Oferta online nauczycieli-konsultantów – marzec 2021 r.

Oferta edukacyjna online
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
MARZEC 2021 r. – pobierz PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezentacja materiałów edukacyjnych
Data: 1.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wybrane gry edukacyjne w nauce elementarnej. GCompris – aktualizacja i działanie
Data: 2.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.03.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język angielski
Data: 2.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język angielski
Data: 3.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Kreatywna plastyka. Propozycje ćwiczeń i rozwiązań metodycznych
Data: 4.03.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.03.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Jak rozwijać wiedzę zawodoznawczą na zajęciach w ramach orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego? Przykłady scenariuszy i rozwiązań metodycznych
Data: 5.03.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.03.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Zarządzanie emocjami nauczyciela i ucznia podczas prowadzenia zajęć zdalnych z języka angielskiego
Data: 5.03.2021 r. (szkolenie odwołane)
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Kobiety w powstaniach śląskich. Opracowanie scenariusza gry miejskiej
Data: 8.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Być kobietą, być mężczyzną. Jak w dzisiejszym świecie pomóc uczniom odnaleźć własną tożsamość?
Data: 8.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.03.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników (ZPE) – zasoby i metodyka pracy
Data: 9.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.03.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Rola aktywności ruchowej w promowaniu zdrowia w szkole
Data: 9.03.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 9.03.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język polski
Data: 9.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Dobry start to początek sukcesu. Psychologiczne i metodyczne aspekty pracy nauczyciela matematyki
Data: 9.03.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.03.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Edukacja spersonalizowana na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 10.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Rola aktywności ruchowej w promowaniu zdrowia w szkole
Data: 10.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadpodstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 10.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Rozwijanie kreatywności uczniów na lekcjach informatyki
Data: 15.03.2021 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Wielkanocne warsztaty z dziećmi. Propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 17.03.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.03.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Katecheza miejscem promocji kultury katolickiej
Data: 17.03.2021 r
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.03.2021 r do godz. 15.00

Temat: Uwarunkowania efektywności procesu nauczania – uczenia się
Data: 18.03.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Agnieszka Perczak, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 18.03.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Wykorzystanie wirtualnych organizerów (Trello,Todois, Padlet) w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 19.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wielkanocne warsztaty z dziećmi. Propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 22.03.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Elementy kodowania i szyfrowania w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych
Data: 22.03.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Praca z lekturą w klasie zróżnicowanej (platforma Skype)
Data: 23.03.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Płusa, dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.03.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Decyzje edukacyjno-zawodowe. Jak pomóc uczniowi podsumować wiedzę o samym sobie?
Data: 23.03.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.03.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką na przykładzie rodziny Ulmów
Data: 24.03.2021 r
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych i religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r do godz. 14.00

Temat: Metody i techniki relaksacyjne stosowane w biblioterapii
Data: 24.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Nauczyciel języka obcego rozpoczynający pracę dydaktyczną – organizowanie warsztatu pracy
Data: 25.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Dorota Liberda, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu w ramach rozwijania kompetencji kluczowych
Data: 29.03.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.03.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Jak pomóc uczniowi w skutecznym uczeniu się w kontekście jego zróżnicowanych potrzeb psychofizycznych?
Data: 30.03.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 30.03.2021 r. do godz. 13.00


WEBINARIA - nieodpłatne


Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety
Data: 2.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 2.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wybrane gry edukacyjne w nauce elementarnej. GCompris – wersja desktop
Data: 4.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.03.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela
Data: 4.03.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.03.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Wybrane gry edukacyjne w nauce elementarnej. GCompris – wersja mobile
Data: 5.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.03.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Internet –„ciemna strona mocy?” Świadomość użytkowania
Data: 9.03.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.03.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników (ZPE) – I etap edukacyjny
Data: 11.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.03.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Wychowanie do wartości w szkole. Znaczenie miłości w życiu człowieka
Data: 11.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników (ZPE) – II etap edukacyjny
Data: 12.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.03.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Jak dobrze przygotować debatę klasową dotyczącą edukacji ekologicznej i globalnej?
Data: 15.03.2021 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Poradnik prowadzenia zajęć zdalnych – zasady
Data: 16.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Twórczy wychowawca. Zastosowanie zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej w kontaktach z rodzicami
Data: 16.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Poradnik prowadzenia zajęć zdalnych – narzędzia i przykłady
Data: 18.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.03.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Enseigner la Francophonie en cours de FLE
Data: 19.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele
języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Karty zgłoszenia: do 19.03.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Poradnik prowadzenia zajęć zdalnych – przegląd i konfiguracja podstawowa sprzętu
Data: 23.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.03.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Edukacja spersonalizowana na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 24.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Poradnik prowadzenia zajęć zdalnych – przegląd i konfiguracja zaawansowana sprzętu
Data: 25.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.03.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Wychowanie do wartości w szkole – kształtowanie postawy odpowiedzialności
Data: 25.03.2021 r. (szkolenie odwołane)
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.03.2021 r. do godz. 14.00


WARSZTATY ONLINE - nieodpłatne


Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy ZOOM
Data: 5.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.03.2021 r.

Temat: Pierwsze kroki z programem GeoGebra
Data: 11.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.03.2021 r.

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Budowanie wzajemnych relacji z uczniami
Data: 15.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2021 r.

Temat: Narzędzia online do tworzenia gier interaktywnych i quizów na platformie Genial.ly
Data: 22.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2021 r.

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Umiejętności komunikacyjne w pracy z uczniami
Data: 22.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.03.2021 r.

Temat: Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa w edukacji matematycznej
Data: 23.03.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.03.2021 r.

Temat: Genially – tworzymy materiały do wykorzystania na lekcjach matematyki
Data: 25.03.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.03.2021 r.

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Rozwiązywanie konfliktów w klasie
Data: 29.03.2021 r. (szkolenie odwołane)
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.03.2021 r.


WARSZTATY ONLINE Z PRACĄ WŁASNĄ UCZESTNIKA - nieodpłatne


Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams
3.03.2021 r. (warsztaty online)
3.03.-8.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 3.03.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.03.2021 r.

Temat: Lekcja dostosowana do stylu uczenia się wzrokowca, słuchowca, kinestetyka- czuciowca
4.03.2021 r. (warsztaty online)
4.03.-8.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 4.03.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas,
Karty zgłoszenia: do 4.03.2021 r.

Temat: Obserwacja jako wiodąca metoda poznania dziecka
5.03.2021 r. (warsztaty online)
5.03.-11.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 5.03.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkola rozpoczynający pracę zawodową
Karty zgłoszenia: do 5.03.2021 r.

Temat: Enseigner la Francophonie en cours de FLE
5.03.2021 r. (warsztaty online)
5.03.-10.03.2021 r. (praca własna uczestników)

Data: 5.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele
języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Karty zgłoszenia: do 5.03.2021 r.

Temat: Kiedy emocje wygrywają? Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka
10.03.2021 r. (warsztaty online)
10.03.-15.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 10.03.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 10.03.2021 r.

Temat: Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Kukiełki, pacynki, marionetki – bawimy się w teatr
11.03.2021 r. (warsztaty online)
11.03.-15.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 11.03.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.03.2021 r.

Temat: Kreatywne rozwijanie sprawności językowych na lekcji języka niemieckiego – wiosna na Wakelecie
12.03.2021 r. (warsztaty online)
12.03.-18.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 12.03.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.03.2021 r.

Temat: Dziecko ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
15.03.2021 r. (warsztaty online)
15.03.-20.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 15.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.03.2021 r.

Temat: Arteterapia i jej wpływ na rozwój ucznia z trudnościami edukacyjnymi
16.03.2021 r. (warsztaty online)
16.03.-22.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 16.03.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2021 r.

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie działań stymulujących aktywność uczniów na lekcji
16.03.2021 r. (warsztaty online)
16.03.-19.03.2021 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 16.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 16.03.2021 r.

Temat: Tworzenie interaktywnych zajęć z języka angielskiego na platformie Edpuzzle
16.03.2021 r. (warsztaty online)
16.03.-21.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 16.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.03.2021 r.

Temat: Interaktywne narzędzia w pracy wychowawcy klasy
17.03.2021 r. (warsztaty online)
17.03.-22.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 17.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.03.2021 r.

Temat: Rozwijanie kreatywności uczniów na lekcjach informatyki
18.03.2021 r. (warsztaty online)
18.03.-22.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 18.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.03.2021 r.

Temat: Kształcenie kompetencji kulturowej w dydaktyce języka niemieckiego – wielkanocne inspiracje
19.03.2021 r. (warsztaty online)
19.03.-22.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 19.03.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.03.2021 r.

Temat: E-samorząd uczniowski w czasie pandemii
19.03.2021 r. (warsztaty online)
19.03.-23.03.2021 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 19.03.2021 r.
Godzina: 15.00 -16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego szkól podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.03.2021 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
22.03.2021 r. (warsztaty online)
22.03.-26.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 22.03.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 22.03.2021 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera, na lekcji wychowania fizycznego
23.03.2021 r. (warsztaty online)
23.03.-29.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 23.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 23.03.2021 r.

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie motywowania uczniów do uczenia
23.03.2021 r. (warsztaty online)
23.03.-26.03.2021 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 23.03.2021 r.
Godzina: 15.00 – 16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 23.03.2021 r.

Temat: Program wychowawczo-profilaktyczny krok po kroku ukierunkowany na wartości
25.03.2021 r. (warsztaty online)
25.03.-29.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 25.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 25.03.2021 r.

Temat: Biteable, Cartoon Maker – narzędzia online do tworzenia filmów animowanych
26.03.2021 r. (warsztaty online)
26.03.-30.03.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 26.03.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.03.2021 r.

Temat: Indywidualizacja nauczania na lekcji informatyki
29.03.2021 r. (warsztaty online)
29.03.-31.03.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 29.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.03.2021 r.

Temat: Podstawowe strategie pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
30.03.2021 r. (warsztaty online)
30.03.-2.04.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 30.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 30.03.2021 r.

Temat: Aplikacja Biteable na lekcji języka polskiego, czyli jak stworzyć własną animację komputerową o lekturze
30.03.2021 r. (warsztaty online)
30.03.-2.04.2021 r. (praca zdalna)

Data: 30.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.03.2021 r.

Temat: Wspomaganie rozwoju dziecka w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania, cz.1
30.03.2021 r. (warsztaty online)
30.03.-7.04.2021 r. (praca własna uczestnika

Data: 30.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 30.03.2021 r.

Temat: Analiza treści programowych wychowania fizycznego w kontekście edukacji zdalnej
31.03.2021 r.(warsztaty online)
31.03.-5.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 31.03.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.03.2021 r.


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne
Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych. Dane kontaktowe nauczycieli-konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
• na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
• w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.