Oferta online nauczycieli-doradców metodycznych – styczeń/luty 2021 r.

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych
w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół
styczeń/luty 2021 r. – pobierz PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Objęli oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/konsultacje-online-doradcy-metodyczni-aktualizacja/).


wychowanie przedszkolne


Temat: Kompetencje cyfrowe nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wykorzystanie aplikacji Teams
Data: 11.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2021 r.

Temat: Kompetencje cyfrowe nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wykorzystanie aplikacji Teams
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r.

Temat: Czy wy wiecie, że babcia i dziadek są najlepsi na świecie? Inspiracje do zajęć w przedszkolu
Data: 18.01.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 18.01.2021 r.

Temat: Czy wy wiecie, że babcia i dziadek są najlepsi na świecie? Inspiracje do zajęć w przedszkolu
Data: 19.01.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2021 r.

Temat: Jak dbać o higienę cyfrową? Wskazówki dla przedszkolaków, rodziców i nauczycieli
Data: 25.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 25.01.2021 r.

Temat: Jak dbać o higienę cyfrową? Wskazówki dla przedszkolaków, rodziców i nauczycieli
Data: 1.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 1.02.2021 r.

Temat: Dobrostan nauczycieli wychowania przedszkolnego w dobie pandemii
Data: 8.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2021 r.

Temat: Jak dbać o higienę cyfrową? Wskazówki dla przedszkolaków, rodziców i nauczycieli
Data: 15.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2021 r.

Temat: Dobrostan nauczycieli wychowania przedszkolnego w dobie pandemii
Data: 22.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 22.02.2021 r.

Temat: Zima w przedszkolu z muzyką i ruchem
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Clickmeeting – w RODN „WOM” s. 237 online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r.

Temat: Jak w sposób twórczy pracować z tekstem literackim? Czytanie wrażeniowe w przedszkolu
Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r.

Temat: Integracja sensoryczna – ćwiczenia i zabawy dla dzieci przedszkolnych
Data: 19.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2021 r.

Temat: Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu
Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r.

Temat: Zima w przedszkolu z muzyką i ruchem
Data: 8.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Clickmeeting – w RODN „WOM” s. 237 online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2021 r.

Temat: Sprawność manualna i grafomotoryczna – zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 16.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 16.02.2021 r.

Temat: Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu
Data: 25.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 25.02.2021 r.


edukacja wczesnoszkolna


Temat: Zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej podstawą rozwijania kompetencji uczniów
Data: 11.01.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2021 r.

Temat: Zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej podstawą rozwijania kompetencji uczniów
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r.

Temat: Zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej podstawą rozwijania kompetencji uczniów
Data: 20.01.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 20.01.2021 r.

Temat: Zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej podstawą rozwijania kompetencji uczniów
Data: 27.01.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 27.01.2021 r.

Temat: Zadania z treścią metodą rozwijania kreatywności uczniów
Data: 3.02.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 3.02.2021 r.

Temat: Zadania z treścią metodą rozwijania kreatywności uczniów
Data: 10.02.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2021 r.

Temat: Zadania z treścią metodą rozwijania kreatywności uczniów
Data: 17.02.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 17.02.2021 r.

Temat: Zadania z treścią metodą rozwijania kreatywności uczniów
Data: 24.02.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2021 r.


biologia


Temat: Ptaki wokół nas – metody i formy edukacji ornitologicznej uczniów szkoły podstawowej
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat kłobucki – gmina: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – biologia
Data: 15.01.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Clickmeeting – w RODN „WOM” online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.01.2021 r.

Temat: Ptaki wokół nas – metody i formy edukacji ornitologicznej uczniów szkoły podstawowej
Data: 20.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – biologia
Data: 27.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Clickmeeting – w RODN „WOM” online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.01.2021 r.

Temat: Biologia na egzaminie ósmoklasisty
Data: 4.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (miasto Częstochowa i powiaty: lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.02.2021 r.

Temat: Konstruowanie zadań egzaminacyjnych z biologii dla uczniów szkoły podstawowej
Data: 11.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 11.02.2021 r.

Temat: Konstruowanie zadań egzaminacyjnych z biologii dla uczniów szkoły podstawowej
Data: 17.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (miasto Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 17.02.2021 r.

Temat: Konstruowanie zadań egzaminacyjnych z biologii dla uczniów szkoły podstawowej
Data: 24.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2021 r.


geografia


Temat: Pomysł na innowację pedagogiczną w nauczaniu geografii w szkole podstawowej. Region, w którym żyjemy
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 16.00 -17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r.

Temat: Pomysł na innowację pedagogiczną w nauczaniu geografii w szkole podstawowej. Elementy oceniania kształtującego
Data: 11.01.2021 r.
Godzina: 16.00 -17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2021 r.

Temat: Pomysł na innowację pedagogiczną w nauczaniu geografii w szkole podstawowej. OK zeszyt – cz. 1
Data: 18.01.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 18.01.2021 r.

Temat: Pomysł na innowację pedagogiczną w nauczaniu geografii w szkole podstawowej. OK zeszyt – cz. 2
Data: 25.01.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 25.01.2021 r.

Temat: Pomysł na innowację pedagogiczną w nauczaniu geografii w szkole podstawowej. Region, w którym żyjemy
Data: 1.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 1.02.2021 r.

Temat: Pomysł na innowację pedagogiczną w nauczaniu geografii w szkole podstawowej. Elementy oceniania kształtującego
Data: 8.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2021 r.

Temat: Pomysł na innowację pedagogiczną w nauczaniu geografii w szkole podstawowej. OK zeszyt – cz. 1
Data: 15.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2021 r.

Temat: Pomysł na innowację pedagogiczną w nauczaniu geografii w szkole podstawowej. OK zeszyt – cz. 2
Data: 22.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 22.02.2021 r.

Temat: Wykorzystanie wirtualnych tablic współdzielonych z uczniami podczas lekcji geografii w szkole podstawowej prowadzonej online
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 09.00-11.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii
szkół podstawowych (powiat kłobucki)

Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – geografia
Data: 22.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.01.2021 r.

Temat: Specyfika egzaminu ósmoklasisty z geografii w świetle informatora CKE
Data: 03.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 03.02.2021 r.

Temat: Specyfika egzaminu ósmoklasisty z geografii w świetle informatora CKE
Data: 10.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – geografia
Data: 14.01.2021 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 14.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – geografia
Data: 27.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 27.01.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w nauczaniu geografii w szkole ponadpodstawowej
Data: 11.02.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 11.02.2021 r.

Temat: Edukacja regionalna w szkole ponadpodstawowej. Przykłady zajęć
Data: 24.02.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2021 r.


historia


Temat: Metody aktywizujące na lekcjach historii w szkole podstawowej
Data: 14.01.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 14.01.2021 r.

Temat: Między małą a wielką historią na lekcjach w szkole podstawowej – podziemie antykomunistyczne w regionie częstochowskim
Data: 19.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2021 r.

Temat: Między małą a wielką historią na lekcjach w szkole podstawowej – aparat bezpieczeństwa Polski „ludowej” przeciw pielgrzymkom na Jasną Górę
Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r.

Temat: Radziwiłłowie i inne wielkie rody w edukacji historycznej w szkole podstawowej
Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r.

Temat: Problematyka Wołynia w edukacji historycznej w szkole podstawowej
Data: 16.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 16.02.2021 r.

Temat: Między małą a wielką historią na lekcjach w szkole podstawowej – podziemie niepodległościowe w regionie częstochowskim w czasie II wojny światowej
Data: 23.02.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 23.02.2021 r.


język niemiecki


Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język niemiecki
Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język niemiecki
Data: 20.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.01.2021 r.

Temat: Auf dem Foto ist meine Familie. Jak stworzyć piękną animację z obrazem i opisem na lekcji języka niemieckiego?
Data: 27.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.01.2021 r.

Temat: Dajcie mi, proszę, szybką odpowiedź! Narzędzia do informacji zwrotnej na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 29.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.01.2021 r.

Temat: Moi uczniowie lubią zabawę. Tworzymy komiksy w języku niemieckim
Data: 3.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.02.2021 r.

Temat: I kto to mówi? – praca z programem Voki na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 10.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2021 r.

Temat: Auf dem Foto ist meine Familie. Jak stworzyć piękną animację z obrazem i opisem na lekcji języka niemieckiego?
Data: 17.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.02.2021 r.

Temat: Dajcie mi, proszę, szybką odpowiedź! Narzędzia do informacji zwrotnej na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 24.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2021 r.


język polski


Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 7.01.2021 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 7.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 10.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język polski
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Clickmeeting WOM online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język polski
Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Clickmeeting WOM online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język polski
Data: 20.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Clickmeeting WOM online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021 – język polski
Data: 27.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Clickmeeting WOM online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.01.2021 r.

Temat: Przyjazne nauczanie języka polskiego w szkole ponadpodstawowej z uwzględnieniem założeń neurodydaktyki
Data: 3.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.02.2021 r.

Temat: Jak omawiać dzieło filmowe z uczniami na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej?
Data: 10.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2021 r.

Temat: Nauczanie przez słowo – obraz – dźwięk na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 17.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.02.2021 r.

Temat: Materiały edukacyjne w sieci. Inspiracje metodyczne dla nauczycieli języka polskiego szkoły ponadpodstawowej
Data: 24.02.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2021 r.

Temat: Narzędzia informacyjno-komunikacyjne w zdalnym nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 05.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 05.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 11.30-13.45
Miejsce: Clickmeeting WOM online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 20.01.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Clickmeeting WOM online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 20.01.2021 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 27.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 27.01.2021 r.

Temat: Kreatywny polonista – pomysły na ciekawe omówienie lektur szkolnych w szkole podstawowej
Data: 3.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 3.02.2021 r.

Temat: Jak efektywnie uczyć języka polskiego w szkole podstawowej?
Data: 10.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 17.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 17.02.2021 r.

Temat: Gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 24.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2021 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 7.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 10.45-13.00
Miejsce: Clickmeeting WOM online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r.

Temat: Programy, aplikacje i narzędzia a kreatywne nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 14.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.01.2021 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 20.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 27.01.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Clickmeeting WOM online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.01.2021 r.

Temat: Wychowanie do wartości na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 10.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2021 r.

Temat: Wychowanie do wartości na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 17.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.02.2021 r.

Temat: Programy, aplikacje i narzędzia a kreatywne nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 24.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Meet – poza WOM online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2021 r.

Temat: Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole. Prezentacja JES-PL – metody uczenia języka polskiego jako języka edukacji szkolnej
Data: 7.01.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 7.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r.

Temat: Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 – język polski
Data: 21.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 21.01.2021 r.

Temat: Wspieranie twórczego myślenia i działania w kształceniu polonistycznym w szkole podstawowej
Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r.

Temat: Wychowanie patriotyczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Propozycje ćwiczeń, działań, scenariuszy lekcji, projektów
Data: 4.02.2021 r.
Godzina: 16.00-19.00
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 4.02.2021 r.

Temat: Nie tylko recytacja. Formy parateatralne w edukacji polonistycznej w szkole podstawowej
Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r.


muzyka, edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji muzycznej


Temat: Z czego składa się muzyka? Zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych – cz. 1
Data: 7.01.2021 r.
Godzina: 09.30-11.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych oraz edukacji muzycznej w kl. 0-3 (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.01.2021 r.

Temat: Ukulele – najprostszy z instrumentów. Nauka gry – cz. 1
Data: 7.01.2021 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych oraz edukacji muzycznej w kl. 0-3 (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.01.2021 r.

Temat: Ukulele – najprostszy z instrumentów Nauka gry – cz. 2
Data: 8.01.2021 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych oraz edukacji muzycznej w kl. 0-3 (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.01.2021 r.

Temat: Z czego składa się muzyka? Zabawy muzyczno- ruchowe dla najmłodszych – cz. 2
Data: 11.01.2021 r.
Godzina: 09.30-11.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych oraz edukacji muzycznej w kl. 0-3 (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2021 r.

Temat: Ukulele – najprostszy z instrumentów. Nauka gry – cz. 1
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 09.30-11.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych oraz edukacji muzycznej w kl. 0-3 (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r.

Temat: Aby folklor nie był nudny – lekcje muzyki z wykorzystaniem metod aktywizujących
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r.

Temat: Ukulele – najprostszy z instrumentów Nauka gry – cz.2
Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 09.30-11.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych oraz edukacji muzycznej w kl. 0-3 (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r.

Temat: Muzyczne innowacje w szkole podstawowej
Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych oraz edukacji muzycznej w kl. 0-3 (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r.

Temat: Wczesna edukacja rytmiczna dzieci
Data: 5.02.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych oraz edukacji muzycznej w kl. 0-3 (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.02.2021 r.

Temat: Książki na lekcji muzyki, czyli jak pobudzać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność
Data: 5.02.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams – poza WOM online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych oraz edukacji muzycznej w kl. 0-3 (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.02.2021 r.


przedmioty ekononiczne


Temat: Aplikacja LearningApps w edukacji ekonomicznej
Data: 5.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2021 r.

Temat: Metody i narzędzia badania efektów procesu dydaktycznego w zakresie przedmiotów ekonomicznych
Data: 12.01.2021 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2021 r.

Temat: Kształcenie zdalne uczniów w zakresie przedmiotów ekonomicznych – aplikacja AnswerGarden i Mentimeter
Data: 19.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2021 r.

Temat: „Koło fortuny” na lekcji podstaw przedsiębiorczości
Data: 26.01.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2021 r.

Temat: Korzyści pracy w grupie na lekcjach z przedmiotów ekonomicznych. Tworzymy komiks w aplikacji Makebeliefscomix
Data: 3.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.02.2021 r.

Temat: Aplikacja Genially w pracy kreatywnego nauczyciela przedmiotów ekonomicznych
Data: 9.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.02.2021 r.

Temat: „Podatki” – scenariusz lekcji z wykorzystaniem aplikacji Genially
Data: 16.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.02.2021 r.

Temat: Tworzymy scenariusz lekcji „Rynek pracy” z wykorzystaniem narzędzi i metod kształcenia na odległość
Data: 23.02.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza WOM online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 23.02.2021 r.


przedmioty zawodowe elektryczne


Temat: Office 365 w pracy zdalnej nauczyciela przedmiotów zawodowych elektrycznych – OneNote
Data: 13.01.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.01.2021 r.

Temat: Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Wsparcie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych elektrycznych
Data: 4.02.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.02.2021 r.

Temat: Działania szkoły w zakresie przygotowania i organizacji egzaminu zawodowego w zawodach: elektryk i technik elektryk
Data: 11.02.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 11.02.2021 r.

Temat: Nauczanie podstaw normalizacji w szkole branżowej. Wsparcie dla nauczycieli przedmiotów elektrycznych
Data: 18.02.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 18.02.2021 r.

Temat: Współpraca szkół i pracodawców w przygotowaniu młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy
Data: 24.02.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams (wolna sala) lub Aula online/stacjonarne
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2021 r.