Oferta nauczycieli-konsultantów – listopad/grudzień 2021 r.

Oferta edukacyjna
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2021 r.
pobierz PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto) przy liczebności grupy do 20 osób, 250 zł (brutto) – powyżej 20 osób; w przypadku szkoleń z zakresu TIK tworzone są grupy 15 osobowe – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formie zdalnej.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne

Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).

KURSY KWALIFIKACYJNE – odpłatne

Temat Adresaci kursu Liczba godz./Cena Kierownik kursu
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania przedszkolem, szkołą, placówką 218 godz. dydaktycznych
1 950 zł
Bożena Harasimowicz
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej
nauki zawodu
150 godz. dydaktycznych
1 100 zł
Urszula Mielczarek
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie nauczyciele zainteresowani nabyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej 240 godz. dydaktycznych, 60 godz. praktyk
1 990 zł
Magdalena Sawicka

Szczegółowe informacje – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne)

KURSY DOSKONALĄCE – odpłatne

W bogatej ofercie naszej placówki znajdują się również kursy doskonalące, które umożliwią poszerzenie wiedzy, doskonalenie umiejętności, rozwój warsztatu pracy nauczyciela. Szczegółowe informacje – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące).


SZKOLENIA STACJONARNE


Konferencja - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Pamięć o ofiarach Zbrodni Wołyńskiej w edukacji szkolnej
Data: 17.11.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: 244
Odpowiada: Elżbieta Straszak, dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.11.2021 r.

Temat: Na jurajskich szlakach… Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Aula „Forum”
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r. – Grudniowe konferencje zostaną przeprowadzone online

Temat: 100-lecie Powstań Śląskich. Częstochowianie i Częstochowa w III Powstaniu Śląskim.
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.12.2021 r.

Temat: Komunikacja w dobie Internetu
Data: 9.12.2021 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora, Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.12.2021 r.


Seminarium - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Praktyczne zastosowanie grywalizacji w edukacji historycznej i patriotycznej
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: 244
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.11.2021 r.

Temat: Realizacja projektów europejskich – przykłady dobrej praktyki
Data: 18.11.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: 237
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Przygotowanie uczniów do pisemnej matury z języka polskiego w kontekście wniosków z egzaminu maturalnego 2021 r.
Data: 6.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 237
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2021 r.

Temat: Przygotowanie uczniów do pisemnej matury z języka polskiego w kontekście wniosków z egzaminu maturalnego 2021 r.
Data: 10.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 237
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r.

Temat: Planowanie pracy nauczyciela – program własny wychowania fizycznego
Data: 20.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 236
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.12.2021 r.


Warsztaty - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Lekcja patriotyzmu na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych w pracy nauczyciela
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: ul. Św. Rocha, Cmentarz św. Rocha (wejście główne)
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 31.10.2021 r.

Temat: Jak zorganizować escape street?
Data: 4.11.2021 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: plac Biegańskiego pomnik Józefa Piłsudskiego
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.11.2021 r.

Temat: Metoda dobrego startu, zabawy paluszkowe, rysowane wierszyki jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość dziecka/ucznia
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 231
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 6.11.2021 r.

Temat: „Ekologiczny patrol” na tropach jesieni. Organizacja zajęć w terenie
Data: 10.11.2021 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: 244
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 7.11.2021 r.

Temat: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy wychowawcy i nauczyciela wychowania do życia w rodzinie (praca z aplikacjami Padlet i Swiftscribo)
Data: 15.11.2021 r. (Szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: 238
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Marta Lipska
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: Szkolenie odwołane!!!

Temat: Platforma zdalnego nauczania – MS Teams
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: 201
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.11.2021 r.

Temat: O złości i frustracji. Jak skutecznie zadbać o siebie? Wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli
Data: 19.11.2021 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: 244
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r.

Temat: Święta Bożego Narodzenia. Pomysły na kreatywne lekcje języka obcego
Data: 19.11.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: 238
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r.

Temat: E-podręcznik (ZPE) w edukacji elementarnej
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: 238
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.11.2021 r.

Temat: Wykorzystanie narzędzia Padlet do współpracy uczniów w dbałości o zdrowie
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: 201
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Monika Sikora
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.11.2021 r.

Temat: Rozwijanie postaw kreatywności i myślenia projektowego (design thinking) wśród nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: 244
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.11.2021 r.

Temat: Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: 236
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.11.2021 r.

Temat: Przygotowanie ankiet i testów na ZPE
Data: 25.11.2021 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: 238
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.11.2021 r.

Temat: Świat kreską malowany – inspirowanie twórczych działań dzieci i młodzieży w zakresie edukacji artystycznej
Data: 25.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 236
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.11.2021 r.

Temat: Aktywizacja uczniów do pracy z wykorzystaniem narzędzia Edpuzzle
Data: 25.11.2021 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: 201
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.11.2021 r.

Temat: Kompetencje wychowawcze. Umiejętności komunikacyjne w pracy z uczniami.
Data: 25.11.2021 r. (Szkolenie odwołane!)
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: 244
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.11.2021 r. (Szkolenie odwołane!)

Temat: Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka
Data: 26.11.2021 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: 237
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.11.2021 r.

Temat: Wybrane metody motywowania uczniów do uczenia się
Data: 29.11.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: 231
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 26.11.2021 r.

Temat: GeoGebra – ilustracja zadań na dowodzenie z planimetrii
Data: 30.11.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: 201
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Anglista na zajęciach z wychowawcą – wychowawca na angielskim. Jak integrować klasę w trakcie roku szkolnego
Data: 2.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 231
Odpowiada: Marta Lipska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.11.2021 r.

Temat: GeoGebra – zadania z planimetrii. Nowa matura z matematyki od roku szkolnego 2022/2023
Data: 2.12.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: 201
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.11.2021 r.

Temat: Tworzenie (na USB) wersji przenośnej aplikacji i danych
Data: 6.12.2021 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: 238
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2021 r.

Temat: „Przyjaciele Zippiego” – spotkanie dla realizatorów programu
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: 244
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: realizatorzy programu „Przyjaciele Zippiego”
Karty zgłoszenia: do 4.12.2021 r.

Temat: Metoda leczniczo-pedagogiczna stymulująca rozwój sfery emocjonalnej dzieci nadpobudliwych
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 231
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: specjaliści szkolni, wychowawcy klas, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.12.2021 r.

Temat: Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 236
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 4.12.2021 r.

Temat: Święta Bożego Narodzenia. Pomysły na kreatywne lekcje języka obcego
Data: 10.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: 238
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r.

Temat: Dziecko, uczeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera – możliwości wsparcia w przedszkolu, szkole
Data: 13.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 236
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 10.12.2021 r.

Temat: Tworzenie (na USB) wersji przenośnej aplikacji i danych
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: 238
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.12.2021 r.

Temat: Wykorzystanie narzędzia Padlet do współpracy uczniów w dbałości o zdrowie
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: 201
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Monika Sikora
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.12.2021 r.

Temat: Nauczyciel z pasją. Jak radzić sobie z emocjami własnymi i uczniów?
Data: 16.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: 236
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.12.2021 r.

Temat: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i ich wpływ na sprawne funkcjonowania w dorosłym życiu
Data: 20.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 236
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.12.2021 r.


SZKOLENIA ZDALNE


Wideokonferencja - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Propozycje zabaw plastyczno-muzycznych i gier opartych na tematyce ludowej Śląska
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.11.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Od izolacji do adaptacji. Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia wychowawczego środowiska szkolnego
Data: 4.11.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 4.11.2021 r. do godz. 13.30

Temat: W stulecie wybuchu III Powstania Śląskiego – literatura, prasa i język jako oręż w walce o Śląsk
Data: 5.11.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.11.2021 r. do godz. 14.00

Temat: W świecie baśni braci Grimm. Inspiracje na kreatywne zajęcia z języka niemieckiego
Data: 5.11.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.11.2021 r. do godz. 14.45

Temat: Miejsca pamięci i kaźni Częstochowskich Żołnierzy Wyklętych
Data: 8.11.2021 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.11.2021 r. do godz. 14.15

Temat: E-podręcznik (ZPE) w edukacji elementarnej
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Literacki patron roku. „Zastygłem w pomnik ze wzniesionym mieczem…”. Legendotwórcza biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jej wykorzystanie na lekcjach języka polskiego
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Przygotowanie ankiet i testów na ZPE
Data: 10.11.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.11.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Narzędzia i aplikacje przydatne podczas realizacji projektu edukacyjnego
Data: 10.11.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.11.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Myśląc Ojczyzna. Katecheza miejscem promocji patriotyzmu
Data: 10.11.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.11.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Jak budować zespół uczniowski?
Data: 18.11.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Jak chronić ucznia przed zagrożeniami cyfrowego świata?
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii, wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.11.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Plotka o Różewiczu – w setną rocznicę urodzin rozmowa o biograficznych kontekstach twórczości poety „ocalonego”
Data: 25.11.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.11.2021 r. do godz. 14.00

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Rola umiejętności komunikowania się w pracy zespołu uczniowskiego
Data: 1.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.12.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Prasa polska w okresie powstań śląskich i plebiscytu
Data: 2.12.2021 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.12.2021 r. do godz. 14.15

Temat: Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych
Data: 3.12.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Zebrania z rodzicami – jak przeprowadzać je efektywnie?
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich typów szkół
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Indywidualizacja procesu edukacyjnego wsparciem dla ucznia w adaptacji do przestrzeni szkolnej
Data: 9.12.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 9.12.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Escape room w edukacji przyrodniczej
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r. do godz. 14.00

Temat: „Syn – minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku…”. Znane i nieznane oblicza poety – odkrywanie Norwida w dwusetną rocznicę urodzin
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Katecheza parafialna miejscem budowania więzi międzypokoleniowych
Data: 15.12.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii, historii, wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.12.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Kompetencje przedsiębiorcze jako aspekt samorozwoju. Metoda Think Pair-Share
Data: 17.12.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Karty zgłoszenia: do 17.12.2021 r. do godz. 12.30

Temat: „Syn – minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku…”. Znane i nieznane oblicza poety – odkrywanie Norwida w dwusetną rocznicę urodzin
Data: 20.12.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.12.2021 r. do godz. 14.00


Webinarium - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Wakelet i Padlet w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych
Data: 8.11.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.11.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Metodyka nauczania zdalnego
Data: 8.11.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 8.11.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Matura 2023 – jak wykorzystać informator maturalny w kontekście przygotowania do matury z matematyki na poziomie podstawowym w 2023 roku
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r. do godz. 15.00

Temat: E-podręcznik (ZPE) w edukacji elementarnej
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Metody rozwijania kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego. Tworzenie interaktywnych kalendarzy adwentowych
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r. do godz. 14.45

Temat: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Przygotowanie ankiet i testów na ZPE
Data: 19.11.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.11.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki
Data: 25.11.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.11.2021 r. do godz. 15.00

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Dziedzictwo cywilizacyjne Europy a tożsamość narodowa uczniów w kontekście edukacji historycznej i społecznej
Data: 3.12.2021 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2021 r. do godz. 14.15

Temat: Wirtualne organizery pracy nauczyciela Trello, Todoist, Padlet i Pinterest
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r. do godz. 14.15

Temat: Metodyka nauczania zdalnego
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r. do godz. 16.00

Temat: Dialog motywujący w pracy z uczniami na lekcjach matematyki
Data: 9.12.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2021 r. do godz. 14.30


Warsztaty online - nieodpłatne


Temat: Zdalna lekcja z wykorzystaniem platformy ZOOM
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Matura 2023 z języka polskiego – przewodnik po zmianach w formule egzaminu maturalnego
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Matura 2023 z języka polskiego – przewodnik po zmianach w formule egzaminu maturalnego
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.11.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Metoda Marii Montessori w przedszkolu. Główne założenia pedagogiki montessoriańskiej
Data: 25.11.202 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 25.11.202 r. do godz. 14.00

Temat: Matura 2023 z języka polskiego – przewodnik po zmianach w formule egzaminu maturalnego
Data: 26.11.2021 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.11.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Matura 2023 z języka polskiego – przewodnik po zmianach w formule egzaminu maturalnego
Data: 3.12.2021 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Scenariusze lekcyjne z elementami krajoznawczymi (warsztaty we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie)
Data: 3.12.2021 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2021 r. do godz. 14.45

Temat: Mentimeter i AnswerGarden jako narzędzia do szybkiego uzyskania informacji zwrotnej
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r. do godz. 14.00

Temat: 40 rocznica stanu wojennego w Polsce. Materiały edukacyjne dla nauczycieli
Data: 13.12.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.12.2021 r. do godz. 14.15

Temat: Wykorzystanie wycieczek edukacyjnych w edukacji patriotycznej, nauczaniu historii oraz poznawaniu polskiej kultury
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r. do godz. 14.15

Temat: Literacki patron roku. Z lekkością o „ciężkich norwidach”, czyli ciekawe i twórcze lekcje o poezji C. K. Norwida
Data: 17.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: 237
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r. do godz. 14.00


Warsztaty online z pracą własną uczestnika - nieodpłatne


Temat: Rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela 3.11.2021 r. (warsztaty online) 3.11.-8.11.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.11.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć metodami alternatywnymi do ankiety 4.11.2021 r. (warsztaty online) 4.11.-9.11.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 4.11.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 4.11.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – plan rozwoju zawodowego, procedury 5.11.2021 r. (warsztaty online) 5.11.-9.11.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 5.11.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.11.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury 8.11.2021 r. (warsztaty online) 8.11.-12.11.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 8.11.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.11.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego 8.11.2021 r. (warsztaty online) 8.11.-12.11.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 8.11.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.11.2021 r. do godz. 14.45

Temat: Kreatywne sposoby prowadzenia zajęć z języka angielskiego 9.11.2021 r. (warsztaty online) 9.11.-14.11.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury 15.11.2021 r. (warsztaty online) 15.11.-20.11.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 15.11.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.11.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Wybrane metody i techniki relaksacyjne wspierające rozwój ucznia w trudnej sytuacji adaptacyjnej 15.11.2021 r. (warsztaty online) 15.11.-19.11.2021 r. praca własna uczestnika
Data: 15.11.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 15.11.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Aktywizacja uczniów w dbałości o zdrowie 18.11.2021 r. (warsztaty online) 18.11.-22.11.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 18.11.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Działania postdiagnostyczne nauczycieli wspierające funkcjonowanie ucznia z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej 23.11.2021 r. (warsztaty online) 23.11.-26.11.2021 r. praca własna uczestnika
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 23.11.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Wielojęzyczne lekcje ze św. Mikołajem. Jak wspierać kreatywność i samodzielność uczniów? 26.11.2021 r. (warsztaty online) 26.11.-1.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 26.11.2021 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.11.2021 r. do godz. 14.45

Temat: Mentimeter – narzędzie online do zbierania opinii i diagnozowania potrzeb 29.11.2021 r. (warsztaty online) 29.11.-1.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 29.11.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.11.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Uczeń w literackiej kartotece Tadeusza Różewicza – spotkania z patronem roku na lekcjach języka polskiego 29.11.2021 r. (warsztaty online) 29.11.-5.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 29.11.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.11.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Dziewczęta z zespołem Aspergera – charakterystyka funkcjonowania i możliwości wsparcia 30.11.2021 r. (warsztaty online) 30.11-6.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 30.11.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 30.11.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Dzień wolontariatu szkolnego. Inspiracje pedagogiczne 2.12.2021 r. (warsztaty online) 2.12.-7.12.2021 r. praca własna uczestnika
Data: 2.12.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, opiekunowie wolontariatu
Karty zgłoszenia: do 2.12.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie motywowania uczniów do uczenia się 2.12.2021 r. (warsztaty online) 3.12.-9.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 2.12.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 2.12.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Aktywizacja uczniów w dbałości o zdrowie 3.12.2021 r. (warsztaty online) 3.12.-6.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 3.12.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Pomysły na ozdoby i dekoracje świąteczne – forum doświadczeń 9.12.2021 r. (warsztaty online) 9.12-14.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 9.12.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie motywowania uczniów do uczenia się 10.12.2021 r. (warsztaty online) 10.12.-15.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 10.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 10.12.2021 r. do godz. 16.00

Temat: Pomysły na ozdoby i dekoracje świąteczne – forum doświadczeń 13.12.2021 r. (warsztaty online) 13.12-17.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 13.12.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.12.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego – lekcje z humorem 14.12.2021 r. (warsztaty online) 14.12.-19.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Wizualizacja zadań z egzaminów zewnętrznych z matematyki 14.12.2021 r. (warsztaty online) 14.12.-21.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r. do godz. 15.00

Temat: Arteterapia ukierunkowana na rozwój ucznia z trudnościami edukacyjnymi. 15.12.2021 r. (warsztaty online) 15.12.-20.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 15.12.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.12.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Indywidualizacja pracy z dzieckiem, uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 20.12.2021 r. (warsztaty online) 20.12.-24.12.2021 r. (praca własna uczestnika)
Data: 20.12.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 20.12.2021 r. do godz. 12.00


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych dla nauczycieli. Dane kontaktowe nauczycieli-konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

 

PUBLIKACJE – nieodpłatne

Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.