Szkolenia online – oferta nauczycieli-konsultantów – wrzesień 2020

Oferta edukacyjna online
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek
WRZESIEŃ 2020 r. – oferta PDF

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.W razie ewentualnej rezygnacji prosimy opilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE LUB ONLINE – odpłatne Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej –old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy również dozgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej –200 zł(brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie –old.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada pedagogiczna).


WARSZTATY ONLINE - forma nieodpłatna


Temat: Tworzenie i przeprowadzanie testów online z aplikacją Quizizz
Data: 7.09.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Jak tworzyć materiały graficzne na zajęcia językowe. Praca z aplikacją Canva
Data: 11.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 11.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Narzędzia online do tworzenia rebusów i gier interaktywnych
Data: 14.09.2020 r. (webinarium); 21.09.2020 r. – 2.10.2020 r. (praca zdalna)
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Tworzenie wirtualnych testów za pomocą aplikacji Kahoot
Data: 14.09.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Wykorzystanie kodów QR na lekcjach języka obcego
Data: 15.09.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Nowoczesne narzędzia w nauce języka niemieckiego – aplikacje do tworzenia krótkich filmów i animacji wideo
Data: 15.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Praca zdalna na platformie LearningApps
Data: 22.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Jak zaprojektować proces edukacyjny, aby przypominał grę?
Data: 25.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Gry i zagadki logiczne na lekcjach języka obcego
Data: 29.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.09.2020 r. do godz. 14.00


WIDEOKONFERENCJE - nieodpłatne


Temat: Platformy zdalnego nauczania
Data: 3.09.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.09.2020 r. do godz. 12.00

Temat: Kreatywna plastyka. Propozycje ćwiczeń sensoryczno-plastycznych
Data: 3.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w edukacji
Data: 3.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 3.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 7.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele kontraktowi przedszkoli, szkół, placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 7.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 8.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele mianowani przedszkoli, szkół, placówek
Karty zgłoszenia: do 8.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Wybrane gry edukacyjne w edukacji elementarnej
Data: 8.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Jak dokonywać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, ucznia?
Data: 8.09.2020 r.
Godzina: 13.45-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych placówek
Karty zgłoszenia: do 8.09.2020 r. do godz. 12.45

Temat: Częstochowa wobec powstań śląskich. Wykorzystanie historii regionu w pracy z uczniami
Data: 8.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Ewaluacja własnej pracy w kontekście awansu zawodowego
Data: 8.09.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Karty zgłoszenia: do 8.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Zajęcia inspirowane kulturą Azji, Afryki, Australii, starożytnymi cywilizacjami europejskimi
Data: 8.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela
Data: 9.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele stażyści przedszkoli, szkół, placówek, opiekunowie stażu
Karty zgłoszenia: do 9.09.2020 r. do godz. 13.30

Temat: Jak rozpoznawać i zaspokajać zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, uczniów?
Data: 9.09.2020 r.
Godzina: 13.45-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 9.09.2020 r. do godz. 12.45

Temat: Szlak zabytków techniki. Praktyczne przykłady i rozwiązania do projektowania zajęć w przestrzeni wirtualnej
Data: 9.09.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 9.09.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – plan rozwoju zawodowego, procedury
Data: 10.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek, Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek pełniący funkcję opiekuna stażu
Karty zgłoszenia: do 10.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Kierowanie grupą i budowanie zespołu klasowego
Data: 10.09.2020 r.
Godzina: 13.45-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.09.2020 r. do godz. 12.45

Temat: Zdalna integracja zespołu klasowego. Zajęcia z wychowawcą
Data: 10.09.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 7.09.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Platformy zdalnego nauczania
Data: 14.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Rozwijanie kreatywnego myślenia ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej
Data: 15.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: wychowawcy świetlic szkolnych szkół podstawowych, specjaliści szkolni, wychowawcy klas
Karty zgłoszenia: do 15.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Jak rozpoznawać i zaspokajać zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, uczniów?
Data: 15.09.2020 r.
Godzina: 13.30-14.15
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 15.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Wykorzystanie webquestu w pracy nauczyciela (platforma Skype)
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 12.30-14.00
Miejsce: online
Odpowiada: dr Agata Arkabus
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r. do godz. 11.30

Temat: Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole, placówce
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 14.15-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Bożena Harasimowicz
Grupa docelowa: nauczyciele liderzy i członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r. do godz. 13.15

Temat: Nowe trendy w doradztwie zawodowym. Kompetencje przyszłości
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Krajobraz kulturowy naszego regionu – edukacja regionalna w praktyce szkolnej
Data: 17.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab, Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo uczniów w szkołach, placówkach
Data: 17.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 17.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Narzędzia promocji czytelnictwa w pracy zdalnej
Data: 21.09.2020 r.
Godzina: 12.00-13.30
Miejsce: online
Odpowiada: Anna Płusa
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.09.2020 r. do godz. 11.00

Temat: „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5 – 8 lat. Zasady wdrażania programu w placówce
Data: 21.09.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni
Karty zgłoszenia: do 21.09.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Jak prawidłowo skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka, ucznia?
Data: 21.09.2020 r.
Godzina: 14.00-14.45
Miejsce: online
Odpowiada: Aneta Żurek
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek
Karty zgłoszenia: do 21.09.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Zdalna integracja zespołu klasowego. Zajęcia z wychowawcą
Data: 21.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Wierszyki, wyliczanki-rymowanki i zabawy paluszkowe doskonalące technikę liczenia na zajęciach specjalistycznych
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Urszula Mielczarek
Grupa docelowa: specjaliści szkolni, wychowawcy klas, nauczyciele szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne szkoły
Data: 24.09.2020 r.
Godzina: 13.45-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: Magdalena Sawicka
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.09.2020 r. do godz. 12.45

Temat: Wielojęzyczność na co dzień – porównanie rozwiązań systemów edukacyjnych w różnych krajach
Data: 24.09.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Ewelina Makowska
Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym
Data: 25.09.2020 r.
Godzina: 14.15-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Jadwiga Mielczarek
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Karty zgłoszenia: do 25.09.2020 r. do godz. 13.15

Temat: Rola literatury w kształtowaniu postaw i zachowań uczniów w szkole oraz w świecie wirtualnym
Data: 28.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Światowe dziedzictwo UNESCO. Analiza i interpretacja wybranych dzieł sztuki w kontekście epoki z wykorzystaniem zasobów internetowych
Data: 29.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.09.2020 r. do godz. 14.00


WEBINARIUM - nieodpłatne


Temat: Spacer śladami kultury polskiej po lewobrzeżnym Paryżu
Data: 4.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 4.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: 30 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands – projekt kulturoznawczy na lekcji języka niemieckiego
Data: 8.09.2020 r.
Godzina: 15.00-15.45
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 8.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Infografika i jej wykorzystanie na lekcjach języka polskiego
Data: 10.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: „Cud nad Wisłą” czy świadoma strategia dowódców? Odniesienia do tekstów źródłowych i ikonograficznych w pracy z uczniami
Data: 10.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Kreatywne metody nauczania języka angielskiego – jak skutecznie zaktywizować uczniów do nauki
Data: 10.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 10.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Kreatywne metody nauczania języka angielskiego – jak skutecznie zaktywizować uczniów do nauki
Data: 14.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Marta Lipska
Grupa docelowa: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie narzędzia genially w edukacji zdalnej
Data: 14.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 14.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Wybrane gry edukacyjne w edukacji elementarnej – wersja desktop
Data: 15.09.2020 r.
Godzina: 14.45-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.09.2020 r. do godz. 13.45

Temat: Jak wykorzystać ikoniczne teksty kultury na lekcjach języka polskiego?
Data: 15.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 15.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Realizacja celów i treści wychowania fizycznego – zadania nauczyciela stażysty
Data: 15.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczynający pracę
Karty zgłoszenia: do 15.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Problematyka wojny polsko-bolszewickiej w odniesieniu do zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Podstawy programu GeoGebra
Data: 16.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak
Grupa docelowa: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 16.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Power Point w pracy nauczyciela
Data: 17.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 17.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Travailler le lexique en cours de FLE
Data: 18.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta
Grupa docelowa: nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 18.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Python od podstaw
Data: 21.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Wybrane gry edukacyjne w edukacji elementarnej – wersja mobile
Data: 22.09.2020 r.
Godzina: 14.00-17.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Jak uporządkować własne materiały edukacyjne, czyli wirtualne tablice w pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie (Padlet, Pinterest, Wakelet i inne)
Data: 22.09.2020 r.
Godzina: 15.00-17.15
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Program wychowania fizycznego – wybór, modyfikacja, program własny
Data: 22.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Katarzyna Wąsowicz
Grupa docelowa: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 22.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Analizy danych statystycznych – opisy i interpretowanie wyników egzaminów zewnętrznych
Data: 23.09.2020 r.
Godzina: 16.00-17.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 23.09.2020 r. do godz. 15.00

Temat: Wykorzystanie karykatur i zdjęć na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 24.09.2020 r.
Godzina: 14.15-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.09.2020 r. do godz. 13.15

Temat: Jak wykorzystać ikoniczne teksty kultury na lekcjach języka polskiego?
Data: 24.09.2020 r.
Godzina: 15.00-16.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.09.2020 r. do godz. 14.00

Temat: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu gramatyki na lekcji języka niemieckiego
Data: 24.09.2020 r.
Godzina: 15.30-16.15
Miejsce: online
Odpowiada: Dorota Liberda
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 24.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Spacer śladami kultury polskiej po lewobrzeżnym Paryżu
Data: 25.09.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Barbara Kosta, Agnieszka Grudzińska
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.09.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Diagnoza i analiza kompetencji cyfrowych w edukacji
Data: 29.09.2020 r.
Godzina: 13.30-15.00
Miejsce: online
Odpowiada: Eugeniusz Romański
Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.09.2020 r. do godz. 12.30

Temat: Infografika i jej wykorzystanie na lekcjach języka polskiego
Data: 29.09.2020 r.
Godzina: 14.00-15.30
Miejsce: online
Odpowiada: Agnieszka Grudzińska, Monika Sikora
Grupa docelowa: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.09.2020 r. do godz. 13.00

Temat: Blogi w pracy nauczyciela historii
Data: 29.09.2020 r.
Godzina: 15.30-17.45
Miejsce: online
Odpowiada: Elżbieta Straszak
Grupa docelowa: nauczyciele historii i przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 29.09.2020 r. do godz. 14.30

Temat: Kerygmat w dobie kontrkultury
Data: 30.09.2020 r.
Godzina: 13.00-14.30
Miejsce: online
Odpowiada: dr Artur Dąbrowski
Grupa docelowa: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 30.09.2020 r. do godz. 12.00


SZKOLENIE NA PLATFORMIE MOODLE


Temat: Sztuka Ciebie szuka – projekt Multi Art. (15 godz. dyd., opłata 40 zł/osoba)
Data: 29.09-13.10.2020 r.
Godzina:
Miejsce: online
Odpowiada: Sylwia Kurcab
Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół podstawowych
Karty zgłoszenia: do 25.09.2020 r.

Temat: Plickers – nowoczesna aplikacja do przeprowadzania quizów i testów
Data: 21.09.2020 r. (szkolenie online); 21-25.09.2020 r. (praca zdalna)
Godzina: 12.00-16.30
Miejsce: 21.09.2020 r. 12.00-16.30 online
Odpowiada: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 21.09.2020 r. do godz. 11.00

Temat: Rejestrator ekranu Loom – program dla nauczycieli pracujących zdalnie
Data: 28.09.2020 r. (szkolenie online); 28.09-2.10.2020 r. (praca zdalna)
Godzina: 12.00-15.00
Miejsce: 28.09.2020 r. 12.00-15.00 online
Odpowiada: Ernest Pidzik
Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Karty zgłoszenia: do 28.09.2020 r. do godz. 11.00


KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne
Na konsultacje indywidualne i zespołowe dla nauczycieli oraz kadry oświatowej zapraszamy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie internetowej: old.womczest.edu.pl/new/konsultanci.

PUBLIKACJE –nieodpłatnePrzyjmujemy artykuły do publikacji:

  • na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” wCzęstochowie –na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl(więcej informacji: www.cbo. womczest.edu.pl)
  • w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie –naadres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: old.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/przyklady-dobrej-praktyki).

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych:
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129
>W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia.