Oferta online nauczycieli-konsultantów – kwiecień 2021 r.

Oferta edukacyjna online
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
KWIECIEŃ 2021 r. – pobierz PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: Powstania śląskie w tekstach źródłowych i ikonografii. Otwarte zasoby edukacyjne
Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciel historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.04.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Mówimy po francusku,
czyli o asymilacji zapożyczeń francuskich w języku polskim

Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych
szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Karty zgłoszenia: do 7.04.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Kreatywne metody nauczania na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Metoda Design Thinking w zdalnym nauczaniu
Data: 9.04.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.04.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Jak radzić sobie z emocjami własnymi i uczniów, prowadząc zajęcia z języka angielskiego?
Data: 9.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela
Data: 9.04.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.04.2021 r. do godz. 16.00

Temat: Apologetyczne aspekty Święta Chrztu Polski
Data: 12.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Nauczyciel języka obcego rozpoczynający pracę dydaktyczną – organizowanie warsztatu pracy
Data: 13.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
Data: 14.04.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, dr Artur Dąbrowski, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 14.04.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Mindfulness – jak uważność może pomoc w nauczaniu?
Data: 14.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Kształtowanie algorytmicznego myślenia od najmłodszych lat
Data: 16.04.2021 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 16.04.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Rola technologii wodorowych w redukcji emisji zanieczyszczeń i ochronie klimatu. Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela
Data: 21.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, dr inż. Renata Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Prezentacja zmodyfikowanej wyszukiwarki „Wybieram szkołę” dedykowanej uczniom klas VIII i ich rodzicom na rok szkolny 2021/2022
Data: 26.04.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, rodzice uczniów
Karty zgłoszenia: do 26.04.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Jak chronić ucznia przed zagrożeniami cyfrowego świata?
Data: 26.04.2021 r. Szkolenie odwołane!!!
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: Szkolenie odwołane!!!

Temat: Rola literatury biblioterapeutycznej w edukacji emocjonalnej dzieci i młodzieży
Data: 27.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Jak rozmawiać z uczniami o europejskim dziedzictwie narodowym?
Data: 29.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.04.2021 r. do godz. 14.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


Temat: Wirtualne tablice w pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie sposobem na gromadzenie i przechowywanie materiałów edukacyjnych
Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 07.04.2021 r. do godz. 15.30

Temat: Wychowanie do wartości w szkole. Znaczenie miłości w życiu człowieka
Data: 8.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Edukacja ekologiczna i globalna w przedszkolu, szkole, placówce. Otwarte zasoby edukacyjne
Data: 12.04.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.04.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Indywidualizacja nauczania na lekcji informatyki
Data: 12.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Przygotowanie testów online na platformie ZPE
Data: 13.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Ewaluacja zajęć w zakresie działań stymulujących aktywność dziecka
Data: 15.04.2021 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 15.04.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Prowadzenie ewaluacji lekcji metodami alternatywnymi do ankiety
Data: 16.04.2021 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.04.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Przygotowanie testów online na platformie ZPE
Data: 16.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.04.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Święto Chrztu Polski. Jak przygotować i stworzyć eduroom z religii?
Data: 16.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Ewaluacja zajęć w zakresie działań stymulujących aktywność dziecka
Data: 19.04.2021 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli
Karty zgłoszenia: do 19.04.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Prowadzenie ewaluacji lekcji metodami alternatywnymi do ankiety
Data: 20.04.2021 r.
Godzina: 11.00-13.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: dyrektorzy szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2021 r. do godz. 10.00

Temat: Usługi słownikowe podstawy programowej
Data: 20.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Ewaluacja własnych zajęć w zakresie motywowania uczniów do uczenia się
Data: 22.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 22.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wychowanie do wartości w szkole – kształtowanie postawy odpowiedzialności
Data: 22.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Usługi słownikowe podstawy programowej
Data: 23.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.04.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Przygotowanie ankiet online na platformie ZPE
Data: 27.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.04.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Prezentacja z historii i wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem Emaze i Genial.ly
Data: 27.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.04.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Tożsamość kulturowa regionu – kreowanie postaw uczniów
Data: 29.04.2021 r.
Godzina: 16.45-18.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.04.2021 r. do godz. 15.45

Temat: Przygotowanie ankiet online na platformie ZPE
Data: 30.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.04.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Tworzenie plakatu na lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie. Wykorzystanie narzedzi online
Data: 30.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.04.2021 r. do godz. 14.00


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


Temat: Preorientacja i orientacja zawodowa – przykładowe scenariusze zajęć
Data: 9.04.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 9.04.2021 r.

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Budowanie wzajemnych relacji z uczniami
Data: 12.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.04.2021 r.

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
Data: 14.04.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.04.2021 r.

Temat: Nauczanie matematyki – trygonometria
Data: 15.04.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.04.2021 r.

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Umiejętności komunikacyjne w pracy z uczniami
Data: 26.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.04.2021 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Data: 28.04.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 28.04.2021 r.

Temat: Kompetencje wychowawcze nauczyciela. Rozwiązywanie konfliktów i problemów uczniów
Data: 29.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.04.2021 r.


WARSZTATY ONLINE Z PRACĄ WŁASNĄ UCZESTNIKA - forma nieodpłatna


Temat: Trudności natury sensorycznej u dzieci, uczniów ze spektrum autyzmu
7.04.2021 r. (warsztaty online)
7.04.-12.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 7.04.2021 r.

Temat: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych
7.04.2021 r. (warsztaty online)
7.04.-18.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 7.04.2021 r.

Temat: Jak pomóc uczniowi w skutecznym uczeniu się w kontekście jego zróżnicowanych potrzeb psychofizycznych?
Data: 8.04.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 8.04.2021 r. do godz . 13.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
8.04.2021 r. (warsztaty online)
8.04.-18.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 8.04.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.04.2021 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania w kontekście ucznia z zespołem Aspergera
12.04.2021 r. (warsztaty online)
12.04.-16.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 12.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 12.04.2021 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
12.04.2021 r. (warsztaty online)
12.04.-18.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 12.04.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.04.2021 r.

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu. Wykorzystanie zdalnego nauczania
13.04.2021 r. (warsztaty online)
13.04.-19.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 13.04.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2021 r.

Temat: Siła słowa – kształtowanie umiejętności językowych uczniów w różnych sytuacjach komunikacyjnych
13.04.2021 r. (warsztaty online)
13.04.-16.04.2021 r.

Data: 13.04.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2021 r.

Temat: Interaktywne narzędzie w pracy wychowawcy klasy – Edpuzzle
15.04.2021 r. (warsztaty online)
15.04.-19.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 15.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.04.2021 r.

Temat: Edpuzzle – wykorzystanie filmu w nauczaniu języka francuskiego
16.04.2021 r. (warsztaty online)
16.04.-21.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 16.04.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.04.2021 r.

Temat: Wybrane strategie pracy w grupie/klasie zróżnicowanej
19.04.2021 r. (warsztaty online)
19.04.-23.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 19.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 19.04.2021 r.

Temat: Biteable, Cartoon Maker – narzędzia online do tworzenia filmów animowanych
19.04.2021 r. (warsztaty online)
19.04.-22.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 19.04.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.04.2021 r.

Temat: Metody nauczania a metody aktywizujące
20.04.2021 r. (warsztaty online)
20.04.-23.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 20.04.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 20.04.2021 r.

Temat: Tworzenie interaktywnych zajęć z języka angielskiego na platformie Edpuzzle
20.04.2021 r. (warsztaty online)
20.04-25.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 20.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.04.2021 r.

Temat: Jak wspierać dziecko i jego rodzinę w czasie epidemii koronawirusa?
20.04.2021 r. (warsztaty online)
20.04.-27.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 20.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 20.04.2021 r.

Temat: Arteterapia ukierunkowana na rozwój ucznia z trudnościami edukacyjnymi
22.04.2021 r. (warsztaty online)
22.04-26.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 22.04.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.04.2021 r.

Temat: Stosowanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu matematyki
22.04.2021 r. (warsztaty online)
22.04.-30.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 22.04.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.04.2021 r.

Temat: Program „Przyjaciele Zippiego” a zdrowie psychiczne małego dziecka
23.04.2021 r. (warsztaty online)
23.04.-28.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 23.04.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 23.04.2021 r.

Temat: E-samorząd uczniowski w czasie pandemii
23.04.2021 r. (warsztaty online)
23.04.-27.04.2021 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 23.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.04.2021 r.

Temat: Wspomaganie rozwoju dziecka w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania cz. 2
26.04.2021 r. (warsztaty online)
26.04.-28.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 26.04.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 26.04.2021 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole
27.04.2021 r. (warsztaty online)
27.04.-30.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 27.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 27.04.2021 r.

Temat: Metoda dobrego startu, rysowane wierszyki wspierające rozwój dziecka/ucznia
27.04.2021 r. (warsztaty online)
27.04.-30.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 27.04.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 27.04.2021 r.

Temat: Prozdrowotne funkcje aktywności fizycznej – rola i zadania wychowania fizycznego w czasie pandemii
27.04.2021 r. (warsztaty online)
27.04.-29.04.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 27.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.04.2021 r.

Temat: Siła słowa – kształtowanie umiejętności językowych uczniów w różnych sytuacjach komunikacyjnych
28.04.2021 r. (warsztaty online)
28.04.-3.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 28.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.04.2021 r.

Temat: Prozdrowotne funkcje aktywności fizycznej – rola i zadania wychowania fizycznego w czasie pandemii
29.04.2021 r. (warsztaty online)
29.04.-1.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 29.04.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.04.2021 r.

Temat: Le français, une langue francophone à enseigner
29.04.2021 r. (warsztaty online)
29.04.-5.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 29.04.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.04.2021 r.

Temat: O potrzebie konstruowania zadań matematycznych dla uczniów w nauczaniu zdalnym
29.04.2021 r. (warsztaty online)
29.04.-7.05.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 29.04.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.04.2021 r.


SZKOLENIE NA PLATFORMIE MOODLE - nieodpłatne


Temat: Narzędzia online do tworzenia rebusów i gier interaktywnych
26.04.-28.04.2021 r. (szkolenie online)
26.04.-7.05.2021 r. (praca zdalna)

Data: 26.04.2021 r.
Godzina: 12.00-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 26.04.2021 r.


KONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie pod Honorowym Patronatem Minista Edukacji i Nauki (konferencja realizowana online)
Data: 19.04.2021 r
Godzina: 9.30 -15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Doroszuk
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół, nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni
Karty zgłoszenia: do 19.04.2021 r


SIECI WSPÓŁPRACY - nieodpłatne


Temat: Narzędzia pracy zdalnej (platforma Skype)
Data: 13.04.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.04.2021 r.


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej.

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne
Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych. Dane kontaktowe nauczycieli-konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
• na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
• w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.