Oferta online nauczycieli-konsultantów listopad/grudzień 2020 r.

Oferta edukacyjna online
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2020 r. – pobierz PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo. W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej .

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej.

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie interneowej – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli – konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie . W celu zapisania się do sieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia).


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


LISTOPAD 2020 r.

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne
Data: 3.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.11.2020 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania w kontekście ucznia z zespołem Aspergera
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: 30 lat samorządności w Polsce i w województwie śląskim
Data: 5.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Anna Dąbrowska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 5.11.2020 r.

Temat: Wybrane gry edukacyjne online – zasoby
Data: 6.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.11.2020 r.

Temat: Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Data: 6.11.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.11.2020 r.

Temat: Spacer śladami kultury polskiej po prawobrzeżnym Paryżu
Data: 9.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.11.2020 r.

Temat: Rola dyrektora w procesie wspomaganiu przedszkola, szkoły, placówki
Data: 10.11.2020 r.
Godzina: 12.00-12.45
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 10.11.2020 r.

Temat: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie – motywacja, komunikacja, zaufanie
Data: 13.11.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.11.2020 r.

Temat: Prawo autorskie i Licencje Creative Commons w pracy nauczyciela realizującego zajęcia stacjonarnie i zdalnie
Data: 13.11.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 13.11.2020 r.

Temat: E-podręcznik w edukacji elementarnej – usługi słownikowe
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Nowe trendy w doradztwie zawodowym. Kompetencje przyszłości
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Twórczy wychowawca. Współczesny świat wartości: prawda, dobro i piękno czy cool i trendy
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Prymas Wyszyński – wychowawca narodu
Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.

Temat: Edukacja ekologiczna i globalna we współczesnej szkole
Data: 19.11.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.11.2020 r.

Temat: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jak uczyć o prawach dziecka.
Data: 20.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.11.2020 r.

Temat: Devinettes, charades et énigmes pour faire travailler les méninges des élèves
Data: 20.11.2020 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.11.2020 r.

Temat: Jak wykorzystać testy sprawności w procesie wychowania fizycznego?
Data: 23.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.11.2020 r.

Temat: Jak wykorzystać testy sprawności w procesie wychowania fizycznego?
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Poczucie humoru, uśmiech, dobre nastawienie ucznia i nauczyciela w procesie kształcenia matematycznego
Data: 30.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Tomasz Szwed
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020 r.

Temat: Jak wspierać w codziennym procesie edukacyjnym dziecko, ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – przygotowanie materiałów
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego i ich wykorzystanie w bieżącej pracy z uczniami
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: Devinettes, charades et énigmes pour faire travailler les méninges des élèves
Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne
Data: 3.12.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2020 r.

Temat: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego i ich wykorzystanie w bieżącej pracy z uczniami
Data: 4.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.12.2020 r.

Temat: Terapeutyczna wartość książki i cyfrowy dobrostan w dobie pandemii
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji informatyki
Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.

Temat: Metody aktywizujące uczniów do pracy na lekcji religii
Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.

Temat: Wielojęzyczne święta Bożego Narodzenia – pomysły na lekcje
Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Edukacja spersonalizowana na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa
Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Stan wojenny w materiałach IPN
Data: 11.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.12.2020 r.

Temat: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie – motywacja, komunikacja, zaufanie
Data: 14.12.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.12.2020 r.

Temat: Wspieranie procesów uczenia się w kontekście zdobyczy neurodydaktyki
Data: 15.12.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.12.2020 r.

Temat: Kreatywna plastyka. Propozycje ćwiczeń sensoryczno-plastycznych
Data: 16.12.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.12.2020 r.


WEBINARIUM - nieodpłatne


LISTOPAD 2020 r.

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: Lekcja patriotyzmu na cmentarzu Kule i św. Rocha. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych w pracy nauczyciela
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: W teatrze słowa Karola Wojtyły
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Szkolenie odwołane!

Temat: Jak rozmawiać z uczniami o przemijaniu w ujęciu historycznym. Motywy wanitatywne, czyli o znaczeniu symboli cmentarnych.
Data: 6.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.11.2020 r.

Temat: Projektowanie ewaluacji własnych zajęć w drodze awansu zawodowego
Data: 10.11.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 10.11.2020 r.

Temat: Grywalizacja na lekcjach historii w pracy stacjonarnej i zdalnej
Data: 10.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.11.2020 r.

Temat: Wybrane gry edukacyjne online – przykłady
Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Realizacja projektów europejskich – przykłady dobrej praktyki
Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Nauczanie matematyki – elementy analizy matematycznej
Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Wybrane gry edukacyjne online – przykłady
Data: 13.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.11.2020 r.

Temat: Nauczanie informatyki – pomysły na zajęcia lekcyjne
Data: 16.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2020 r.

Temat: Szyfry i kody na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Kreatywne wykorzystanie podstawowych szyfrów i kodów
Data: 16.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2020 r.

Temat: Aplikacje do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju
Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: W teatrze słowa Karola Wojtyły
Data: 20.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.11.2020 r.

Temat: E-podręcznik w edukacji elementarnej – usługi słownikowe
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Ewaluacja własnych zajęć – metody alternatywne do ankiety
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Legalne obrazy i ich zastosowanie na lekcji języka obcego
Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: E-podręcznik w edukacji elementarnej – usługi słownikowe
Data: 27.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020 r.

Temat: Preparing students for the job market – writing CVs, application forms and marketing material
Data: 2.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.12.2020 r.

Temat: Tożsamość narodowa. Kształtowanie postaw uczniowskich
Data: 4.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.12.2020 r.

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – przygotowanie materiałów
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Ewaluacja własnych zajęć – metody alternatywne do ankiety
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Sześć wieków samorządności w Polsce. Materiały edukacyjne tworzone z wykorzystaniem otwartych zasobów
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: „Wyprawa odkrywców” – interaktywne metody prowadzenia zajęć w terenie
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Twórczy wychowawca. Jak uniknąć rutyny i wypalenia zawodowego
Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Udany start – adaptacja zawodowa nauczyciela stażysty
Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele stażyści szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.

Temat: Kreatywne wykorzystanie metody Walta Disneya i design thinking na lekcjach przedmiotów humanistycznych
Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – przygotowanie materiałów
Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Przed nami egzamin, czyli o presji i radzeniu sobie ze stresem – uczeń matematycznie uzdolniony
Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Didactiser une publicité pour travailler les compétences langagières et culturelles
Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Europejski szlak dziedzictwa kulturowego w edukacji szkolnej
Data: 14.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.12.2020 r.

Temat: Bezpieczna praca zdalna – zagadnienia techniczne
Data: 15.12.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.12.2020 r.

Temat: Przed nami egzamin, czyli o presji i radzeniu sobie ze stresem – uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki
Data: 15.12.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.12.2020 r.

Temat: Kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego poprzez przybliżenie sylwetek znanych postaci
Data: 16.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.12.2020 r.

Temat: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – przygotowanie ankiet
Data: 17.12.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.12.2020 r.

Temat: „W pracowni alchemika” – wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w edukacji
Data: 17.12.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.12.2020 r.

Temat: Historia przez „dziurkę od klucza”… Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie
Data: 17.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.12.2020 r.

Temat: 2020 – rok hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Jak przybliżyć uczniom zapomnianego bohatera narodowego?
Data: 18.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.12.2020 r.


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


LISTOPAD 2020 r.

Temat: Praca zdalna z uczniami na platformie ZOOM
Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: Praca zdalna z uczniami na platformie ZOOM
Data: 9.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.11.2020 r.

Temat: W świecie baśni braci Grimm -praca z komiksem na lekcji języka niemieckiego
Data: 9.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.11.2020 r.

Temat: Praca zdalna z uczniami na platformie ZOOM
Data: 10.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.11.2020 r.

Temat: Kreatywne techniki rozwijania produktywnych sprawności językowych w nauczaniu zdalnym
Data: 19.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.11.2020 r.

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do współpracy i kreowania pomysłów
Data: 23.11.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.11.2020 r.


WARSZTATY ONLINE POŁĄCZONE Z WYKONANIEM PRZEZ UCZESTNIKA PRACY ZDALNEJ - forma nieodpłatna


LISTOPAD 2020 r.

Temat: Zdalne nauczanie języka angielskiego – tworzenie testów w Google forms dla uczniów w każdym wieku
4.11.2020 r. (warsztaty online)
4.11-9.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 4.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.11.2020 r.

Temat: Aplikacje do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów w trakcie lekcji
6.11.2020 r. (warsztaty online)
6.11-12.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 6.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.11.2020 r.

Temat: Praca na dysku OneDrive (Teams). Tworzenie zadań, prezentacji i testów
6.11.2020 r. (warsztaty online)
6.11-13.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 6.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.11.2020 r.

Temat: Praca zdalna z uczniami na platformie TEAMS
6.11.2020 r. (warsztaty online)
6.11-10.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 6.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 6.11.2020 r.

Temat: Działania postdiagnostyczne nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej
9.11.2020 r. (warsztaty online)
9.11.-13.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 9.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 9.11.2020 r.

Temat: Ewaluacja wewnętrzna jako projekt rozwoju szkoły – formułowanie przedmiotu badań i pytań kluczowych
9.11.2020 r. (warsztaty online)
9.11-16.11.2020 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 9.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele liderzy oraz członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
Karty zgłoszenia: do 9.11.2020 r.

Temat: Wzmacnianie u uczniów poczucia tożsamości narodowej i lokalnego patriotyzmu
9.11.2020 r. (Warsztaty online)
9.11.2020 r.-16.11.2020 r. (praca własna uczestników)

Data: 9.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.11.2020 r.

Temat: Rozwijanie samodzielności w dbałości o zdrowie – rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego
12.11.2020 r. (warsztaty online)
12.11-14.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Nauka języka obcego z aplikacją Quizlet
12.11.2020 r. (warsztaty online)
12.11-19.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Praca zdalna z uczniami na platformie TEAMS
12.11.2020 r. (warsztaty online)
12.11-16.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 12.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 12.11.2020 r.

Temat: Rozwijanie samodzielności w dbałości o zdrowie – rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego
13.11.2020 r. (warsztaty online)
13.11-15.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 13.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.11.2020 r.

Temat: Praca zdalna na platformie LearningApps
13.11.2020 r. (warsztaty online)
13.11-20.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 13.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.11.2020 r.

Temat: Didactiser une publicité pour travailler les compétences langagières et culturelles
13.11.2020 r. (warsztaty online)
13.11-18.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 13.11.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 13.11.2020 r.

Temat: Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem, uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
16.11.2020 r. (warsztaty online)
16.11-18.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 16.11.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.11.2020 r.

Temat: Metody diagnozowania małego dziecka
17.11.2020 r. (warsztaty online)
17.11-20.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: Zdalne nauczanie z GeoGeberą
17.11.2020 r. (warsztaty online)
17.11-20.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 17.11.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.11.2020 r.

Temat: W jaki sposób wykorzystać plakat na lekcji języka polskiego?
18.11.2020 r. (warsztaty online)
18.11-23.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.

Temat: Nowoczesne narzędzia w nauce języka niemieckiego – aplikacje do tworzenia krótkich filmów i animacji wideo
18.11.2020 r. (warsztaty online)
18.11-23.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.

Temat: PowerPoint – narzędziem pracy nauczyciela
18.11.2020 r. (warsztaty online)
18.11-21.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.

Temat: Techniki plastyczne. Tworzenie kolażu, komiksu, plakatu z wykorzystaniem darmowych programów graficznych
19.11.2020 r. (warsztaty online)
19.11-23.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 19.11.2020 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.11.2020 r.

Temat: Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo na każdej lekcji
19.11.2020 r. (warsztaty online)
19.11- 25.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 19.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 19.11.2020 r.

Temat: Zdalne przygotowanie uczniów do egzaminów z języka angielskiego z wykorzystaniem liveworksheets.com
20.11.2020 r. (warsztaty online)
20.11-24.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 20.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.11.2020 r.

Temat: Tworzenie gier słownych za pomocą darmowych generatorów online
20.11.2020 r. (warsztaty online)
20.11-27.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 20.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 20.11.2020 r.

Temat: Drama i happening w edukacji szkolnej
23.11.2020 r. (warsztaty online)
23.11-26.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 23.11.2020 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.11.2020 r.

Temat: Podstawowe zasady budowania ankiety
23.11.2020 r. (warsztaty online)
23.11-27.11.2020 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 23.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele liderzy oraz członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
Karty zgłoszenia: do 23.11.2020 r.

Temat: Tworzenie wirtualnych ćwiczeń w aplikacji WordWall
23.11.2020 r. (warsztaty online)
23.11-30.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 23.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.11.2020 r.

Temat: Wykorzystanie narzędzia webowego Genially w nauczaniu
23.11.2020 r. (warsztaty online)
23.11-26.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 23.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.11.2020 r.

Temat: Metody i techniki pracy z dzieckiem, uczniem ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
24.11.2020 r. (warsztaty online)
24.11-26.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Genially ̶ tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym
24.11.2020 r. (warsztaty online)
24.11-30.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Praca zdalna z uczniami na platformie TEAMS
24.11.2020 r. (warsztaty online)
24.11-28.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Zdalne nauczanie z GeoGeberą
24.11.2020 r (warsztaty online)
24.11-27.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 24.11.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.11.2020 r.

Temat: Drama i happening w edukacji szkolnej
27.11.2020 r. (warsztaty online)
27.11-30.11.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 27.11.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.11.2020 r.

Temat: Jak efektywnie prowadzić zdalne nauczanie wychowania do życia w rodzinie – inspiracje metodyczne
27.11.2020 r. (warsztaty online)
27.11-2.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 27.11.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.11.2020 r.

Temat: Sprawność manualna i grafomotoryczna – zabawy i ćwiczenia dla najmłodszych
27.11.2020 r. (warsztaty online)
27.11.-2.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 27.11.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 27.11.2020 r.

Temat: Quizizz i Kahoot – aplikacje do tworzenia wirtualnych testów
27.11.2020 r. (warsztaty online)
27.11-3.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 27.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.11.2020 r.

Temat: Zastosowanie animacji komputerowej na lekcji języka francuskiego. Promocja Francji
27.11.2020 r. (warsztaty online)
27.11-3.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 27.11.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 27.11.2020 r.

GRUDZIEŃ 2020 r.

Temat: Jak być dobrym opiekunem stażu? – współpraca nauczycieli w realizacji zadań
1.12.2020 r. (warsztaty online)
1.12-4.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 1.12.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 1.12.2020 r.

Temat: Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych
2.12.2020 r. (warsztaty online)
2.12-8.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 2.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.12.2020 r.

Temat: Animacja komputerowa sposobem wsparcia procesu dydaktycznego
2.12.2020 r. (warsztaty online)
2.12-5.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 2.12.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 2.12.2020 r.

Temat: Problemy dzieci, uczniów ze spektrum autyzmu związane z zaburzeniami sensorycznymi
3.12.2020 r. (warsztaty online)
3.12-5.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 3.12.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2020 r.

Temat: Metody diagnozowania małego dziecka
3.12.2020 r. (warsztaty online)
3.12-6.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 3.12.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 3.12.2020 r.

Temat: Kreatywne pomysły i inspiracje na multimedialne lekcje o tematyce świątecznej
3.12.2020 r. (warsztaty online)
3.12-8.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 3.12.2020 r.
Godzina: 15.15-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2020 r.

Temat: Escape street, czyli jak połączyć grę miejską z escape roomem
3.12.2020 r. (Warsztaty online)
3.12 2020 r.-11.12.2020 r. (praca własna uczestników)

Data: 3.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.12.2020 r.

Temat: W świątecznym nastroju, warsztaty plastyczne online
4.12.2020 r. (warsztaty online)
4.12-7.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 4.12.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.12.2020 r.

Temat: Noël – exercices, présentations et inspirations pour la classe de FLE
4.12.2020 r. (warsztaty online)
4.12-11.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 4.12.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.12.2020 r.

Temat: W świątecznym nastroju, warsztaty plastyczne online
7.12.2020 r. (warsztaty online)
7.12-10.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 7.12.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.12.2020 r.

Temat: Podstawowe zasady budowania ankiety
7.12.2020 r. (warsztaty online)
7.12 – 14.12.2020 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 7.12.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele liderzy oraz członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
Karty zgłoszenia: do 7.12.2020 r.

Temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów
7.12.2020 r. (warsztaty online)
7.12-.10.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 7.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 7.12.2020 r.

Temat: Wpływ triady zaburzeń autystycznych na funkcjonowanie dziecka, ucznia ze spektrum autyzmu
8.12.2020 r. (warsztaty online)
8.12-10.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Interaktywne formy sprawdzania wiedzy z języka polskiego w edukacji stacjonarnej i zdalnej
8.12.2020 r. (warsztaty online)
8.12-11.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 15.45-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Wzory skróconego mnożenia w zadaniach konkursowych i arkuszach egzaminacyjnych
8.12.2020 r. (warsztaty online)
8.12-11.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 8.12.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.12.2020 r.

Temat: Techniki plastyczne. Tworzenie kolażu, komiksu, plakatu z wykorzystaniem darmowych programów graficznych
9.12.2020 r. (warsztaty online)
9.12-14.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.

Temat: Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu rozumienia ze słuchu
9.12.2020 r. (warsztaty online)
9.12-14.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.

Temat: W jaki sposób wykorzystać plakat na lekcji języka polskiego?
9.12.2020 r. (warsztaty online)
9.12.-14.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 9.12.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.12.2020 r.

Temat: Rola opiekuna w animowaniu i wspieraniu działań samorządu uczniowskiego
10.12.2020 r. (warsztaty online)
10.12 – 17.12.2020 r. (praca zdalna uczestnika)

Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego szkól podstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Gry językowe w zdalnym nauczaniu języka niemieckiego
10.12.2020 r. (warsztaty online)
10.12-14.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 10.12.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.12.2020 r.

Temat: Sprawność manualna i grafomotoryczna – zabawy i ćwiczenia dla najmłodszych
11.12.2020 r. (warsztaty online)
11.12-14.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 11.12.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Karty zgłoszenia: do 11.12.2020 r.

Temat: Interaktywne formy sprawdzania wiedzy z języka polskiego w edukacji stacjonarnej i zdalnej
11.12.2020 r. (warsztaty online)
11.12-15.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 11.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.12.2020 r.

Temat: Praca na dysku OneDrive (Teams). Tworzenie zadań, prezentacji i testów
11.12.2020 r. (warsztaty online)
11.12-18.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 11.12.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języka obcego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.12.2020 r.

Temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów
14.12.2020 r. (warsztaty online)
14.12-17.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 14.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 14.12.2020 r.

Temat: Metody aktywizujące w edukacji zdrowotnej
16.12.2020 r. (warsztaty online)
16.12-18.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 16.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy szkół ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.12.2020 r.

Temat: Działania postdiagnostyczne nauczyciela w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej
17.12.2020 r. (warsztaty online)
17.12.-21.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 17.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 17.12.2020 r.

Temat: Jak efektywnie prowadzić zdalne nauczanie wychowania do życia w rodzinie – inspiracje metodyczne
17.12.2020 r. (warsztaty online)
17.12-31.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 17.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.12.2020 r.

Temat: Metody aktywizujące w edukacji zdrowotnej
17.12.2020 r. (warsztaty online)
17.12-19.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 17.12.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.12.2020 r.

Temat: Sprawdzone strategie w pracy w edukacji włączającej
21.12.2020 r. (warsztaty online)
21.12-24.12.2020 r. (praca własna uczestnika)

Data: 21.12.2020 r.
Godzina: 13.00-15.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.12.2020 r.


WARSZTATY - forma nieodpłatna


GRUDZIEŃ 2020 r.

Temat: Praca z dzieckiem, uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Data: 14.12.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: s. 236
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Szkolenie Odwołane!!!


SEMINARIUM ONLINE - formy nieodpłatne


LISTOPAD 2020 r.

Temat: Promowanie czytelnictwa w okresie pandemii (platforma Skype)
Data: 10.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.11.2020 r.

Temat: Interaktywne testy wiedzy metodą pracy z lekturą (platforma Skype)
Data: 18.11.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus, Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.11.2020 r.


SZKOLENIE NA PLATFORMIE MOODLE - nieodpłatne


GRUDZIEŃ 2020 r.

Temat: Gry i zabawy kształtujące świadomość ekologiczną uczniów
11-12.12.2020 r. (szkolenie online)
11-22.12.2020 (praca zdalna)

Data: 11.12.2020 r.
Godzina: 12.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.12.2020 r.


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne
Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych dla nauczycieli. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE – nieodpłatne
Przyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.cbo.womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przykladydobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.