Oferta online nauczycieli-konsultantów – wrzesień/październik 2021 r.

Oferta edukacyjna online
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021 r. – pobierz PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


Konferencja - nieodpłatne


Temat: „Kardynał Wyszyński – wielki kapłan, wybitny Polak, miłujący ojczyznę więcej niż własne serce”
(pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego)

Data: 20.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Aula Forum + s. 237
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii, historii, wychowawcyszkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: „Przywilej bycia rodziną”
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Aula Forum + s. 236
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii, wychowania do życia w rodzinie, wychowawcyszkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r. do godz. 14.00


Wideokonferencja - nieodpłatne


Temat: Cyberbezpieczeństwo w szkole
Data: 7.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Świat kreską malowany – inspirowanie twórczych działań dzieci i młodzieży w zakresie edukacji artystycznej
Data: 7.09.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.09.2021 r. do godz. 12.30

Temat: W stulecie wybuchu III Powstania Śląskiego – literatura, prasa i język jako oręż w walce o Śląsk
Data: 7.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Zagadnienia kulturowe w przekazie katechetycznym
Data: 8.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Bezpieczny powrót do szkoły
Data: 9.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Przydatne rozszerzenia przeglądarki internetowej w domu i szkole
Data: 9.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Od izolacji do adaptacji. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ukierunkowana na wsparcie wychowawcze i profilaktyczne
Data: 9.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych,ponadpodstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 9.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Jak wspierać autonomię ucznia na zajęciach języka obcego po pandemii? Przykłady dobrej praktyki
Data: 10.09.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.09.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Rola dyrektora w procesie wspomagania przedszkola, szkoły, placówki
Data: 13.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 13.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Świat kreską malowany – inspirowanie twórczych działań dzieci i młodzieży w zakresie edukacji artystycznej
Data: 14.09.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Od izolacji do adaptacji. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego
Data: 14.09.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 14.09.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Literacki patron roku. „Zastygłem w pomnik ze wzniesionym mieczem…”. Legendotwórcza biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jej wykorzystanie na lekcjach języka polskiego
Data: 14.09.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w edukacji
Data: 15.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Wychowanie do wartości w szkole – kształtowanie postawy odpowiedzialności
Data: 16.09.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodziniei wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.09.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Zadania nauczyciela wychowania fizycznego w procesie powrotu uczniów z edukacji zdalnej
Data: 21.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: W stulecie wybuchu III Powstania Śląskiego – literatura, prasa i język jako oręż w walce o Śląsk
Data: 21.09.2021 r. (Szkolenie odwołane!)
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: Szkolenie odwołane!

Temat: Zadania nauczyciela wychowania fizycznego w procesie powrotu uczniów z edukacji zdalnej
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: auczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Bezpieczeństwo uczniów w obliczu współczesnych zagrożeń terrorystycznych
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Literacki patron roku. „Zastygłem w pomnik ze wzniesionym mieczem…”. Legendotwórcza biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jej wykorzystanie na lekcjach języka polskiego
Data: 28.09.2021 r. (Szkolenie odwołane!)
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: (Szkolenie odwołane!)

Temat: Kompetencje przedsiębiorcze jako aspekt samorozwoju. Metoda Think-Pair-Share
Data: 29.09.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe,zainteresowani nauczyciele szkół podstawowychi ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Po pierwsze rodzina. Promocja rodziny w przekazie edukacyjnym
Data: 29.09.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski, Elzbieta Doroszuk, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele religii, wychowania do życia w rodzinie, wychowawcyszkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r. do godz. 15.30

Temat: Planowanie to podstawa, czyli jak dobrze zorganizować warsztat pracy nauczyciela matematyki z małym stażem
Data: 29.09.2021 r
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r do godz. 15.00

Temat: „Przyjaciele Zippiego”. Program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-9 lat – zasady wdrażania programu w placówce
Data: 4.10.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnegoi edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 4.10.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Plotka o Różewiczu – rozmowa o biograficznych kontekstach twórczości poety „ocalonego” w setną rocznicę urodzin
Data: 7.10.2021 r. (Szkolenie odwołane!)
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: (Szkolenie odwołane!)

Temat: Program wychowania fizycznego – wybór, modyfikacja, program własny
Data: 8.10.2021 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.10.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Kompetencje przedsiębiorcze jako aspekt samorozwoju. Metoda Think-Pair-Share
Data: 11.10.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe,zainteresowani nauczyciele szkół podstawowychi ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.10.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Program wychowania fizycznego – wybór, modyfikacja, program własny
Data: 11.10.2021 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Edukacyjny pokój zagadek św. Jana Pawła II
Data: 13.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i ich wpływ na sprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu
Data: 15.10.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.10.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Pakiet gier edukacyjnych GCompris w nauce elementarnej – przegląd
Data: 19.10.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w pracy z uczniem o zdolnościach i zainteresowaniach w zakresie nauk przyrodniczych
Data: 19.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczychszkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Plotka o Różewiczu – rozmowa o biograficznych kontekstach twórczości poety „ocalonego” w setną rocznicę urodzin
Data: 19.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Beskidów w dydaktyce i wychowaniu
Data: 20.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Justyna Klimczak, Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.10.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Jak wspierać autonomię ucznia na zajęciach języka obcego po pandemii? Przykłady dobrej praktyki
Data: 22.10.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.10.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Wychowanie do wartości w szkole. Znaczenie prawdy w życiu człowieka
Data: 26.10.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodziniei wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.10.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Nauczyciel z pasją. Jak wspierać ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych?
Data: 28.10.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
Karty zgłoszenia: do 28.10.2021 r. do godz. 15.00


Webinarium - nieodpłatne


Temat: Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia i nauczyciela podczas zajęć z języka angielskiego?
Data: 13.09.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.09.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Bądź odkrywczy jak… Kreatywność na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 16.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Nauczyciel informatyki rozpoczynający pracę w szkole
Data: 16.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Cyberbezpieczeństwo w szkole
Data: 21.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Kompetencje kluczowe w realizacji podstawy programowej matematyki w szkole podstawowej
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Cyberbezpieczeństwo w szkole
Data: 23.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Kompetencje kluczowe w realizacji podstawy programowej matematyki w szkole ponadpodstawowej
Data: 23.09.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.09.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Zakodowane lekcje przyrody
Data: 27.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczychszkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: „Spacer śladami Beethovena”. Pomysły na rozwijanie kompetencji kulturowych na zajęciach języka niemieckiego
Data: 27.09.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.09.2021 r. do godz. 14.45

Temat: Nauczyciel informatyki rozpoczynający pracę w szkole
Data: 27.09.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.09.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w edukacji
Data: 28.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w edukacji
Data: 30.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Genially – narzędzie do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych
Data: 11.10.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.10.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Przydatne rozszerzenia przeglądarki internetowej w domu i szkole
Data: 12.10.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.10.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Przydatne rozszerzenia przeglądarki internetowej w domu i szkole
Data: 15.10.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.10.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 25.10.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczychszkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.10.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Pakiet gier edukacyjnych GCompris w nauce elementarnej – wersja desktop
Data: 26.10.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkolii szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.10.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego na zajęciach z języka angielskiego
Data: 26.10.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.10.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Pakiet gier edukacyjnych GCompris w nauce elementarnej – wersja mobile
Data: 28.10.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.10.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Co możemy wyczytać na nekropoliach różnych wyznań i religii. Motyw przemijania w historii
Data: 29.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych i religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.10.2021 r. do godz. 14.00


Warsztaty online - nieodpłatne


Temat: Kreatywne wyzwania językowe po powrocie do szkół po pandemii. Przykłady dobrej praktyki
Data: 6.09.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.09.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety
Data: 14.09.2021 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 14.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Odniesienia do tożsamości narodowej uczniów w procesie dydaktyczno- -wychowawczym w kontekście historii kościołów św. Zygmunta i św. Barbary w Częstochowie
Data: 17.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych i religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Budowanie relacji z uczniami
Data: 23.09.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.09.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy ZOOM
Data: 30.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu wychowania do życia w rodzinie (praca z aplikacją Padlet)
Data: 4.10.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinieszkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.10.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Nie tylko prezentacja… Inne wykorzystanie platformy Genial.ly na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 5.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Jak dbać o bezpieczeństwo cyfrowe ucznia? Przykłady dobrej praktyki na lekcji języka obcego
Data: 5.10.2021 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.10.2021 r. do godz. 14.45

Temat: Jak stworzyć własny film edukacyjny i wykorzystać go na lekcji?
Data: 19.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.10.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie motywowania uczniów do uczenia się
Data: 21.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 21.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Szyfrowanie z wykorzystaniem najnowszych aplikacji i platform na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 21.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Strategie rozwiazywania zadań zamkniętych na egzaminie z matematyki
Data: 26.10.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.10.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Zastosowanie aplikacji na lekcjach matematyki
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r. do godz. 14.30


Warsztaty online połączone z wykonaniem przez uczestnika pracy własnej - nieodpłatne


Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – plan rozwoju zawodowego, procedury 3.09.2021 r. (warsztaty online) 3.09.-9.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 3.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Jak dbać o swój dobrostan? Wsparcie nauczycieli w sytuacji pandemii i po pandemii. 6.09.2021 r. (warsztaty online) 6.09.-9.09.21 r. (praca własna uczestnika)
Data: 6.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 6.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Rozwój zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego – rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego 6.09.2021 r. (warsztaty online) 6.09.-9.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 6.09.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczynający pracę w szkole
Karty zgłoszenia: do 6.09.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury 10.09.2021 r. (warsztaty online) 10.09.- 13.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 10.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury 13.09.2021 r. (warsztaty online) 13.09.- 16.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 13.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Nadrzędne strategie pracy z dzieckiem, uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 15.09.2021 r. (warsztaty online) 15.09.-21.09.21 r. (praca własna uczestnika)
Data: 15.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 15.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Od izolacji do adaptacji. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ukierunkowana na wsparcie wychowawcze i profilaktyczne 16.09.2021 r. (warsztaty online) 16.09.-21.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 16.09.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 16.09.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela 17.09.2021 r. (warsztaty online) 17.09.- 20.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 17.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Europejski Dzień Języków 2021 – inspiracje na zajęcia językowe w dobie pandemii 17.09.2021 r. (warsztaty online) 17.09.-24.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 17.09.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcychszkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.09.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Jak właściwie skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka, ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 20.09.2021 r. (warsztaty online) 20.09.-23.09.21 r. (praca własna uczestnika)
Data: 20.09.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 20.09.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Od izolacji do adaptacji. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego 20.09.2021 r. (warsztaty online) 20.09.-23.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 20.09.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 20.09.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Aktywizacja uczniów poprzez pracę w grupach na lekcji online 21.09.2021 r. (warsztaty online) 21.09.-23.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 21.09.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.09.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Jak sowa stała się symbolem mądrości? Ilustrowanie treści opowiadań z wykorzystaniem różnych technik plastycznych 22.09.2021 r. (warsztaty online) 22.09.-27.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznychszkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Stulecie urodzin K. K. Baczyńskiego – w poszukiwaniu kluczy interpretacyjnych poezji czasu „wielkiej rzeźby” 23.09.2021 r. (warsztaty online) 23.09.-27.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 23.09.2021 r. (Szkolenie odwołane!)
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: (Szkolenie odwołane!)

Temat: Deutschland im DaF-Unterricht – jak wspierać kreatywność ucznia po pandemii 24.09.2021 r. (warsztaty online) 24.09.-1.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 24.09.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.09.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Energizery i przerywniki podczas lekcji online 28.09.2021 r. (warsztaty online) 28.09.-30.09.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 28.09.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.09.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Stulecie urodzin K. K. Baczyńskiego. W poszukiwaniu kluczy interpretacyjnych poezji czasu „wielkiej rzeźby” 30.09.2021 r. (warsztaty online) 23.09.-4.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 30.09.2021 r. (Szkolenie odwołane!)
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: (Szkolenie odwołane!)

Temat: Jak właściwie skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka, ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 4.10.2021 r. (warsztaty online) 4.10.-7.10.21 r. (praca własna uczestnika)
Data: 4.10.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 4.10.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Sztuka i literatura jako sposób wyrażania treści, uczuć i emocji – wspieranie ucznia w sytuacji kryzysowej 4.10.2021 r. (warsztaty online) 4.10. -11.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 4.10.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.10.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Gry interaktywne w edukacji ekologicznej i globalnej 4.10.2021 r. (warsztaty online) 4.10.-8.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 4.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczychszkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Jak sowa stała się symbolem mądrości? Ilustrowanie treści opowiadań z wykorzystaniem różnych technik plastycznych 6.10.2021 r. (warsztaty online) 6.10. -12.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 6.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznychszkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wolontariat szkolny w praktyce. Interaktywna promocja wolontariatu szkolnego 7.10.2021 r. (warsztaty online) 7.10.-12.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 7.10.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, opiekunowie wolontariatu
Karty zgłoszenia: do 7.10.2021 r. do godz. 13.30

Temat: „Achtung: Fake News!” Jak wspierać bezpieczeństwo cyfrowe ucznia po pandemii 8.10.2021 r. (warsztaty online) 8.10.-15.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 8.10.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.10.2021 r. do godz. 14.45

Temat: Wsparcie uczniów wysoko wrażliwych, strategie pracy z dzieckiem, uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 11.10.2021 r. (warsztaty online) 11.10.-15.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 11.10.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 11.10.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka 11.10.2021 r. (warsztaty online) 11.10.- 14.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 11.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnegoi edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę zawodową
Karty zgłoszenia: do 11.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Aktywizacja uczniów poprzez pracę w grupach na lekcji online 12.10.2021 r. (warsztaty online) 12.10.-15.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 12.10.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.10.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Uczeń w literackiej kartotece Tadeusza Różewicza – spotkania z patronem roku na lekcjach języka polskiego 12.10.2021 r. (warsztaty online) 12.10.-15.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 12.10.2021 r. (Szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.10.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Cybermobbing na zajęciach języka niemieckiego – przeciwdziałanie. Przykłady dobrej praktyki 15.10.2021 r. (warsztaty online) 15.10.-22.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 15.10.2021 r. (Szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: (Szkolenie odwołane!!!)

Temat: Zasady organizacji zajęć specjalistycznych 18.10.2021 r. (warsztaty online) 18.10.-21.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 18.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 18.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Cybermobbing na zajęciach języka niemieckiego – przeciwdziałanie. Przykłady dobrej praktyki 18.10.2021 r. (warsztaty online) 18.10.-25.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 18.10.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.10.2021 r. do godz. 14.45

Temat: Kreatywne sposoby prowadzenia zajęć z języka angielskiego 18.10.2021 r. (warsztaty online) 18.10.-24.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 18.10.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.10.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Energizery i przerywniki podczas lekcji online 20.10.2021 r. (warsztaty online) 20.10.-25.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 20.10.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.10.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Uczeń w literackiej kartotece Tadeusza Różewicza. Spotkania z patronem roku na lekcjach języka polskiego 21.10.2021 r. (warsztaty online) 21.10.-25.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 21.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Zasady organizacji zajęć specjalistycznych 26.10.2021 r. (warsztaty online) 26.10.-29.10.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 26.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 26.10.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Sztuka i literatura jako sposób wyrażania treści, uczuć i emocji – wspieranie ucznia w sytuacji kryzysowej 28.10.2021 r. (warsztaty online) 28.10.-3.11.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 28.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.10.2021 r. do godz. 14.00


Szkolenie na platformie MOODLE - nieodpłatne


Temat: Montaż filmiku ze zdjęć i wideoklipów w Animoto 13.09.2021 r. (od godz. 12.00) -20.09.2021 r. (do godz. 15.00) (praca własna uczestnika)
Data: 13.09.2021 r.
Godzina: 12.00-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.09.2021 r.


Sieć współpracy i samokształcenia - nieodpłatne


Temat: Wspieranie nauczycieli przedmiotów artystycznych w planowaniu pracy dydaktycznej z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r.


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne
Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych. Dane kontaktowe nauczycieli-konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
• na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
• w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.