„Adaptacja po izolacji. Wsparcie psychopedagogiczne ucznia w procesie lekcyjnym” – dodatkowe wideokonferencje

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez
RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia
online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji
zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego
szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym
nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.


Wideokonferencja – nieodpłatne


Temat: Adaptacja po izolacji. Wsparcie psychopedagogiczne ucznia w procesie lekcyjnym
Data: 28.10.2021 r.
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Magdalena Sawicka, Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.10.2021 r. do godz. 13.30

Temat: Adaptacja po izolacji. Wsparcie psychopedagogiczne ucznia w procesie lekcyjnym
Data: 19.11.2021 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek, Magdalena Sawicka, Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 19.11.2021 r. do godz. 14.30