
Data: 29.05.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 29.05.2020 r. do godz. 13.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


Temat: Rozwój zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego – realizacja wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego z uwzględnieniem zdalnego nauczania
Data: 5.05.2020 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego kończący staż na stopień nauczyciela kontraktowego
Karty zgłoszenia: do 5.05.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Praca zdalna na lekcji języka niemieckiego – tworzenie interaktywnych kart pracy
Data: 6.05.2020 r.
Godzina: 8.30-10.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.05.2020 r. do godz. 7.30

Temat: Prezentacja multimedialna sposobem wzbogacenia procesu dydaktycznego na lekcji języka obcego
Data: 6.05.2020 r.
Godzina: 12.45-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.05.2020 r. do godz. 11.45

Temat: Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? Metody aktywizujące pracę ucznia i zespołu klasowego
Data: 7.05.2020 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.05.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Prawo autorskie w pracy zdalnej nauczyciela bibliotekarza (Webinarium realizowane z wykorzystaniem Skype)
Data: 7.05.2020 r.
Godzina: 11.00-11.45
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.05.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Praca zdalna na dysku Google. Organizacja warsztatu nauczyciela
Data: 7.05.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 7.05.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Trudności dzieci w wieku wczesnoszkolnym w uczeniu się matematyki. Zabawy w klasie i online z rytmem, rymem i uśmiechem
Data: 8.05.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Iwona Kiełczykowska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 8.05.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 8.05.2020 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele mianowani przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 8.05.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 11.05.2020 r.
Godzina: 12.15-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele stażyści przedszkoli, szkół, placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 11.05.2020 r. do godz. 11.15

Temat: Wybrane gry edukacyjne w edukacji elementarnej – wersja desktop
Data: 12.05.2020 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 12.05.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
Data: 12.05.2020 r.
Godzina: 12.15-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi przedszkoli, szkół, placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 12.05.2020 r. do godz. 11.15

Temat: Realizacja podstawy programowej informatyki w szkołach podstawowych – poprawne tworzenie dokumentów tekstowych i elektronicznych
Data: 13.05.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Jak stworzyć wirtualny escape room z wykorzystaniem aplikacji internetowych
Data: 13.05.2020 r.
Godzina: 12.45-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2020 r. do godz. 11.45

Temat: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – analiza zapisów dotyczących biblioteki szkolnej (Webinarium realizowane z wykorzystaniem Skype )
Data: 13.05.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne
Data: 14.05.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 14.05.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Escape room w bibliotece szkolnej (Webinaria realizowane z wykorzystaniem Cisco Webex Meetings)
Data: 14.05.2020 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.05.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Testowanie online na lekcji języka niemieckiego
Data: 15.05.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.05.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Nauczanie zdalne a realizacja podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole ogólnodostępnej
Data: 15.05.2020 r.
Godzina: 12.45-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele i nauczyciele specjaliści szkół ogólnodostępnych
Karty zgłoszenia: do 15.05.2020 r. do godz. 11.45

Temat: Nauczanie matematyki – trygonometria
Data: 15.05.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.05.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot
Data: 18.05.2020 r.
Godzina: 11.15-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2020 r. do godz. 10.15

Temat: Platforma Moodle w procesie nauczania uczenia się
Data: 18.05.2020 r.
Godzina: 12.30-14.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2020 r. do godz. 11.30

Temat: Zdalne nauczanie na lekcji języka niemieckiego. Wir feiern den Muttertag im DaF Unterricht!
Data: 18.05.2020 r.
Godzina: 14.45-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2020 r. do godz. 15.45

Temat: Wybrane gry edukacyjne w edukacji elementarnej – wersja mobile
Data: 19.05.2020 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 19.05.2020 r. do godz. 9.30

Temat: Zasady redagowania dokumentów tekstowych i tworzenia prezentacji multimedialnych
Data: 19.05.2020 r.
Godzina: 14.15-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 19.05.2020 r. do godz. 13.15

Temat: Uczenie się i egzamin zewnętrzny w ocenie nauczyciela i ucznia. Analiza badań ogólnopolskich
Data: 20.05.2020 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 20.05.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Narzędzia promocji czytelnictwa w pracy zdalnej (Webinaria realizowane z wykorzystaniem Skype )
Data: 21.05.2020 r.
Godzina: 11.00-11.45
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.05.2020 r. do godz. 10.00

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia prawne
Data: 21.05.2020 r.
Godzina: 11.15-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 21.05.2020 r. do godz. 10.15

Temat: Tworzenie wirtualnych ćwiczeń w aplikacji WordWall
Data: 22.05.2020 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.05.2020 r. do godz. 8.00

Temat: Rewalidacja indywidualna w procesie zdalnego nauczania
Data: 25.05.2020 r.
Godzina: 10.00-10.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: specjaliści realizujący zajęcia rewalidacji indywidualnej
Karty zgłoszenia: do 25.05.2020 r. do godz. 9.00

Temat: Projekty edukacyjne z GeoGebrą
Data: 25.05.2020 r.
Godzina: 11.30-13.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.05.2020 r. do godz. 10.30

Temat: Praca zdalna nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Jak korzystać z prawa autorskiego i licencji Creative Commons?
Data: 26.05.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.05.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności? Metody aktywizujące pracę ucznia i zespołu klasowego
Data: 27.05.2020 r.
Godzina: 11.30-13.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.05.2020 r. do godz. 10.30

Temat: En drone au-dessus de la France ! Découvrons sa géographie, son histoire, ses monuments…
Data: 27.05.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.05.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Wykorzystanie testów online do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
Data: 28.05.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.05.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz
Data: 28.05.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.05.2020 r. do godz. 14.30


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


Temat: Wdrażanie podstawy programowej języka obcego nowożytnego – testy i prace domowe online
Data: 5.05.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Karty zgłoszenia: do 5.05.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu
Data: 8.05.2020 r.
Godzina: 9.45-11.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 8.05.2020 r. do godz. 8.45

Temat: Wdrażanie podstawy programowej w zdalnym nauczaniu języka obcego nowożytnego – język angielski
Data: 13.05.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu
Data: 22.05.2020 r.
Godzina: 11.15-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych form wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 22.05.2020 r. do godz. 10.15


SZKOLENIE ONLINE (platforma zdalnego nauczania Moodle) - nieodpłatne


Temat: Wykorzystanie rejestratora ekranu Loom w pracy zdalnej z uczniami
Data: 25.05.2020 r.
Godzina: 11.30-13.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 25.05.2020 r. do godz. 10.30


KURS DOSKONALĄCY ONLINE (platforma zdalnego nauczania Moodle) - odpłatne


Temat: Projekt edukacyjny oparty o dziedzictwo kulturowe w regionie (15 godz. dyd., opłata 40 zł/osoba)
Data: 29.05.2020 r.
Godzina: 15 godz. dydaktycznych
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.05.2020 r.

Temat: Sztuka Ciebie szuka – projekt Multi Art. Wykorzystanie zasobów internetowych w pracy nauczyciela (15 godz. dyd., opłata 40 zł/osoba)
Data: 22.05.2020 r.
Godzina: 15 godz. dydaktycznych
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.05.2020 r.


PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
• na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
• w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie
– na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.