Oferta wspomagania nauczycieli-doradców metodycznych – styczeń/luty 2020 r. (archiwum)

 Oferta styczeń/luty 2020 r. – pobierz pdf

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
Od 12 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracuje 20 nauczycieli-doradców metodycznych powołanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Objęli oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych.
Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-doradcę metodycznego prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia online w terminie do 3 tygodni od dnia szkolenia.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2019/12/doradcy-wykaz-dane-wg-przedmiot%C3%B3w-na-strone-nowee.pdf).

FORMY SZKOLENIOWE – LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty 8.01.2020 r. 15.00-17.00 Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjno-
-wychowawczej w przedszkolu
nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 1-10)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
zajęcia otwarte 13.01.2020 r. 9.30-10.15 W krainie śniegowego płatka nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 1-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 14.01.2020 r. 14.00-17.00 Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek są najlepsi na świecie – propozycje zajęć w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy nr: 1-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
RODN „WOM”
w Częstochowie,
Al. Jana Pawła II 126/130,
s. 236
warsztaty 15.01.2020 r. 10.00-12.30 Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek są najlepsi na świecie – propozycje zajęć w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy nr: 1-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
RODN „WOM”
w Częstochowie,
Al. Jana Pawła II 126/130,
s. 253
warsztaty 15.01.2020 r. 15.00-17.00 Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjno-
-wychowawczej w przedszkolu
nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 11-20)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 22.01.2020 r. 15.00-17.00 Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjno-
-wychowawczej w przedszkolu
nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 21-30)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
zajęcia otwarte 28.01.2020 r. 15.00-16.30 Tańce świąteczne
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień tanecznych
nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy
nr: 1-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 29.01.2020 r. 15.00-17.00 Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjno-
-wychowawczej w przedszkolu
nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy
nr: 31-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
sieć współpracy i samokształcenia
(I spotkanie)
31.01.2020 r. 15.00-16.00 W kręgu przedszkola nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy
nr: 31-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 3.02.2020 r. 14.00-18.00 Cele zrównoważonego rozwoju w praktyce wychowawczo-edukacyjnej małego dziecka nauczyciele wychowania przedszkolnego(MP miasta Częstochowy nr: 1-39) Barbara Buczkowska-
-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, s. 236
konferencja 5.02.2020 r. 15.00-16.50 Prawa dziecka w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-20) Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
konferencja 10.02.2020 r. 15.30-17.10 Prawa dziecka w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-39) Barbara Buczkowska-
-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, s. 236
konferencja 12.02.2020 r. 15.00-16.50 Prawa dziecka w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego
(MP miasta Częstochowy nr: 21-39)
Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 18.02.2020 r. 15.00-16.50 Matematyka od przedszkola nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-39) Barbara Buczkowska-
-Staniec
RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, s. 231
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-16.55 Matematyka od przedszkola nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-20) Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
zajęcia otwarte 21.02.2020 r. 12.30-14.00 Śniegowe bałwanki nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 1-39) Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3
warsztaty 26.02.2020 r. 15.00-16.55 Matematyka od przedszkola nauczyciele wychowania przedszkolnego (MP miasta Częstochowy nr: 21-39) Barbara Buczkowska-
-Staniec
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, s. 3

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
konferencja 2.01.2020 r. 15.00-16.30 Umiejętności kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(SP miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego)
Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, Aula „Forum”
warsztaty 27.01.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 28.01.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 05.02.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 12.02.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 26.02.2020 r. 15.00-17.15 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (SP miasta Częstochowy nr: 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, szkoły niepubliczne) Iwona Kiełczykowska Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24,
s. 9
warsztaty 27.01.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2,
s. 12
warsztaty 28.01.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 29.01.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 30.01.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 4.02.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 11.02.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 18.02.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12
warsztaty 25.02.2020 r. 14.30-16.45 Rozwijanie kompetencji matematycznych – bajki i gry matematyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
(gminy: Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza)
Katarzyna Trelińska Szkoła Podstawowa w Kruszynie, ul. Pocztowa 2, s. 12

BIOLOGIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty terenowe 28.01.2020 r. 14.30-16.45 Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym nauczyciele biologii (SP powiaty: kłobucki, częstochowski) Izabela Śledziona Park Miejski w Kłobucku
warsztaty 5.02.2020 r. 14.30-17.30 Jak dbać o jakość powietrza?
Propozycje rozwiązań metodycznych
nauczyciele chemii i biologii (SP powiaty: kłobucki, częstochowski) Olga Pląskowska-
-Grondys, Izabela Śledziona
Szkoła Podstawowa nr 3
w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
warsztaty 10.02.2020 r. 14.30-16.45 Wykorzystanie aplikacji Kahoot.it
na lekcjach biologii
nauczyciele biologii (SP powiaty: kłobucki, częstochowski) Izabela Śledziona Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
konferencja 12.02.2020 r. 14.30-16.45 Temat pszczoły miodnej w edukacji i jej znaczenie dla środowiska człowieka nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (SP powiaty: kłobucki, częstochowski, lubliniecki, myszkowski) Izabela Śledziona, Olga Pląskowska-
-Grondys, Aleksandra Krawczyk, Producent „Miodów Polskich” w Mokrej III
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4, sala gimnastyczna
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Biologiczny i chemiczny aspekt substancji uzależniających. Zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela nauczyciele biologii (SP powiat częstochowski), nauczyciele chemii (SP powiaty: częstochowski, myszkowski) Izabela Śledziona, Olga  Pląskowska-
-Grondys,
Aleksandra Krawczyk
RODN „WOM” w Częstochowie, s. 244
warsztaty terenowe 26.02.2020 r. 14.30-16.00 Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym nauczyciele biologii (SP powiaty: kłobucki, częstochowski) Izabela Śledziona Park im. S. Staszica
w Częstochowie

CHEMIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
wykład 9.01.2020 r. 15.30-17.00 Doświadczenia chemiczne w aktywizacji uczniów podczas procesu lekcyjnego nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka VI LO w Częstochowie,
ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
zajęcia otwarte 10.01.2020 r. 11.10-11.55 Atom bez tajemnic – lekcja powtórzeniowa nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka VI LO w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s. 14
seminarium 30.01.2020 r. 16.30-18.00 Empatia nauczyciela a efektywność nauczania chemii nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka VI LO w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40, s.14
seminarium 13.02.2020 r. 9.00-10.30 Realizacja podstawy programowej chemii nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka RODN „WOM” w Częstochowie, s.238
seminarium 13.02.2020 r. 15.30-17.00 Empatia nauczyciela a efektywność nauczania chemii nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka VI LO w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40, s. 14
wykład 20.02.2020 r. 16.30-18.00 Doświadczenia chemiczne w aktywizacji uczniów podczas procesu lekcyjnego nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka VI LO w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 40,
s.14
seminarium 27.02.2020 r. 9.00-10.30 Realizacja podstawy programowej chemii nauczyciele chemii (SP miasta Częstochowy) Adam Makówka RODN „WOM” w Częstochowie, s.238
warsztaty 8.01.2020 r. 15.00-17.15 Jak dbać o jakość powietrza? Propozycje rozwiązań metodycznych nauczyciele chemii
(SP powiaty: lubliniecki, myszkowski)
Olga Pląskowska-
-Grondys
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 231
warsztaty 29.01.2020 r. 15.00-17.15 Jak dbać o jakość powietrza?
Propozycje rozwiązań metodycznych
nauczyciele chemii
(SP powiaty: kłobucki, częstochowski)
Olga Pląskowska-
-Grondys
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 244
warsztaty 5.02.2020 r. 14.30-17.30 Jak dbać o jakość powietrza?
Propozycje rozwiązań metodycznych
nauczyciele chemii i biologii (SP powiaty: kłobucki, częstochowski) Olga Pląskowska-
-Grondys, Izabela Śledziona
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33
konferencja 12.02.2020 r. 14.30-16.45 Temat pszczoły miodnej w edukacji i jej znaczenie dla środowiska człowieka nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
(SP powiaty: kłobucki, częstochowski, lubliniecki, myszkowski)
Olga Pląskowska-
-Grondys, Izabela Śledziona, Aleksandra Krawczyk, Producent „Miodów Polskich” w Mokrej III
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4,
sala gimnastyczna
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Biologiczny i chemiczny aspekt substancji uzależniających. Zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela nauczyciele biologii
(SP powiat częstochowski), nauczyciele chemii
(SP powiaty: częstochowski, myszkowski)
Olga Pląskowska-
-Grondys, Izabela Śledziona
RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 244
warsztaty 26.02.2020 r. 15.00-17.15 Biologiczny i chemiczny aspekt substancji uzależniających. Zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela nauczyciele biologii
(SP powiat kłobucki),
nauczyciele chemii
(SP powiaty: kłobucki, lubliniecki)
Olga Pląskowska-
-Grondys, Izabela Śledziona
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 4,
s. 33

GEOGRAFIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
zajęcia otwarte 7.01.2020 r. 14.10-15.40 Źródła skutecznej edukacji globalnej nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa w Mstowie, ul. Partyzantów 2,
s. 38
warsztaty 28.01.2020 r. 15.00-17.15 Tablica interaktywna i aplikacja Learning Apps na lekcjach geografii nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa w Mstowie, ul. Partyzantów 2,
s. 30
zajęcia otwarte 4.02.2020 r. 13.20-14.50 Energetyka nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa w Mstowie, ul. Partyzantów 2,
s. 30
warsztaty 11.02.2020 r. 15.00-17.15 Escape room w nauczaniu geografii nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak Szkoła Podstawowa w Mstowie, ul. Partyzantów 2,
s. 30
warsztaty 18.02.2020 r. 15.00-17.15 Wykorzystanie kodów QR na lekcji geografii nauczyciele geografii (SP powiaty: kłobucki, lubliniecki) Justyna Klimczak RODN „WOM” w Częstochowie,
s. 238
sieć współpracy i samokształcenia (I spotkanie) 10.01.2020 r. 15.15-16.45 Nowoczesne metody w nauczaniu geografii nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego Damian Włodarczyk Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu,
ul. Sobieskiego 22,
s. 42
warsztaty 12.02.2020 r. 15.15-16.45 Praca z mapą topograficzną nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego Damian Włodarczyk RODN „WOM” w Częstochowie,
s.236
warsztaty 21.02.2020 r. 15.15-16.45 Praca z mapą topograficzną nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego Damian Włodarczyk Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu,
ul. Sobieskiego 22,
s.42

HISTORIA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty 28.01.2020 r. 15.00-18.00 Jasna Góra w PRL. Historia sanktuarium w edukacji nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1, s. 37
seminarium 3.02.2020 r. 15.00-17.15 Organizacja przestrzeni lekcyjnej nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1, s. 37
warsztaty 10.02.2020 r. 15.00-17.15 Przeciw komunizmowi – sylwetki Żołnierzy Wyklętych z regionu częstochowskiego w edukacji nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1, s. 37
sieć współpracy i samokształcenia (I spotkanie) 18.02.2020 r. 15.00-15.45 Nowoczesne metody w nauczaniu historii nauczyciele historii (SP powiaty: myszkowski, lubliniecki) dr Jarosław Durka Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie,
ul. Leśna 1, s. 37
warsztaty 9.01.2020 r. 15.00-17.15 Jak zainteresować uczniów historią? Wybrane metody aktywizujące na lekcjach historii nauczyciele historii (SP miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 29.01.2020 r. 15.00-17.15 Jak zainteresować uczniów historią? Wybrane metody aktywizujące na lekcjach historii nauczyciele historii (szkoły ponadpodstawowe miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 5.02.2020 r. 15.00-17.15 Rola źródeł ikonograficznych w nauczaniu-uczeniu się historii nauczyciele historii (SP miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty

Odwołane!!!

12.02.2020 r. 15.00-17.15 Rola źródeł ikonograficznych w nauczaniu-uczeniu się historii nauczyciele historii
(SP miasta Częstochowy)
Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Rola źródeł ikonograficznych w nauczaniu-uczeniu się historii nauczyciele historii (SP miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 26.02.2020 r. 15.00-17.15 Rola źródeł ikonograficznych w nauczaniu-uczeniu się historii nauczyciele historii
(SP miasta Częstochowy)
Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
zajęcia otwarte 27.02.2020 r. 10.50-11.35 Lekcja historii w klasie I technikum nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe miasta Częstochowy) Dorota Kawka Zespół Szkół Samochodowo-
-Budowlanych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 3/7,
s. 18
warsztaty 9.01.2020 r. 15.30-17.45 Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat częstochowski) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
warsztaty 29.01.2020 r. 15.15-17.30 Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat kłobucki) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
warsztaty 07.02.2020 r. 15.15-17.30 Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat częstochowski) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
warsztaty 11.02.2020 r. 15.00-17.15 Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat kłobucki) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 13
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat częstochowski) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 14
warsztaty 26.02.2020 r. 15.00-17.15 Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów na lekcji historii nauczyciele historii (SP i szkoły ponadpodstawowe powiat kłobucki) Magdalena Lankamer-Bubacz Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, ul. Przestrzenna 68/70,
s. 14

JĘZYK NIEMIECKI


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
zajęcia otwarte 28.01.2020 r. 13.25-14.55 „Wie spät ist es?” Pytanie o godzinę i podawanie czasu nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
warsztaty 31.01.2020 r. 15.00-16.30 Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcji języka niemieckiego – Kahoot i Quizizz nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
zajęcia otwarte 4.02.2020 r. 13.25-14.55 „Wie spät ist es?” Pytanie o godzinę i podawanie czasu nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
warsztaty 7.02.2020 r. 15.00-16.30 Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcji języka niemieckiego – Kahoot i Quizizz nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
zajęcia otwarte 11.02.2020 r. 13.25-14.55 „Wie sieht dein Alltag aus? Czasowniki rozdzielnie złożone nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
zajęcia otwarte 18.02.2020 r. 13.25-14.55 „Wie sieht dein Alltag aus? Czasowniki rozdzielnie złożone nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1
zajęcia otwarte 25.02.2020 r. 13.25-14.55 Lekcja okolicznościowa „Rosenmontag” nauczyciele języka niemieckiego (SP powiaty: częstochowski, kłobucki) Katarzyna Pochwat Szkoła Podstawowa w Widzowie,
ul. Żwirki i Wigury 16,
s. 1

JĘZYK POLSKI


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty 23.01.2020 r. 13.00-15.15 Lekcja w muzeum – praca z eksponatem, storytelling w nauczaniu języka polskiego nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat częstochowski)
Beata Gendek-
-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71
warsztaty 10.01.2020 r. 13.00-15.15 Lekcja w muzeum – praca z eksponatem, storytelling w nauczaniu języka polskiego nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat myszkowski)
Beata Gendek-
-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71
warsztaty 16.01.2020 r. 13.00-15.15 Lekcja w muzeum – praca z eksponatem, storytelling w nauczaniu języka polskiego nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat kłobucki)
Beata Gendek-
-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71
warsztaty 24.01.2020 r. 13.00-15.15 Lekcja w muzeum – praca z eksponatem, storytelling w nauczaniu języka polskiego nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat lubliniecki)
Beata Gendek-
-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71
warsztaty 27.01.2020 r. 15.00-17.15 Scena wciąga. Rozwijanie ekspresji artystycznej poprzez występy sceniczne nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe powiat częstochowski) Beata Gendek-
-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
warsztaty 3.02.2020 r. 15.00-17.15 Scena wciąga. Rozwijanie ekspresji artystycznej poprzez występy sceniczne nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat myszkowski)
Beata Gendek-
-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
warsztaty 10.02.2020 r. 15.00-17.15 Scena wciąga. Rozwijanie ekspresji artystycznej poprzez występy sceniczne nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat kłobucki)
Beata Gendek-
-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
warsztaty 17.02.2020 r. 15.00-17.15 Scena wciąga. Rozwijanie ekspresji artystycznej poprzez występy sceniczne nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat lubliniecki)
Beata Gendek-
-Barhoumi
VII LO
w Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 18,
s. 11
warsztaty 28.02.2020 r. 15.00-17.15 Strategie uczenia się w procesie edukacyjnym nauczyciela-polonisty nauczyciele języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe
powiat częstochowski)
Beata Gendek-
-Barhoumi
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71
warsztaty 29.01.2020 r. 16.00-18.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy nr: 1-10) Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
warsztaty 30.01.2020 r. 15.00-17.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy nr: 11-20) Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
warsztaty 3.02.2020 r. 16.00-18.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy nr 12-30) Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
warsztaty 4.02.2020 r. 15.00-17.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy
nr: 31-39)
Agnieszka Frejlich Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie,
ul. Warszawska 31,
s. 38
zajęcia otwarte 9.01.2020 r. 11.40-12.25 Polska – mój kraj nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.9
warsztaty 30.01.2020 r. 15.00-17.15 Technologie informacyjno-
-komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego
nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.4
warsztaty 6.02.2020 r. 15.00-17.15 Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.4
zajęcia otwarte 14.02.2020 r. 12.20-13.05 Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.4
zajęcia otwarte 20.02.2020 r. 11.40-12.25 Przygotowujemy inscenizację „Legendy o warszawskim Bazyliszku” nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.4
zajęcia otwarte 28.02.2020 r. 12.20-13.05 Ortograficzne przygody z „rz” i „ż” nauczyciele języka polskiego (SP powiat częstochowski) Justyna Milejska-Cień Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
ul. Pocztowa 2,
s.4
warsztaty 8.01.2020 r. 15.00-17.15 Lapbook – sposób na lekturę i nie tylko nauczyciele języka polskiego (SP powiat kłobucki) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 9.01.2020 r. 15.00-17.15 Lapbook – sposób na lekturę i nie tylko nauczyciele języka polskiego (SP powiat myszkowski) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 29.01.2020 r. 15.00-17.15 Trimino i inne gry na lekcjach języka polskiego nauczyciele języka polskiego (SP powiat kłobucki) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 30.01.2020 r. 15.00-17.15 Trimino i inne gry na lekcjach języka polskiego nauczyciele języka polskiego (SP powiat myszkowski) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 10.02.2020 r. 15.00-17.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP powiat kłobucki) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 12.02.2020 r. 15.00-17.15 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP powiat myszkowski) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 19.02.2020 r. 15.00-17.15 Lapbook – sposób na lekturę i nie tylko nauczyciele języka polskiego (SP powiat kłobucki) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 20.02.2020 r. 15.00-17.15 Lapbook – sposób na lekturę i nie tylko nauczyciele języka polskiego (SP powiat myszkowski) Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa w Garnku,
ul. Szkolna 18,
s. 7
warsztaty 8.01.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy nr: 40-54) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
warsztaty 9.01.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (miasta Częstochowy: niepubliczne SP; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
warsztaty 29.01.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy
nr: 40-54)
Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
warsztaty 30.01.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (miasta Częstochowy: niepubliczne SP; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
warsztaty 17.02.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (SP miasta Częstochowy nr: 40-54) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50
warsztaty 20.02.2020 r. 15.00-16.30 Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty nauczyciele języka polskiego (miasta Częstochowy: niepubliczne SP; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) Józef Żmudziński Szkoła Podstawowa nr 50
w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10,
s. 50

MUZYKA


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty 8.01.2019 r. 15.00-17.15 Muzyczne energizery, czyli jak podnieść energię w grupie nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.7
warsztaty 29.01.2019 r. 15.00-17.15 „Klasyka w klasie”, czyli najlepsza lekcja o operze polskiej nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.10
warsztaty 05.02.2019 r. 15.00-17.15 Wykorzystanie gier planszowych na lekcjach muzyki nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.7
warsztaty 12.02.2019 r. 15.00-17.15 Muzyczne energizery, czyli jak podnieść energię w grupie nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.7
warsztaty 19.02.2019 r. 15.00-17.15 Wykorzystanie gier planszowych na lekcjach muzyki nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.7
warsztaty 26.02.2019 r.
15.00-17.15
„Klasyka w klasie”, czyli najlepsza lekcja o operze polskiej nauczyciele muzyki
(SP powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Izabela Witek Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie,
ul. Górna 12,
s.10

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
warsztaty 28.01.2020 r. 16.00-18.15 Aplikacje biznesowe
w edukacji ekonomicznej
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiat lubliniecki)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 26
warsztaty 3.02.2020 r. 16.00-18.15 Aplikacje biznesowe
w edukacji ekonomicznej
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiaty: kłobucki, myszkowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 26
zajęcia otwarte 4.02.2020 r. 13.20-14.05 Korzyści pracy w grupie nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiaty: lubliniecki, myszkowski, kłobucki)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 17
warsztaty 11.02.2020 r. 16.00-18.15 Aplikacje biznesowe
w edukacji ekonomicznej
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiat myszkowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 26
warsztaty 18.02.2020 r. 16.00-18.15 Aplikacje biznesowe
w edukacji ekonomicznej
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(powiat częstochowski)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 26
warsztaty 25.02.2020 r. 16.00-18.15 Aplikacje biznesowe
w edukacji ekonomicznej
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
(miasto Częstochowa)
Renata Pruska Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10,
s. 26

PRZEDMIOTY ZAWODOWE BRANŻY GASTRONOMICZNEJ


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
zajęcia otwarte 28.01.2020 r. 8.00-12.30 Sporządzanie potraw z owoców nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 22
warsztaty 10.02.2020 r. 15.00-16.30 Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem z trudnościami w pracowni żywienia nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 22
zajęcia otwarte 25.02.2020 r. 8.00-11.45 Sporządzanie potraw z wykorzystaniem serów twarogowych i podpuszczkowych nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej
(miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Anna Wiśnik Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 6,
s. 22

WYCHOWANIE FIZYCZNE


LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


Lp. Forma Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący Miejsce
zajęcia otwarte 10.01.2020 r. 10.00-12.15 Gry i zabawy ruchowe. Sentymentalny powrót do gier i zabaw naszych rodziców i dziadków (klasa V) nauczyciele wychowania fizycznego (SP – powiat częstochowski) Aleksandra Przygódzka Szkoła Podstawowa
we Wrzosowej,
ul. Szkolna 4, sala gimnastyczna
warsztaty 29.01.2020 r. 15.30-17.45 Warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego z uwzględnieniem dokumentowania pracy nauczyciele wychowania fizycznego (SP – powiat częstochowski) Aleksandra Przygódzka Szkoła Podstawowa
we Wrzosowej,
ul. Szkolna 4, sala gimnastyczna
zajęcia otwarte 30.01.2020 r. 15.25-17.40 Gry i zabawy ruchowe. Sentymentalny powrót do gier i zabaw naszych rodziców i dziadków (klasa VI) nauczyciele wychowania fizycznego (SP powiat częstochowski) Aleksandra Przygódzka Szkoła Podstawowa
we Wrzosowej,
ul. Szkolna 4, sala gimnastyczna