Oferta wspomagania nauczycieli-doradców metodycznych – marzec/kwiecień 2020 r. (archiwum)

Realizacja oferty szkoleń stacjonarnych została czasowo zawieszona.

Oferta marzec/kwiecień 2020 r. – pobierz pdf

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
Od 12 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracuje 20 nauczycieli-doradców metodycznych powołanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Objęli oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych.
Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-doradcę metodycznego prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia online w terminie do 3 tygodni od dnia szkolenia.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2019/12/doradcy-wykaz-dane-wg-przedmiot%C3%B3w-na-strone-nowee.pdf).

FORMY SZKOLENIOWE – LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
1. warsztaty 09.03.2020 r.
15.00-17.30
Gry i zabawy rozwijające kompetencje cyfrowe i matematyczne nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-20) Barbara
Buczkowska-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie,
ul. J. Mireckiego 25 A,
s. 3
2. seminarium 11.03.2020 r.
15.30-17.00
Obserwowanie i diagnozowanie rozwoju dziecka w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 1-20)
Barbara
Buczkowska-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 231
3. warsztaty 16.03.2020 r.
15.00-17.15
Gry i zabawy rozwijające kompetencje cyfrowe i matematyczne nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 21-39) Barbara
Buczkowska-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie,
ul. J. Mireckiego 25 A,
s. 3
4. seminarium 18.03.2020 r.
15.30-17.00
Obserwowanie i diagnozowanie rozwoju dziecka w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 21-39)
Barbara
Buczkowska-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 231
5. warsztaty 31.03.2020 r.
15.30-17.45
Elementy oceniania kształtującego w przedszkolu i w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-39) Barbara
Buczkowska-Staniec,
Iwona Kiełczykowska
Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie,
Festynowa 24,
s. 9
6. warsztaty 01.04.2020 r.
15.15-17.30
Programy własne nauczycieli wychowania przedszkolnego nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 1-20)
Barbara
Buczkowska-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 236
7. zajęcia otwarte 07.04.2020 r.
9.00-9.45
(zajęcia)
9.45-10.30
(omówienie zajęć)
Wielkanocne zwyczaje nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-20) Barbara
Buczkowska-Staniec,
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie,
ul. J. Mireckiego 25 A,
s. 3
8. warsztaty 15.04.2020 r.
15.00-16.30
(Auto)ewaluacja pracy dydaktyczno-
-wychowawczej w przedszkolu prowadzona przez nauczycieli z różnymi stopniami awansu zawodowego
nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 1-20)
Barbara
Buczkowska-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie,
ul. J. Mireckiego 25 A,
s. 3
9. warsztaty 22.04.2020 r.
15.15-17.30
Programy własne nauczycieli wychowania przedszkolnego nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 21-39) Barbara
Buczkowska-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 236
10. warsztaty 29.04.2020 r.
15.00-17.00
(Auto)ewaluacja pracy dydaktyczno-
-wychowawczej w przedszkolu prowadzona przez nauczycieli z różnymi stopniami awansu zawodowego
nauczyciele wychowania przedszkolnego  (MP miasta Częstochowy nr: 21-39) Barbara
Buczkowska-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 236

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
1. warsztaty 3.03.2020 r.
15.30-17.45
Polubić matematykę – różnorodne strategie rozwiązywania zadań z treścią nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie
ul. Festynowa 24,
s. 9
2. warsztaty 10.03.2020 r.
15.30-17.45
Polubić matematykę – różnorodne strategie rozwiązywania zadań z treścią nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(SP miasta Częstochowy nr: 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, szkoły niepubliczne)
Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie
ul. Festynowa 24,
s. 9
3. warsztaty 17.03.2020 r.
15.30-17.45
Polubić matematykę – różnorodne strategie rozwiązywania zadań z treścią nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(SP miasta Częstochowy nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, szkoły niepubliczne)
Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie
ul. Festynowa 24,
s. 9
4. warsztaty 24.03.2020 r.
15.30-17.45
Polubić matematykę – różnorodne strategie rozwiązywania zadań z treścią nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(SP miasta Częstochowy nr: 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, szkoły niepubliczne)
Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie
ul. Festynowa 24,
s. 9
5. warsztaty 31.03.2020 r.
15.30-17.45
Elementy oceniania kształtującego w przedszkolu i w szkole nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(SP miasta Częstochowy)
Iwona Kiełczykowska,
Barbara
Buczkowka-Staniec
Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie
ul. Festynowa 24,
s. 9
6. warsztaty 2.04.2020 r.
15.30-17.45
Jak motywować do uczenia się matematyki?
Matematyczne Stacje Badawcze i „Fantasmagorie matematyczne”
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie
ul. Festynowa 24,
s. 9
7. warsztaty 7.04.2020 r.
15.30-17.45
Jak motywować do uczenia się matematyki?
Matematyczne Stacje Badawcze i „Fantasmagorie matematyczne”
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(SP miasta Częstochowy nr: 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, szkoły niepubliczne)
Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie
ul. Festynowa 24, s. 9
8. warsztaty 16.04.2020 r.
15.30-17.45
Jak motywować do uczenia się matematyki?
Matematyczne Stacje Badawcze i „Fantasmagorie matematyczne”
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(SP miasta Częstochowy nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, szkoły niepubliczne)
Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie
ul. Festynowa 24,
s. 9
9. warsztaty 29.04.2020 r.
15.00-17.00
Jak motywować do uczenia się matematyki? – Matematyczne Stacje Badawcze i Fantasmagorie matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej miasta Częstochowy nr: 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53  z Oddz. Int., 54 z Oddz. Int., placówki niepubliczne Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie
ul. Festynowa 24, s. 9
1. warsztaty 04.03.2020 r.
12.30-14.45
Rozwijanie kompetencji kluczowych.
Zabawy i zadania z treścią
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z terenu gmin: Konopiska, Poczesna Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa
w Konopiskach,
ul. Sportowa 7,
s. 2
2. warsztaty 09.03.2020 r.
14.30-16.45
Rozwijanie kompetencji kluczowych.
Zabawy i zadania z treścią
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z terenu gmin: Janów, Mstów, Olsztyn, Lelów, Koniecpol, Przyrów, Dąbrowa Zielona Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa
w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 12
3. warsztaty 17.03.2020 r.
13.30-15.45
Rozwijanie kompetencji kluczowych.
Zabawy i zadania z treścią
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
z terenu gmin: Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Rędziny
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Koninie,
ul. Kielecka 37,
s. 1
4. warsztaty 24.03.2020 r.
14.00-16.15
Rozwijanie kompetencji kluczowych.
Zabawy i zadania z treścią
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
terenu gmin: Blachownia, Starcza, Kamienica Polska
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa nr 3
w Blachowni,
ul. Wspólna 5,
s. 1
5. zajęcia otwarte 31.03.2020 r.
11.30- 12.15
(zajęcia)
12.15-14.30
(omówienie zajęć)
Matematyczna stacja badawcza nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
z gminy Kruszyna
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa
w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 12
6. warsztaty 07.04.2020 r.
14.30-16.45
Matematyczne stacje badawcze nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z terenu gmin: Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Rędziny Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa
w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 12
7. warsztaty 15.04.2020 r.
12.30-14.45
Matematyczne stacje badawcze nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z terenu gmin: Blachownia, Konopiska, Poczesna, Kamienia Polska, Starcza Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Konopiskach,
ul. Sportowa 7,
s. 2
8. warsztaty 21. 04.2020 r.
13.30-15.45
Matematyczne stacje badawcze nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z terenu gmin: Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Rędziny Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Koninie,
ul. Kielecka 37,
s. 1
9. warsztaty 28.04.2020 r.
14.00-16.15
Matematyczne stacje badawcze nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z terenu gmin: Lelów, Koniecpol, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach,
Olbrachcice 146,
s. 1

BIOLOGIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
BIOLOGIA
1. zajęcia otwarte 2.03.2020 r.
14.45-15.30
(zajęcia)
15.30-17.00
(omówienie zajęć)
Rozdzielanie barwników roślinnych metodą chromatografii bibułowej nauczyciele biologii
(SP powiaty: kłobucki, częstochowski)
Izabela Śledziona Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku,
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
2. warsztaty 4.03.2020 r.
14.30-16.45
Edukacja ornitologiczna. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży szkolnej nauczyciele biologii
(SP powiat kłobucki – gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie)
Izabela Śledziona Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku,
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
3. warsztaty 10.03.2020 r.
15.15-17.30
Edukacja ornitologiczna. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży szkolnej nauczyciele biologii
(SP powiat kłobucki – gminy: Panki, Przystajń, Wręczyca Wielka)
Izabela Śledziona Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku,
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
4. warsztaty 11.03.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie aplikacji Quizizz i Kahoot do tworzenia wirtualnych testów z biologii i chemii dla uczniów szkoły podstawowej nauczyciele biologii
(SP powiaty: kłobucki, częstochowski)
Izabela Śledziona,
Olga
Pląskowska-Grondys
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 201
5. warsztaty 17.03.2020 r.
14.30-16.45
Edukacja ornitologiczna. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży szkolnej nauczyciele biologii
(SP powiat kłobucki –  gminy: Popów, Miedźno,  Opatów)
Izabela Śledziona Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku,
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
6. zajęcia otwarte 23.03.2020 r.
14.45-15.30
(zajęcia)
15.30-17.00
(omówienie zajęć)
Analiza porównawcza gromad kręgowców: ryb i płazów nauczyciele biologii
(SP powiaty: kłobucki, częstochowski)
Izabela Śledziona Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku,
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
7. seminarium 1.04.2020 r.
14.30-16.45
Storczyki dziko rosnące na terenie powiatu kłobuckiego i województwa śląskiego nauczyciele biologii
(SP powiat kłobucki)
Izabela Śledziona Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku,
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
8. warsztaty 8.04.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie aplikacji Quizizz i Kahoot do tworzenia wirtualnych testów z biologii i chemii dla uczniów szkoły podstawowej nauczyciele biologii
(SP powiaty: kłobucki, częstochowski)
Izabela Śledziona,
Olga
Pląskowska-Grondys
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 236
9. warsztaty 15.04.2020 r.
14.30 – 16.45
Wykorzystanie aplikacji Quizizz i Kahoot do tworzenia wirtualnych testów z biologii i chemii dla uczniów szkoły podstawowej nauczyciele biologii
(SP powiat kłobucki)
Izabela Śledziona,
Olga
Pląskowska-Grondys
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku,
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
10. warsztaty 21.04.2020 r.
14.30 – 16.45
Nowoczesny warsztat nauczyciela biologii i chemii szkoły podstawowej na przykładzie Zielonej Pracowni nauczyciele biologii
(SP powiat kłobucki)
Izabela Śledziona,
Olga
Pląskowska-Grondys
Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich,
ul. Szkolna 2
s.4
11. seminarium 29.04.2020 r.
14.30-16.45
Storczyki dziko rosnące na terenie powiatu kłobuckiego i województwa śląskiego nauczyciele biologii
(SP powiaty: kłobucki, częstochowski)
Izabela Śledziona Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku,
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33

CHEMIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
CHEMIA
1. zajęcia otwarte 6.03.2020 r.
11.10-11.55
(zajęcia)
11.55-12.40
(omówienie zajęć)
Związki nieorganiczne
– charakterystyczne reakcje
nauczyciele chemii
(SP miasta Częstochowy)
Adam Makówka VI LO
w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
2. seminarium 12.03.2020 r.
16.30-18.00
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji chemii w szkole podstawowej nauczyciele chemii
(SP miasta Częstochowy)
Adam Makówka VI LO
w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
3. seminarium 17.03.2020 r.
17.30 -19.00
Przygotowanie uczniów do planowanego egzaminu z chemii po szkole podstawowej nauczyciele chemii
(SP miasta Częstochowy)
Adam Makówka VI LO
w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
4. zajęcia otwarte 23.03.2020 r.
8.15-9.00
(zajęcia)
17.15-18.00
(omówienie zajęć)
Pisanie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków nieorganicznych
– ćwiczenia
nauczyciele chemii
(SP miasta Częstochowy)
Adam Makówka VI LO
w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
5. zajęcia otwarte 3.04.2020 r.
11.10-11.55
(zajęcia)
11.55-12.40
(omówienie zajęć)
Związki nieorganiczne
– charakterystyczne reakcje
nauczyciele chemii
(SP miasta Częstochowy)
Adam Makówka VI LO
w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
6. seminarium 16.04.2020 r.
16.30-18.00
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji chemii w szkole podstawowej nauczyciele chemii
(SP miasta Częstochowy)
Adam Makówka VI LO
w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
7. seminarium 21.04.2020 r.
17.30-19.00
Przygotowanie uczniów do planowanego egzaminu z chemii po szkole podstawowej nauczyciele chemii
(SP miasta Częstochowy)
Adam Makówka VI LO
w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
8. zajęcia otwarte
;
27.04.2020 r.
8.15-9.00
(zajęcia)
17.15-18.00
(omówienie zajęć)
Pisanie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków nieorganicznych – ćwiczenia nauczyciele chemii
(SP miasta Częstochowy)
Adam Makówka VI LO
w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
1. zajęcia otwarte 03.03.2020 r.
8.55-9.40
(zajęcia)
9.40-10.45
(omówienie zajęć)
Alkohole monohydroksylowe nauczyciele chemii
(SP powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Olga
Pląskowska-Grondys
Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich,
ul. Szkolna 2,
s. 4
2. warsztaty 11.03.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie aplikacji Quizizz i Kahoot do tworzenia wirtualnych testów z chemii i biologii dla uczniów szkoły podstawowej nauczyciele chemii
(SP powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Olga
Pląskowska-Grondys,  Izabela Śledziona
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 201
3. warsztaty 18.03.2020 r.
15.00-17.15
Ogólnopolskie programy i projekty edukacyjne na temat smogu
– wykorzystanie w pracy nauczyciela
nauczyciele chemii
(SP powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Olga
Pląskowska-Grondys
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 237
4. warsztaty 24.03.2020 r.
15.00-17.15
Ogólnopolskie programy i projekty edukacyjne na temat smogu
– wykorzystanie w pracy nauczyciela
nauczyciele chemii
(SP powiat kłobucki)
Olga
Pląskowka-Grondys
Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich,
ul. Szkolna 2,
s. 4
5. warsztaty 02.04.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie aplikacji Quizizz i Kahoot do tworzenia wirtualnych testów z chemii dla uczniów szkoły podstawowej nauczyciele chemii
(SP powiat kłobucki)
Olga
Pląskowka-Grondys
Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich,
ul. Szkolna 2,
s. 5
6. warsztaty 08.04.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie aplikacji Quizizz i Kahoot do tworzenia wirtualnych testów z chemii i biologii dla uczniów szkoły podstawowej nauczyciele chemii
(SP powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Olga
Pląskowka-Grondys,
Izabela Śledziona
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 236
7. warsztaty 15.04.2020 r.
14.30-16.45
Wykorzystanie aplikacji Quizizz i Kahoot do tworzenia wirtualnych testów z chemii i biologii dla uczniów szkoły podstawowej nauczyciele chemii
(SP powiat kłobucki)
Olga
Pląskowka-Grondys,
Izabela Śledziona
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku,
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
8. warsztaty 21.04.2020 r.
14.30-16.45
Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela chemii i biologii na przykładzie Zielonej Pracowni nauczyciele chemii
(SP powiat kłobucki)
Olga
Pląskowka-Grondys,
Izabela Śledziona
Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich,
ul. Szkolna 2
s. 4
9. warsztaty 28.04.2020 r.
15.00-17.15
Wirtualne laboratoria w nauczaniu chemii w szkole podstawowej nauczyciele chemii
(SP powiaty: kłobucki, częstochowski, lubliniecki, myszkowski)
Olga
Pląskowka-Grondys
Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich,
ul. Szkolna 2
s. 4

GEOGRAFIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
GEOGRAFIA
1. warsztaty 4.03.2020 r.
15.00-17.15 (Zajęcia odwołane)
Praca z mapą topograficzną na lekcjach geografii w szkole podstawowej nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa
w Mstowie,
ul. Partyzantów 2,
s. 18
2. warsztaty 11.03.2020 r.
15.00-17.15
Wolontariat szkolny
w kształtowaniu postaw proekologicznych uczniów
nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa
w Mstowie,
ul. Partyzantów 2,
s. 18
3. warsztaty 18.03.2020 r.
15.30-17.45
Escape room w nauczaniu geografii w szkole podstawowej nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa nr 1
w Lublińcu,
ul. Sądowa 9,
s. konferencyjna
4. warsztaty 25.03.2020 r.
15.30-17.45
Praca z mapą topograficzną na lekcjach geografii w szkole podstawowej nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa nr 1
w Lublińcu,
ul. Sądowa 9,
s. konferencyjna
5. warsztaty 1.04.2020 r.
15.00-17.15
Praca z uczniem zdolnym w szkole podstawowej na przykładzie przygotowań do udziału w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa
w Mstowie,
ul. Partyzantów 2,
s. 18
6. warsztaty 15.04.2020 r.

15.30-17.45

Wolontariat szkolny

w kształtowaniu postaw proekologicznych uczniów

nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa nr 1
w Lublińcu,
ul. Sądowa 9,
s. konferencyjna
1.  warsztaty 11.03.2020 r.
15.15-16.45
Zajęcia terenowe z geografii
w szkole ponadpodstawowej
nauczyciele geografii
(szkoły ponadpodstawowe  ̶ powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Damian Włodarczyk RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 237
2. warsztaty terenowe 27.03.2020 r.
15.15-16.45
Hydrologia w praktyce.
Zajęcia terenowe dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej
nauczyciele geografii
(szkoły ponadpodstawowe  ̶ powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Damian Włodarczyk Skwer Grotowskiego
w Lublińcu
3. warsztaty 8.04.2020 r.
15.15-16.45
Geo-pomysły. Kreatywne lekcje geografii w szkole ponadpodstawowej nauczyciele geografii
(szkoły ponadpodstawowe  ̶ powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Damian Włodarczyk RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 231

HISTORIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
HISTORIA
1. seminarium 9.03.2020 r.
15.15-16.45
Dobór metod nauczania historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1,
s. 37
2. seminarium 16.03.2020 r.
15.15-17.30
Strategie aktywnego nauczania historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1,
s. 37
3. zajęcia otwarte 19.03.2020 r.
8.50-9.35
(zajęcia)
9.40-11.10
(omówienie zajęć)
„ZSRS – imperium komunistyczne”
– wykorzystanie multimediów na lekcji
w VII klasie szkoły podstawowej
nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1,
s. 37
4. zajęcia otwarte 20.03.2020 r.
13.35-14.20
(zajęcia)
14.25-15.55
(mówienie zajęć)
„ZSRS – imperium komunistyczne”
– wykorzystanie multimediów na lekcji
w VII klasie szkoły podstawowej
nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1,
s. 37
5. warsztaty 23.03.2020 r.
15.15-17.30
Metoda sześciu kapeluszy myślowych Edwarda de Bono na lekcjach historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1,
s. 37
6. warsztaty 6.04.2020 r.
15.15-17.30
Praca z tekstem źródłowym na lekcjach historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1,
s. 37
7. seminarium 20.04.2020 r.
15.15-17.30
Program nauczania historii w szkole podstawowej – opracowanie, dobór, adaptacja nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1,
s. 37
8. seminarium 27.04.2020 r.
15.15-16.45
OK zeszyt w edukacji historycznej w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1,
s. 37
1. seminarium 4.03.2020 r.
15.00-17.15
Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych oraz ich wykorzystanie w planowaniu pracy nauczyciela historii szkoły podstawowej nauczyciele historii (SP miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie,
ul. św. Augustyna 3/7,
s. 19
2. seminarium 11.03.2020 r.
15.00-17.15
Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych oraz ich wykorzystanie w planowaniu pracy nauczyciela historii szkoły ponadpodstawowej nauczyciele historii (szkoły ponadpodstawowe miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie,
ul. św. Augustyna 3/7,
s. 19
3. warsztaty 18.03.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej historii w szkole podstawowej
nauczyciele historii (SP miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie,
ul. św. Augustyna 3/7,
s. 19
4. warsztaty 25.03.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej historii w szkole ponadpodstawowej
nauczyciele historii (szkoły ponadpodstawowe miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie,
ul. św. Augustyna 3/7,
s. 19
5. seminarium 2.04.2020 r.
15.00-17.15
Projekt edukacyjny – atrakcyjny sposób na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej nauczyciele historii (SP miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie,
ul. św. Augustyna 3/7,
s. 19
6. seminarium 8.04.2020 r.
15.00-17.15
Projekt edukacyjny – atrakcyjny sposób na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej nauczyciele historii (SP miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie,
ul. św. Augustyna 3/7,
s. 19
7. Seminarium 16.04.2020 r.
15.00-17.15
Projekt edukacyjny – atrakcyjny sposób na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły ponadpodstawowej nauczyciele historii (szkoły ponadpodstawowe miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie,
ul. św. Augustyna 3/7,
s. 19
8. zajęcia otwarte 28.04.2020 r.
8.50-9.35 (zajęcia)
11.40-12.25
(omówienie zajęć)
Droga ku wspólnej Europie nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie,
ul. św. Augustyna 3/7,
s. 104
9. seminarium 29.04.2020 r.
15.00-17.15
Projekt edukacyjny – atrakcyjny sposób na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły ponadpodstawowej nauczyciele historii (szkoły ponadpodstawowe miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie,
ul. św. Augustyna 3/7,
s. 19
1. warsztaty 4.03.2020 r.
15.00-17.15 (Zajęcia odwołane)
Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów do wykorzystania na lekcji historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiat częstochowski) Magdalena
Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie,
ul. Przestrzenna 68/70,
s. 14
2. warsztaty 13.03.2020 r.
15.20-17.35
Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów do wykorzystania na lekcji historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiat kłobucki) Magdalena
Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie,
ul. Przestrzenna 68/70,
s. 14
3. seminarium 18.03.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie komiksu historycznego na lekcjach historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiat częstochowski) Magdalena
Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie,
ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
4. zajęcia otwarte 24.03.2020 r.
11.50- 12.35
(zajęcia)
12.35-14.05
(omówienie zajęć)
Józef Wybicki i hymn Polski nauczyciele historii (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Magdalena
Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie,
ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
5. seminarium 25.03.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie komiksu historycznego na lekcjach historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiat kłobucki) Magdalena
Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie,
ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
6. seminarium 1.04.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie komiksu historycznego na lekcjach historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiat częstochowski) Magdalena
Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie,
ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
7. seminarium 6.04.2020 r.
15.30-17.45
Wykorzystanie komiksu historycznego na lekcjach historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiat kłobucki) Magdalena
Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie,
ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
8. seminarium 15.04.2020 r.
15.00-17.15
Podręczniki, e-podręczniki i otwarte zasoby edukacyjne z zakresu nauczania historii w szkole podstawowej nauczyciele historii (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Magdalena
Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie,
ul. Przestrzenna 68/70,
s. 12
9. seminarium 24.04.2020 r.
15.20-17.35
Jak pracować z uczniem zdolnym w zakresie nauczania historii w szkole podstawowej? nauczyciele historii (SP powiat częstochowski) Magdalena
Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie,
ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
10. seminarium 29.04.2020 r.
15.00-17.15
Jak pracować z uczniem zdolnym w zakresie nauczania historii w szkole podstawowej? nauczyciele historii (SP powiat kłobucki) Magdalena
Lankamer-Bubacz
Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie,
ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13

JĘZYK NIEMIECKI


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
JĘZYK NIEMIECKI
1. warsztaty 3.03.2020 r.
15.00-17.15
Pomysły i zadania na lekcje języka niemieckiego w szkole podstawowej w kontekście indywidualizacji nauczania   nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski,
kłobucki)
Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
2. seminarium 6.03.2020 r.
15.00-17.15
Jak uatrakcyjnić lekcje języka niemieckiego w szkole podstawowej? nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski,
kłobucki)
Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
3. warsztaty 10.03.2020 r.
15.00-17.15
Tworzenie interaktywnych zabaw i ćwiczeń w aplikacji LearningApps na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski,
kłobucki)
Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
4. warsztaty 17.03.2020 r.
15.00-17.15
Na czym polega praca w chmurze? Narzędzia Google przydatne w pracy nauczyciela języka niemieckiego szkoły podstawowej nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski,
kłobucki)
Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
5. warsztaty 24.03.2020 r.
15.00-17.15
Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej
– Kahoot i Quiziz
nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski,
kłobucki)
Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
6. warsztaty 31.03.2020 r.
15.00-17.15
eTwinning w procesie nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski,
kłobucki)
Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
7. warsztaty 3.04.2020 r.
15.00-17.15
Na czym polega praca w chmurze? Narzędzia Google przydatne w pracy nauczyciela języka niemieckiego szkoły podstawowej nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
8. warsztaty 7.04.2020 r.
15.00-17.15
Pomysły i zadania na lekcje języka niemieckiego w szkole podstawowej w kontekście indywidualizacji nauczania nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
9. warsztaty 10.04.2020 r.
15.00-17.15
Tworzenie interaktywnych zabaw i ćwiczeń w aplikacji LearningApps na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
10. seminarium 16.04.2020 r.
15.00-17.15
Jak uatrakcyjnić lekcje języka niemieckiego w szkole podstawowej? nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
11. warsztaty 17.04.2020 r. 15.00-17.15 eTwinning w procesie nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
12. warsztaty 24.04.2020 r.
15.00-17.15
Na czym polega praca w chmurze? Narzędzia Google przydatne w pracy nauczyciela języka niemieckiego szkoły podstawowej nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
13. zajęcia otwarte 28.04.2020 r.
13.25-14.10
(zajęcia)
14.10-15.40
(omówienie zajęć)
„Wer? Was? Wo?”
Praca z filmem typu Mannequin Challenge na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1

JĘZYK POLSKI


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
JĘZYK POLSKI
1. warsztaty 2.03.2020 r.
15.00-18.00
Strategie uczenia się na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej nauczyciele języka polskiego
(szkoły ponadpodstawowe
powiat lubliniecki)
Beata
Gendek-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
2. warsztaty 9.03.2020 r.
15.00-18.00
Strategie uczenia się na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej nauczyciele języka polskiego
(szkoły ponadpodstawowe
powiat myszkowski)
Beata
Gendek-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
3. warsztaty 16.03.2020 r.
15.00-18.00
Strategie uczenia się na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej nauczyciele języka polskiego
(szkoły ponadpodstawowe
powiat kłobucki)
Beata
Gendek-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
4. warsztaty 23.03.2020 r.
15.00-18.00
Twój głos jest ważny
– ćwiczenia z emisji głosu na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
nauczyciele języka polskiego
(szkoły ponadpodstawowe
powiat lubliniecki)
Beata
Gendek-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
5. warsztaty 30.03.2020 r.
15.00-18.00
Twój głos jest ważny
– ćwiczenia z emisji głosu na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
nauczyciele języka polskiego
(szkoły ponadpodstawowe
powiat częstochowski)
Beata
Gendek-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
6. warsztaty 6.04.2020 r.
15.00-18.00
Twój głos jest ważny
– ćwiczenia z emisji głosu na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
nauczyciele języka polskiego
(szkoły ponadpodstawowe
powiat myszkowski)
Beata
Gendek-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
7. warsztaty 17.04.2020 r.
13.00-15.15
Twój głos jest ważny
– ćwiczenia z emisji głosu na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
nauczyciele języka polskiego
(szkoły ponadpodstawowe
powiat kłobucki)
Beata
Gendek-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71
8. warsztaty 24.04.2020 r.
13.00-15.15
Kreatywność – klucz do sukcesu na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej nauczyciele języka polskiego
(szkoły ponadpodstawowe
powiat lubliniecki)
Beata
Gendek-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 67/71
9. warsztaty 27.04.2020 r.
15.00-18.00
Kreatywność – klucz do sukcesu na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej nauczyciele języka polskiego
(szkoły ponadpodstawowe
powiat częstochowski)
Beata
Gendek-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
1. warsztaty 23.03.2020 r.
15.30-17.45
Parafrazowanie, uogólnianie i streszczanie na lekcjach języka polskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy
nr: 1-10)
Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
2. warsztaty 24.03.2020 r.
15.00-17.15
Parafrazowanie, uogólnianie i streszczanie na lekcjach języka polskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy
nr: 11-20)
Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
3. warsztaty 1.04.2020 r.
15.00-17.15
Parafrazowanie, uogólnianie i streszczanie na lekcjach języka polskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy
nr: 12-30)
Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
4. warsztaty 2.04.2020 r.
16.00-18.15
Parafrazowanie, uogólnianie i streszczanie na lekcjach języka polskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy
nr: 31-39)
Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
1. zajęcia otwarte 5.03.2020 r.
11.30-12.15
(zajęcia)
12.20-13.50
(omówienie zajęć)
Jak napisać zaproszenie? nauczyciele języka polskiego
(SP powiat częstochowski)
Justyna
Milejska-Cień
Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 4
2. warsztaty 12.03.2020 r.
15.00-16.30
Edukacja teatralna na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej nauczyciele języka polskiego
(SP powiat częstochowski)
Justyna
Milejska-Cień
Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 4
3. warsztaty 19.03.2020 r.
15.00-16.30
Kreatywny polonista
– pomysły na ciekawe omówienie lektur w szkole podstawowej
nauczyciele języka polskiego
(SP powiat częstochowski)
Justyna
Milejska-Cień
Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 4
4. zajęcia otwarte 26.03.2020 r.
11.30-12.15
(zajęcia)
12.20-13.50
(omówienie zajęć)
Jak przygotować podziękowanie? nauczyciele języka polskiego
(SP powiat częstochowski)
Justyna
Milejska-Cień
Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 4
5. zajęcia otwarte 2.04.2020 r.
11.30-12.15
(zajęcia)
12.20-13.50
(omówienie zajęć)
Lubię czytać komiksy nauczyciele języka polskiego
(SP powiat częstochowski)
Justyna
Milejska-Cień
Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 9
6. zajęcia otwarte 7.04.2020 r.
12.20-13.05
(zajęcia)
13.05-14.35
(omówienie zajęć)
Czym różni się zdanie od równoważnika zdania? nauczyciele języka polskiego
(SP powiat częstochowski)
Justyna
Milejska-Cień
Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 4
7. warsztaty 23.04.2020 r.
15.00-16.30
Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej nauczyciele języka polskiego
(SP powiat częstochowski)
Justyna
Milejska-Cień
Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 4
8. zajęcia otwarte 30.04.2020 r.
11.30-12.15
(zajęcia)
12.20-13.50
(omówienie zajęć)
Jak rozpoznać orzeczenie i podmiot w zdaniu? nauczyciele języka polskiego
(SP powiat częstochowski)
Justyna
Milejska-Cień
Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s. 4
1. warsztaty 3.03.2020 r.
15.00-17.15
Trimino i inne gry na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej nauczyciele języka polskiego
(SP powiat kłobucki)
Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
2. zajęcia otwarte 10.03.2020 r.
9.00-10.30
(zajęcia)
11.30-13.00
(omówienie zajęć)
Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2020″ nauczyciele języka polskiego
(SP powiaty: kłobucki, myszkowski)
Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
3. warsztaty 19.03.2020 r.
15.00-17.15
Trimino i inne gry na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej nauczyciele języka polskiego
(SP powiat myszkowski)
Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
4. zajęcia otwarte 27.03.2020 r.
11.40-12.25
(zajęcia)
12.30-14.00
(omówienie zajęć)
Ogólnopolskie czytanie „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz nauczyciele języka polskiego
(SP powiaty: kłobucki, myszkowski)
Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
5. warsztaty 2.04.2020 r.
15.00-17.15
Lapbook – sposób nie tylko na lekturę nauczyciele języka polskiego
(SP powiat kłobucki)
Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
6. warsztaty 7.04.2020 r.
15.00-17.15
Lapbook – sposób nie tylko na lekturę nauczyciele języka polskiego
(SP powiat myszkowski)
Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
7. warsztaty 9.04.2020 r.
15.00-17.15
Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego
(SP powiat kłobucki)
Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
8. warsztaty 14.04.2020 r.
15.00-17.15
Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego
(SP powiat myszkowski)
Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
9. warsztaty 28.04.2020 r.
15.00-17.15
Zasoby edukacyjne i narzędzia technologii informacyjno-
-komunikacyjnych wspomagające realizację programów nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
nauczyciele języka polskiego
(SP powiaty: kłobucki, myszkowski)
Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
1. zajęcia otwarte 10.03.2020 r.
13.40-14.25
(zajęcia)
14.30-16.00
(omówienie zajęć)
Kreatywne metody w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Lapbook na podstawie lektur w klasie V szkoły podstawowej nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy
nr: 40-54)
Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
2. zajęcia otwarte 24.03.2020 r.
13.40-14.25
(zajęcia)
14.30-16.00
(omówienie zajęć)
Kreatywne metody w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Lapbook na podstawie lektur w klasie V szkoły podstawowej nauczyciele języka polskiego (miasta Częstochowy: niepubliczne SP; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
3. zajęcia otwarte 7.04.2020 r.
13.40-14.25
(zajęcia)
14.30-16.00
(omówienie zajęć)
Gry dydaktyczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Zastosowanie układanki „Trimino” nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy
nr: 40-54)
Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
4. zajęcia otwarte 28.04.2020 r.
13.40-14.25
(zajęcia)
14.30-16.00
(omówienie zajęć)
Gry dydaktyczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Zastosowanie układanki „Trimino” nauczyciele języka polskiego (miasta Częstochowy: niepubliczne SP; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50

MUZYKA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
MUZYKA
1. warsztaty 5.03.2020 r.
15.30-17.45
Jak opowiadać uczniom szkoły podstawowej o kulturze muzycznej. Projekt CANVA nauczyciele muzyki
(SP miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s. 3
2. warsztaty 13.03.2020 r.
15.00-17.15
Jak uatrakcyjnić grę na flecie prostym na lekcji muzyki w szkole podstawowej. Propozycje repertuarowe nauczyciele muzyki
(SP miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s. 7
3. warsztaty 18.03.2020 r.
15.00-17.15
Jak opowiadać uczniom szkoły podstawowej o kulturze muzycznej. Projekt CANVA nauczyciele muzyki
(SP miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s. 7
4. warsztaty 25.03.2020 r.
15.00-17.15
Jak uatrakcyjnić grę na flecie prostym na lekcji muzyki w szkole podstawowej. Propozycje repertuarowe nauczyciele muzyki
(SP miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s. 7

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
PRZEDMIOTY EKONOMICZNE
1. seminarium 5.03.2020 r.
16.00-18.15ODWOŁANE!
Staż uczniowski jako aktywność zawodowa nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych
w Lublińcu,
ul. Klonowa 10,
s. konferencyjna
2. warsztaty 12.03.2020 r.
15.00-17.15
Dobre praktyki pedagogiczne.
Miniprzedsiębiorstwo jako projekt uczniowski
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych
w Lublińcu,
ul. Klonowa 10,
s. konferencyjna
3. seminarium 18.03.2020 r.
13.00-15.15
Nowe technologie w edukacji ekonomicznej nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiaty: lubliniecki, myszkowski, kłobucki)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu,
ul. Klonowa 10,
s. konferencyjna
4. warsztaty 26.03.2020 r.
16.00-18.15
Gry edukacyjne w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych
w Lublińcu,
ul. Klonowa 10,
s. konferencyjna
5. zajęcia otwarte 2.04.2020 r.
12.30-13.15
(zajęcia)
15.00-16.30
(omówienie zajęć)
Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych
w Lublińcu,
ul. Klonowa 10,
s. 26
6. seminarium 8.04.2020 r.
13.00-15.15
Nowe technologie w edukacji ekonomicznej nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych
w Lublińcu,
ul. Klonowa 10,
s. konferencyjna
7. seminarium 16.04.2020 r.
16.00-18.15
Metody i narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów ekonomicznych nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych
w Lublińcu,
ul. Klonowa 10,
s. konferencyjna

PRZEDMIOTY ZAWODOWE BRANŻY GASTRONOMICZNEJ


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ

Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
PRZEDMIOTY ZAWODOWE BRANŻY GASTRONOMICZNEJ
1. zajęcia otwarte 10.03.2020 r.
8.00-11.00
(zajęcia)
11.00-12.30
(omówienie zajęć)
Rodzaje potraw z jaj
– jaja gotowane i smażone
nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 22
2. warsztaty 20.03.2020 r.
15.00-16.30
Konkurs kulinarny
– jak opracować regulamin
nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 26
3. seminarium 25.03.2020 r.
15.00-16.30
Rozwijanie pasji kulinarnej młodzieży w klasach gastronomicznych z wykorzystaniem bloga nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 26
4. seminarium 1.04.2020 r.
15.00-16.30
Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych
i wewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w celu poprawy zdawalności
nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 26
5. seminarium 17.04.2020 r.
15.00-16.30
Wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 26
6. warsztaty 22.04.2020 r.
15.00-16.30
Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem z trudnościami w pracowni żywienia nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 26
7. zajęcia otwarte 28.04.2020 r.
8.00-11.00
(zajęcia)
11.00-12.30
(omówienie zajęć)
Sporządzanie potraw z kasz gotowanych na sypko nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 22