Oferta online nauczycieli-konsultantów – czerwiec 2021 r.

Oferta edukacyjna online
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
CZERWIEC 2021 r. – pobierz PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w zakresie europejskiego dziedzictwa kulturowego
Data: 9.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Postulaty marksizmu kulturowego w przestrzeni społecznej – aspekt katechetyczny
Data: 9.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wychowanie do wartości w szkole – znaczenie prawdy w życiu człowieka
Data: 10.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Karty zgłoszenia: do 10.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Rola dyrektora w procesie wspomagania przedszkola, szkoły, placówki
Data: 10.06.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 10.06.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Bezpieczni w cyberprzestrzeni. Przegląd wybranych zasobów edukacyjnych
Data: 11.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej miast w kontekście przemian we współczesnej Polsce. Odniesienia metodyczne
Data: 11.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Drama i happening w edukacji szkolnej
Data: 14.06.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.06.2021 r. do godz. 12.30

Temat: Akademia Wychowawcy. Wpływ mediów społecznościowych na system wartości i rozwój ucznia
Data: 14.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 14.06.2021 r. do godz. 14.30

Temat: WebQuesty, czyli nowoczesne projekty uczniowskie z historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 14.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji
Data: 16.06.2021 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.06.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Gry i zabawy promujące europejskie dziedzictwo kulturowe
Data: 16.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Katecheza miejscem konfrontacji z humanizmem ateistycznym i jego postulatami
Data: 21.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Realizacja projektów europejskich – przykłady dobrej praktyki
Data: 22.06.2021 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.06.2021 r. do godz. 13.00

Temat: Favoriser l’oral en classe de FLE
Data: 30.06.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.06.2021 r. do godz. 10.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


Temat: Cyberbezpieczeństwo w szkole
Data: 1.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.06.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Cyberbezpieczeństwo w szkole
Data: 2.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.06.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Nie daj się nudzie na historii, czyli escape room w edukacji
Data: 2.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Bądź jak Napoleon Bonaparte… Szyfry i kody na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 7.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Genially – tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych
Data: 7.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie smartfonu do konfiguracji wideospotkania
Data: 8.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.06.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Odwrócona klasa online i offline
Data: 8.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie smartfonu do konfiguracji wideospotkania
Data: 10.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Europejskie dziedzictwo kulturowe Częstochowy i regionu
Data: 10.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Vademecum internetowych źródeł poprawności językowej
Data: 11.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Przygotowanie wersji przenośnej programów i danych
Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2021 r. do godz. 12.00

Temat: Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej regionu inspiracją dla nauczycieli
Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2021 r. do godz. 14.00

Temat: Vademecum internetowych źródeł poprawności językowej
Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 15.30 – 17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2021 r. do godz. 14.30

Temat: Przygotowanie wersji przenośnej programów i danych
Data: 17.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.06.2021 r. do godz. 12.00


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


Temat: GeoGebra w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym
Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2021 r.

Temat: Animacje w GeoGebrze
Data: 22.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.06.2021 r.


WARSZTATY ONLINE Z PRACĄ WŁASNĄ UCZESTNIKA - forma nieodpłatna


Temat: Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Kukiełki, pacynki, marionetki – bawimy się w teatr
7.06.2021 r. (warsztaty online)
7.06.-11.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 7.06.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.06.2021 r.

Temat: Praca z grupą, klasą ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
8.06.2021 r. (warsztaty online)
8.06.-11.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 8.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 8.06.2021 r.

Temat: Ocena z wychowania fizycznego w kontekście edukacji zdalnej
9.06.2021 r. (warsztaty online)
9.06.-11.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 9.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.06.2021 r.

Temat: Ocena z wychowania fizycznego w kontekście edukacji zdalnej
10.06.2021 r. (warsztaty online)
10.06.-14.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 10.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2021 r.

Temat: Praca w grupach na zdalnej lekcji języka francuskiego
10.06.2021 r. (warsztaty online)
10.06.-15.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 10.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.06.2021 r.

Temat: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu wychowania do życia w rodzinie. Praca z aplikacją LearningApps
15.06.2021 r. (warsztaty online)
15.06.-20.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.06.2021 r.

Temat: Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej
16.06.2021 r. (warsztaty online)
16.06.-21.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 16.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 16.06.2021 r.

Temat: Efektywność procesu nauczania na lekcji języka obcego
17.06.2021 r. (warsztaty online)
17.06.-22.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 17.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.06.2021 r.

Temat: EDpuzzle, czyli sposoby wykorzystania filmu na lekcji wychowania fizycznego
18.06.2021 r. (warsztaty online)
18.06.-21.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 18.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.06.2021 r.

Temat: Przedszkole, szkoła przyjazna dzieciom, uczniom ze spektrum autyzmu
21.06.2021 r. (warsztaty online)
21.06.-24.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 21.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 21.06.2021 r.

Temat: Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka
21.06.2021 r. (warsztaty online)
21.06.-25.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 21.06.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 21.06.2021 r.

Temat: Wolontariat szkolny w praktyce. Interaktywna promocja wolontariatu szkolnego
21.06.2021 r. (warsztaty online)
21.06.-24.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 21.06.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, specjaliści szkolni
Karty zgłoszenia: do 21.06.2021 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
24.06.2021 r. (warsztaty online)
24.06.-28.06.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 24.06.2021 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 24.06.2021 r.

Temat: Lekcja języka obcego dostosowana do ucznia z nadpobudliwością psychoruchową
29.06.2021 r. (warsztaty online)
29.06.-5.07.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 29.06.2021 r.
Godzina: 11.00-12.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.06.2021 r.

Temat: Przedszkole, szkoła przyjazna dzieciom, uczniom ze spektrum autyzmu
29.06.2021 r. (warsztaty online)
29.06.-1.07.2021 r. (praca własna uczestnika)

Data: 29.06.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 29.06.2021 r.


SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej.

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne
Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych. Dane kontaktowe nauczycieli-konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:
• na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
• w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).


Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.