Oferta online nauczycieli-konsultantów – styczeń/luty 2021 r.

Oferta edukacyjna online
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
STYCZEŃ/LUTY 2021 r. – pobierz PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo. W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej .

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie interneowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli – konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie . W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


STYCZEŃ 2021 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji informatyki
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 10.00-10.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r. do godz. 9.00

Temat: Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – informatyka
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r. do godz. 11.00

Temat: Edukacja włączająca – kierunki i tendencje w kontekście wsparcia dziecka, ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek
Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Travailler les expressions idiomatiques en classe de FLE
Data: 7.01.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.01.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język polski
Data: 8.01.2021 r.
Godzina: 10.30-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.01.2021 r. do godz. 9.30

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – wiedza o społeczeństwie
Data: 11.01.2021 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.01.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Rola dyrektora w procesie wspomagania przedszkola, szkoły, placówki
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 9.30-10.15
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r. do godz. 8.30

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język angielski
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 9.30-11.45
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r. do godz. 8.30

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – matematyka
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – chemia
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r. do godz. 11.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – historia
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 12.15-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r. do godz. 11.15

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język niemiecki
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 13.30-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Katecheza w dobie „globalnej wioski” – aspekt profetyczny mediów społecznościowych
Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r. do godz. 9.00

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 11.30 -13.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r. do godz. 10.30

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język niemiecki
Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 13.30-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język angielski
Data: 14.01.2021 r.
Godzina: 9.30-11.45
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2021 r. do godz. 8.30

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – matematyka
Data: 14.01.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2021 r. do godz. 9.00

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – matematyka
Data: 15.01.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.01.2021 r. do godz. 9.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – historia
Data: 18.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.01.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – matematyka
Data: 18.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematykiszkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.01.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia prawne
Data: 19.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.01.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język angielski
Data: 19.01.2021 r.
Godzina: 14.15-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.01.2021 r. do godz. 13.15

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 20.01.2021 r.
Godzina: 15.30 -17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.01.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język niemiecki
Data: 20.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.01.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Twórczy wychowawca. Współczesny świat wartości: prawda, dobro i piękno czy cool i trendy?
Data: 21.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.01.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język niemiecki
Data: 21.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.01.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język angielski
Data: 22.01.2021 r.
Godzina: 14.15-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.01.2021 r. do godz. 13.15

Temat: Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej. Wskazówki metodyczne do realizacji tematu z uczniami
Data: 22.01.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.01.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – informatyka
Data: 22.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.01.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język angielski
Data: 25.01.2021 r.
Godzina: 14.15-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2021 r. do godz. 13.15

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – wiedza o społeczeństwie
Data: 25.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.01.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne
Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Wsparcie dziecka, ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu, szkole
Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Jak pracować z uczniem w czasie pandemii? Techniki i metody relaksacyjne
Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – chemia
Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – matematyka
Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – matematyka
Data: 27.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.01.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język polski
Data: 28.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.01.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język angielski
Data: 29.01.2021 r.
Godzina: 14.15-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.01.2021 r. do godz. 13.15

LUTY 2021 r.

Temat: Gazetka szkolna formą promocji działań placówki
(platforma Skype)

Data: 2.02.2021 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2021 r. do godz. 11.00

Temat: Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w szkole
Data: 2.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Kiecki, kropy i purpurka – gry i zabawy w edukacji regionalnej
Data: 2.02.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Twórczy wychowawca. Formy komunikowania się nauczyciela z rodzicami
Data: 2.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Travailler les expressions idiomatiques en classe de FLE
Data: 5.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.02.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Od sztuk plastycznych do nowych zjawisk w sztuce. Happening, performance, sztuka nowych mediów
Data: 8.02.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.02.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Otwarte dane w pracy nauczyciela – zasoby
Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Mówimy po francusku, czyli o asymilacji zapożyczeń francuskich w języku polskim
Data: 12.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.02.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Jak rozwijać wiedzę zawodoznawczą na zajęciach w ramach preorientacji i orientacji zawodowej? Przykłady scenariuszy i rozwiązań metodycznych
Data: 15.02.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.02.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Zasady tworzenia scenariusza lekcji zdalnej
Data: 16.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Kreatywna plastyka. Propozycje ćwiczeń i rozwiązań metodycznych
Data: 17.02.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.02.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Katecheza miejscem promocji kultury katolickiej
Data: 17.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.02.2021 r. do godz. 15.00

Temat: W teatrze słowa Karola Wojtyły
Data: 18.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.02.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wybrane gry edukacyjne online – zasoby
Data: 23.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Biblioterapia formą terapii pedagogicznej
Data: 23.02.2021 r.
Godzina: 13.30- 15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.02.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Matura z matematyki w 2021 roku
Data: 23.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.02.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Kiecki, kropy i purpurka – gry i zabawy w edukacji regionalnej
Data: 25.02.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.02.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Mówimy po francusku, czyli o asymilacji zapożyczeń francuskich w języku polskim
Data: 26.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.02.2021 r. do godz. 15.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


STYCZEŃ 2021 r.

Temat: Odwrócona klasa online na lekcji języka angielskiego
Data: 8.01.2021 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.01.2021 r. do godz. 8.00

Temat: Rozwój i edukacja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) na lekcji języka polskiego
Data: 11.01.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.01.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Rozwój i edukacja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) na lekcji języka polskiego
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r. do godz. 9.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Podejmij wyzwanie językowe! Kreatywne pomysły na indywidualizację procesu nauczania
Data: 14.01.2021 r.
Godzina: 10.15-11.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2021 r. do godz. 9.15

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – biologia
Data: 15.01.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.01.2021 r. do godz. 9.00

Temat: Dzień Bezpiecznego Internetu. Źródła inspiracji pedagogicznej do realizacji inicjatyw szkolnych
Data: 18.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.01.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Genially – narzędzie do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych
Data: 20.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.01.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia prawne
Data: 21.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.01.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia prawne
Data: 22.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.01.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – biologia
Data: 27.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.01.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne
Data: 28.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.01.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Edpuzzle – wykorzystanie filmu w pracy z uczniami
Data: 28.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.01.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Twórczy wychowawca. Znaczenie i rola integracji zespołów klasowych w czasie zdalnego nauczania
Data: 28.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.01.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne
Data: 29.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.01.2021 r. do godz. 12.00

LUTY 2021 r.

Temat: Polubić historię. Propozycje metodyczne dla nauczycieli
Data: 2.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.02.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela
Data: 3.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.02.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w szkole
Data: 4.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w szkole
Data: 5.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Kreatywny nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Propozycje scenariuszy lekcji
Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety
Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Otwarte dane w pracy nauczyciela – przykłady
Data: 11.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Jak uatrakcyjnić lekcje z wiedzy o społeczeństwie? Symulacje i gry dydaktyczne
Data: 11.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.02.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Twórczy wychowawca. Jak uniknąć rutyny i wypalenia zawodowego?
Data: 11.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.02.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Otwarte dane w pracy nauczyciela – przykłady
Data: 12.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym
Data: 16.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: W rodzinie siła – inspiracje metodyczne dla wychowawców i nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
Data: 16.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.02.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety
Data: 16.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 16.02.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym
Data: 17.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele, wychowawcy szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.02.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Zasady tworzenia scenariusza lekcji zdalnej
Data: 18.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Zasady tworzenia scenariusza lekcji zdalnej
Data: 19.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety
Data: 19.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 19.02.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wybrane gry edukacyjne online – zasoby
Data: 25.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.02.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Jak zdalnie kształcić kompetencje kulturowe na lekcji języka niemieckiego? Ogłoszenie wyników VI edycji Konkursu Plastyczno-Językowego „In der Märchenwelt der Brüder Grimm”
Data: 25.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.02.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Twórczy wychowawca. Znaczenie i rola integracji zespołów klasowych w czasie zdalnego nauczania
Data: 25.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.02.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Wybrane gry edukacyjne online – zasoby
Data: 26.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.02.2021 r. do godz. 12.00


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


STYCZEŃ 2021 r.

Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy ZOOM
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r.

Temat: Wykorzystanie platformy Genial.ly na lekcjach historii
Data: 19.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.01.2021 r.

Temat: Językowy escape room online – nauczanie zdalne w praktyce
Data: 19.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.01.2021 r.

Temat: Wyszukiwanie i publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych w pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 29.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.01.2021 r.

LUTY 2021 r.

Temat: Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 – przykłady dobrej praktyki na lekcji języka niemieckiego
Data: 4.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.02.2021 r.

Temat: Trello i Todois jako wirtualne organizery pracy nauczyciela
Data: 8.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.02.2021 r.

Temat: Jak oceniać prace uczniów na lekcjach matematyki w kontekście kryteriów egzaminacyjnych
Data: 11.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych z krótkim stażem
Karty zgłoszenia: do 11.02.2021 r.

Temat: Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów z wykorzystaniem lokalnej historii
Data: 17.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.02.2021 r.

Temat: Jak uczyć o energetyce jądrowej w oparciu o nowoczesne technologie?
Data: 24.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.02.2021 r.

Temat: Grywalizacja na lekcjach przyrody w pracy stacjonarnej i zdalnej
Data: 26.02.2021 r.
Godzina: 13.30-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.02.2021 r.


WARSZTATY ONLINE Z PRACĄ WŁASNĄ UCZESTNIKA - forma nieodpłatna


STYCZEŃ 2021 r.

Temat: Zdalne nauczanie języka angielskiego – tworzenie testów w Google Forms dla uczniów w każdym wieku
7.01.2021 r. (warsztaty online)
7.01.-11.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 7.01.2021 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.01.2021 r.

Temat: Indywidualne karty pracy na platformie Teams dla ucznia z trudnościami w nauce
7.01.2021 r. (warsztaty online)
7.01.-11.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 7.01.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 7.01.2021 r.

Temat: Genially – interaktywna lekcja o regionach Francji
11.01.2021 r. (warsztaty online)
11.01.-15.01.2021 r. (praca własna uczestników)

Data: 11.01.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.01.2021 r.

Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy Microsoft TEAMS
12.01.2021 r. (warsztaty online)
12.01.-18.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r.

Temat: How to teach students about fake news
13.01.2021 r. (warsztaty online)
13.01.-15.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 9.00-10.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r.

Temat: Wordwall dla przyrodników
13.01.2021 r. (warsztaty online)
13.01.-15.01.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związanez zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
13.01.2021 r. (warsztaty online)
13.01.-18.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r.

Temat: Organizacja lekcji języka polskiego dostosowana do zdiagnozowanych potrzeb uczniów z dysleksją
14.01.2021 r. (warsztaty online)
14.01.-18.12.2021 r. (praca zdalna)

Data: 14.01.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2021 r.

Temat: Projektowanie i wykorzystanie kryteriów w ewaluacji
14.01.2021 r. (warsztaty online)
14.01.-18.01.2021 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 14.01.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele liderzy oraz członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
Karty zgłoszenia: do 14.01.2021 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
14.01.2021 r. (warsztaty online)
14.01.-18.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 14.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2021 r.

Temat: Symulacja i elementy dramy na lekcjach historii
14.01.2021 r. (warsztaty online)
14.01.-20.01.2021 r. (praca własna uczestników)

Data: 14.01.2021 r.
Godzina: 14.00 -15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.01.2021 r.

Temat: Praca na dysku OneDrive (Teams). Tworzenie zadań, prezentacji i testów
15.01.2021 r. (warsztaty online)
15.01.-21.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 15.01.2021 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.01.2021 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
15.01.2021 r. (warsztaty online)
15.01.-19.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 15.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.01.2021 r.

Temat: Językowy escape room online – nauczanie zdalne w praktyce
15.01.2021 r. (warsztaty online)
15.01.-21.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 15.01.2021 r.
Godzina: 10.30-12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.01.2021 r.

Temat: Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka, ucznia ze spektrum autyzmu
19.01.2021 r. (warsztaty online)
19.01.-22.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 19.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek
Karty zgłoszenia: do 19.01.2021 r.

Temat: Interaktywna lekcja WF z wykorzystaniem platformy TEAMS
21.01.2021 r. (warsztaty online)
21.01.-26.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 21.01.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.01.2021 r.

Temat: Jak stworzyć wirtualną grę miejską w oparciu o ważne postacie regionu?
21.01.2021 r. (warsztaty online)
21.01.- 28.01.2020 r. (praca własna uczestników)

Data: 21.01.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.01.2021 r.

Temat: Metody i techniki wspomagania rozwoju dziecka, ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych
21.01.2021 r. (warsztaty online)
21.01.-25.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 21.01.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 21.01.2021 r.

Temat: Zdalne przygotowanie uczniów do egzaminów z języka angielskiego z wykorzystaniem liveworksheets.com
21.01.2021 r. (warsztaty online)
21.01.-25.01.2021r. (praca własna uczestnika)

Data: 21.01.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.01.2021 r.

Temat: Podejmij wyzwanie językowe! Kreatywne pomysły na indywidualizację procesu nauczania
22.01.2021 r. (warsztaty online)
22.01.-29.01.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 22.01.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.01.2021 r.

Temat: Larp na zajęciach edukacyjnych – aktywność na pograniczu gry historycznej, sztuki i teatru improwizowanego
26.01.2021 r. (warsztaty online)
26.01.-1.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r.

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie motywowania uczniów do uczenia się
26.01.2021 r. (warsztaty online)
26.01.-31.01.2021 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r.

Temat: Zastosowanie animacji komputerowej jako sposób na omówienie lektury
26.01.2021 r. (warsztaty online)
26.01.-29.01.2021 r. (praca zdalna)

Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r.

Temat: Interaktywne testy wiedzy metodą pracy z lekturą
27.01.2021 r. (warsztaty online)
27.01.-29.01.2021 r. (praca własna uczestnika)
(platforma Skype)

Data: 27.01.2021 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Płusa, dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.01.2021 r.

Temat: FAQ w temacie regulaminu samorządu uczniowskiego
28.01.2021 r. (warsztaty online)
28.01.-01.02.2021 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 28.01.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.01.2021 r.

Temat: Metody i techniki wspomagania rozwoju dziecka, ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych
28.01.2021 r. (warsztaty online)
28.01.-2.02.2021 r. praca własna uczestnika

Data: 28.01.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 28.01.2021 r.

LUTY 2021 r.

Temat: Wpływ triady autyzmu na nabywanie wiedzy przez ucznia oraz jego codzienne funkcjonowanie
1.02.2021 r (warsztaty online)
1.02.-4.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 1.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek
Karty zgłoszenia: do 1.02.2021 r.

Temat: Odwrócona lekcja w praktyce nauczania zdalnego – przykłady rozwiązań metodycznych
3.02.2021 r. (warsztaty online)
3.02.-8.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 3.02.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.02.2021 r.

Temat: Zima w przedszkolu z muzyką i ruchem

3.02.2021 r. (warsztaty online)
3.02.-7.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 3.02.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 3.02.2021 r.

Temat: Jak dobrze przygotować debatę klasową?
4.02.2021 r. (warsztaty online)
4.02.-11.02.2020 r. (praca własna uczestników)

Data: 4.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.02.2021 r.

Temat: Wybrane metody pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo na każdej lekcji
4.02.2021 r. (warsztaty online)
4.02.- 8.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 4.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 4.02.2021 r.

Temat: Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 – przykłady dobrej praktyki na lekcji języka niemieckiego
5.02.2021 r. (warsztaty online)
5.02.-10.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 5.02.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.02.2021 r.

Temat: Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w monitorowaniu sprawności i aktywności fizycznej uczniów
8.02.2021 r. (warsztaty online)
8.02.-11.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 8.02.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.02.2021 r.

Temat: Preparing students for the job market – writing CVs, application forms and marketing material
8.02.2021 r. (warsztaty online)
8.02.-11.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 8.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.02.2021 r.

Temat: Planowanie, organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjnych
9.02.2021 r. (warsztaty online)
9.02.-12.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r.

Temat: Jak tworzyć materiały graficzne na zajęcia językowe? Praca z aplikacją Canva
9.02.2021 r. (warsztaty online)
9.02.-16.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r.

Temat: Organizacja lekcji języka polskiego dostosowana do zdiagnozowanych potrzeb uczniów z dysleksją
9.02.2021 r. (warsztaty online)
9.02.-12.02.2021 r. (praca zdalna)

Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r.

Temat: Wewnątrzszkolne diagnozy edukacyjne – refleksje i zastosowania
9.02.2021 r. (warsztaty online)
9.02.-16.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r.

Temat: Larp na zajęciach edukacyjnych – aktywność na pograniczu gry historycznej, sztuki i teatru improwizowanego
10.02.2021 r. (warsztaty online)
10.02.-15.02.2021 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 10.02.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.02.2021 r.

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie stosowania metod i form pracy sprzyjających uczeniu się uczniów
11.02.2021 r. (warsztaty online)
11.02.-15.02.2021 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 11.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 11.02.2021 r.

Temat: Rozwijanie kreatywności uczniów i myślenia twórczego na lekcjach języków obcych
12.02.2021 r. (warsztaty online)
12.02.-19.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 12.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.02.2021 r.

Temat: Nearpod – jak rozwijać sprawności językowe interaktywnie?
12.02.2021 r. (warsztaty online)
12.02.-18.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 12.02.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.02.2021 r.

Temat: Planowanie, organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjnych
15.02.2021 r. (warsztaty online)
15.02.-18.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 15.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 15.02.2021 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
16.02.2021 r. (warsztaty online)
16.02.-19.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 16.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół i placówek ogólnodostępnych
Karty zgłoszenia: do 16.02.2021 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu rozumienia ze słuchu
16.02.2021 r. (warsztaty online)
16.02.-19.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 16.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.02.2021 r.

Temat: Tworzenie testów online z aplikacją Testportal
16.02.2021 r. (warsztaty online)
16.02.-23.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 16.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.02.2021 r.

Temat: FAQ w temacie finansowania działań samorządu uczniowskiego
18.02.2021 r. (warsztaty online)
18.02.-22.02.2021 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 18.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.02.2021 r.

Temat: Indywidualne karty pracy na platformie Teams dla ucznia z trudnościami w nauce
18.02.2021 r. (warsztaty online)
18.02.-22.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 18.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 18.02.2021 r.

Temat: „Zakodowana przyroda” – zabawy okołoprogramistyczne w przedszkolu i szkole podstawowej
18.02.2021 r. (warsztaty online)
18.02.-22.02.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 18.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele przyrody szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.02.2021 r.

Temat: GeoGebra na lekcjach matematyki – podstawy programu
18.02.2021 r. (warsztaty online)
18.02.-25.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 18.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.02.2021 r.

Temat: Tworzenie interaktywnych kart pracy z aplikacją Liveworksheets
19.02.2021 r. (warsztaty online)
19.02.-26.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 19.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.02.2021 r.

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu
23.02.2021 r. (warsztaty online)
23.02.-26.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 23.02.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 23.02.2021 r.

Temat: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
23.02.2021 r. (warsztaty online)
23.02.-27.02.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 23.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 23.02.2021 r.

Temat: Zastosowanie animacji komputerowej jako sposób na omówienie lektury
23.02.2021 r. (warsztaty online)
23.02.-26.02.2021 r. (praca zdalna)

Data: 23.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.02.2021 r.

Temat: Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Kukiełki, pacynki, marionetki – bawimy się w teatr
24.02.2021 r. (warsztaty online)
24.02.-1.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 24.02.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.02.2021 r.

Temat: Wirtualny eduroom z wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem formularza Google oraz Genial.ly
25.02.2021 r. (warsztaty online)
25.02.-28.02.2021 r. (praca własna uczestników)

Data: 25.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.02.2021 r.

Temat: Wybrane metody pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo na każdej lekcji
25.02.2021 r. (warsztaty online)
25.02.-01.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 25.02.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 25.02.2021 r.

Temat: Edpuzzle – wykorzystanie filmu w nauczaniu języka francuskiego
25.02.2021 r. (warsztaty online)
25.02.-4.03.2021 r. (praca własna uczestników)

Data: 25.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.02.2021 r.

Temat: O nierównościach na lekcjach matematyki i konkursach matematycznych
26.02.2021 r (warsztaty online)
26.02.-4.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 26.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.02.2021 r.


SZKOLENIE NA PLATFORMIE MOODLE - nieodpłatne


STYCZEŃ 2021 r.

Temat: Plickers – nowoczesna aplikacja do przeprowadzania quizów i testów
18.01.2021 r. (od godz. 12.00)
– 25.01.2021 r. (do godz 15.00)
(praca własna uczestnika)

Data: 18.01.2021 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Karty zgłoszenia: do 18.01.2021 r.

Temat: Realizacja projektów edukacyjnych poprzez europejską współpracę szkół w ramach programu ETWINNING
25.01.2021 r. (od godz. 12.00)
– 1.02.2021 r. (do godz. 15.00)
(praca własna uczestnika)

Data: 25.01.2021 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Karty zgłoszenia: do 25.01.2021 r.


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne
Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych dla nauczycieli. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo.womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przykladydobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.