Oferta online nauczycieli-doradców metodycznych – maj/czerwiec 2021 r.

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych
w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół
maj/czerwiec 2021 r. – pobierz PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/konsultacje-online-doradcy-metodyczni-aktualizacja/).


wychowanie przedszkolne


MAJ 2021 r.

Temat: Jak sprawić mamie radość? Pomysły na prezenty
Data: 11.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)

Karty zgłoszenia: do 11.05.2021 r.

Temat: Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu
Data: 13.05.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)

Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r.

Temat: Jak sprawić mamie radość? Pomysły na prezenty
Data: 18.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)

Karty zgłoszenia: do 18.05.2021 r.

Temat: Miejsce mediów społecznościowych w życiu dziecka
Data: 20.05.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)

Karty zgłoszenia: do 20.05.2021 r.

Temat: „Toruńskie pierniki na Dzień Mamy” – znaczenie zabaw teatralnych w rozwoju dziecka
Data: 26.05.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Klub Politechnik w Częstochowie
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)

Karty zgłoszenia: do 26.05.2021 r.

Temat: Dobór i adaptacja materiałów edukacyjnych i programów wychowania przedszkolnego
Data: 2.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)

Karty zgłoszenia: do 2.06.2021 r.

CZERWIEC 2021 r.

Temat: Integracja sensoryczna – ćwiczenia i zabawy dla dzieci przedszkolnych
Data: 8.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)

Karty zgłoszenia: do 8.06.2021 r.

Temat: Jak dbać o higienę cyfrową? Wskazówki dla przedszkolaków, rodziców i nauczycieli
Data: 8.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Buczkowska- Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 8.06.2021 r.

Temat: Dobrostan nauczycieli wychowania przedszkolnego w dobie pandemii
Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Buczkowska- Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 15.06.2021 r.

Temat: Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu
Data: 17.06.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)

Karty zgłoszenia: do 17.06.2021 r.

Temat: Gry i zabawy wspierające naukę czytania dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 22.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)

Karty zgłoszenia: do 22.06.2021 r.

Temat: Opracowanie, dobór i adaptacja programów wychowania przedszkolnego
Data: 22.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Buczkowska- Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 22.06.2021 r.

Temat: Miejsce mediów społecznościowych w życiu dziecka
Data: 24.06.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
(przedszkola nr 40-44 i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)

Karty zgłoszenia: do 24.06.2021 r.

Temat: Od pomysłu do innowacji pedagogicznej. Nowatorskie rozwiązania w wychowaniu przedszkolnym
Data: 29.06.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Buczkowska- Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 29.06.2021 r.


edukacja wczesnoszkolna


MAJ 2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 4.05.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 4.05.2021 r.

Temat: Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 5.05.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 5.05.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 19.05.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 19.05.2021 r.

Temat: Rozwój umiejętności metodycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Data: 26.05.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 26.05.2021 r.

CZERWIEC 2021 r.

Temat: Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 2.06.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 2.06.2021 r.

Temat: Rozwój umiejętności metodycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Data: 9.06.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 9.06.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 16.06.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 16.06.2021 r.

Temat: Rozwój umiejętności metodycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Data: 23.06.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 23.06.2021 r.


biologia


MAJ 2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne na lekcjach biologii
Data: 6.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych
(Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 6.05.2021 r.

Temat: Lekcje powtórzeniowe z biologii z wykorzystaniem aplikacji Quizizz i Kahoot
Data: 13.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych
(Częstochowa, powiat częstochowski)

Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r.

Temat: Doświadczenia na lekcjach biologii w odniesieniu do podstawy programowej
Data: 19.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych
(powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 19.05.2021 r.

Temat: Program nauczania biologii w kontekście podstawy programowej
Data: 25.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych
(Częstochowa, powiat częstochowski)

Karty zgłoszenia: do 25.05.2021 r.

CZERWIEC 2021 r.

Temat: Lekcje powtórzeniowe z biologii z wykorzystaniem aplikacji Quizizz i Kahoot
Data: 1.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych
(powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 1.06.2021 r.

Temat: Doświadczenia na lekcjach biologii w odniesieniu do podstawy programowej
Data: 8.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych
(Częstochowa, powiat częstochowski)

Karty zgłoszenia: do 8.06.2021 r.

Temat: Ścieżka dydaktyczna w Nadleśnictwie Kłobuck i jej wykorzystanie na zajęciach terenowych
Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: stanowisko C pieszej Ścieżki dydaktycznej Kłobuck, ul. Zakrzewska 85
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych
(powiaty: kłobucki i lubliniecki)

Karty zgłoszenia: do 13.06.2021 r.

Temat: Program nauczania biologii w kontekście podstawy programowej
Data: 17.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych
(powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 17.06.2021 r.


geografia


MAJ 2021 r.

Temat: Innowacyjny nauczyciel geografii
Data: 5.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 5.05.2021 r.

Temat: Planowanie i organizacja warsztatów o własnym regionie – cz. 1
Data: 6.05.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych
(powiat częstochowski)

Karty zgłoszenia: do 6.05.2021 r.

Temat: Planowanie i organizacja warsztatów o własnym regionie – cz. 2
Data: 10.05.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych
(powiat częstochowski)

Karty zgłoszenia: do 10.05.2021 r.

Temat: Innowacyjny nauczyciel geografii
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r.

Temat: Jak pomóc uczniowi osiągnąć lepsze wyniki w nauce geografii? Zasoby internetowe
Data: 13.05.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r.

Temat: Planowanie i organizacja lekcji o własnym regionie z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów
Data: 17.05.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych
(powiat częstochowski)

Karty zgłoszenia: do 17.05.2021 r.

Temat: Planowanie i organizacja wycieczki krajoznawczej – poznajemy Częstochowę
Data: 24.05.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych
(powiat częstochowski)

Karty zgłoszenia: do 24.05.2021 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna z geografii w szkole ponadpodstawowej
Data: 26.05.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 26.05.2021 r.

CZERWIEC 2021 r.

Temat: Analiza programu nauczania geografii w odniesieniu do podstawy programowej
Data: 2.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 2.06.2021 r.

Temat: Planowanie i organizacja wycieczki krajoznawczej – poznajemy powiat częstochowski
Data: 07.06.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych
(powiat częstochowski)

Karty zgłoszenia: do 07.06.2021 r.

Temat: Edukacja regionalna w szkole ponadpodstawowej
Data: 8.06.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 8.06.2021 r.

Temat: Analiza programu nauczania geografii w odniesieniu do podstawy programowej
Data: 9.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 9.06.2021 r.

Temat: Podsumowanie realizacji podstawy programowej geografii w szkole ponadpodstawowej. Analiza arkusza maturalnego z geografii (2021 rok)
Data: 10.06.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 10.06.2021 r.

Temat: Podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli geografii w szkole podstawowej. Analiza oferty wydawniczej
Data: 14.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych
(powiat częstochowski)

Karty zgłoszenia: do 14.06.2021 r.

Temat: Wykorzystanie mapy podczas zajęć terenowych z geografii
Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Zalew „Zakrzew”, Kłobuck, ul. Stawowa
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych
(powiaty: kłobucki i lubliniecki)

Karty zgłoszenia: do 13.06.2021 r.

Temat: Podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli geografii w szkole podstawowej. Analiza oferty wydawniczej
Data: 21.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych
(powiat częstochowski)

Karty zgłoszenia: do 21.06.2021 r.


historia


MAJ 2021 r.

Temat: Egzamin ósmoklasisty z historii w świetle informatora CKE
Data: 10.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 10.05.2021 r.

Temat: W kierunku innowacji pedagogicznej – edukacja filmowa na lekcjach historii
Data: 17.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 17.05.2021 r.

Temat: Wykorzystanie programu Canva do tworzenia grafiki na lekcjach historii
Data: 24.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.05.2021 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne a tworzenie i adaptacja programu nauczania z historii
Data: 25.05.2021 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 25.05.2021 r.

CZERWIEC 2021 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna z historii w szkole podstawowej
Data: 7.06.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 7.06.2021 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne a tworzenie i adaptacja programu nauczania z historii
Data: 8.06.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 8.06.2021 r.

Temat: Program nauczania historii w szkole podstawowej – konstruowanie i adaptowanie do potrzeb pracy szkoły
Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 15.06.2021 r.

Temat: Edukacja regionalna w programach nauczania historii
Data: 21.06.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 21.06.2021 r.


język niemiecki


MAJ 2021 r.

Temat: Kształtowanie sprawności mówienia na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 5.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.05.2021 r.

Temat: Efektywność nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r.

Temat: Działania innowacyjne na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 19.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 19.05.2021 r.

Temat: Praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 26.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.05.2021 r.

CZERWIEC 2021 r.

Temat: Kształtowanie sprawności mówienia na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 2.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.06.2021 r.

Temat: Efektywność nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 9.06.2021 r. (szkolenie odwołane)
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.06.2021 r.

Temat: Działania innowacyjne na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 11.06.2021 r. (szkolenie odwołane)
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 11.06.2021 r.

Temat: Praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 16.06.2021 r. (szkolenie odwołane)
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.06.2021 r.


język polski


MAJ 2021 r.

Temat: Działania innowacyjne nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej – zajęcia teatralne
Data: 5.05.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 5.05.2021 r.

Temat: Jak rozwijać kreatywność uczniów na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej?
Data: 5.05.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.05.2021 r.

Temat: Komunikacja z uczniem na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 5.05.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.05.2021 r.

Temat: Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Dostosowanie programów nauczania
Data: 5.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 5.05.2021 r.

Temat: Działania innowacyjne nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej – zajęcia teatralne
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r.

Temat: Opracowanie, dobór i adaptacja programów nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r.

Temat: Terapeutyczna rola literatury, tematyka psychologiczna na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r.

Temat: Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Dostosowanie programów nauczania
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r.

Temat: Jak promować czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej – propozycje działań
Data: 18.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 18.05.2021 r.

Temat: Indywidualizacja procesu edukacyjnego na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 19.05.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 19.05.2021 r.

Temat: Innowacje i eksperymenty pedagogiczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 19.05.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 19.05.2021 r.

Temat: Słowa i obrazy – wykorzystanie multimediów na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 19.05.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 19.05.2021 r.

Temat: Jak promować czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej – propozycje działań
Data: 19.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 19.05.2021 r.

Temat: Indywidualizacja procesu edukacyjnego na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 26.05.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 26.05.2021 r.

Temat: Rodzaje i formy wsparcia uczniów w procesie uczenia się na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 26.05.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.05.2021 r.

Temat: Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego. Egzamin maturalny w 2023 roku
Data: 26.05.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.05.2021 r.

CZERWIEC 2021 r.

Temat: Ewaluacja procesu edukacyjnego w kontekście zdalnego nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 1.06.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 1.06.2021 r.

Temat: Jak rozwijać kreatywność uczniów na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej?
Data: 1.06.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.06.2021 r.

Temat: Komunikacja z uczniem na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 2.06.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.06.2021 r.

Temat: Propozycje innowacji pedagogicznych z języka polskiego – rekomendacje, pomysły
Data: 8.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 8.06.2021 r.

Temat: Ewaluacja procesu edukacyjnego w kontekście zdalnego nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 9.06.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 9.06.2021 r.

Temat: Opracowanie, dobór i adaptacja programów nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 9.06.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.06.2021 r.

Temat: Terapeutyczna rola literatury, tematyka psychologiczna na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 9.06.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.06.2021 r.

Temat: Jak planować proces uczenia się uczniów na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 9.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 9.06.2021 r.

Temat: Jak planować proces uczenia się uczniów na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 10.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 10.06.2021 r.

Temat: Budowanie programu efektywności nauczania języka polskiego po przeprowadzeniu analizy wyników egzaminu ósmoklasisty
Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 15.06.2021 r.

Temat: Opracowanie, dobór i adaptacja programów nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 16.06.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 16.06.2021 r.

Temat: Innowacje i eksperymenty pedagogiczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 16.06.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.06.2021 r.

Temat: Słowa i obrazy – wykorzystanie multimediów na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 16.06.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.06.2021 r.

Temat: Opracowanie, dobór i adaptacja programów nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 23.06.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 23.06.2021 r.

Temat: Rodzaje i formy wsparcia uczniów w procesie uczenia się na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 23.06.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.06.2021 r.

Temat: Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego. Egzamin maturalny w 2023 roku
Data: 23.06.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.06.2021 r.


muzyka, edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji muzycznej


MAJ 2021 r.

Temat: Ukulele – najprostszy z instrumentów. Nauka gry – cz. 1
Data: 10.05.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.05.2021 r.

Temat: Odwrócona lekcja muzyki i praca zespołowa w aplikacji Padlet
Data: 12.05.2021 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.05.2021 r.

Temat: Ukulele – najprostszy z instrumentów. Nauka gry – cz. 2
Data: 13.05.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r.

Temat: Ocenianie pracy uczniów na lekcjach muzyki w klasach starszych i w szkole ponadpodstawowej
Data: 18.05.2021 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 18.05.2021 r.

Temat: Książki na lekcjach muzyki, czyli jak pobudzać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność
Data: 19.05.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 19.05.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w zakresie nauczania muzyki
Data: 21.05.2021 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.05.2021 r.

Temat: Forum wymiany doświadczen – muzyka w szkole
Data: 31.05.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 31.05.2021 r.

CZERWIEC 2021 r.

Temat: Muzyczne dyplomy, plakaty i animacje w programie CANVA na koniec roku szkolnego
Data: 2.06.2021 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.06.2021 r.

Temat: Odwrócona lekcja muzyki i praca zespołowa w aplikacji Padlet
Data: 2.06.2021 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.06.2021 r.

Temat: Tworzenie i adaptacja programów nauczania muzyki – przygotowanie do nowego roku szkolnego
Data: 7.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.06.2021 r.


przedmioty ekononiczne


MAJ 2021 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Genial.ly w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych
Data: 4.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 4.05.2021 r.

Temat: Aplikacja LearningApps w edukacji ekonomicznej
Data: 11.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 11.05.2021 r.

Temat: Interaktywne filmy w edukacji ekonomicznej – aplikacja Edpuzzle
Data: 18.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 18.05.2021 r.

Temat: Planowanie i organizowanie pracy nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w nowym roku szkolnym
Data: 27.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 25.05.2021 r.

CZERWIEC 2021 r.

Temat: Interaktywne filmy w edukacji ekonomicznej – aplikacja Edpuzzle
Data: 1.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 1.06.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne odpowiedzią na potrzeby uczniów
Data: 8.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 8.06.2021 r.

Temat: Aplikacja LearningApps w edukacji ekonomicznej
Data: 15.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 15.06.2021 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji Genial.ly w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych
Data: 18.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 18.06.2021 r.


przedmioty zawodowe elektryczne


MAJ 2021 r.

Temat: Dodatkowe kwalifikacje – oferta szkoły w kontekście treści wykraczających poza podstawę programową kształcenia w zawodach branży elektrycznej
Data: 13.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.05.2021 r.

Temat: Edukacja normalizacyjna w szkołach branżowych i technikach
Data: 20.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.05.2021 r.

Temat: Efektywny e-learning w nauczaniu przedmiotów zawodowych branży elektrycznej
Data: 27.05.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.05.2021 r.

CZERWIEC 2021 r.

Temat: Zaawansowane testy wiedzy w Microsoft Teams i Testportal
Data: 1.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.06.2021 r.

Temat: Programy komputerowe do projektowania instalacji elektrycznej i ich wykorzystanie w dydaktyce przedmiotów zawodowych branży elektrycznej
Data: 10.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.06.2021 r.

Temat: Nowoczesne szkolnictwo zawodowe a wymagania rynku pracy
Data: 16.06.2021 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.06.2021 r.

Temat: Instalacje fotowoltaiczne oraz dobór aparatury łączeniowej i zabezpieczającej realizacja podstawy programowej w zawodach elektryk i technik elektryk
Data: 17.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.06.2021 r.

Temat: Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych branży elektrycznej
Data: 24.06.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: (Zespół Szkół Zawodowych, Lubliniec, ul. Klonowa 10)
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.06.2021 r.