Oferta online nauczycieli-doradców metodycznych – wrzesień/październik 2021 r.

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych
w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół
wrzesień-październik 2021 r. – pobierz PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych, jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.phpdoradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/konsultacje-online-doradcy-metodyczni-aktualizacja/).


Wychowanie przedszkolne - nieodpłatne


Temat: Wideokonferencja metodyczna. Planowanie i dokumentowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022
Data: 5.10.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 5.10.2021 r.

Temat: Obserwacja dziecka podstawą planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu
Data: 7.10.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 7.10.2021 r.

Temat: Gry i zabawy wspierające naukę czytania dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 12.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2021 r.

Temat: Miejsce mediów społecznościowych w życiu dziecka
Data: 18.10.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 18.10.2021 r.

Temat: Mutyzm wybiórczy – objawy, przyczyny, terapia
Data: 19.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 19.10.2021 r.

Temat: Jak przygotować, napisać i zrealizować w przedszkolu innowację pedagogiczną
Data: 21.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek w Częstochowie, ul. Czarnieckiego 21
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 21.10.2021 r.

Temat: Zabawy integracyjne w przedszkolu. Dzielimy się pomysłami
Data: 28.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek w Częstochowie, ul. Czarnieckiego 21
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 28.10.2021 r.


Edukacja wczesnoszkolna - nieodpłatne


Temat: Spotkanie z rodzicami w klasie I – nawiązanie kontaktów i pedagogizacja
Data: 1.09.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 1.09.2021 r.

Temat: Spotkanie z rodzicami w klasie I – nawiązanie kontaktów i pedagogizacja
Data: 8.09.2021 r. Odwołane!!!
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: Odwołane!!!

Temat: Rozwój muzyczny a rozwój języka dziecka
Data: 22.09.2021 r. Odwołane!!!
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: Odwołane!!!

Temat: Rozwój muzyczny a rozwój języka dziecka
Data: 29.09.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r.

Temat: Wychowanie fizyczne w podstawie programowej w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 6.10.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2021 r.

Temat: Wychowanie fizyczne w podstawie programowej w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 13.10.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 13.10.2021 r.

Temat: Ku wszechstronnemu rozwojowi dziecka – zabawy sensoryczne
Data: 19.10.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 19.10.2021 r.

Temat: Ku wszechstronnemu rozwojowi dziecka – zabawy sensoryczne
Data: 26.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 26.10.2021 r.


Biologia - nieodpłatne


Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela biologii szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022
Data: 2.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.09.2021 r.

Temat: Jak uczyć genetyki w szkole podstawowej? – propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 8.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 8.09.2021 r.

Temat: Różnorodność biologiczna w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą
Data: 15.09.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Ośrodek Edukacyjny w Kalinie, ul. Lompy 6
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.09.2021 r.

Temat: Jak uczyć genetyki w szkole podstawowej? – propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r.

Temat: Metody oceny jakości wód. Propozycja zajęć terenowych z biologii
Data: 6.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Park Miejski w Kłobucku- parking przy OSiR Kłobuck, ul. Sportowa 14
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych ( powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2021 r.

Temat: Praca z uczniem zdolnym. Przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
Data: 12.10.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4, sala nr 33
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych ( powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2021 r.

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Beskidów w dydaktyce i wychowaniu karta zgłoszenia: RODN „WOM” w Częstochowie – Karta zgłoszenia (womczest.edu.pl) – zakładka: wideokonferencja
Data: 20.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Clickmeeting (A. Krawczyk)
Odpowiada: Izabela Śledziona, Aleksandra Krawczyk, Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2021 r.

Temat: Praca z uczniem zdolnym. Przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r.


Geografia - nieodpłatne


Temat: Wideokonferencja przedmiotowo-metodyczna. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela geografii z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych w roku szkolnym 2021/2022
Data: 1.09.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.09.2021 r.

Temat: Spacer po Częstochowskich Alejach – wspomaganie nauczycieli w doborze i opracowaniu programu nauczania o własnym regionie
Data: 08.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: (Plac Daszyńskiego – koło pomnika Jana Pawła II)
Odpowiada: Barbara Kanoniak, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 08.09.2021 r.

Temat: Środowisko geograficzne Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
Data: 15.09.2021 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Ośrodek Edukacyjny Związku Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie, sala dydaktyczna
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.09.2021 r.

Temat: Poznawanie i dokumentowanie form przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie Kamieniołomu Lipówka jako przykład planowania i ewaluacji procesu dydaktycznego na lekcjach o własnym regionie w szkole podstawowej
Data: 15.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Kamieniołom Lipówka w Rudnikach k/Częstochowy
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 15.09.2021 r.

Temat: Analiza arkusza maturalnego z geografii – 2021 rok
Data: 15.09.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 15.09.2021 r.

Temat: Przykłady podejmowanych działań innowacyjnych na lekcjach geografii w szkole podstawowej
Data: 20.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 20.09.2021 r.

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela geografii w szkole podstawowej
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r.

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela geografii w szkole podstawowej
Data: 29.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiat myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna z geografii w szkole ponadpodstawowej. Procedury
Data: 29.09.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r.

Temat: Gra terenowa w ramach lekcji geografii
Data: 6.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Park Miejski w Kłobucku
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2021 r.

Temat: Spacer po Częstochowskich Alejach – wspomaganie nauczycieli w doborze i opracowaniu programu nauczania o własnym regionie
Data: 08.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: (Plac Daszyńskiego – koło pomnika Jana Pawła II)
Odpowiada: Barbara Kanoniak, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 08.10.2021 r.

Temat: Kreatywne zajęcia z geografii w terenie dla uczniów szkoły ponadpodstawowej
Data: 12.10.2021 r.
Godzina: 15.30- 17.00
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu ul. Sobieskiego 22
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2021 r.

Temat: Kreatywne lekcje geografii w terenie dla uczniów szkoły podstawowej
Data: 13.10.2021 r.
Godzina: 14.45-17.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 13.10.2021 r.

Temat: Poznajemy stanowiska geologiczne na terenie Kamieniołomu Lipówka czyli jak rozwinąć zainteresowania uczniów o własnym regionie
Data: 13.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Kamieniołom Lipówka w Rudnikach k/Częstochowy
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: ODWOŁANE!

Temat: OK zeszyt jako sposób na ciekawą lekcję o środowisku przyrodniczym Polski
Data: 18.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kłomnicach, ul. Szkolna 1
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 18.10.2021 r.

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Beskidów w dydaktyce i wychowaniu karta zgłoszenia: RODN „WOM” w Częstochowie – Karta zgłoszenia (womczest.edu.pl) – zakładka: wideokonferencja
Data: 20.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Clickmeeting (A. Krawczyk)
Odpowiada: Justyna Klimczak, Aleksandra Krawczyk, Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2021 r.

Temat: Kreatywne lekcje geografii w terenie dla uczniów szkoły podstawowej
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 14.45-17.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiat myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r.

Temat: Edukacja regionalna w szkole ponadpodstawowej
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r.


Historia - nieodpłatne


Temat: Nowoczesne metody i techniki nauczania w edukacji historycznej
Data: 6.09.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 6.09.2021 r.

Temat: Stosunki polsko-ukraińskie w edukacji historycznej w szkole podstawowej
Data: 13.09.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 13.09.2021 r.

Temat: Armia Krajowa w regionie częstochowskim w edukacji historycznej
Data: 20.09.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 20.09.2021 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna w szkole podstawowej na lekcjach historii
Data: 4.10.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: SP 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, ul. Leśna 1, sala 37
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 4.10.2021 r.

Temat: Konspiracja niepodległościowa w regionie częstochowskim po II wojnie światowej w edukacji historycznej
Data: 5.10.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 5.10.2021 r.

Temat: Planowanie i organizacja pracy metodami aktywnymi na lekcjach historii w szkole podstawowej
Data: 11.10.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: SP 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, ul. Leśna 1, sala 37
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 11.10.2021 r.

Temat: Radziwiłłowie i przedstawiciele innych znanych rodów w edukacji historycznej
Data: 18.10.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 18.10.2021 r.


Historia i wiedza o społeczeństwie - nieodpłatne


Temat: O empatii w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie – planowanie i organizacja pracy nauczyciela w szkole podstawowej
Data: 23.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (miasto Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2021 r.

Temat: Pomoc uczniom w procesie uczenia się na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
Data: 30.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (miasto Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 30.09.2021 r.

Temat: Siedem sposobów na kreatywną lekcję historii w szkole podstawowej
Data: 7.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (miasto Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 7.10.2021 r.

Temat: Pomoc uczniom w procesie uczenia się na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
Data: 13.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (miasto Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 13.10.2021 r.

Temat: Nauczyciel kreatorem edukacji – projekt czy innowacja?
Data: 21.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (miasto Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 21.10.2021 r.

Temat: Siedem sposobów na kreatywną lekcję wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
Data: 28.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (miasto Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 28.10.2021 r.


Język angielski - nieodpłatne


Temat: Kreatywna pracownia nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej
Data: 21.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 21.09.2021 r.

Temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego w szkole podstawowej
Data: 28.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 28.09.2021 r.

Temat: Aplikacja GooseChase w aktywizowaniu ucznia na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej
Data: 6.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2021 r.

Temat: Kodujemy na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej
Data: 12.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2021 r.

Temat: Kodujemy na lekcjach języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej
Data: 20.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2021 r.

Temat: Kreatywna pracownia nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r.


Język niemiecki - nieodpłatne


Temat: Przygotowanie quizów i testów on-line w programach Quizziz i Baamboozle na lekcje języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 29.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkolenie mailingowe. Obowiązuje wypełnienie karty zgłoszenia. Przed szkoleniem uczestnik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r.

Temat: Przygotowanie quizów i testów on-line w programach Gimkit i Wordwall na lekcje języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 6.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkolenie mailingowe. Obowiązuje wypełnienie karty zgłoszenia. Przed szkoleniem uczestnik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2021 r.

Temat: Wakelet – narzędzie do kolekcjonowania materiałów edukacyjnych na lekcje języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 13.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkolenie mailingowe. Obowiązuje wypełnienie karty zgłoszenia. Przed szkoleniem uczestnik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.10.2021 r.

Temat: Padlet – narzędzie do kolekcjonowania materiałów edukacyjnych na lekcje języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 20.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkolenie mailingowe. Obowiązuje wypełnienie karty zgłoszenia. Przed szkoleniem uczestnik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2021 r.

Temat: Przygotowanie quizów i testów on-line w programach Quizziz i Baamboozle na lekcje języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkolenie mailingowe. Obowiązuje wypełnienie karty zgłoszenia. Przed szkoleniem uczestnik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r.


Język polski - nieodpłatne


Temat: Promocja czytelnictwa wśród uczniów szkoły podstawowej. Kreatywne sposoby realizacji
Data: 8.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 8.09.2021 r.

Temat: Budowanie programu efektywności nauczania języka polskiego w świetle analizy wyników egzaminu ósmoklasisty. Planowanie pracy na rok szkolny 2021/2022
Data: 8.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 8.09.2021 r.

Temat: Egzamin maturalny z języka polskiego w formule 2023 – analiza wymagań
Data: 8.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.09.2021 r.

Temat: Wspieranie ucznia w procesie uczenia się na lekcjach języka polskiego
Data: 15.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 15.09.2021 r.

Temat: Twórcze metody pracy z lekturami w klasach VII – VIII. Czytanie emocjami
Data: 15.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 15.09.2021 r.

Temat: Język polski w użyciu – przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2023
Data: 15.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.09.2021 r.

Temat: Promocja czytelnictwa wśród uczniów szkoły podstawowej. Kreatywne sposoby realizacji
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r.

Temat: Test historyczno-literacki – przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2023
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r.

Temat: Dyskusja jako metoda pracy na języku polskim w szkole ponadpodstawowej
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (miasto Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r.

Temat: Wspieranie ucznia w procesie uczenia się na lekcjach języka polskiego
Data: 29.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r.

Temat: Wypowiedź argumentacyjna – przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2023
Data: 29.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r.

Temat: Problemowe metody nauczania języka polskiego – debata oksfordzka w szkole ponadpodstawowej
Data: 29.09.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (miasto Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r.

Temat: Język polski w użyciu – przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2023
Data: 5.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.10.2021 r.

Temat: Edpuzzle – narzędzie do tworzenia lekcji interaktywnych
Data: 6.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2021 r.

Temat: Edukacja patriotyczna na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Propozycje ćwiczeń, działań, scenariuszy lekcji, projektów
Data: 6.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2021 r.

Temat: Innowacja w praktyce szkolnej na lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 6.10.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (miasto Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2021 r.

Temat: Test historyczno-literacki – przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2023
Data: 12.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: VII LO im M. Kopernika w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2021 r.

Temat: Edpuzzle – narzędzie do tworzenia lekcji interaktywnych
Data: 13.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 13.10.2021 r.

Temat: Twórcze metody w pracy z lekturami w klasach IV – VI. Czytanie emocjami
Data: 13.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 13.10.2021 r.

Temat: Innowacyjne metody w nauczaniu języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 13.10.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (miasto Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 13.10.2021 r.

Temat: Technologie informacyjno-telekomunikacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 18.10.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (miasto Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 18.10.2021 r.

Temat: Znowelizowana lista lektur w podstawie programowej języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej
Data: 19.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 19.10.2021 r.

Temat: Jak zainteresować ucznia szkolną lekturą?
Data: 20.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2021 r.

Temat: Wypowiedź argumentacyjna – przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2023
Data: 20.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2021 r.

Temat: Znowelizowana lista lektur w podstawie programowej języka polskiego w klasach VII – VIII szkoły podstawowej
Data: 26.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 26.10.2021 r.

Temat: Jak zainteresować ucznia szkolną lekturą?
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r.

Temat: Egzamin maturalny z języka polskiego w formule 2023 – analiza wymagań
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: CKZiU w Lublińcu, ul.Grunwaldzka 48
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r.

Temat: Elementy tutoringu w pracy polonisty w szkole ponadpodstawowej
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (miasto Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r.


Muzyka, edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji muzycznej - nieodpłatne


Temat: Tworzenie i adaptacja programów nauczania muzyki
Data: 6.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.09.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w zakresie nauczania muzyki
Data: 7.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.09.2021 r.

Temat: Ocenianie pracy uczniów na lekcjach muzyki w klasach starszych szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej
Data: 8.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.09.2021 r.

Temat: Wpływ muzyki na wszechstronny rozwój ucznia, czyli kompetencje kluczowe na lekcjach muzyki
Data: 13.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.09.2021 r.

Temat: Ocenianie kształtujące na lekcjach muzyki
Data: 15.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.09.2021 r.

Temat: Forum wymiany doświadczeń – muzyka w szkole
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r.

Temat: Fletowe ABC – czyli jak urozmaicać repertuar gry
Data: 4.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.10.2021 r.

Temat: Odwrócona lekcja muzyki i praca zespołowa w aplikacji Padlet
Data: 5.10.2021 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.10.2021 r.

Temat: Ukulele – najprostszy z instrumentów. Nauka gry – cz.1
Data: 12.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Częstochowie, ul. Górna 12
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2021 r.

Temat: Ukulele – najprostszy z instrumentów. Nauka gry – cz.2
Data: 19.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Częstochowie, ul. Górna 12
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 19.10.2021 r.


Przedmioty ekonomiczne - nieodpłatne


Temat: Wykorzystanie aplikacji Wakelet w pracy zespołów przedmiotowych
Data: 21.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.09.2021 r.

Temat: Korzyści pracy w grupie w edukacji ekonomicznej – tworzymy komiks w aplikacji Makebeliefscomix
Data: 28.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 28.09.2021 r.

Temat: Aplikacja LearningApps w edukacji ekonomicznej
Data: 5.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu ul. Klonowa 10
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.10.2021 r.

Temat: „Koło fortuny” na lekcji podstaw przedsiębiorczości
Data: 12.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: Odwołane!

Temat: Metody i narzędzia badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego w edukacji ekonomicznej
Data: 19.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: Odwołane!

Temat: Wykorzystanie aplikacji Wakelet w pracy zespołów przedmiotowych
Data: 26.10.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu ul. Klonowa 10
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.10.2021 r.


Przedmioty zawodowe elektryczne - nieodpłatne


Temat: Planowanie pracy na rok szkolny 2021/2022 z uwzględnieniem modyfikacji programów nauczania przedmiotów zawodowych
Data: 9.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.09.2021 r.

Temat: Kształtowanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów szkół branżowych i techników
Data: 30.09.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.09.2021 r.

Temat: Programy komputerowe do projektowania instalacji elektrycznej i ich wykorzystanie w dydaktyce przedmiotów zawodowych branży elektrycznej
Data: 7.10.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.10.2021 r.

Temat: Dodatkowe kwalifikacje – oferta szkoły w kontekście treści wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodach
Data: 12.10.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2021 r.

Temat: Aktywizujące metody nauczania przedmiotów zawodowych elektrycznych
Data: 21.10.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.10.2021 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Office 365 w nauczaniu przedmiotów elektrycznych
Data: 22.10.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.10.2021 r.

Temat: Programy komputerowe do projektowania instalacji elektrycznej i ich wykorzystanie w dydaktyce przedmiotów zawodowych branży elektrycznej
Data: 26.10.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.10.2021 r.

Temat: Nowy egzamin zawodowy i refleksje po jego przeprowadzeniu
Data: 28.10.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 28.10.2021 r.


Pedagog szkolny - nieodpłatne


Temat: Interwencja kryzysowa w szkole – jak rozpoznać i jak pomagać?
Data: 22.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.09.2021 r.

Temat: Jak oswoić lęk w szkole i ułatwić uczniowi proces adaptacji?
Data: 29.09.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.09.2021 r.

Temat: Działania reintegracyjne zespołu klasowego po powrocie do szkoły
Data: 6.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2021 r.

Temat: Szkolna profilaktyka – jak osłabiać czynniki ryzyka, jak wzmacniać czynniki chroniące?
Data: 13.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.10.2021 r.

Temat: Interwencja kryzysowa w szkole – jak rozpoznać i jak pomagać?
Data: 20.10.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2021 r.

Temat: Działania reintegracyjne zespołu klasowego po powrocie do szkoły
Data: 27.10.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2021 r.