Oferta online nauczycieli-doradców metodycznych – marzec/kwiecień 2021 r.

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych
w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół
marzec/kwiecień 2021 r. – pobierz PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/konsultacje-online-doradcy-metodyczni-aktualizacja/).

wychowanie przedszkolne


MARZEC 2021 r.

Temat: Wiosenne przebudzenie – inspiracje do zajęć w przedszkolu
Data: 1.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2021 r.

Temat: Wiosenne przebudzenie – inspiracje do zajęć w przedszkolu
Data: 8.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 8.03.2021 r.

Temat: Inspiracje wielkanocne. Propozycje zajęć w przedszkolu
Data: 15.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 15.03.2021 r.

Temat: Dobór i adaptacja materiałów edukacyjnych i programów wychowania przedszkolnego
Data: 16.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 16.03.2021 r.

Temat: Inspiracje wielkanocne. Propozycje zajęć w przedszkolu
Data: 22.03.2021 r. (szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 22.03.2021 r.

Temat: Mutyzm wybiórczy – objawy, przyczyny, terapia
Data: 23.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2021 r.

Temat: Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu
Data: 24.03.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r.

Temat: Od pomysłu do innowacji pedagogicznej. Nowatorskie rozwiązania w wychowaniu przedszkolnym
Data: 29.03.2021 r. (szkolenie odwołane)
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 29.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021 r.

Temat: Rozwój dziecka w przedszkolu – rola obserwacji i diagnozy przedszkolnej (szkolenie odwołane!!!)
Data: 12.04.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: Szkolenie odwołane!

Temat: Miejsce mediów społecznościowych w życiu dziecka
Data: 12.04.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 12.04.2021 r.

Temat: Dobór i adaptacja materiałów edukacyjnych i programów wychowania przedszkolnego
Data: 15.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 15.04.2021 r.

Temat: Od pomysłu do innowacji pedagogicznej. Nowatorskie rozwiązania w wychowaniu przedszkolnym
Data: 19.04.2021 r. (szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 19.04.2021 r.

Temat: Rozwój dziecka w przedszkolu – rola obserwacji i diagnozy przedszkolnej
Data: 26.04.2021 r. (szkolenie odwołane!!!)
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 26.04.2021 r. (szkolenie odwołane!!!)

Temat: Integracja sensoryczna – ćwiczenia i zabawy dla dzieci przedszkolnych
Data: 27.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2021 r.


edukacja wczesnoszkolna


MARZEC 2021 r.

Temat: Cele, zadania i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej a osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uczniów i nauczycieli
Data: 10.03.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2021 r.

Temat: Współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej sposobem na aktywizowanie uczniów
Data: 17.03.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 17.03.2021 r.

Temat: Współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej sposobem na aktywizowanie uczniów
Data: 24.03.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r.

Temat: Cele, zadania i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej a osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uczniów i nauczycieli
Data: 31.03.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 31.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021 r.

Temat: Podejmowanie działań innowacyjnych sposobem na uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego
Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 7.04.2021 r.

Temat: Podejmowanie działań innowacyjnych sposobem na uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego
Data: 14.04.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 14.04.2021 r.

Temat: Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej pomysłem na dobre komunikowanie osiągnięć ucznia
Data: 21.04.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 21.04.2021 r.

Temat: Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej pomysłem na dobre komunikowanie osiągnięć ucznia
Data: 28.04.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 28.04.2021 r.


biologia


MARZEC 2021 r.

Temat: Platforma Testportal jako narzędzie do tworzenia testów ornitologicznych
Data: 4.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat: kłobucki – gmina: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno)
Karty zgłoszenia: do 4.03.2021 r.

Temat: Platforma Testportal jako narzędzie do tworzenia testów ornitologicznych
Data: 9.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat kłobucki – gmina: Opatów, Panki, Przystajń Popów, Wręczyca)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2021 r.

Temat: Egzamin ósmoklasisty z biologii w świetle informatora CKE
Data: 17.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.03.2021 r.

Temat: Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym na zajęciach pozalekcyjnych z biologii
Data: 25.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021 r.

Temat: Kampania antysmogowa „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” jako propozycja Obchodów Dnia Ziemi 2021
Data: 8.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 8.04.2021 r.

Temat: Kampania antysmogowa „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” jako propozycja Obchodów Dnia Ziemi 2021
Data: 15.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.04.2021 r.

Temat: Metody i formy pracy z uczniem przygotowującym się do XXI Powiatowego Konkursu Ekologicznego
Data: 21.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 21.04.2021 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji w nauczaniu biologii w szkole podstawowej
Data: 28.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 28.04.2021 r.


geografia


MARZEC 2021 r.

Temat: Wokół pytania kluczowego – aktywizacja uczniów na lekcjach geografii dotyczących zagadnień gospodarczych Polski
Data: 1.03.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2021 r.

Temat: Specyfika egzaminu ósmoklasisty z geografii w świetle informatora CKE
Data: 3.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2021 r.

Temat: Wokół pytania kluczowego – aktywizacja uczniów na lekcjach geografii dotyczących środowiska geograficznego Polski
Data: 8.03.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 8.03.2021 r.

Temat: Specyfika egzaminu ósmoklasisty z geografii w świetle informatora CKE
Data: 10.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2021 r.

Temat: Demografia w nauczaniu geografii w szkole ponadpodstawowej. Otwarte zasoby edukacyjne
Data: 11.03.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 11.03.2021 r.

Temat: Planowanie lekcji o środowisku geograficznym Polski w świetle wymagań egzaminu ósmoklasisty
Data: 15.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 15.03.2021 r.

Temat: Planowanie lekcji o ruchach Ziemi w świetle wymagań egzaminu ósmoklasisty
Data: 22.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 22.03.2021 r.

Temat: Regionalizm na lekcjach geografii w szkole ponadpodstawowej
Data: 24.03.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021 r.

Temat: Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych z geografii dla uczniów szkoły podstawowej
Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 7.04.2021 r.

Temat: Jak przeprowadzić innowację pedagogiczną z geografii w szkole ponadpodstawowej
Data: 8.04.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 8.04.2021 r.

Temat: Mapa i skala na lekcji geografii w kontekście wymagań egzaminu ósmoklasisty
Data: 12.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 12.04.2021 r.

Temat: Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych z geografii dla uczniów szkoły podstawowej
Data: 14.04.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 14.04.2021 r.

Temat: Rozwijanie geologicznych zainteresowań uczniów -mieszkańcy jurajskiego morza – cz. 1
Data: 19.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 19.04.2021 r.

Temat: Kreatywne zajęcia w terenie. Propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych
Data: 21.04.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 21.04.2021 r.

Temat: Rozwijanie geologicznych zainteresowań uczniów -mieszkańcy jurajskiego morza – cz. 2
Data: 26.04.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 26.04.2021 r.


historia


MARZEC 2021 r.

Temat: W kierunku innowacji pedagogicznej – nowoczesne narzędzia w edukacji historycznej
Data: 1.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 1.03.2021 r.

Temat: Planowanie, realizacja i ewaluacja procesu edukacji historycznej w szkole podstawowej
Data: 9.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2021 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna na lekcjach historii w szkole podstawowej
Data: 16.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 16.03.2021 r.

Temat: Konstruowanie, dobór, adaptacja i realizacja programu nauczania historii w szkole podstawowej
Data: 23.03.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021 r.

Temat: W kierunku innowacji pedagogicznej – narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu historii
Data: 13.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 13.04.2021 r.

Temat: Planowanie i organizacja pracy nauczyciela historii w kontekście egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
Data: 19.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 19.04.2021 r.

Temat: Konstruowanie, dobór, adaptacja i realizacja programu nauczania historii w szkole podstawowej
Data: 27.04.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2021 r.


język niemiecki


MARZEC 2021 r.

Temat: Utrwalanie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów na lekcji języka niemieckiego przy użyciu aplikacji Animoto
Data: 3.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2021 r.

Temat: Utrwalanie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów w zakresie tematu „Żywienie” na lekcji języka niemieckiego z użyciem programu Storyjumper
Data: 10.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2021 r.

Temat: Tworzenie tekstów do słuchania na zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów szkoły podstawowej
Data: 17.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.03.2021 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna na lekcjach języka niemieckiego z wykorzystaniem aplikacji Wakelet
Data: 24.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021 r.

Temat: Utrwalanie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów na lekcji języka niemieckiego przy użyciu aplikacji Animoto
Data: 14.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.04.2021 r.

Temat: Utrwalanie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów w zakresie tematu „Żywienie” na lekcji języka niemieckiego z użyciem programu Storyjumper
Data: 20.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.04.2021 r.

Temat: Tworzenie tekstów do słuchania na zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów szkoły podstawowej
Data: 21.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.04.2021 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna na lekcjach języka niemieckiego z wykorzystaniem aplikacji Wakelet
Data: 28.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 28.04.2021 r.


język polski


MARZEC 2021 r.

Temat: Organizacja pracy ósmoklasisty przed egzaminem z języka polskiego
Data: 2.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 2.03.2021 r.

Temat: Kreatywny polonista – pomysły na ciekawe omówienie lektur szkolnych w szkole podstawowej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
Data: 3.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2021 r.

Temat: Świat wartości w lekturach szkolnych
Data: 3.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2021 r.

Temat: Badanie i ewaluacja pracy polonisty w kontekście analizy wyników egzaminu maturalnego
Data: 3.03.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2021 r.

Temat: Organizacja pracy ósmoklasisty przed egzaminem z języka polskiego
Data: 9.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2021 r.

Temat: Jak wspierać ucznia w procesie uczenia się na lekcjach języka polskiego?
Data: 10.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2021 r.

Temat: Kreatywny polonista – pomysły na ciekawe omówienie lektur szkolnych w szkole podstawowej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
Data: 10.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2021 r.

Temat: Realizacja wymagań egzaminacyjnych na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 10.03.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2021 r.

Temat: Innowacje w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 17.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 17.03.2021 r.

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego (edukacja zdalna i stacjonarna)
Data: 17.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.03.2021 r.

Temat: Innowacyjne ćwiczenia retoryczne na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 17.03.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.03.2021 r.

Temat: Innowacje w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 24.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r.

Temat: Aktywizacja i indywidualizacja w pracy z uczniami na lekcjach języka polskiego
Data: 24.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r.

Temat: Wskazówki nowoczesnej neurodydaktyki w metodyce nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 24.03.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.03.2021 r.

Temat: Parafrazowanie, uogólnianie i streszczanie na lekcjach języka polskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty
Data: 30.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 30.03.2021 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 31.03.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 31.03.2021 r.

Temat: Parafrazowanie, uogólnianie i streszczanie na lekcjach języka polskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty
Data: 31.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 31.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne na lekcjach języka polskiego
Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.04.2021 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 7.04.2021 r.

Temat: Badanie i ewaluacja pracy polonisty w kontekście analizy wyników egzaminu maturalnego
Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.04.2021 r.

Temat: Wypowiedzi ustne na lekcjach języka polskiego – przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych
Data: 13.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 13.04.2021 r.

Temat: Jak efektywnie uczyć języka polskiego w szkole podstawowej? Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych
Data: 14.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 14.04.2021 r.

Temat: Świat wartości w lekturach szkolnych
Data: 14.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.04.2021 r.

Temat: Realizacja wymagań egzaminacyjnych na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 14.04.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.04.2021 r.

Temat: Innowacyjne ćwiczenia retoryczne na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 21.04.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.04.2021 r.

Temat: Jak efektywnie uczyć języka polskiego w szkole podstawowej? Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami
Data: 21.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 21.04.2021 r.

Temat: Jak wspierać ucznia w procesie uczenia się na lekcjach języka polskiego?
Data: 21.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.04.2021 r.

Temat: Wypowiedzi ustne na lekcjach języka polskiego – przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych
Data: 27.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2021 r.

Temat: Gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 28.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 28.04.2021 r.

Temat: Wskazówki nowoczesnej neurodydaktyki w metodyce nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 28.04.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 28.04.2021 r.

Temat: Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty
Data: 28.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 28.04.2021 r.

Temat: Aktywizacja i indywidualizacja w pracy z uczniami na lekcjach języka polskiego
Data: 29.04.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.04.2021 r.

Temat: Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty
Data: 29.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 29.04.2021 r.


muzyka, edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji muzycznej


MARZEC 2021 r.

Temat: Ukulele – najprostszy z instrumentów. Nauka gry – cz. 1
Data: 3.03.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.03.2021 r.

Temat: Ukulele – najprostszy z instrumentów. Nauka gry – cz. 2
Data: 5.03.2021 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.03.2021 r.

Temat: Aby folklor nie był nudny – lekcje muzyki z wykorzystaniem metod aktywizujących
Data: 5.03.2021 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.03.2021 r.

Temat: Muzyczne innowacje w szkole podstawowej
Data: 10.03.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.03.2021 r.

Temat: Muzyczne animacje, plakaty i prezentacje – projekt CANVA
Data: 12.03.2021 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.03.2021 r.

Temat: Gry planszowe na lekcjach muzyki
Data: 12.03.2021 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021 r.

Temat: Metody aktywizujące na lekcjach muzyki
Data: 7.04.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.04.2021 r.

Temat: Wczesna edukacja rytmiczna dzieci
Data: 14.04.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.04.2021 r.

Temat: Z czego składa się muzyka? Zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych – cz. 1
Data: 16.04.2021 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.04.2021 r.

Temat: Z czego składa się muzyka? Zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych – cz. 2
Data: 16.04.2021 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: seminarium online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.04.2021 r.


przedmioty ekononiczne


MARZEC 2021 r.

Temat: Aplikacja LearningApps w edukacji ekonomicznej
Data: 4.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.03.2021 r.

Temat: Kształcenie zdalne w zakresie przedmiotów ekonomicznych – aplikacja AnswerGarden i Mentimeter
Data: 9.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.03.2021 r.

Temat: Korzyści pracy w grupie na lekcjach z przedmiotów ekonomicznych. Komiks w aplikacji Makebeliefscomix
Data: 16.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.03.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne z przedmiotów ekonomicznych odpowiedzią na potrzeby uczniów
Data: 23.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.03.2021 r.

Temat: Aplikacja Genially w pracy kreatywnego nauczyciela przedmiotów ekonomicznych
Data: 30.03.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021 r.

Temat: „Koło fortuny” na lekcji podstaw przedsiębiorczości
Data: 13.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.04.2021 r.

Temat: Metody i narzędzia badania efektów procesu dydaktycznego przez nauczyciela przedmiotów ekonomicznych
Data: 20.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.04.2021 r.

Temat: Podstawa programowa – co powinien wiedzieć nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
Data: 27.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.04.2021 r.


przedmioty zawodowe elektryczne


MARZEC 2021 r.

Temat: Metoda projektów w nauczaniu przedmiotów zawodowych elektrycznych
Data: 4.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.03.2021 r.

Temat: Metodyka zdalnego nauczania przedmiotów zawodowych elektrycznych
Data: 11.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 11.03.2021 r.

Temat: Zastosowanie oprogramowania Simultus w nauczaniu przedmiotów elektrycznych
Data: 18.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 18.03.2021 r.

Temat: Ocena stopnia realizacji podstawy programowej w zawodach elektryk i technik elektryk
Data: 25.03.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.03.2021 r.

KWIECIEŃ 2021 r.

Temat: Aktywizujące metody nauczania przedmiotów zawodowych elektrycznych
Data: 8.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.04.2021 r.

Temat: Działania szkoły w zakresie przygotowania i organizacji egzaminu zawodowego w zawodach elektryk i technik elektryk
Data: 15.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.04.2021 r.

Temat: Opracowanie programu dla zawodów branży elektrycznej
Data: 22.04.2021 r. Szkolenie odwołane!
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: Szkolenie odwołane!

Temat: Propozycja innowacji pedagogicznej – inteligentne systemy sterowania automatyką budynku w nauczaniu przedmiotów elektrycznych
Data: 29.04.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: wideokonferencja
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.04.2021 r.