Oferta nauczycieli-doradców metodycznych – listopad/grudzień 2021 r.

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych
w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół
listopad – grudzień 2021 r. – pobierz PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zgodnie z powierzeniem. W przypadku języka francuskiego również z terenu Bytomia, Dąbrowy Górniczej oraz powiatów: będzińskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych, jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/konsultacje-online-doradcy-metodyczni-aktualizacja/).

 


Wychowanie przedszkolne - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Gry i zabawy wspierające naukę czytania dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r.

Temat: Działania innowacyjne w przedszkolu z wykorzystaniem systemu EDUKACJA PRZEZ RUCH
Data: 19.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek w Częstochowie,
ul. Czarnieckiego 21

Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 19.11.2021 r.

Temat: „Kij ukryty w marchewce” – o karach i nagrodach w wychowaniu
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2021 r.

Temat: Gimnastyka dla mózgu, czyli jak rozwijać koncentrację i pamięć dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 30.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 30.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: „Kij ukryty w marchewce” – o karach i nagrodach w wychowaniu
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r.

Temat: Gimnastyka dla mózgu, czyli jak rozwijać koncentrację i pamięć dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r.

Temat: Gry i zabawy wspierające naukę czytania dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 16.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 16.12.2021 r.

Temat: Świąteczne życzenia – wychowanie do wartości w przedszkolu
Data: 23.12.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Akademickie Centrum Kultury (Klub Politechnik) ul. Armii Krajowej 23/25, Częstochowa
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 23.12.2021 r.


Edukacja wczesnoszkolna - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Inspiracje plastyczne na zajęciach artystycznych w klasach I-III szkoły podstawowej
Data: 4.11.2021 r.
Godzina: 11.30-12.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 4.11.2021 r.

Temat: Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej sposobem na dokumentowanie osiągnięć uczniów oraz komunikację z rodzicami
Data: 10.11.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 10.11.2021 r.

Temat: Zabawy sensoryczne źródłem nowych doświadczeń i doznań nie tylko u najmłodszych
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Konopiskach, ul. Sportowa 7
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r.

Temat: Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Przykłady pedagogizacji rodziców
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Wzbogacanie doświadczeń uczniów klas I-III szkoły podstawowej poprzez doznania poznawcze
Data: 2.12.2021 r.
Godzina: 11.30-12.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2021 r.

Temat: Innowacja muzyczna „Muzyka wokół nas”
Data: 9.12.2021 r.
Godzina: 11.30-12.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 9.12.2021 r.

Temat: Modyfikowanie programów nauczania w edukacji wczesnoszkolnej
Data: 15.12.2021 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (powiat częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 15.12.2021 r.


Biologia - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Walory przyrodnicze nieczynnego kamieniołomu Lipówka koło Częstochowy. Bioróżnorodność wokół nas
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: Kamieniołom Lipówka w Rudnikach k/ Częstochowy
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.11.2021 r.

Temat: Jak realizować treści z ewolucjonizmu w oparciu o program nauczania biologii?
Data: 10.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.11.2021 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości z genetyki w klasie VIII
Data: 19.11.2021 r.
Godzina: 8.00-8.45
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Morkrą 4, sala nr 33
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 19.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Budowa i działanie serca człowieka
Data: 3.12.2021 r.
Godzina: 10.45-11.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Morkrą 4, sala nr 33
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.12.2021 r.

Temat: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) na lekcji biologii
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa i powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r.

Temat: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) na lekcji biologii
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r.


Geografia - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Nieczynny kamieniołom jako miejsce edukacji przyrodniczo-ekologicznej
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: Kamieniołom „Lipówka” w Rudnikach k/Częstochowy
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.11.2021 r.

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi
Data: 8.11.2021 r.
Godzina: 10.50-11.35
Miejsce: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zawadzie, ul. Główna 18
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.11.2021 r.

Temat: Planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego na lekcjach geografii z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego
Data: 8.11.2021 r.
Godzina: 12.45-13.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kłomnicach, ul. Szkolna 1
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 8.11.2021 r.

Temat: Debata oksfordzka w nauczaniu geografii w szkole ponadpodstawowej
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r.

Temat: Wspomaganie uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na lekcji geografii w szkole podstawowej
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r.

Temat: Metoda eksperymentu w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych cz. 1
Data: 17.11.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2021 r.

Temat: Działania innowacyjne z zastosowaniem oceniania kształtującego w nauczaniu o środowisku przyrodniczym Polski – wymiana doświadczeń nauczycieli szkół podstawowych
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, ul. Księżycowa 6
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 23.11.2021 r.

Temat: Egzamin maturalny z geografii w formule 2023 – analiza zadań z geografii fizycznej
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2021 r.

Temat: Metoda eksperymentu w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych cz. 1
Data: 26.11.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiat myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich
Data: 2.12.2021 r.
Godzina: 8.55-9.40
Miejsce: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zawadzie, ul. Główna 18
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2021 r.

Temat: Sześć myślowych kapeluszy – metoda na ciekawą lekcję geografii w szkole podstawowej
Data: 2.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2021 r.

Temat: Ocenianie kształtujące jako sposób na kreatywną organizację i badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego na lekcjach o własnym regionie w szkole podstawowej – wymiana doświadczeń nauczycieli szkół podstawowych
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, ul. Księżycowa 6
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r.

Temat: Metoda eksperymentu w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych cz. 2
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r.

Temat: Egzamin maturalny z geografii w formule 2023 – analiza zadań z geografii społeczno-ekonomicznej
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Teams
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: ODWOŁANE

Temat: Jak wspomagać uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na lekcji geografii w szkole podstawowej
Data: 13.12.2021 r.
Godzina: 13.40-14.25
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Kłomnicach, ul. Szkolna 1
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 13.12.2021 r.

Temat: Metoda eksperymentu w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych cz. 2
Data: 15.12.2021 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.12.2021 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna z geografii w szkole ponadpodstawowej
Data: 21.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, ul. Sobieskiego 22
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 21.12.2021 r.


Historia - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna w szkole podstawowej na lekcjach historii
Data: 8.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 8.11.2021 r.

Temat: Pamięć o ofiarach Zbrodni Wołyńskiej w edukacji szkolnej
Data: 17.11.2021 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: Aula
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2021 r.

Temat: Dobór, adaptacja i opracowanie programu nauczania historii w szkole podstawowej
Data: 22.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 22.11.2021 r.

Temat: Planowanie i organizacja pracy metodami aktywnymi na lekcjach historii w szkole podstawowej
Data: 29.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 29.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Lekcja historii o charakterze rocznicowym w klasie VII: „Stan wojenny w Polsce 1981-1983”
Data: 10.12.2021 r.
Godzina: 13.20-14.05
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, ul. Leśna 1
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 10.12.2021 r.

Temat: Jasna Góra w stanie wojennym. Stosunki państwo-Kościół w edukacji historycznej w szkole podstawowej
Data: 13.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 13.12.2021 r.

Temat: Lekcja historii w klasie VII: „Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim. Między małą a wielką historią”
Data: 17.12.2021 r.
Godzina: 13.20-14.05
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, ul. Leśna 1
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 17.12.2021 r.

Temat: Planowanie i organizacja Jurajskiego Regionalnego Konkursu z Historii dla Uczniów Szkół Podstawowych
Data: 21.12.2021 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 21.12.2021 r.


Historia i wiedza o społeczeństwie - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Lekcja historii w klasie V: „Bogowie i mity”
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 9.50-10.35
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24, sala nr 23
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (miasto Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r.

Temat: Uczeń z zespołem Aspergera na lekcji historii w szkole podstawowej
Data: 25.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (miasto Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 25.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna na lekcji historii w szkole podstawowej
Data: 2.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (miasto Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2021 r.

Temat: Jak zainteresować uczniów historią? Lekcja z wykorzystaniem multimediów
Data: 16.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (miasto Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 16.12.2021 r.


Język angielski - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Nauka przez działanie – poznajemy nazwy zabawek
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 10.45-11.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, ul. Księżycowa 6
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r.

Temat: Poznajemy Nową Zelandię metodą stacji zadaniowych
Data: 17.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2021 r.

Temat: Wykorzystanie pacynki na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego w szkole podstawowej
Data: 1.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2021 r.

Temat: Christmas – realizacja tematu metodą stacji zadaniowych w klasach I-III szkoły podstawowej
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r.

Temat: Kodowanie na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej
Data: 15.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiegoszkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 15.12.2021 r.


Język francuski - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Mapy myśli, czyli wizualne notowanie na lekcjach języka francuskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 3.11.2021 r.

Temat: Wykorzystanie zasobów Youtube na lekcjach języka francuskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Data: 10.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 10.11.2021 r.

Temat: Film krótkometrażowy – pomysły na lekcje języka francuskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Data: 17.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2021 r.

Temat: Mapy myśli, czyli wizualne notowanie na lekcjach języka francuskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Świąteczny klimat na lekcji języka francuskiego w szkole podstawowej
Data: 1.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2021 r.

Temat: Kolory i emocje. Bajki na lekcjach języka francuskiego część 1
Data: 3.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 3.12.2021 r.

Temat: Kolory i emocje. Wykorzystanie zasobów Internetu na lekcjach języka francuskiego część 2
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r.

Temat: Storytelling, czyli opowiadanie na lekcji języka francuskiego
Data: 15.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 15.12.2021 r.


Język niemiecki - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Kształtowanie sprawności mówienia na lekcjach języka niemieckiego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkolenie mailingowe. Obowiązuje wypełnienie karty zgłoszenia. Przed szkoleniem uczestnik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: ODWOŁANE!

Temat: Utrwalanie kompetencji cyfrowych i językowych na lekcjach języka niemieckiego przy użyciu aplikacji Animoto
Data: 10.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkolenie mailingowe. Obowiązuje wypełnienie karty zgłoszenia. Przed szkoleniem uczestnik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: ODWOŁANE!

Temat: Utrwalanie kompetencji cyfrowych i językowych na lekcjach języka niemieckiego z wykorzystaniem narzędzia Genially
Data: 17.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkolenie mailingowe. Obowiązuje wypełnienie karty zgłoszenia. Przed szkoleniem uczestnik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2021 r.

Temat: Kształtowanie sprawności mówienia na lekcjach języka niemieckiego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkolenie mailingowe. Obowiązuje wypełnienie karty zgłoszenia. Przed szkoleniem uczestnik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: ODWOŁANE

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Działania innowacyjne z zakresu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 1.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2021 r.

Temat: Utrwalanie kompetencji cyfrowych i językowych na lekcjach języka niemieckiego przy użyciu aplikacji Animoto
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Szkolenie mailingowe. Obowiązuje wypełnienie karty zgłoszenia. Przed szkoleniem uczestnik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r.

Temat: Działania innowacyjne z zakresu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 15.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.12.2021 r.


Język polski - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Lekcja języka polskiego w klasie VII: Obraz świata w wierszu K. K. Baczyńskiego „Znów wędrujemy”
Data: 2.11.2021 r.
Godzina: 11.50-12.35
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 2.11.2021 r.

Temat: Lekturownik – niezbędnik ucznia. Działania innowacyjne w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 3.11.2021 r.

Temat: Masz głos – retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.11.2021 r.

Temat: „Uczta bogów” – zastosowanie metody dramy do utrwalenia znajomości mitologii greckiej
Data: 5.11.2021 r.
Godzina: 13.35-15.45
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie, al. T. Kościuszki 8
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 5.11.2021 r.

Temat: Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka polskiego
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 13.10-13.55
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r.

Temat: Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze wśród uczniów szkoły podstawowej?
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r.

Temat: Kontekst i jego znaczenie w interpretacji dzieła literackiego – krakowskie konteksty „Wesela” S. Wyspiańskiego. Innowacyjne realizacje na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r.

Temat: Planowanie pracy z zakresu języka polskiego z uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości i potrzeb uczniów
Data: 10.11.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 10.11.2021 r.

Temat: Znowelizowana lista lektur w podstawie programowej języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: ODWOŁANE

Temat: Terapeutyczna rola literatury – psychologiczne aspekty na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r.

Temat: Lekturownik – niezbędnik ucznia. Działania innowacyjne w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 17.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2021 r.

Temat: Historia literatury i wiedza o języku – razem czy osobno?
Data: 18.11.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 18.11.2021 r.

Temat: Znowelizowana lista lektur w podstawie programowej języka polskiego w klasach VII – VIII szkoły podstawowej
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: ODWOŁANE

Temat: Terapeutyczna rola literatury – psychologiczne aspekty na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18, s.11
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.11.2021 r.

Temat: Jak indywidualizować pracę z uczniami na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej?
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2021 r.

Temat: Adaptacja programu nauczania języka polskiego do nowej formuły wypracowania na egzaminie maturalnym
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: ODWOŁANE

Temat: Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze wśród uczniów szkoły podstawowej?
Data: 30.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 30.11.2021 r.

Temat: Masz głos – retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 30.11.2021 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18, s.11
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Jak indywidualizować pracę z uczniami na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej?
Data: 1.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2021 r.

Temat: Korespondencja sztuk na lekcji języka polskiego
Data: 1.12.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2021 r.

Temat: Jak towarzyszyć uczniom w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego?
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r.

Temat: Kompetencje literackie i językowe – przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego w formule 2023. Propozycje zadań testu historyczno-literackiego i ich realizacja na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r.

Temat: Opowiadanie twórcze i wypowiedź argumentacyjna – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r.

Temat: Wykorzystanie wiedzy o filmie w realizacji podstawy programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r.

Temat: Dyskusja jako metoda pracy na lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 13.12.2021 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 13.12.2021 r.

Temat: Podejmowanie działań innowacyjnych w pracy z lekturą szkolną na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 13.10-13.55
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r.

Temat: Jak towarzyszyć uczniom w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego?
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r.

Temat: Kontekst i jego znaczenie w interpretacji dzieła literackiego – krakowskie konteksty „Wesela” S. Wyspiańskiego. Innowacyjne realizacje na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 15.12.2021 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.12.2021 r.

Temat: Lekcja języka polskiego w klasie VII: Spotkania ze sztuką – środki malarskiego wyrazu, symbolika, kompozycja, kolorystyka, opinia
Data: 21.12.2021 r.
Godzina: 11.50-12.35
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 21.12.2021 r.


Matematyka - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki w pracy dydaktycznej
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 3.11.2021 r.

Temat: Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z matematyki w szkole podstawowej
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r.

Temat: Lekcja matematyki w klasie VI na temat mnożenia
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 10.45-11.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24, sala nr 9
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r.

Temat: Sketchnotka, czyli wizualna notatka na lekcji matematyki w szkole podstawowej
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 23.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Uczeń z zespołem Aspergera na lekcji matematyki w szkole podstawowej
Data: 1.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2021 r.

Temat: Sketchnotka, czyli wizualna notatka na lekcji matematyki w szkole podstawowej
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r.

Temat: „Radzisz sobie wyśmienicie…” Rola informacji zwrotnej na lekcji matematyki
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r.


Muzyka, edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji muzycznej - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Wpływ muzyki na wszechstronny rozwój ucznia. Kompetencje kluczowe na lekcjach muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 18.00-20.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w zakresie nauczania muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Data: 17.11.2021 r.
Godzina: 18.00-20.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2021 r.

Temat: Tańce zimowe i na Boże Narodzenie – świąteczne inspiracje
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Częstochowie, ul. Górna 12
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.11.2021 r.

Temat: Fletowe ABC – czyli jak urozmaicać repertuar gry
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 18.00-20.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2021 r.

Temat: Forum wymiany doświadczeń – muzyka w szkole
Data: 29.11.2021 r.
Godzina: 18.00-20.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 29.11.2021 r.

Temat: Gry planszowe na lekcjach muzyki
Data: 30.11.2021 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Książki na lekcjach muzyki, czyli jak pobudzać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność
Data: 1.12.2021 r.
Godzina: 18.00-20.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2021 r.

Temat: Odwrócona lekcja muzyki i praca zespołowa w aplikacji Padlet
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 18.00-20.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r.

Temat: Ukulele – świąteczne inspiracje
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r.


Przedmioty ekonomiczne - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: „Koło fortuny” na lekcji podstaw przedsiębiorczości
Data: 2.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.11.2021 r.

Temat: Metody i narzędzia badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego na lekcjach przedmiotów ekonomicznych
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r.

Temat: Interaktywne filmy w edukacji ekonomicznej – aplikacja Edpuzzle
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.11.2021 r.

Temat: Podstawa programowa – co powinien wiedzieć nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
Data: 18.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 18.11.2021 r.

Temat: Aplikacja Genially. Kreatywny nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
Data: 23.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.11.2021 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w zakresie przedmiotów ekonomicznych odpowiedzią na potrzeby uczniów
Data: 25.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.11.2021 r.

Temat: Podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+ „Dobry zawód – lepsza przyszłość”
Data: 30.11.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Aplikacja LearningApps – interaktywne i multimedialne moduły edukacyjne
Data: 7.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.12.2021 r.

Temat: Podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+
Data: 14.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.12.2021 r.

Temat: Kształcenie zdalne – aplikacja AnswerGarden i Mentimeter
Data: 28.12.2021 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 28.12.2021 r.


Przedmioty zawodowe elektryczne - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Propozycja innowacji – automatyka budynkowa
Data: 3.11.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.11.2021 r.

Temat: Rola współpracy nauczyciela przedmiotów zawodowych z doradcą metodycznym
Data: 9.11.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.11.2021 r.

Temat: Akademia Elektryka – zapoznanie z aktualnymi przepisami prawnymi i normami technicznymi
Data: 18.11.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: ODWOŁANE

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Akademia Elektryka – ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych
Data: 2.12.2021 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2021 r.

Temat: Umiejętności podstawowe i kompetencje społeczne – Zintegrowana Strategia Umiejętności.
Data: 9.12.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.12.2021 r.

Temat: Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela przedmiotów zawodowych branży elektrycznej – metoda projektu
Data: 16.12.2021 r.
Godzina: 15.05-15.50
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.12.2021 r.

Temat: Konstruowanie programu własnego nauczania dla zawodu
Data: 21.12.2021 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.12.2021 r.


Pedagog szkolny - nieodpłatne


LISTOPAD 2021 r.

Temat: Współdziałamy i bawimy się
Data: 5.11.2021 r.
Godzina: 9.45-10.35
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Chrobrego w Częstochowie ul. Warszawska 31
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.11.2021 r.

Temat: Jak oswoić lęk w szkole i ułatwić uczniowi proces adaptacji?
Data: 17.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2021 r.

Temat: Jak rozwijać bezpieczeństwo emocjonalne uczniów w szkole i zespole klasowym?
Data: 24.11.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

Temat: Mądry wybór w świecie gier
Data: 3.12.2021 r
Godzina: 12.45-13.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Chrobrego w Częstochowie ul. Warszawska 31
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.12.2021 r

Temat: Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów jako zadanie szkolnej profilaktyki
Data: 8.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2021 r.

Temat: Szkolna profilaktyka – osłabianie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących
Data: 15.12.2021 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.12.2021 r.