Oferta online nauczycieli-doradców metodycznych – listopad/grudzień 2020 r.

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych
w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół
listopad ̶ grudzień 2020 r. – pobierz PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Objęli oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/konsultacje-online-doradcy-metodyczni-aktualizacja/).


wychowanie przedszkolne


LISTOPAD 2020r.

Temat: Moje miasto Częstochowa – 800-lecie istnienia. Edukacja regionalna w przedszkolu (I termin)
Data: 3.11.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 3.11.2020 r.

Temat: Moje miasto Częstochowa – 800-lecie istnienia. Edukacja regionalna w przedszkolu (II termin)
Data: 9.11.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 9.11.2020 r.

Temat: Integracja sensoryczna – ćwiczenia i zabawy dla dzieci przedszkolnych
Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele
wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr 40-44 i przedszkola niepubliczne; powiat kłobucki)

Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Zabawy z fizyką w przedszkolu (I termin)
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Integracja sensoryczna – ćwiczenia i zabawy dla dzieci przedszkolnych
Data: 19.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr 40-44 i przedszkola niepubliczne; powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 19.11.2020 r.

Temat: Zabawy z fizyką w przedszkolu (II termin)
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych
Data: 26.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele
wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr 40-44 i przedszkola niepubliczne; powiat kłobucki)

Karty zgłoszenia: do 26.11.2020 r.

Temat: Zima w przedszkolu z muzyką i ruchem
Data: 30.11.2020 r.
Godzina: 16.30-19.00
Miejsce: Clickmeeting RODN „WOM” online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele
wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr 40-44 i przedszkola niepubliczne; powiat kłobucki)

Karty zgłoszenia: do 30.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Inspiracje bożonarodzeniowe, czyli pomysły na ciekawe zajęcia w przedszkolu
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: Działania innowacyjne w przedszkolu. Nowatorskie metody w pracy dydaktyczno- wychowawczej (I termin)
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Sprawność manualna i grafomotoryczna – zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 14.12.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele
wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr 40-44 i przedszkola niepubliczne; powiat kłobucki)

Karty zgłoszenia: do 14.12.2020 r.

Temat: Działania innowacyjne w przedszkolu. Nowatorskie metody w pracy dydaktyczno-wychowawczej (II termin)
Data: 15.12.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 15.12.2020 r.

Temat: Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych
Data: 17.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele
wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr 40-44 i przedszkola niepubliczne; powiat kłobucki)

Karty zgłoszenia: do 17.12.2020 r.


edukacja wczesnoszkolna


LISTOPAD 2020r.

Temat: Moc pytań otwartych, czyli jak zmienić ucznia w odkrywcę. Kreatywność nauczyciela inspiracją dla uczniów
Data: 5.11.2020 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Clickmeeting RODN „WOM” online
Odpowiada: Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 05.11.2020 r.

Temat: Moc pytań otwartych, czyli jak zmienić ucznia w odkrywcę. Kreatywność nauczyciela inspiracją dla uczniów
Data: 16.11.2020 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Clickmeeting RODN „WOM” online
Odpowiada: Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 16.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Rola zmysłów w procesie nauczania-uczenia się. Inicjatywność i przedsiębiorczość od najmłodszych lat
Data: 2.12.2020 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Clickmeeting RODN „WOM” online
Odpowiada: Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 02.12.2020 r.

Temat: Rola zmysłów w procesie nauczania-uczenia się. Inicjatywność i przedsiębiorczość od najmłodszych lat
Data: 16.12.2020 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Clickmeeting RODN „WOM” online
Odpowiada: Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 16.12.2020 r.


biologia


LISTOPAD 2020r.

Temat: Jak przygotować ucznia do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
Data: 3.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 3.11.2020 r.

Temat: Jak przygotować ucznia do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
Data: 10.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 10.11.2020 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne na lekcjach biologii
Data: 19.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 19.11.2020 r.

Temat: Biologia na egzaminie ósmoklasisty
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat kłobucki- gmina: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Biologia na egzaminie ósmoklasisty
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat kłobucki- gmina: Opatów, Panki, Przystajń Popów, Wręczyca)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: Biologia na egzaminie ósmoklasisty
Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat częstochowski – gmina: Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Przyrów, Koniecpol, Olsztyn, Janów, Lelów, Poczesna )
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Biologia na egzaminie ósmoklasisty
Data: 15.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat częstochowski –gminy: Mykanów, Kłomnice, Rędziny, Mstów, Blachownia, Konopiska, Kamienica Polska, Starcza)
Karty zgłoszenia: do 15.12.2020 r.


chemia


LISTOPAD 2020r.

Temat: Jak uczyć o zanieczyszczeniu powietrza – propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: Wykorzystanie platformy LearningApps do tworzenia gier edukacyjnych z chemii dla uczniów szkół podstawowych
Data: 9.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 9.11.2020 r.

Temat: Wykorzystanie platformy LearningApps do tworzenia gier edukacyjnych z chemii dla uczniów szkół podstawowych
Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 15.00 -17.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.

Temat: Jak uczyć o zanieczyszczeniu powietrza – propozycje rozwiązań metodycznych
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Wykorzystanie platformy Quizizz i Kahoot do sprawdzania wiedzy uczniów w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym chemii w szkole podstawowej
Data: 2.12.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2020 r.

Temat: Wykorzystanie platformy LearningApps do tworzenia gier edukacyjnych z chemii dla uczniów szkół podstawowych
Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM – poza RODN„WOM” online
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstawowych (powiaty: lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.


geografia


LISTOPAD 2020r.

Temat: Lekcja o własnym regionie. Lipówka –„Kopalnia zwrócona naturze” – obserwacja powstawania osadów wapiennych, skamieniałości, ruchów masowych
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Platforma Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: Tworzenie testów online z geografii – część 1
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: Lekcja o własnym regionie. Grodzisko Gąszczyk – obserwacja ostańców wapiennych, meandrów rzeki, doliny rzecznej Warty
Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Platforma Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Tworzenie testów online z geografii – część 1
Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Kreatywne zajęcia w terenie w szkole ponadpodstawowej
Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Lekcja o własnym regionie. Ciekawe miejsca krajobrazowe w powiecie częstochowskim
Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Platforma Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.

Temat: Lekcja o własnym regionie. Przyrodnicze i kulturowe walory własnego regionu – przykład trasy wycieczki krajoznawczej
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Platforma Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Jak pomóc uczniowi osiągnąć lepsze wyniki w uczeniu się geografii w szkole ponadpodstawowej? Zasoby internetowe
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Lekcja o własnym regionie Lipówka –„Kopalnia zwrócona naturze” – obserwacja powstawania osadów wapiennych, skamieniałości, ruchów masowych
Data: 2.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Platforma Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2020 r.

Temat: Tworzenie testów online z geografii – część 2
Data: 3.12.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 3.12.2020 r.

Temat: Lekcja o własnym regionie. Przyrodnicze i kulturowe walory własnego regionu – przykład trasy wycieczki krajoznawczej
Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Platforma Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.

Temat: Tworzenie testów online z geografii – część 2
Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne z geografii w szkole ponadpodstawowej
Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Lekcja o własnym regionie. Ciekawe miejsca krajobrazowe w powiecie częstochowskim
Data: 16.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Platforma Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 16.12.2020 r.

Temat: Edukacja regionalna w szkole ponadpodstawowej. Wprowadzenie do tematu
Data: 18.12.2020 r.
Godzina: 17.00-17.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 18.12.2020 r.


historia


LISTOPAD 2020r.

Temat: Praca ze źródłem historycznym w szkole podstawowej
Data: 10.11.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 10.11.2020 r.

Temat: Metody aktywizujące w nauczaniu historii w szkole podstawowej
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Stosunki państwo – Kościół w Polsce „ludowej” – realizacja podstawy programowej historii w szkole podstawowej w oparciu o historię regionu
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Efektywne metody nauczania historii w szkole podstawowej
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: Konspiracja niepodległościowa w czasie II wojny światowej i po wojnie w regionie częstochowskim
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Nowoczesne narzędzia w edukacji historycznej
Data: 15.12.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 15.12.2020 r.


język niemiecki


LISTOPAD 2020r.

Temat: Tworzenie quizów, testów i ankiet online na lekcji języka niemieckiego w aplikacji Quizizz
Data: 04.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 04.11.2020 r.

Temat: Nauczanie sprawności słuchania i czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Tworzenie zespołowych quizów w programach Kahoot i Baamboozle na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.

Temat: Kształtowanie sprawności mówienia i pisania na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Tworzenie testów na lekcje języka niemieckiego w szkole podstawowej na platformach Testportal i Gimkit
Data: 02.12.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Google Meet – poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 02.12.2020 r.

Temat: Nauczanie zintegrowanych sprawności na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 09.12.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Google Meet – poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 09.12.2020 r.

Temat: Tworzenie interaktywnych ćwiczeń i zabaw w aplikacji LearningApps na lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 16.12.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Google Meet – poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 16.12.2020 r.


język polski


LISTOPAD 2020r.

Temat: Wykorzystywanie wyników egzaminu ósmoklasisty w diagnozie efektywności kształcenia
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień, Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: Wychowanie patriotyczne na lekcjach języka polskiego. Propozycje ćwiczeń, działań, scenariuszy lekcji, projektów
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Cickmeeting w „WOM” online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: Konteksty historyczne XX wieku z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi na lekcjach języka polskiego
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: Video ergo sum – metodyczne rozwiązania analizy dzieła ikonograficznego na lekcjach języka polskiego
Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole. Prezentacja JES-PL – metody uczenia języka polskiego jako języka edukacji szkolnej
Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Organizacja pracy na platformach edukacyjnych i połączenie jej z pracą tradycyjnie prowadzonych lekcji języka polskiego
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Jak się uczyć? Dobre praktyki w procesie uczenia się języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Kreatywny polonista – pomysły na ciekawe omówienie lektur szkolnych w szkole podstawowej
Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień, Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.

Temat: Efektywne nauczanie języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej
Data: 20.11.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 20.11.2020 r.

Temat: Parafrazowanie, uogólnianie i streszczanie na lekcjach języka polskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty
Data: 23.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: TEAMS – poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 23.11.2020 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień, Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Parafrazowanie, uogólnianie i streszczanie na lekcjach języka polskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: TEAMS – poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Kino w klasie – analiza filmu na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Konteksty historyczne XX wieku z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi na lekcjach języka polskiego
Data: 26.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.11.2020 r.

Temat: Jak się uczyć? Dobre praktyki w procesie uczenia się języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 27.11.2020 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.11.2020 r.

Temat: Wychowanie patriotyczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 30.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Cickmeeting w „WOM” online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Przykłady innowacyjnych narzędzi do prowadzenia lekcji zdalnych z języka polskiego
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: TEAMS – poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 2.12.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień, Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2020 r.

Temat: Sposób na lekturę w klasach IV – VI szkoły podstawowej
Data: 2.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2020 r.

Temat: Drama na lekcjach języka polskiego w aspekcie nowej podstawy programowej
Data: 2.12.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2020 r.

Temat: Przykłady innowacyjnych narzędzi do prowadzenia lekcji zdalnych z języka polskiego
Data: 2.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: TEAMS – poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 2.12.2020 r.

Temat: Innowacje w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień, Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.

Temat: Teza, argument, przykład – czyli o rozprawce na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.

Temat: Sposób na lekturę w klasach VII – VIII szkoły podstawowej
Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Efektywne lekcje języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 16.12.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień, Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.12.2020 r.

Temat: Pomysły na kreatywne czytanie na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 16.12.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.12.2020 r.

Temat: Najczęstsze formy nauczania online wykorzystywane przez nauczycieli języka polskiego szkoły podstawowej w edukacji zdalnej
Data: 17.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 17.12.2020 r.


muzyka


LISTOPAD 2020r.

Temat: Z czego składa się muzyka? Zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych – część 1
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: Gry planszowe na lekcjach muzyki – projekt edukacyjny
Data: 6.11.2020 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.11.2020 r.

Temat: Aby folklor nie był nudny – lekcje muzyki z wykorzystaniem metod aktywizujących
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Muzyczne innowacje w szkole podstawowej
Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Z czego składa się muzyka? Zabawy muzyczno- ruchowe dla najmłodszych – część 2
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w nauczaniu muzyki w szkole podstawowej
Data: 4.12.2020 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.12.2020 r.

Temat: Metody aktywizujące na lekcjach muzyki w szkole podstawowej
Data: 4.12.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.12.2020 r.


przedmioty ekononiczne


LISTOPAD 2020r.

Temat: Aplikacja LearningApps w edukacji ekonomicznej
Data: 3.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 3.11.2020 r.

Temat: Metody i narzędzia do diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów ekonomicznych
Data: 10.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 10.11.2020 r.

Temat: Praktyki zawodowe realizowane w formie projektu edukacyjnego na przedmiotach ekonomicznych
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Staż uczniowski jako aktywność zawodowa
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Narzędzia dydaktyczne w kształceniu zdalnym przedmiotów ekonomicznych
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: „Koło fortuny” na lekcji podstaw przedsiębiorczości
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Aplikacja Genial.ly – tworzenie interaktywnych CV
Data: 15.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM- poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki,
lubliniecki, myszkowski)

Karty zgłoszenia: do 15.12.2020 r.


przedmioty zawodowe elektryczne


Temat: Office 365 Education w pracy zdalnej szkoły w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych elektrycznych
Data: 10.11.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.11.2020 r.

Temat: Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020r.

Temat: Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli szkoły branżowej
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Google Suite poza RODN „WOM” online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Szkolenie Odwołane!!!

Temat: Aktywizujące metody nauczania przedmiotów zawodowych elektrycznych
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Google Suite
poza RODN „WOM” online

Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.