Oferta nauczycieli-doradców metodycznych – styczeń/luty 2022 r.

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych
w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół
styczeń/luty 2022 r. – pobierz PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, a w przypadku języka francuskiego również z terenu Bytomia, Dąbrowy Górniczej oraz powiatów: będzińskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego – zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych, jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/konsultacje-online-doradcy-metodyczni-aktualizacja/).


Wychowanie przedszkolne - nieodpłatne


Temat: „Kij ukryty w marchewce” – o karach i nagrodach w wychowaniu
Data: 4.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 4.01.2022 r.

Temat: Gimnastyka dla mózgu, czyli jak rozwijać koncentrację i pamięć dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r.

Temat: Wychowanie do wartości w przedszkolu
Data: 13.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 13.01.2022 r.

Temat: Karnawał w przedszkolu – tańce i zabawy integracyjne
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek w Częstochowie, ul. Czarnieckiego 21
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r.

Temat: „Kij ukryty w marchewce” – o karach i nagrodach w wychowaniu
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r.

Temat: When I grow up – realizowanie codziennych aktywności przedszkolnych w języku angielskim
Data: 3.02.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek w Częstochowie, ul. Czarnieckiego 21
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 3.02.2022 r.

Temat: Gimnastyka dla mózgu, czyli jak rozwijać koncentrację i pamięć dzieci w wieku przedszkolnym
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r.

Temat: Wychowanie do wartości w przedszkolu
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne i niepubliczne miasta Częstochowy; przedszkola z powiatu kłobuckiego)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r.


Edukacja wczesnoszkolna - nieodpłatne


Temat: Zabawy sensoryczne źródłem nowych doświadczeń i doznań
Data: 4.01.2022 r
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku, ul. Szkolna 1
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej(powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 4.01.2022 r

Temat: W kręgu zmysłów, czyli jak uczyć się przez zmysły
Data: 12.01.2022 r
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Konopiskach, ul. Sportowa 2
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej(powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2022 r

Temat: Podejmowanie działań innowacyjnych na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej – edukacja matematyczna
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej(powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r.

Temat: Adaptacja programów nauczania w aspekcie realizacji kompetencji kluczowych. Część 1
Data: 26.01.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej(powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2022 r.

Temat: W kręgu zmysłów, czyli jak uczyć się przez zmysły
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku, ul. Szkolna 1
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej(powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r.

Temat: Podejmowanie działań innowacyjnych na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej – edukacja przyrodnicza
Data: 2.02.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej(powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 2.02.2022 r.

Temat: Zabawy sensoryczne źródłem nowych doświadczeń i doznań
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 14.00-16.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach ul. Szkolna 1
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej(powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r.

Temat: Wykorzystanie koncepcji filozofii wychowania i pedagogiki froeblowskiej w nauczaniu dzieci
Data: 9.02.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej(powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 9.02.2022 r.


Biologia - nieodpłatne


Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji ornitologicznej dzieci i młodzieży
Data: 5.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat kłobucki – gmina: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2022 r.

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji ornitologicznej dzieci i młodzieży
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat kłobucki – gmina: Opatów, Panki, Przystajń, Popów, Wręczyca)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r.

Temat: Budowa i różnorodność grzybów
Data: 17.01.2022 r.
Godzina: 8.55-9.40 (zajęcia otwarte), 14.30-16.45 (omówienie zajęć)
Miejsce: (Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4, sala nr 33)
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.01.2022 r.

Temat: Inspiracje metodyczne dla nauczycieli biologii szkół podstawowych. Spotkanie organizacyjne w ramach sieci współpracy i samokształcenia
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r.

Temat: Bioindykatory powietrza, wody i gleby – innowacja pedagogiczna w klasie V
Data: 10.02.2022 r.
Godzina: 8.00-8.45 (zajęcia otwarte), 13.30-15.45 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4, sala nr 33
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2022 r.

Temat: Inspiracje metodyczne dla nauczycieli biologii szkół podstawowych – sieć współpracy i samokształcenia
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 8.00-10.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r.


Geografia - nieodpłatne


Temat: Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Data: 3.01.2022 r.
Godzina: 9.50-10.35 (zajęcia otwarte), 16.00-18.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie, ul. Główna 18
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.01.2022 r.

Temat: Mapy myśli w nauczaniu geografii w szkole podstawowej
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN WOM Częstochowa, sala 244
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r.

Temat: Edukacja regionalna na przykładzie jurajskiej gminy Mstów
Data: 12.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa i powiat myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2022 r.

Temat: Metoda SMART – aspekt wychowawczy planowania celu motywującego do działania na lekcji geografii
Data: 17.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 17.01.2022 r.

Temat: Edukacja regionalna na przykładzie jurajskiej gminy Mstów
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r.

Temat: Narzędzia myślowe wg Edwarda de Bono w nauczaniu geografii w szkole podstawowej
Data: 24.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 24.01.2022 r.

Temat: Innowacyjny nauczyciel geografii szkoły podstawowej. Spotkanie organizacyjne w ramach sieci i współpracy i samokształcenia
Data: 26.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2022 r.

Temat: Rysunek poziomicowy na wesoło – planowanie i dokumentowanie procesu nauczania-uczenia się na lekcji geografii w szkole podstawowej
Data: 03.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 03.02.2022 r.

Temat: Przez lądy i oceany
Data: 7.02.2022 r.
Godzina: 9.50-10.35 (zajęcia otwarte), 16.00-18.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie, ul. Główna 18
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 7.02.2022 r.

Temat: Zajęcia rozwijające kreatywność geograficzną – opracowanie/dostosowanie programu nauczania dla uczniów szkoły podstawowej. Część 1
Data: 10.02.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2022 r.

Temat: Innowacyjny nauczyciel geografii szkoły podstawowej – sieć współpracy i samokształcenia
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 10.30-12.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r.

Temat: Zajęcia rozwijające kreatywność geograficzną – opracowanie/dostosowanie programu nauczania dla uczniów szkoły podstawowej. Część 2
Data: 17.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 17.02.2022 r.


Historia - nieodpłatne


Temat: Planowanie pracy z uczniem zdolnym w ramach Jurajskiego Regionalnego Konkursu z Historii dla Uczniów Szkół Podstawowych
Data: 4.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 4.01.2022 r.

Temat: Wołyń w dwudziestoleciu międzywojennym jako część edukacji historycznej o Kresach
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r.

Temat: Edukacja regionalna w programie nauczania historii w szkole podstawowej
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r.

Temat: W kierunku innowacji pedagogicznej – wykorzystanie nowoczesnych aplikacji w nauczaniu historii w szkole podstawowej
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r.

Temat: Kawalerowie Virtuti Militari z ziemi myszkowskiej i lublinieckiej w edukacji historycznej
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r.

Temat: Planowanie i organizacja pracy nauczyciela historii w szkole podstawowej w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022
Data: 7.02.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 7.02.2022 r.

Temat: Ochotnicy z Bukowiny rumuńskiej w walce o niepodległą Polskę w latach 1914-1921. Edukacja historyczna o odrodzeniu państwa polskiego
Data: 9.02.2022 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 9.02.2022 r.


Historia i wiedza o społeczeństwie - nieodpłatne


Temat: Dokonania starożytnych Rzymian. Lekcja historii w klasie V
Data: 4.01.2022 r.
Godzina: 9.50-10.35 (zajęcia otwarte), 7.01.2022: 10.12-15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Festynowa 24, Częstochowa, sala nr 25
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 4.01.2022 r.

Temat: Nauczyciel kreatorem edukacji – projekt czy innowacja?
Data: 13.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 13.01.2022 r.

Temat: Uczeń ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, na lekcji historii w szkole podstawowej
Data: 20.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 20.01.2022 r.

Temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, na lekcjach przedmiotów humanistycznych
Data: 3.02.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 3.02.2022 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
Data: 10.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2022 r.

Temat: Sketchnotka, czyli notatka wizualna na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
Data: 17.02.2022 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 17.02.2022 r.

Temat: Siedem sposobów na kreatywne zadanie domowe z historii
Data: 24.02.2022 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Beata Domańska
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2022 r.


Język angielski - nieodpłatne


Temat: E8 – wdrażanie wniosków z egzaminu zewnętrznego 2021 w praktyce
Data: 12.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2022 r.

Temat: Rozwijanie emocji w działaniu na lekcji języka angielskiego na II etapie edukacyjnym
Data: 21.01.2022 r.
Godzina: 10.45-11.30 (zajęcia otwarte), 12.45-14.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, ul. Księżycowa 6
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 21.01.2022 r.

Temat: Innowacja pedagogiczna na zajęciach z języka angielskiego – od pomysłu do realizacji
Data: 26.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2022 r.

Temat: Rozszerzona rzeczywistość w rozwijaniu językowych kompetencji kluczowych na I i II etapie edukacyjnym
Data: 2.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: SP nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, ul. Księżycowa 6
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 2.02.2022 r.

Temat: Kod, klocki i dzikie zwierzęta na lekcji języka angielskiego
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 10.45-11.30 (zajęcia otwarte), 12.45-14.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: SP nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, ul. Księżycowa 6
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r.

Temat: Pacynka na lekcji języka angielskiego
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r.

Temat: E8 – wdrażanie wniosków z egzaminu zewnętrznego 2021 w praktyce
Data: 21.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Aleksandra Raźniak
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych(Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 21.02.2022 r.


Język francuski - nieodpłatne


Temat: Piosenka francuska na lekcji języka francuskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Data: 5.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2022 r.

Temat: Ja i moja rodzina – prezentacja w języku francuskim. Powtórzenie materiału
Data: 10.01.2022 r.
Godzina: 14.40-15.25 (zajęcia otwarte), 15.30-17.45 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, ul. Orkana 95/109
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 10.01.2022 r.

Temat: Kreatywne powtórki przed klasówką z języka francuskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r.

Temat: Święta we Francji – pomysły na lekcje języka francuskiego
Data: 2.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 2.02.2022 r.

Temat: Praca z tekstem na lekcji języka francuskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Data: 9.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 9.02.2022 r.

Temat: Aplikacje i strony internetowe do wykorzystania na lekcji języka francuskiego
Data: 16.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 16.02.2022 r.

Temat: Gramatyka na lekcjach języka francuskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Data: 23.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Ewa Majchrzak
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański)
Karty zgłoszenia: do 23.02.2022 r.


Język niemiecki - nieodpłatne


Temat: Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 5.01.2022 r
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca św. Jana Pawła II w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2022 r

Temat: Dobór, adaptacja i opracowanie programu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 12.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2022 r.

Temat: Działania innowacyjne z zakresu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r.

Temat: Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu nauczania języka niemieckiego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów szkoły podstawowej
Data: 26.01.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca św. Jana Pawła II w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 16
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2022 r.

Temat: Dobór, adaptacja i opracowanie programu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 2.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.02.2022 r.

Temat: Działania innowacyjne z zakresu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 9.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.02.2022 r.

Temat: Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu nauczania języka niemieckiego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów szkoły podstawowej
Data: 16.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.02.2022 r.

Temat: Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 23.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.02.2022 r.


Język polski - nieodpłatne


Temat: Analiza i interpretacja tekstu z wykorzystaniem zadań powtórzeniowych – lekcja języka polskiego w klasie VII (L. Kołakowski „Charyzmatyczny przywódca, charyzmatyczny nauczyciel” (fragment), Z. Herbert „Pan od przyrody”)
Data: 4.01.2022 r.
Godzina: 11.50-12.35 (zajęcia otwarte), 12.55-15.25 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 4.01.2022 r.

Temat: Opowiadanie twórcze i wypowiedź argumentacyjna – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Data: 5.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2022 r.

Temat: Innowacja w praktyce szkolnej – inspiracje dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Data: 5.01.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2022 r.

Temat: Rozpowszechnianie rezultatów projektu: „Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro” w VII LO, w ramach realizacji projektu Erasmus + Akcja KA1. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań na lekcjach w szkole ponadpodstawowej
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: RODN WOM Częstochowa, sala 231
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r.

Temat: Strategie aktywnego czytania – praca z tekstami argumentacyjnymi na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r.

Temat: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 12.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2022 r.

Temat: Adaptacja programu nauczania języka polskiego do nowej formuły wypracowania obowiązującego na egzaminie maturalnym
Data: 12.01.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2022 r.

Temat: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej – dostosowanie programu nauczania, dobór metod pracy
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r.

Temat: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r.

Temat: Planowanie pracy z zakresu języka polskiego z uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości i potrzeb uczniów szkół ponadpodstawowych
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r.

Temat: Kreatywna metodyka na lekcji języka polskiego oraz koła teatralnego w oparciu o doświadczenia zdobyte w ramach realizacji projektu „Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro” w ramach realizacji projektu Erasmus + Akcja KA1
Data: 20.01.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 18, sala 11
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.01.2022 r.

Temat: Praca z lekturownikiem na lekcji języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 13.10-13.55 (zajęcia otwarte), 14.00-16.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r.

Temat: Motywy i toposy oraz ich realizacja na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – przygotowanie do matury z języka polskiego w nowej formule
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r.

Temat: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej – dostosowanie programu nauczania, dobór metod pracy
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r.

Temat: Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty?
Data: 26.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2022 r.

Temat: Analiza i interpretacja tekstów kultury z wykorzystaniem zadań powtórzeniowych – lekcja języka polskiego w klasie VII (J. Libert *** [Uczę się ciebie człowieku])
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 11.50-12.35 (zajęcia otwarte), 12.55-15.25 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, ul. Starzyńskiego 10
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r.

Temat: Kompetencje literackie i językowe – przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego w formule 2023. Propozycje zadań testu historyczno-literackiego i ich realizacja na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r.

Temat: Korespondencja sztuk na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 2.02.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 2.02.2022 r.

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcji języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 13.10-13.55 (zajęcia otwarte), 14.00-16.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, ul. Pocztowa 2
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r.

Temat: Motywy i toposy oraz ich realizacja na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – przygotowanie do matury z języka polskiego w nowej formule
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 15.45-18.00
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r.

Temat: Wspieranie samodzielności uczniów podczas czytania tekstów. Nowe lektury w podstawie programowej języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r.

Temat: Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty?
Data: 9.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 9.02.2022 r.

Temat: Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 9.02.2022 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 9.02.2022 r.

Temat: Wspieranie samodzielności uczniów podczas czytania tekstów. Nowe lektury w podstawie programowej języka polskiego w klasach VII – VIII szkoły podstawowej
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r.

Temat: Metoda projektu jako forma samodzielnego uczenia się. Inspiracje dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Data: 16.02.2022 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie, al. T. Kościuszki 8
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 16.02.2022 r.

Temat: Interpretacja poezji na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – przygotowanie do egzaminu maturalnego w nowej formule
Data: 22.02.2022 r.
Godzina: 9.30-12.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.02.2022 r.

Temat: Strategie aktywnego czytania – praca z tekstami argumentacyjnymi na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 22.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa: szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych)
Karty zgłoszenia: do 22.02.2022 r.

Temat: Interpretacja poezji na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – przygotowanie do egzaminu maturalnego w nowej formule
Data: 24.02.2022 r.
Godzina: 9.30-12.15
Miejsce: MEET
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2022 r.

Temat: Innowacje na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Przykłady i propozycje działań
Data: 24.02.2022 r.
Godzina: 12.00-14.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.02.2022 r.

Temat: Dostosowanie programu nauczania do nowej formuły sprawdzania kompetencji językowych na egzaminie maturalnym z języka polskiego
Data: 25.02.2022 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie, al. T. Kościuszki 8
Odpowiada: Urszula Zaleska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 25.02.2022 r.


Matematyka - nieodpłatne


Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach w klasie V
Data: 4.01.2022 r.
Godzina: 9.50-10.35 (zajęcia otwarte), 7.01.2022: 8.00-10.15 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie, ul. Festynowa 24
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 4.01.2022 r.

Temat: Uczeń z zespołem Aspergera na lekcji matematyki w szkole podstawowej
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r.

Temat: Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z matematyki w szkole podstawowej
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r.

Temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Data: 3.02.2022 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 3.02.2022 r.

Temat: „Radzisz sobie wyśmienicie…” Rola informacji zwrotnej na lekcji matematyki
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r.

Temat: Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r.

Temat: Od pomysłu do ewaluacji – projekt edukacyjny na lekcji matematyki w szkole podstawowej
Data: 22.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Małgorzata Komorowska
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 22.02.2022 r.


Muzyka, edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji muzycznej - nieodpłatne


Temat: Animacje, plakaty i prezentacje w programie graficznym Canva – czyli jak uatrakcyjniać zajęcia i promować własne działania
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r.

Temat: Ocenianie pracy uczniów na lekcjach muzyki w klasach starszych i w szkole ponadpodstawowej
Data: 12.01.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.01.2022 r.

Temat: Z czego składa się muzyka? Zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych cz.1
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r.

Temat: Z czego składa się muzyka? Zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych cz.2
Data: 26.01.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2022 r.

Temat: Metody aktywizujące na lekcjach muzyki
Data: 31.01.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 31.01.2022 r.

Temat: Tworzenie filmów edukacyjnych i obsługa programów muzycznych w pracy nauczyciela muzyki
Data: 2.02.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 2.02.2022 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne w zakresie nauczania muzyki
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 17.00-19.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r.

Temat: Wczesna edukacja rytmiczna dzieci
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r.

Temat: Teatr szkolny – ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 12.30-14.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r.

Temat: Aby folklor nie był nudny. Lekcje muzyki z wykorzystaniem metod aktywizujących
Data: 16.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.02.2022 r.


Przedmioty ekonomiczne - nieodpłatne


Temat: Jak stworzyć interaktywne CV w aplikacji Genially
Data: 5.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 5.01.2022 r.

Temat: Interaktywne filmy w edukacji ekonomicznej – aplikacja Edpuzzle
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r.

Temat: Jak tworzyć quiz w Genially – badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r.

Temat: Podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+
Data: 25.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.01.2022 r.

Temat: Jak tworzyć quiz w Genially – badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r.

Temat: Interaktywne filmy w edukacji ekonomicznej – aplikacja Edpuzzle
Data: 8.02.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.02.2022 r.

Temat: „Koło fortuny” na lekcji podstaw przedsiębiorczości
Data: 16.02.2022 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.02.2022 r.

Temat: Planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów
Data: 22.02.2022 r.
Godzina: 9.00-11.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.02.2022 r.


Przedmioty zawodowe elektryczne - nieodpłatne


Temat: Aplikacje quizowe sposobem na przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego w branży elektrycznej
Data: 13.01.2022 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 13.01.2022 r.

Temat: Propozycja innowacji – dobór zabezpieczeń do wybranych obwodów: stacje ładowania samochodów, pompy ciepła, instalacje PV
Data: 18.01.2022 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 18.01.2022 r.

Temat: Wykorzystanie aplikacji ArCADia – instalacje elektryczne w edukacji
Data: 28.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 28.01.2022 r.

Temat: Zawody i kompetencje przyszłości – impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki
Data: 3.02.2022 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 3.02.2022 r.

Temat: Projektowanie instalacji – tworzenie projektu elektrycznego w oparciu o prosty schemat, dobór aparatów, kabli i dokonywanie obliczeń. Propozycja innowacji
Data: 10.02.2022 r.
Godzina: 16.15-18.30
Miejsce: Teams
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 10.02.2022 r.

Temat: Kształtowanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów szkół branżowych i techników
Data: 25.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, ul. Klonowa 10
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 25.02.2022 r.


Pedagog szkolny - nieodpłatne


Temat: Jak być dobrym kumplem
Data: 4.01.2022 r.
Godzina: 8.00- 8.55 (zajęcia otwarte), 14.30-16.45 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Chrobrego w Częstochowie, ul. Warszawska 31
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 4.01.2022 r.

Temat: Emocje ucznia – jak rozwijać inteligencję emocjonalną
Data: 11.01.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 11.01.2022 r.

Temat: Rozwijanie bezpieczeństwa emocjonalnego uczniów w szkole i zespole klasowym
Data: 19.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 19.01.2022 r.

Temat: Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów jako zadanie szkolnej profilaktyki
Data: 26.01.2022 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.01.2022 r.

Temat: Uczeń z depresją – przyczyny, objawy, pomoc
Data: 1.02.2022 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 1.02.2022 r.

Temat: Zasady w naszej klasie
Data: 11.02.2022 r.
Godzina: 9.50-10.35 (zajęcia otwarte), 15.30-17.45 (omówienie zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Chrobrego w Częstochowie, ul. Warszawska 31
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 11.02.2022 r.

Temat: Emocje ucznia – jak rozwijać inteligencję emocjonalną?
Data: 15.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.02.2022 r.

Temat: Uczeń w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
Data: 22.02.2022 r.
Godzina: 10.00-12.15
Miejsce: Teams
Odpowiada: Joanna Biczak
Grupa docelowa: pedagodzy szkolni szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski i myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 22.02.2022 r.