Szkolenie online – oferta nauczycieli-doradców metodycznych – wrzesień 2020 r.

Realizacja oferty szkoleń stacjonarnych została czasowo zawieszona.

Oferta wrzesień 2020 r. – pobierz pdf

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Objęli oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych przez nauczycieli doradców metodycznych jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie (https://old.womczest.edu.pl/new/konsultacje-online-doradcy-metodyczni-aktualizacja/).

FORMY SZKOLENIOWE – LINK DO KARTY ZGŁOSZEŃ


wychowanie przedszkolne


Temat: Jak konstruować programy własne w wychowaniu przedszkolnym?
Data: 9.09.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-19)
Karty zgłoszenia: do 9.09.2020 r.

Temat: „Dzieci w sieci” – czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych w przedszkolu i bezpiecznym korzystaniu z zasobów internetowych
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 1-39)
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r.

Temat: Jak konstruować programy własne w wychowaniu przedszkolnym?
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 15.00-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Buczkowska-Staniec
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola miasta Częstochowy nr: 20-39)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r.


edukacja wczesnoszkolna


Temat: Śladami przeszłości – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Integracja uczniów klas młodszych i jej wpływ na osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 14.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r.

Temat: Śladami przeszłości – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Integracja uczniów klas młodszych i jej wpływ na osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 14.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r.

Temat: Śladami przeszłości – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Integracja uczniów klas młodszych i jej wpływ na osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Data: 30.09.2020 r.
Godzina: 14.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Iwona Kiełczykowska, Katarzyna Trelińska
Grupa docelowa: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Częstochowa, powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 30.09.2020 r.


biologia


Temat: Wykorzystanie platformy Meridian Prime do realizacji podstawy programowej biologii w szkole podstawowej
Data: 9.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 9.09.2020 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne na lekcjach biologii w szkole podstawowej
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r.

Temat: Wykorzystanie platformy Quizizz i Kahoot do sprawdzania wiedzy uczniów w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym biologii w szkole podstawowej
Data: 30.09.2020 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele biologii szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 30.09.2020 r.


chemia


Temat: Wykorzystanie platformy Meridian Prime do realizacji podstawy programowej chemii w szkole podstawowej
Data: 9.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstaowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.09.2020 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne na lekcjach chemii w szkole podstawowej
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstaowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r.

Temat: Wykorzystanie platformy Quizizz i Kahoot do sprawdzania wiedzy uczniów w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym chemii w szkole podstawowej
Data: 30.09.2020 r.
Godzina: 14.30-16.45
Miejsce: online
Odpowiada: Olga Pląskowka-Grondys, Izabela Śledziona
Grupa docelowa: nauczyciele chemii szkół podstaowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.09.2020 r.


geografia


Temat: Ocenianie kształtujące na lekcjach geografii w szkole podstawowej – jak zobaczyć proces uczenia się
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r.

Temat: OK Zeszyt – dokumentowanie procesu uczenia się na lekcjach geografii w szkole podstawowej
Data: 30.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kanoniak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 30.09.2020 r.

Temat: Wykorzystanie platformy Meridian Prime do realizacji podstawy programowej geografii w szkole podstawowej
Data: 9.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 9.09.2020 r.

Temat: Zdalne i stacjonarne nauczanie geografii w szkole podstawowej – wnioski i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2020/2021
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Justyna Klimczak
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r.

Temat: Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela geografii. Zajęcia terenowe z geografii w szkole ponadpodstawowej
Data: 24.09.2020 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: online
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 24.09.2020 r.

Temat: Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela geografii szkoły ponadpodstawowej. Zagadnienia demograficzne
Data: 30.09.2020 r.
Godzina: 17.00-18.30
Miejsce: online
Odpowiada: Damian Włodarczyk
Grupa docelowa: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 30.09.2020 r.


historia


Temat: Warsztat pracy nauczyciela historii szkoły podstawowej
Data: 15.09.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 15.09.2020 r.

Temat: Stosunki polsko-ukraińskie w podstawie programowej historii w szkole podstawowej
Data: 22.09.2020 r.
Godzina: 16.30-18.45
Miejsce: online
Odpowiada: dr Jarosław Durka
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych (powiaty: myszkowski, lubliniecki)
Karty zgłoszenia: do 22.09.2020 r.

Temat: Jak wykorzystać doświadczenia z edukacji zdalnej w planowaniu pracy nauczyciela historii?
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Kawka, Magdalena Lankamer-Bubacz
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r.

Temat: Jak wykorzystać doświadczenia z edukacji zdalnej w planowaniu pracy nauczyciela historii?
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Kawka, Magdalena Lankamer-Bubacz
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r.

Temat: Jak kształtować postawy społeczne, obywatelskie i patriotyczne na lekcjach historii i na zajęciach pozalekcyjnych?
Data: 30.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Kawka, Magdalena Lankamer-Bubacz
Grupa docelowa: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 30.09.2020 r.


język niemiecki


Temat: Narzędzia online przydatne w pracy nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r.

Temat: eTwinning w procesie nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r.

Temat: Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
Data: 30.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Pochwat
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych (powiaty: częstochowski i kłobucki)
Karty zgłoszenia: do 30.09.2020 r.


język polski


Temat: Planowanie pracy na rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem modyfikacji programu nauczania
Data: 7.09.2020 r.
Godzina: 16.30-18.00
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 1– 20)
Karty zgłoszenia: do 7.09.2020 r.

Temat: Planowanie pracy na rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem modyfikacji programu nauczania
Data: 9.09.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Frejlich
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (Częstochowa, nr: 21– 39)
Karty zgłoszenia: do 9.09.2020 r.

Temat: Strategie uczenia się w aspekcie pracy nauczyciela języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 9.09.2020 r.
Godzina: 15:00-17:15
Miejsce: online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.09.2020 r.

Temat: Edukacja kreatywna na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r.

Temat: Nauczanie o Holokauście na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Beata Gendek-Barhoumi
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r.

Temat: Planowanie i ewaluacja pracy nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 09.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 09.09.2020 r.

Temat: Innowacja teatralna na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Justyna Milejska-Cień
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiat częstochowski)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r.

Temat: Efektywne lekcje języka polskiego
Data: 17.09.2020 r.
Godzina: 15.30- 17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 17.09.2020 r.

Temat: Innowacje na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej
Data: 21.09.2020 r.
Godzina: 15.15-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 21.09.2020 r.

Temat: Narzędziownik polonisty
Data: 28.09.2020 r.
Godzina: 15.00- 17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Joanna Wójcik
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (powiaty: kłobucki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 28.09.2020 r.

Temat: Innowacje pedagogiczne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Pomysły, przykłady, propozycje
Data: 11.09.2020 r.
Godzina: 15.00 -16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 11.09.2020 r.

Temat: Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty w pracy z uczniami na lekcjach języka polskiego
Data: 18.09.2020 r.
Godzina: 15.00 -16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Józef Żmudziński
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, nr: 40-54; szkoły podstawowe niepubliczne; Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Publiczna SP im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek, SP Specjalna przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych (Częstochowa)
Karty zgłoszenia: do 18.09.2020 r.


muzyka


Temat: Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w nauczaniu muzyki w szkole podstawowej
Data: 9.09.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 9.09.2020 r.

Temat: Gry planszowe na lekcjach muzyki w szkole podstawowej – projekt edukacyjny
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r.

Temat: Metody aktywizujące na lekcjach muzyki w szkole podstawowej
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 16.00-18.15
Miejsce: online
Odpowiada: Izabela Witek
Grupa docelowa: nauczyciele muzyki szkół podstawowych (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r.


przedmioty zawodowe elektryczne


Temat: Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zawodowej
Data: 09.09.2020 r
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 09.09.2020 r

Temat: Opracowanie programu nauczania dla zawodu
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r.

Temat: Rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez innowację i eksperyment pedagogiczny
Data: 30.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marek Żyłka
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach (Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
Karty zgłoszenia: do 30.09.2020 r.