Oferta nauczycieli-doradców metodycznych – październik 2020 r. (archiwum)

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych
w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół
październik 2020 r. – pobierz PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Objęli oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (konsultacje-online-doradcy-metodyczni).


wychowanie przedszkolne


Temat: „Dzieci w sieci” – czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych w przedszkolu i bezpiecznym korzystaniu z zasobów internetowych
Data: 6.10.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 5.10.2020 r.

Temat: Integracja sensoryczna – ćwiczenia i zabawy dla dzieci przedszkolnych
Data: 12.10.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr 40-44 i przedszkola niepubliczne; powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 11.10.2020 r.

Temat: Praca dydaktyczno-wychowawcza w przedszkolu w trybie zdalnym, hybrydowym i stacjonarnym w roku szkolnym 2020/2021
Data: 13.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r.

Temat: Integracja sensoryczna – ćwiczenia i zabawy dla dzieci przedszkolnych
Data: 19.10.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr 40-44 i przedszkola niepubliczne; powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 18.10.2020 r.

Temat: Praca dydaktyczno-wychowawcza w przedszkolu w trybie zdalnym, hybrydowym i stacjonarnym w roku szkolnym 2020/2021
Data: 20.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r.

Temat: Jesień w przedszkolu z muzyką i ruchem
Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 16.00-19.00
Miejsce: RODN „WOM” s. 236
Odpowiada: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr 40-44 i przedszkola niepubliczne; powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 24.10.2020 r.

Temat: Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym w pracy grupowej i indywidualnej. Zabawy sensoryczne
Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: warsztaty online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 24.10.2020 r.


edukacja wczesnoszkolna


Temat: Jak motywować uczniów do nauki? Pedagogizacja rodziców
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 14.00-16.30
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 14.10.2020 r.

Temat: Jak motywować uczniów do nauki? Pedagogizacja rodziców
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 14.00-16.30
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r.

Temat: Jak motywować uczniów do nauki? Pedagogizacja rodziców
Data: 28.10.2020 r.
Godzina: 14.00-16.30
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2020 r.


biologia


Temat: Aplikacje mobilne w nauczaniu biologii w szkole podstawowej
Data: 6.10.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 5.10.2020 r.

Temat: Gra terenowa jako metoda nauczania biologii w szkole podstawowej
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Teren edukacyjno- rekreacyjny w siedzibie Nadleśnictwa Kłobuck, ul: Zakrzewska 85
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r.

Temat: Praca z uczniem zdolnym na lekcjach biologii w szkole podstawowej
Data: 20.10.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r.

Temat: Aplikacje mobilne w nauczaniu biologii w szkole podstawowej
Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 26.10.2020 r.


chemia


Temat: Metody pracy w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym chemii w szkole podstawowej
Data: 7.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2020 r.

Temat: Właściwości wody i jej rola w przyrodzie – zajęcia terenowe
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Zalew Zakrzew
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r.

Temat: Realizacja innowacji pedagogicznych w nauczaniu chemii w szkole podstawowej
Data: 21.10.2020 r
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r

Temat: Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w nauczaniu chemii w szkole podstawowej
Data: 28.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2020 r.


geografia


Temat: Jak powstał krzemień w wapieniach zalegających w kopalni Lipówka
Data: 8.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Kopalnia przywrócona naturze – Lipówka, Rudniki k/Częstochowy
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 7.10.2020 r.

Temat: Zajęcia terenowe dla nauczycieli geografii na terenie ścieżki „Kopalnia przywrócona naturze” w kamieniołomie „Lipówka” w Rudnikach
Data: 8.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Kamieniołom „Lipówka” w Rudnikach k/Częstochowy
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 7.10.2020 r.

Temat: Zajęcia terenowe dla nauczycieli geografii w okolicy Osady Leśnej w Nadleśnictwie Kłobuck
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Nadleśnictwo Kłobuck, ul. Zakrzewska 85
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r.

Temat: Jak pomóc uczniowi osiągnąć lepsze wyniki w nauczaniu geografii? Pomocne strony internetowe
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 14.10.2020 r.

Temat: Pytanie kluczowe jako rozwijający element oceniania kształtującego na lekcjach geografii w szkole podstawowej
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r.

Temat: Aplikacja Learning Apps na lekcjach geografii w szkole podstawowej
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r.

Temat: Formułowanie kryteriów sukcesu na lekcji geografii w szkole podstawowej
Data: 28.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2020 r.

Temat: Metoda projektu na lekcji geografii w szkole ponadpodstawowej
Data: 29.10.2020 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 28.10.2020 r.


historia


Temat: Nowoczesne metody nauczania historii w szkole podstawowej
Data: 13.10.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r.

Temat: Dokumentowanie pracy nauczyciela historii w szkole podstawowej
Data: 20.10.2020 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 17.10.2020 r.

Temat: Konstruowanie i realizacja programu nauczania historii w szkole podstawowej
Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 26.10.2020 r.


język niemiecki


Temat: Efektywne nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 7.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2020 r.

Temat: Planowanie i organizacja zajęć języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 14.10.2020 r.

Temat: Metody nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r.

Temat: Techniki nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 28.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2020 r.


język polski


Temat: Refleksje po zakończeniu nauczania zdalnego. Wnioski i rekomendacje dla nauczyciela języka polskiego
Data: 2.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 1.10.2020 r.

Temat: Głowa do nauki – czynniki sprzyjające uczeniu się
Data: 7.10.2020 r.
Godzina: 17.15-19.30
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2020 r.

Temat: Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty w pracy z uczniami na lekcjach języka polskiego
Data: 7.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 4.10.2020 r.

Temat: Innowacje i eksperymenty na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Pomysły, przykłady, propozycje
Data: 8.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 7.10.2020 r.

Temat: Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 13.10.2020 r.
Godzina: 11.30-13.45
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r.

Temat: Jak efektywnie uczyć języka polskiego w szkole podstawowej?
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.10.2020 r.

Temat: Uczeń z doświadczeniem migracji na lekcjach języka polskiego. Uwagi do realizacji programu nauczania
Data: 12.10.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 11.10.2020 r.

Temat: Sposób na lekturę – kształcenie historyczno-literackie
Data: 15.10.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 14.10.2020 r.

Temat: Innowacje i eksperymenty na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r.

Temat: Galeria w klasie – sztuka na lekcjach języka polskiego
Data: 21.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 20.10.2020 r.

Temat: Wychowanie patriotyczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 21.10.2020 r.

Temat: Narzędzia, programy i aplikacje w pracy nauczyciela polonisty
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.10.2020 r.

Temat: Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce
Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 10.45-11.30, 14.35-15.20
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie s. 53
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1-20)
Karty zgłoszenia: do 24.10.2020 r.

Temat: Wychowanie patriotyczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 28.10 2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: Clickmeeting
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień, Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10 2020 r.

Temat: Scena wciąga – pomysły na dramę na lekcjach języka polskiego
Data: 28.10.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 27.10.2020 r.

Temat: Parafrazowanie, uogólnianie i streszczanie na lekcjach języka polskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty
Data: 28.10.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie s. 231
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 21-39)
Karty zgłoszenia: do 24.10.2020 r.


muzyka


Temat: Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w nauczaniu muzyki w szkole podstawowej
Data: 7.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 6.10.2020 r.

Temat: Muzyczne innowacje w szkole podstawowej
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.10.2020 r.


przedmioty ekononiczne


Temat: Wykorzystanie aplikacji genial.ly do realizacji podstawy programowej z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
Data: 13.10.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 12.10.2020 r.

Temat: Narzędzia online przydatne w pracy nauczyciela przedmiotów ekonomicznych
Data: 20.10.2020 r
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 19.10.2020 r

Temat: Innowacje pedagogiczne z zakresu przedmiotów ekonomicznych odpowiedzią na potrzeby uczniów
Data: 27.10.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: ZOOM
Odpowiada: Renata Pruska
Grupa docelowa: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 26.10.2020 r.


przedmioty zawodowe elektryczne


Temat: Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych
Data: 9.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: GSuite Meet
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 8.10.2020 r.

Temat: Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zawodowej – Office 365
Data: 16.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: GSuite Meet
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 15.10.2020 r.

Temat: Opracowanie programu nauczania dla zawodu
Data: 22.10.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: GSuite Meet
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.10.2020 r.