Oferta online nauczycieli-konsultantów – maj 2021 r.

Oferta edukacyjna online
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
MAJ 2021 r. – pobierz PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: Działania postdiagnostyczne wychowawcy klasy w odniesieniu do ucznia z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej
Data: 6.05.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 6.05.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Wybrane elementy arteterapii jako forma wspomagająca pracę dydaktyczno-wychowawczą
Data: 7.05.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.05.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Quizy i testy na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Wykorzystanie platform edukacyjnych i aplikacji
Data: 7.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Le français, une langue francophone à enseigner
Data: 7.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.05.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Tożsamość lokalna a tożsamość regionalna. Kontekst edukacyjny i wychowawczy
Data: 10.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wakelet w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych
Data: 10.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Prezentacja zmodyfikowanej wyszukiwarki „Wybieram szkołę” dedykowanej uczniom klas VIII i ich rodzicom na rok szkolny 2021/2022
Data: 11.05.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, rodzice uczniów
Karty zgłoszenia: do 11.05.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Idea europejskiego dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Katechetyczne aspekty kultu Najświętszej Maryi Panny
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Ostatnia powtórka przed egzaminem ósmoklasisty – jak mądrze wesprzeć ucznia?
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Jak pomóc uczniowi poradzić sobie ze stresem przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego?
Data: 13.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Jak zminimalizować stres u uczniów przed egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego?
Data: 14.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie piosenek i tekstów źródłowych z okresu powstań śląskich w nauczaniu historii
Data: 14.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Decyzje edukacyjno-zawodowe. Jak pomóc uczniowi podsumować wiedzę o sobie samym?
Data: 17.05.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.05.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Szkoła miejscem budowania tożsamości lokalnej
Data: 17.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Plakaty i infografika na lekcjach historii. Wykorzystanie platform edukacyjnych i aplikacji
Data: 19.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Mindfulness – jak uważność może pomoc w nauczaniu?
Data: 19.05.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.05.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Program „Przyjaciele Zippiego” a zdrowie psychiczne małego dziecka
Data: 21.05.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 21.05.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Miejsce uczuć w przekazie katechetycznym
Data: 24.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.05.2021 r do godz. 14.00

Temat: Rola biblioterapii w profilaktyce zagrożeń internetowych i w wychowaniu do wartości
Data: 25.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.05.2021 r do godz. 14.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do współpracy i kreowania pomysłów
Data: 6.05.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.05.2021 r. do godz. 13.00

Temat: 2021 – Rok Konstytucji 3 Maja. Wirtualny edu room
Data: 6.05.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.05.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Wybrane gry edukacyjne w nauce elementarnej. GCompris – wersja desktop
Data: 11.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.05.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Wykorzystanie aplikacji Canva w realizacji projektów europejskich
Data: 11.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wychowanie do wartości w szkole. Kształtowanie postawy odpowiedzialności
Data: 11.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.05.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Wybrane gry edukacyjne w nauce elementarnej. GCompris – wersja mobile
Data: 13.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Obraz życia malowany pędzlem ewolucji. Propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 17.05.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, prof. dr hab. Marcin Czarnołęski, Uniwersytet Jagielloński
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Poradnik prowadzenia zajęć zdalnych – przegląd i konfiguracja podstawowa sprzętu
Data: 18.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2021 r. do godz. 12.00

Temat: ScratchJr, czyli programowanie dla najmłodszych
Data: 18.05.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Poradnik prowadzenia zajęć zdalnych – przegląd i konfiguracja zaawansowana sprzętu
Data: 20.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.05.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Tożsamość regionalna mieszkańców województwa śląskiego. Materiały edukacyjne dla nauczycieli
Data: 21.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Europejskie i polskie szlaki kulturowe w kontekście edukacji młodzieży
Data: 24.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wychowanie do wartości w szkole. Znaczenie wolności w życiu człowieka
Data: 25.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.05.2021 r. do godz. 14.30

Temat: „Ucieczka z ulicy”, czyli wirtualny escape street i jego zastosowanie na lekcjach
Data: 28.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia i nauczyciela podczas zajęć z języka angielskiego?
Data: 31.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście edukacji młodzieży
Data: 31.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.05.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Pierwsze kroki programowania w środowisku Scratch
Data: 31.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.05.2021 r. do godz. 14.30


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


Temat: Sprawność manualna i grafomotoryczna – zabawy i ćwiczenia dla najmłodszych
Data: 6.05.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę zawodową
Karty zgłoszenia: do 6.05.2021 r.

Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy ZOOM
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r.

Temat: Epodręczniki – materiały metodyczne dla nauczycieli matematyki
Data: 13.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r.

Temat: Wykorzystanie nowoczesnych technologii na zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Praca z aplikacją LearningApps
Data: 18.05.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2021 r.

Temat: Nauczanie matematyki – geometria analityczna
Data: 27.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.05.2021 r.


WARSZTATY ONLINE POŁĄCZONE Z WYKONANIEM PRZEZ UCZESTNIKA PRACY WŁASNEJ - forma nieodpłatna


Temat: Edukacja włączająca w praktyce szkolnej
5.05.21 r. (warsztaty online)
5.05.-10.05.21 r. (praca własna uczestnika)

Data: 5.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 5.05.2021 r.

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie działań stymulujących aktywność dziecka
5.05.21 r. (warsztaty online)
5.05.-8.05.21 r. (praca własna uczestnika)

Data: 5.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 5.05.2021 r.

Temat: Prowadzenie ewaluacji własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety
6.05.2021 r. (warsztaty online)
6.05.-9.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 6.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.05.2021 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, na lekcji wychowania fizycznego
10.05.2021 r. (warsztaty online)
10.05.-13.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 10.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 10.05.2021 r.

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie motywowania uczniów do uczenia się
10.05.2021 r. (warsztaty online)
10.05.-13.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 10.05.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 10.05.2021 r.

Temat: Jak wspierać dziecko i jego rodzinę w czasie epidemii koronawirusa?
10.05.2021 r. (warsztaty online)
10.05.-14.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 10.05.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 10.05.2021 r.

Temat: Biteable – animacja dobrym pomysłem na każdą lekcję
10.05.2021 r. (warsztaty online)
10.05.-13.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 10.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.05.2021 r.

Temat: Wykorzystanie neurodydaktyki w projektowaniu procesu edukacyjnego
11.05.2021 r.(warsztaty online)
11.05.-14.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 11.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 11.05.2021 r.

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety
11.05.2021 r. (warsztaty online)
11.05.-16.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 11.05.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 11.05.2021 r.

Temat: Edpuzzle, czyli sposoby wykorzystania filmu w pracy z uczniami
11.05.2021 r. (warsztaty online)
11.05.-14.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 11.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.05.2021 r.

Temat: Jak uczyć o bezpieczeństwie cyfrowym? Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych
12.05.2021 r. (warsztaty online)
12.05.-17.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r.

Temat: Jak rozwijać myślenie twórcze na zajęciach technicznych w szkole podstawowej
13.05.2021 r. (warsztaty online)
13.05.-18.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 13.05.2021 r .
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji technicznej szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r .

Temat: Wspomaganie rozwoju dziecka w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania, cz.1
13.05.2021 r. (warsztaty online)
13.05.-17.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 13.05.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r.

Temat: Jak uczy się wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk na lekcji języka obcego
13.05.2021 r. (warsztaty online)
13.05.-17.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 13.05.2021 r .
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r .

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
14.05.2021 r. (warsztaty online)
14.05.-18.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 14.05.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.05.2021 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania w kontekście ucznia z zespołem Aspergera
17.05.2021 r. (warsztaty online)
17.05.-20.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 17.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 17.05.2021 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
17.05.2021 r.(warsztaty online)
17.05.-21.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 17.05.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.05.2021 r.

Temat: Wspieranie rozwoju ucznia na zajęciach specjalistycznych z wykorzystaniem narzędzia interaktywnego Biteable
17.05.2021 r. (warsztaty online)
17.05.-20.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 17.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 17.05.2021 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
18.05.2021 r. (warsztaty online)
18.05.-21.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 18.05.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.05.2021 r.

Temat: Epodręczniki – tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych
20.05.2021 r. (warsztaty online)
20.05.-27.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 20.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.05.2021 r.

Temat: Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
20.05.2021 r. (warsztaty online)
20.05.-24.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 20.05.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 20.05.2021 r.

Temat: Edpuzzle – wykorzystanie filmu w nauczaniu języka francuskiego
20.05.2021 r. (warsztaty online)
20.05.-25.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 20.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.05.2021 r.

Temat: Rozwój zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego – zakończenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
21.05.2021 r. (warsztaty online)
21.05.-24.05.2021 r. (praca własna uczestnika

Data: 21.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego rozpoczynający pracę w szkole
Karty zgłoszenia: do 21.05.2021 r.

Temat: Dziecko, uczeń ze spektrum autyzmu w przedszkolu, szkole
24.05.2021 r. (warsztaty online)
24.05.-27.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 24.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 24.05.2021 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
24.05.2021 r. (warsztaty online)
24.05.-28.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 24.05.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 24.05.2021 r.

Temat: Techniki plastyczne. Tworzenie kolażu, komiksu, plakatu z wykorzystaniem darmowych programów graficznych
24.05.2021 r. (warsztaty online)
24.05.-31.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 24.05.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.05.2021 r.

Temat: Interaktywne zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
24.05.2021 r. (warsztaty online)
24.05.-28.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 24.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.05.2021 r.

Temat: Prozdrowotne funkcje aktywności fizycznej – rola i zadania wychowania fizycznego w czasie pandemii
28.05.2021 r. (warsztaty online)
28.05.-2.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 28.05.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.05.2021 r.

Temat: Favoriser l’oral en classe de FLE
28.05.2021 r. (warsztaty online)
28.05.-2.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 28.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.05.2021 r.

Temat: Odwrócona lekcja w praktyce nauczania zdalnego – przykłady rozwiązań metodycznych
31.05.2021 r. (warsztaty online)
31.05.-4.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 31.05.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych i humanistycznch szkół podstawowych, ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.05.2021 r.


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej.

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne
Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych. Dane kontaktowe nauczycieli-konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
• na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
• w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.